Vrbas (Urpanus)

Izvor: Metapedia
(Preusmjereno s Vrbas)
Skoči na: orijentacija, traži

Vrbas (Urpanus): klas.rimski Urpanus - Vrbas je jedan od najvećih desnih/južnih pritoka rieke Save u Bosni, gdje većim dielom teče kanjonskim koritima (sličan kao Una i Drina). Vrbas izvire iz planine Zec (južni ogranak Vranice) kod Fojnice i nakon 235 km dugog tieka se ulieva u rijeku Savu nasuprot Davora, na 96 metara nadmorske visine.

Vrbaski sliv pokriva oko 5.900 km² i na njenim obalama živi oko 500.000 stanovnika. U srednjem tieku od Bugojna do Banjaluke, Vrbas prolazi kroz klisuraste kanjone, koji su zaštićeni Zakonom o zaštiti prirodnih vrijednosti iz 1955. godine. Vrbas protječe kroz: Uskopljansku kotlinu, Vinačku klisuru, Jajačku kotlinu, kanjonsku dolinu Tijesno, Banjalučku kotlinu i donjim tiekom preko svoje naplavine Lijevče polje.

Sliv je dugačak 150 km i prosječne širine 70 km. Prosječna nadmorska visina sliva je 690m, a najviši dio sliva je oko 2100m na jugu Vranice. Prosječne godišnje oborine su najmanje oko 800 l/m2 pri ušću Vrbasa u Savu, do oko 1500 l/m2 na jugu sliva. Prosječno višegodišnje otjecanje iz vrbaskog sliva je oko 132 m3/s.

Vrbaski pritoci

Vrbas ima 36 većih pritoka dužih od 10 km, a najveći su Pliva, Ugar i Vrbanja. Gornji sliv južnog Vrbasa tvore brojne manje rječice: Desna, Tušnica, Trnovača, Kruščica, Bistrica, Bunta, Vesočnica, Poričnica, Vitina, Duboka i Semešnica. Veći srednji i donji pritoci Vrbasa su najveća Vrbanja, pa kanjonski Ugar i Pliva.

  • Vrbanja je desni/iztočni i najveći pritok koji utječe u Vrbas kod Banjaluke. Vrbanja uglavnom protječe sjevernim bosanskim Dinaridima u rubnomu pojasu ultramafitnih stiena uz ofiolitna gorja Uzlomac, Borja i ine niže.
  • Ugar je drugi duži desni pritok u srednjem tieku Vrbasa, koji uglavnom ima klisurasto-kanjonsko korito usječeno u mezozojskim karbonatima. Izvire na sjeverozapadu gorja Vlašić, a u Vrbas se ulieva u kanjonskim sastavcima pod planinom Čemernicom.
  • Pliva (klas.latin. Preva) je dužinom treći i najveći lievi pritok, koji se ulieva u Vrbas kod grada Jajca, gdje tvori sedreno jezero sa slapovima. Rječne obale Plive ili rimska Preva su bile poznate i naseljene već u klasičnoj antici.

Podneblje i šume

Podneblje u slivu Vrbasa je pretežno kontinentalno, osobito oko višeg izvorišta i uz donji panonski tijek, pa u tim dielovima prirodno prevladavaju uobičajene srednjoeuropske šume, slične kao i uz ine bosanske rieke savskog sliva (izim toplije Une). Naprotiv se od ostalog tieka Vrbasa dosta razlikuje klimom i vegetaciom srednji kanjonski tijek izmedju Jajca i Banjaluke.

U ovomu kanjonskom tieku srednjeg Vrbasa manjeviše prevladava posebno fensko podneblje s izrazitim utjecajima toplijih južnih vjetrova kroz veći dio godine, tj. slično kao npr. u nutarnjim fenskim dolinama Alpa. Stoga se tu u fenskim oazama usred kopnenog zaledja, obilno pojavljuju i južnije polusredozemne (mediteranoidne) šume slične kao u primorskom submediteranu dalmatinske Zagore: kserotermne šume crnograba (Ostryo-Quercetum pubescentis) i najtoplije kanjonske šumice bjelograba (Orno-Carpinetum orientalis).

Vrbaski ribolov

U gornjem tieku od izvora do Jajca je Vrbas gorska rijeka s mnogo brzica i slapova, u srednjem tieku od Jajca do Banje Luke, Vrbas s pojačanim padom korita se probija kroz duboki karbonatni kanjon, a u donjem tieku od Banjaluke do ušća je to tipična ravničarska rijeka.

Vrbas sadrži rjedje i plemenite vrste ribe iz porodice Salmonida kao što su pastrva, lipljen i mladica. To govori i o izuzetno kvalitetnoj vodi. Pritoci Vrbasa su poznati po bogatstvu ribljeg fonda, a rijeka Vrbas sadrži 22 vrste riba. Najčešće vrste u gornjem tieku su pastrva, mladica i lipljen.

Poviestni uvid

Na obje obale Vrbasa razvijala su se još od doba paleolita naselja različitih ranih plemena manjeviše srodnih s Ilirima i Panoncima.

Antičko doba

U antici kroz predrimsko i rimsko doba oko Vrbasa (= rimski Urpanus), u donjemu posavskom dielu (Pannonia Savia) izmedju ušća Vrbasa i Une u Savu (sada Republika Srpska) živjelo je panonsko pleme Osseriati, kojih ime potječe iz klasičnog naziva susjednog gorja Kozara = rimski Mons Osserias.

Južnije uz srednji i gornji Vrbas (sada Federacija-BiH) kroz antiku je nastavalo veliko ilirsko pleme Maezaei, koji su zajedno sa okolnim prostorima bili uključeni u rimsku pokrajinu Ilirik (Illyricum). Nakon propasti Rimskog carstva se tu uz ine naseljuju prvo Goti, pa Hrvati i ina slavenska plemena naseljuju sliv Vrbasa u 6. i 7. stoljeću.

Novija doba

U srednjovjeko doba duž obale Vrbasa niče veći broj utvrda. Zatim u novom vieku, tu s provalama Turaka nakon 1582. godine nastaje i prvo balkansko naselje orientalnog tipa u Gornjem Šeheru, koje se razvija oko Careve mahale poslije dolaska Osmanlija. Potom tu Banjaluka postaje sjedištem prostranoga Bosanskog pašaluka, što dovodi do ubrzanog razvitka ovoga grada, gdje Ferhad-paša gradi mlinove i mostove preko Vrbasa.

Hidroelektrane

Na Vrbasu rade dvije veće hidrocentrale: starija HE Jajce i najveća novija "Bočac". Hidroelektrana “Bočac” (sada u Republici Srpskoj) je izgradjena i puštena u rad 1981. Ova dosad izgradjena hidrocentrala koristi 16,2% ukupnog hidropotenciala rijeke Vrbas.

Abstract

The Vrbas (Cyrillic: Врбас) in western Bosnia, is a major river with a length of 235 km. It is a right tributary of the Sava river. The largest city of Banja Luka is located on its river banks.

Poveznice

Reference

Adapted and loaded partly from Wikipedia by GNU license, history and tributary rivers partly original.