Sukob interesa

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži

Sukob interesa je naziv za okolnosti u kojima pojedinac, što obavlja određenu javnu službu ili djelatnost, dolazi u priliku pogodovati sebi ili sebi bliskim osobama svojom odlukom ili inim djelovanjem, društvenim skupinama i organizacijama, a na štetu interesa javnosti ili osoba koje su mu dale povjerenje. „Sukob” se odnosi na sukob između osobnog interesa na jednoj i javnog interesa na drugoj strani. U civiliziranim državama se smatra kako u takvim slučajevima postoji preveliki rizik od prevage osobnog interesa nad javnim interesom, odnosno, od pojave korupcije.

Kao osobe, što su u sukobu interesa, se obično navode dužnosnici izvršne vlasti ili državni službenici što su u prilici na razne načine (dodjelom koncesija, subvencija, ugovora o obavljanju javnih radova, izradbom urbanističkih planova i sl.) pogodovati poduzećima čiji su vlasnici ili dioničari. S druge strane, sukob interesa je već ranije prepoznat kao mogući problem u sudstvu, pa tako prava brojnih država posjeduju odredbe što priječe vođenje sudskih postupaka osobama što se mogu smatrati ili su neposredno povezane sa strankama u sporu. Razne države su stvorile razne mehanizme za sprječavanje sukoba interesa, ali se isto tako razvio i široki raspon metoda za njihovu zaobilaženje.

Povezane osobe

Povezanom osobom se smatra:

 • Bračni ili izvanbračni drug dužnosnika
 • Krvni srodnik dužnosnika u izravnoj liniji
 • Krvni srodnik dužnosnika u pobočnoj liniji zaključno s drugim stupnjom srodstva
 • Usvojitelj i usvojenik
 • Tazbinsko srodstvo zaključno s prvim stupnjom srodstva
 • Svaka druga pravna ili fizička osoba koje se, po inim osnovama i okolnostima, može opravdano smatrati interesno povezanim s dužnosnikom

Zabrane

Dužnosniku je zabranjeno:

 • Stjecati novo ili ostvariti postojeće pravo za sebe ili inoga, ako time krši jednakost građana pred zakonom
 • Zlouporabiti posebna prava proizašlih radi vršenja javne dužnosti
 • Primiti, tražiti ili prihvaćati neku vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo čemu ili utjecanja na odluku nekog organa, tijela ili pojedinca
 • Obećati zaposlenje ili neko ino pravo u zamjenu za dar, obećavati dar ili neku inu korist ili pogodnost
 • Utjecati na dobivanje poslova ili javnih nabava
 • Primiti naknadu od države ili međunarodne organizacije, osim naknade putnih i inih troškova vezanih za sudjelovanje na međunarodnim skupovima shodno odluci državnog organa
 • Rabiti, radi stjecanja svoje ili tuđe koristi ili nanosa štete inomu, znanja i obavijesti do kojih je došao u obavljanju javne dužnosti, ako ona nisu dostupna javnosti
 • Ograničavati, radi svoje ili tuđe koristi ili nanosa štete inomu, pristup javnosti znanjima i obavijestima što su od javnog značaja, a nisu zakonom, inim propisom ili odlukom nadležnog tijela donesenom na temelju zakona proglašena državnom, vojnom ili službenom tajnom
 • Neopravdano ili nedopušteno praviti razliku ili nejednako postupati prema osobi ili skupini s obzirom na njihovo osobno ili stečeno svojstvo, uključujući, ali se ne ograničavajući na političku pripadnost.

Poveznice