Tematska područja hr.Metapedie

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži

Strukovna područja i tematske skupine: Ovo je provizorni obćeniti pregled predvidivih strukovnih područja i glavnih tematskih skupina za Hrvatsku Metapediu, koje bi se kasnije u podsvezama još pobliže razradile do završnih poveznica. Sve korisne sugestie i razumne dopune su dobrodošle, ako se mogu ostvariti i popuniti natuknicama. Izim tih tematskih podgrupa, mogući su i posebni tematski leksikoni koji bi posebno razradili veće hrvatske gradove, zemljopisna područja i kulture hrvatskih narječja.

Strukovna područja (Topic groups)

Prirodoslovlje - Naravoslovje

 • Astronomija i astrofizika
 • Biologija (botanika, zoologija itd.)
 • Ekologija, rezervati, endemi
 • Fizika
 • Geodezija i kartografija
 • Geografija i države
 • Geologija i paleontologija
 • Kemija
 • Klima i meteorologija
 • Matematika i geometrija
 • Medicina i antropologija
 • Oceanografija i hidrologija

Tehnika i tehnologija

 • Arhitektura i urbanizam
 • Elektronika i elektrotehnika
 • Gospodarstvo i trgovina
 • Internet i telekomunikacije
 • Poljodjelstvo i prehrana
 • Pomorstvo i ribarstvo
 • Promet i vozila
 • Radio i televizija
 • Strojarstvo i ina tehnika
 • Šumarstvo i hortikultura
 • Turizam i ugostiteljstvo
 • Vojska i ratovi

Humanističke i društvene znanosti

 • Arheologija i predhistorija
 • Etnologija i folklor
 • Filozofija i logika
 • Glazba (muzikologija)
 • Pedagogija i naobrazba
 • Pisani mediji i književnost
 • Poviest (historiografia)
 • Politika i stranke
 • Pravo i administracija
 • Psihologija
 • Slikarstvo i kiparstvo
 • Sociologija
 • Šport i hobi

Jezikoslovlje (Linguistics)

 • Hrvatski jezik: povijest, gramatika, pravopis, rječnici
 • Manjinski jezici: arbanaški, ćiribirski, hebrejski, romski, rusinski
 • Okolni jezici: talianski, slovenski, njemački, magjarski, srpski, bošnjački, crnogorski
 • Svjetski jezici: englezki, španjolski, francuski, ruski, arabski, kineski
 • Kreolski pidgin i lingua franca: agramerski, anglokajkavski, srbohrvatski, franglais
 • Umjetni jezici: esperanto, volapuek, interlingua, etc.
 • Mrtvi jezici: latinski, samskrit, akadski itd.
 • Starohrvatska pisma: glagoljica i bosančica

Vjere i svjetonazori

 • Judaizam
 • Katolicizam
 • Pravoslavlje
 • Protestantizam
 • Islam (muhamedanstvo)
 • Ine klasične religije
 • Novi svjetonazori

Tematski wiki-leksikoni (Topics groups)

Gradski i regionalni leksikoni

 • Dubrovački leksikon
 • Gradišćanski leksikon
 • Hercegovački leksikon
 • Iseljenički leksikon (Amerika, Afrika, Australija itd.)
 • Istarski leksikon (IstraWiki)
 • Morski leksikon Jadrana (WikiJadran)
 • Kvarnerski leksikon (WikiKvarner)
 • Lički leksikon (WikiLika)
 • Planinarsko-alpinistički leksikon
 • Splitski leksikon (WikiSplit)
 • Zagorski leksikon
 • Zagrebački leksikon (WikiZagreb)

Leksikon etnogeneze (Origin and early history)

 • Antički Prahrvati
 • Arheološki pokazatelji
 • Biogenetski pokazatelji
 • Etnogeneza Germana
 • Etnogeneza Hrvata
 • Etnogeneza Iranaca
 • Etnogeneza Kurda
 • Etnogeneza Slavena
 • Etnogeneza Slovenaca
 • Etnogeneza Srba
 • Jezični arhaizmi
 • Kulturni pokazatelji
 • Poviesni zapisi
 • Prapoviest Hrvata
 • Teorije etnogeneze

Kajkavski leksikon - WikiKay (Kaykavian lexicon)

 • Dialektologija i fonetika
 • Genetika i etnogeneza
 • Glasba i folklor
 • Iseljeni kajkafci
 • Kajkafska onomastika
 • Književnost i poezija
 • Kultura i umietnost
 • Poviest kajkafcih
 • Pučka astrognozija (vesmir)
 • Regionalnost: Podravina, Medjimurje, Zagorje, Turopolje, Moslavina, Banovina, Žumberak, Pokupje
 • Riečniki i gramatika
 • Urbani kajkafci (purgeri): Čakovec, Križevci, Petrinja, Varaždin, Zagreb
 • Zemlepis i toponimi

Čakavski leksikon - WikiCha (Chakavian lexicon)

 • Američki čakavci (diaspora)
 • Dialektologija i fonetika
 • Folklor i istarska ljestvica
 • Genetika i etnogeneza
 • Glagoljska pismenost
 • Gradišćanski čakavci
 • Književnost i poezija
 • Kultura i umjetnost
 • Onomastika i toponimi
 • Povijest čakavaca
 • Pučka astrognozija (zvizdoslovje)
 • Regionalnost: Istra, Vinodol, Pokupje, Gacka, Kvarner, Dalmacija
 • Rječnici i gramatika
 • Urbani čakavci: Rijeka, Split, Senj, Labin itd.

Ikavski leksikon - IkaWiki (šćakavci i staroštokavci)

 • Dialektologija i fonetika
 • Genetika i etnogeneza
 • Glazba i folklor
 • Gramatika i rječnici
 • Ikavska bosančica
 • Ikavski staroštokavci (Šokci)
 • Ikavski šćakavci
 • Ikavsko iseljeništvo (diaspora)
 • Književnost i umjetnost
 • Onomastika i toponimi
 • Poviest ikavaca
 • Regionalnost: Bačka, Bosna, Hercegovina, Lika, Slavonija, Zagora
 • Urbani ikavci: Gospić, Livno, Subotica, Šibenik, Zadar

Ostala područja (Other topics)

Kritike i alternative

 • Humanističke kritike
 • Prirodoslovne kritike
 • Tehnička kritika i alternative
 • Vjerske kritike i alternative
 • Ine kritike i alternative

Nove teme i natuknice (Topics incubator)

 • Humanistički inkubator
 • Prirodoslovni inkubator
 • Tehnološki inkubator
 • Ine tematske novosti

Životopisi pokojnika (Biographies)

 • Hrvatski vladari
 • Političari i vojskovodje
 • Književnici i pjesnici
 • Teolozi i filozofi
 • Prirodoslovci
 • Športaši
 • Ini naši uglednici

Poveznice

Reference

Provisional list od topics for Metapedia in Croatian language, available by GNU-license.