Metapedia:Opis projekta

Izvor: Metapedia
(Preusmjereno s Metapedia)
Skoči na: orijentacija, traži
Inačica na korienskom pravopisu

Metapedia je međumrežna enciklopedija o kulturi, znanosti, umjetnosti, mudroslovlju, poviesti i politici.

Rieč Metapedia potječe od dviju starogrčkih rieči μετά (metá) - što znači „izvan”, „pokraj”, i ἐγκύκλιος παιδεία (enkýklios paideía) - što znači „enciklopedija”. Taj naziv ima dvojno i simboličko značenje:

  • Metapedia se usredotočuje na teme koje obično nisu obuhvaćene u uobičajenim enciklopedijama.
  • Metapedia ima metapolitičku namjenu utjecati na prevladavajuće razprave, kulturu i poviestna shvaćanja.

Metapedijina baza podataka svakodnevno raste, i srdačno ste pozvani i dobrodošli konstruktivno doprinieti rastu ove vriedne i jedinstvene enciklopedije.

Poslanje i ciljevi

Ključni i neizbježan dio svake kulturoložke i metapolitičke borbe jezična je sposobnost izlaganja i tumačenja tekućih pojava i poviestnih zbivanja. Ovo je time važnije negoli ikada dosad u suvremenom dobu, kada su brojni pojmovi namjerno izkrivljeni i izgubili svoje izvorno značenje, što treba ozbiljno shvatiti kao izhod uspješne kulturoložke borbe naših političkih suparnika.

Mogućnost utjecaja na jezik od ključne je važnosti ako se želi oblikovati ljudski svjetonazor. Frankfurtska škola i njihovi ideoložki sljedbenici dobar su primjer u tom pogledu, jer su bili vrlo uspješni u idejnoj stigmatizaciji (izkrivljavanju) dotada jasnih vriednosti i normalnih običaja proglasivši ih bolestnima i nenormalnima, pa su stoga popularizirali pojmove poput „ksenofobija”, „rasizam”, i slične. Ovo jasno pokazuje moć jezika i rieči, pa je zato vrlo važno naše preosvajanje i oslobađanje naših jezika.

Druga je bitna svrha Metapedije postati međumrežnim izvorištem za proeuropske aktiviste. Metapedia našim nacionalnim kadrovima olakšava širenje svojih spoznaja o različitim ključnim pojmovima, a također djeluje kao pretraživi referentni izvornik.

Nadalje, Metapedia pruža mogućnost javnoga predstavljanja uravnotežene i poštenije slike o proeuropskoj borbi, kako za cjelokupnu javnost, tako i za akademske stručnjake što su dosada ovisili i oslanjali se uglavnom na izrazito pristrane i neprijateljski razpoložene „iztraživače”, poput Centra Simon Wiesental, Searchlighta, Antidifamacijske lige, Južnjačkoga pravnog centra za siromašne i njima sličnih.

Usmjerenje hrvatskoga odjela Metapedije

Uz obće usmjerenje Metapedije, hrvatski odjel Metapedije također želi pridonieti boljem upoznavanju, njegovanju te očuvanju hrvatske baštine, poviesti, jezika i njegovih narječja, i ostalih činbenika hrvatskoga narodnog identiteta i sviesti od ideoložkih potiskivanja, krivotvorbi i zaborava. Metapedia također predstavlja činjenice i stavove o sviestno tabuiziranim temama, te obrađuje i razjašnjava činjenice i stavove o protueuropskim te protuhrvatskim predrasudama i djelovanjima.

Metapedia je međumrežna enciklopedija o kulturi, znanosti, umjetnosti, filozofiji, povijesti i politici.

Riječ Metapedia potječe od dviju starogrčkih riječi μετά (metá) - što znači „izvan”, „pokraj”, i ἐγκύκλιος παιδεία (enkýklios paideía) - što znači „enciklopedija”. Taj naziv ima dvojno i simboličko značenje:

  • Metapedia se usredotočuje na teme koje obično nisu obuhvaćene u uobičajenim enciklopedijama.
  • Metapedia ima metapolitičku namjenu utjecati na prevladavajuće rasprave, kulturu i povijesna shvaćanja.

Metapedijina baza podataka svakodnevno raste, i srdačno ste pozvani i dobrodošli konstruktivno doprinijeti rastu ove vrijedne i jedinstvene enciklopedije.

Poslanje i ciljevi

Ključni i neizbježan dio svake kulturološke i metapolitičke borbe jezična je sposobnost izlaganja i tumačenja tekućih pojava i povijesnih zbivanja. Ovo je time važnije negoli ikada dosad u suvremenom dobu, kada su brojni pojmovi namjerno iskrivljeni i izgubili svoje izvorno značenje, što treba ozbiljno shvatiti kao ishod uspješne kulturološke borbe naših političkih suparnika.

Mogućnost utjecaja na jezik od ključne je važnosti ako se želi oblikovati ljudski svjetonazor. Frankfurtska škola i njihovi ideološki sljedbenici dobar su primjer u tom pogledu, jer su bili vrlo uspješni u idejnoj stigmatizaciji (iskrivljavanju) dotada jasnih vrijednosti i normalnih običaja proglasivši ih bolesnima i nenormalnima, pa su stoga popularizirali pojmove poput „ksenofobija”, „rasizam”, i slične. Ovo jasno pokazuje moć jezika i riječi, pa je zato vrlo važno naše preosvajanje i oslobađanje naših jezika.

Druga je bitna svrha Metapedije postati međumrežnim izvorištem za proeuropske aktiviste. Metapedia našim nacionalnim kadrovima olakšava širenje svojih spoznaja o različitim ključnim pojmovima, a također djeluje kao pretraživi referentni izvornik.

Nadalje, Metapedia pruža mogućnost javnoga predstavljanja uravnotežene i poštenije slike o proeuropskoj borbi, kako za cjelokupnu javnost, tako i za akademske stručnjake što su dosada ovisili i oslanjali se uglavnom na izrazito pristrane i neprijateljski raspoložene „istraživače”, poput Centra Simon Wiesental, Searchlighta, Antidifamacijske lige, Južnjačkoga pravnog centra za siromašne i njima sličnih.

Usmjerenje hrvatskoga odjela Metapedije

Uz opće usmjerenje Metapedije, hrvatski odjel Metapedije također želi pridonijeti boljem upoznavanju, njegovanju te očuvanju hrvatske baštine, povijesti, jezika i njegovih narječja, i ostalih čimbenika hrvatskoga narodnog identiteta i svijesti od ideoloških potiskivanja, krivotvorbi i zaborava. Metapedia također predstavlja činjenice i stavove o svjesno tabuiziranim temama, te obrađuje i razjašnjava činjenice i stavove o protueuropskim te protuhrvatskim predrasudama i djelovanjima.

Također vidjeti