Unterscharführer

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži
Kolarna oznaka čina SS-Unterscharführer

Unterscharführer naziv je za čin Schutzstaffela rabljen izmedju 1934. i 1945. Unterscharführer je postao činom SS-a nakon Noći dugih noževa. Taj dogodjaj prisilio je SS na reorganizaciju zbog odvajanja od Sturmabteilunga (SA). Oznaka je bila pravokutna točka u sredini crnoga polja na kolarnoj oznaci čina. Boja, siva uniforma, čin je prikazivala na oznakama činova na ramenima s jednom točkom i obilježjem Unteroffiziera. Čin Unterscharführera odgovara činu narednika u skoro svim ostalim, današnjim vojskama.

O činu

Čin Unterscharführer stvoren je od čina SA-a - Scharführera. Nakon 1934. SS-Unterscharführer i SA-Scharführer smatrani su činovima na istoj razini: čin SS-Unterscharführera bio je niži od čina SS-Scharführera i viši od čina SS-Rottenführera. Unterscharführer bio je prvi dočastnički čin u SS-u, a bio je jednak činu Unteroffiziera u njemačkom Wehrmachtu. Unterscharführer je bio najčešće rabljeni dočastnički čin u svim SS-ovskim organizacijama. Njihova rad služio je isključivo SS-u.

Uborabe

U Allgemeine SS-u, nositelj čina Unterscharführera, zapovjedao je jedinicom od sedam do petnaest vojnika. Čin je korišten kao dočastnički u SS-ovskim organizacijama, uključujući Gestapo, Sicherheitsdienst i Einsatzgruppen. U Waffen SS-u Unterscharführer bio je zapovjednik manje jedinice, koja je bila sastavni dio satnije ili voda. Nositelji čina Unterscharführer bili su potencijalni kandidati za časnike, a kada bi polagali za promaknuće u časnika, nosili su čin Junker.

Promaknuće

Zahtjevi za promaknuće bili su veći kod Unterscharführera na bojištu, nego Unterscharführera u Allgemeine SS-u. U SS-u, kandidati za častnika morali su proći ispit da bi bili promaknuti. Tiekom tog vrjemena, kandidat bi nosio naziv Unterführer-Anwärter sve dok ne bi prošao testove i ispite, kada bi postao časnik.

Zanimljivosti


Manji čin
Rottenführer
Činovi SS-a
Unterscharführer-SS
Veći čin
Scharführer