Psihologija

Izvor: Metapedia
(Preusmjereno s Dušoslovlje)
Skoči na: orijentacija, traži

Dušoslovlje (medjunarod. psihologia) je naravna i družtvena znanost što proučava sviest, mozgovne procese i njihovo izražavanje u ponašanju. Nastoji sustavnim empirijskim iztraživanjima steći znanje o uzrocima i načinu ponašanja pojedinca, ter o tomu na koji način ljudi doživljavaju sviet u kojemu žive. Medju duševne procese se ubrajaju razmišljanja, osjećaji i motivacie.

Dušoslovlje je izvorno bilo mudroslovna disciplina, iz koje je izdvojeno 1879. osnutkom prvog dušoslovnog laboratoria u Leipzigu od Wilhelma Wundta.

Podrietlo rieči

Rieč "psihologia" je izvedena od grčkih rieči "psychê" ("dah", "duša", "um") i "logos" ("nauk", "znanost"), što bi doslovno značilo "znanost o duši".

Rieč je na latinskom jeziku prvi uporabio Marko Marulić u svom djelu Psichiologia de ratione animae humanae iz kraja 15. ili početka 16. stoljeća, iako se prva uporaba rieči često pogrješno pripisuje Philippu Melanchthonu ili Rudolfu Gocleniusu. Hrvatsku rieč "dušoslovlje" je prvi uporabio Bogoslav Šulek.

Podjela

Dušoslovlje je podieljeno u više povezanih disciplina (ovdje nekoliko navedenih, abecednim redom):

 • Bioložko dušoslovlje - iztražuje organske osnove duševnih procesa i ponašanja
 • Dječje dušoslovlje - proučava ponašanje djece
 • Družtveno dušoslovlje - proučava ljudsku medjuovisnost s njihovom okolinom, medjuljudske odnose ter ponašanje skupine kao cjeline
 • Dušoslovlje obćitbe (komunikacie)
 • Dušoslovlje osobnosti
 • Dušoslovlje životinja - proučava ponašanje životinja
 • Eksperimentalno dušoslovlje - proučava ljudske reakcie na namjerno inducirane tjelesne ili družtvene podražaje
 • Ergonomia (dušoslovlje rada) - proučava odnos čovjeka prama radu
 • Forenzičko dušoslovlje
 • Kliničko dušoslovlje - proučava i lieči duševne bolestnike
 • Kognitivno dušoslovlje - proučava spoznajne i intelektualne funkcie i njihov utjecaj na čovjekovo ponašanje
 • Neuropsihologia - granična disciplina izmedju dušoslovlja i neurologie, proučava biologijsku podlogu različitih duševnih funkcia (pozornost, pamćenje, ...)
 • Odgojno-naobrazbeno dušoslovlje
 • Organizacijsko dušoslovlje - iztražuje procese povezane s duševnim životom u organizaciama
 • Psihometria - iztražuje duševne osobine pojedinca i skupine pomoću raznih dušoslovnih tehnika
 • Psihopoviest - znanost o psiholožkim motivima poviestnih sbivanja
 • Športsko dušoslovlje - grana dušoslovlja vezana za šport
 • Vojno dušoslovlje

Poveznice