Treći Reich

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži

Treći Reich (njemački: Drittes Reich), je bila Njemačka država u razdoblju od 1933. do 1945. godine. Na čelu države bio je Führer Adolf Hitler. Za vrieme Drugog svjetskog rata Njemačka uspieva vladati skoro cijelom Europom, Sjevernom Afrikom s ciljem da uspostavi novi, nacionalsocijalistički poredak u Europi. Njemačka, zajedno sa svojim saveznicima, među kojima je bila i Nezavisna Država Hrvatska, biva poražena od strane brojnijeg neprijatelja 8. svibnja 1945.

Ime

Treći Reich (njemački: Drittes Reich), takodjer poznat kao nacionalsocialistička Njemačka (njemački: Nazionalsozialistisches Deutschland), službeno Njemački Reich (njemački: Deutsches Reich) od 1933. do 1943., od 26. lipnja 1943. Veliki Njemački Reich (njemački: Großdeutsches Reich) pa nadalje naziv je za njemačku državu koja je postojala od 1933. do 1945. kada je bila pod vlašću Adolfa Hitlera i Nacionalsocialističke njemačke radničke stranke. Poslie 1938., neslužbeni naziv za državu bio je i Velika Njemačka (njemački: Großdeutschland).

Ozemlje

Granice Njemačke iz 1933. nastale su još Versajskim sporazumom 1919. Na sjeveru je Njemačka dodirivala Sjeverno i Baltičko more i graničila s Danskom. Na iztoku je Njemačka bila podieljena na dva diela, tako je graničila s Litvom, Slobodnim Gradom Danzigom, Poljskom i Čehoslovačkom. Na jugu je Njemačka graničila s Austriom i Švicarskom, i na zapadu s Francuskom, Luksemburgom, Belgiom, Nizozemskom i Saarskom oblašću, koja je bila pod upravom Lige naroda. Granice se mienjaju nakon što Njemačka vraća Saar pod svoju upravu, zatim se Njemačka ujedinjuje s Austriom, što je poznato kao Anschluss, Minhenskim sporazumom dobiva Sudetenland od Čehoslovačke i u ožujku 1939. ruši Čehoslovačku stvarajući nezavisnu Slovačku i protektorat Bohemia i Moravska. Prie rata Njemačka dobiva i regiu Memel od Litve. Njemačke granice nastavljaju se mienjati i u vrieme Drugog svjetskog rata.

Sama Njemačka je ubrzo nakon rata postala podijeljena na Zapadnu i Iztočnu Njemačku. Austrija je također povratila nezavisnost i godine 1955. postala suverena i neutralna država.