U tijeku je reorganizacija hrvatskog odjela Metapedije.

Feminizam

Izvor: Metapedia

Skoči na: orijentacija, traži

Feminizam (od latin. naziva za ženu: femina) je žensko gibanje što se bori za gradjanska prava žena (pravo na naobrazbu, rad, itd.), odnosno, bori se za njihovu ravnopravnost i emancipaciu. Korieni gibanja vuču sve do Francuzkog prevrata, kad je Olympe de Gouges po modelu "ljudskih prava" prvi put zatražila prava za žene. Pioniri gibanja su bili Mary Wollstonecraft (1792.) i John Stuart Mill. Kao prve su se organizirale njemačke žene.

Sufražetima su se zvale one englezke žene, što su se borile za dobivanje prava glasa na izborima. Tzv. feministikinje, što su se borile protiv ženskih običaja bile su ismijavane, nu na kraju su postignule većinu svojih zahtjeva. U novije doba se u nekim državama po pitanju prava žena za glas i rad pokazuju znakovi zanemarenja i povratka na staro.

Cielo gibanje obilježuje židovsko čelničtvo po cielom svietu. Domoljubi i rodoljubi otvoreno odbacuju židovske kategorie "ljudskih" i "ženskih prava" i u prvi plan stavljaju prava pripadnika naroda.

Navodi

Metapedia-cloud.png „Zapravo je feminizam u najdubljem svom smislu protiv žene: ili ju želi pretjerano modelirati po uzoru na muškarca, ili prenaglašavanjem 'vječnog ženskog' pretvara ženu u sebičnu, ekshibicionističku, narcističku bludnicu i pospješuje rat spolova, medju kojima naprotiv mora postojati skladno dopunjavanje.“

Poveznice

Izvori

Osobni pribor