Pravo

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži

Pravo je ukupnost pravnih pravila, načela i ustanova kojima se uredjuju odnosi u odredjenoj družtvenoj zajednici (pravo u objektivnom smislu). Njima su uredjeni životni odnosi medju ljudima, ali i odnosi ljudi prama družtvenoj zajednici u kojoj žive i čijim pravilima se podvrgavaju.

Pravo (u subjektivnom smislu) su prava i obveze koje pojedincu (subjektu prava) daju i nameću propisi objektivnog prava. Naprotiv, objektivno pravo služi izključivo obćim interesima.

Pravna znanost

Pravna znanost je društvena znanost kojoj su glavni objekti proučavanja država i pravo. Pravna znanost izgradila je sustav koji obuhvaća niz posebnih pravnih znanosti.

Sustav pravne znanosti može se podijeliti u tri osnovne grupe:

 • grupa općeteorijskih pravnih znanosti - u njoj se izučavaju elementi koji su zajedničim svim državama i svim pravnim sustavima, bez obzira nna povijesno razdoblje, geografski položaj i sl.
 • grupa povijesnopravnih znanosti - proučava razvoj prava kroz povijest
 • grupa pozitivnopravnih znanosti - izučava konkretne pravne sustave koji postoje u sadašnjosti (pozitivnopravni sustavi)

Pravni sustavi

Sustav prava je skup pravnih normi što postoje u nekoj državi. Naziva se još i pozitivnopravni sustav. Pravni sustav je uredjena (sistematizirana) cijelina svih pravnih pravila. Elementi pravnog sustava su sljedeći:

 • pravni sustav kao cijelina
 • pravna grupa
 • pravna grana
 • pravni instituti (pravne ustanove)
 • pravno pravilo (pravna norma)

Grane prava

Crkvena prava i religijska prava

Izvori prava

U kontinentalnom pravnom krugu (romansko-germanski pravni krug) izvori prava su sljedeći:

Nisu izvori prava, ali mogu služiti kao pomoćno sredstvo za utvrdjivanje prava:

Anglosaksonski pravni sustav (common law) naziva se još i precedentnim pravnim sustavom, budući da su sudske odluke (presedani) izvor prava.

U medjunarodnom pravu izvori prava su:

 • medjunarodni ugovori, odnosno medjunarodne konvencije bilo opće ili posebne, koja ustanovljuju pravila, izrijekom priznata od država u sporu;
 • medjunarodni običaji kao dokaz opće prakse, prihvaćene kao pravo
 • opća načela prava priznata od civiliziranih naroda
 • kao pomoćno sredstvo za utvrdjivanje pravnih pravila - sudske rješidbe te učenja pravnih stručnjaka različitih naroda

Poveznice