De Corvatiae desolatione

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži

De Corvatiae desolatione (vatikanska objava za Hrvate protiv Turaka): - "Opustošena Hrvatska" je govor, koji je u Vatikanu dne 5. studenoga 1513. pred papom Leonom X. i kardinalima na Petomu lateranskom koncilu održao modruški biskup Simon Begnius, na hrvatskomu poznat kao Šimun Kožičić, što je morao prebjeći u Rim iz svojega biskupskog sjedišta zbog turskih provala u 16. stoljeću.

U tom govoru Kožičić upozorava Vatikan i sve kršćane na opasnosti za Hrvatsku i inu kršćansku Europu, koje tada donose provale Turaka i muslimana, pa poziva papu, Vatikan i svu kršćansku Europu neka pokrenu Križarski rat protiv tih tursko-islamskih osvajača.

Opis govora

Simon Begnius (Šimun Kožičić-Benja, 1460.- 1536.) kao modruški biskup i zadarski humanist, kao prevoditelj i izdavač glagoljičnih knjiga, ostavio nam je na latinskomu svoja 2 napisana govora Prvi je takav govor održao na šestoj sjednici Petoga lateranskog koncila, dne 27. travnja 1513. U njemu iznosi težke posljedice koje su na hrvatsko-dalmatinskom ozemlju ostale nakon turskih napada, ropstva i ubojstava, ter njihovih osvajanja.

Drugi je takav sličan govor potom održao ujesen, dne 5. studenoga 1516. u Vatikanu pred papom Leonom X. i kardinalskim zborom. Obadva su mu ova govora ubrzo potom i tiskana kod rimskog izdavača i nakladnika Marcel Silber-a: prvi proljetni govor pod naslovom Simonis Begnii, episcopi Modrusiensis, oratio in sexta Lateranensis concilii sessione quinto Kalendas Maias habita MDXIII. Drugi takav govor s naslovom Simonis Begnii, episcopi Modrusiensis, de Corvatiae desolatione oratio ad Leonem X, Pontificem Maximum, Nonis Nouembris habita MDXVI, očuvan je tek djelomično s rupom po sredini.

Kasnija izdanja

Kasniji naknadni nakladnici tih govora, za prvi "De Corvatiae desolatione" su uporabili kao izvor koji se čuvao u Sveučilišnoj knjižnici Zagreb pod registarskom oznakom R II F-8o-126 (sig. vet. R 2.554). Ta knjižica je bila tiskana kao posebni otisak na dvanaist stranica, pa u tomu zagrenačkom izdanju manjka izgubljen središnji dvolist. Medjutim, u inima inozemnim knjižnicama postoji i takvo cjelovito djelo, npr. pretisak Bratislava Lučina iz mletačke knjižnice Marciana u Veneciji, ter isto Sladović (1856), Rački (1861) i Kolendić (1935).

Sadržaj govora

Taj objavljeni govor je po redu drugi takav, jer se pritom Begnius još poziva i na prijašnji govor iz godine 1513. Potom još navodi i poviest obitelji Frankopana, kao i tadanja tužna zbivanja koja su prošli hrvatski velikaši: njihovo osiromašenje i turske pljačke, a većinu kršćanskog pučanstva su turski muslimani odveli u robstvo.

U ovom govoru Begnius ne samo da moli, već od pape i zahtieva svu pomoć kako sliedi: "... Ti si pastir nad ovcama, Bog te je postavio iznad kraljevstva i vladara, pa će iz tvojih ruku zatražiti obračun za krv ubogih kršćana". Ako ne bi bilo pomoći, tada prieti opasnost i ostaloj Europi ter samom Rimu.

Neka stoga papa Leon odmah pokrene Križarski rat "pa će tad zmija pobjeći pred lavom koji će ju prognati". Pod tim znakom lava još jednom se poziva na papinsku odgovornost, jer bi inače papa za svoju nedjelatnost odgovarao i pred Bogom (B. Lučin: Prilozi tekstu i recepciji Kožićeva govora "De Crovatiae desolatione", str. 77).

Ina literatura

  • Bratislav Lučin, 2002: Šimun Kožičić Benja, plivač u matici. ’’Mogućnosti’’, 49, 2002, št. 7/9, str. 115–122.
  • Bratislav Lučin, 2012: Prilozi tekstu i recepciji Kožičićeva govora "De Coruatiae desolatione". Fluminensia, sv. 24 / 1: str. 77-107.

Referenca

A condensed digest, loaded & translated from the Slovenian Wikipedia.