Zakonska odredba o zaštitnim mjerama zbog napadaja i čina sabotaže proti javnom redu i sigurnosti

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži
Izvorni tekst
Ovo je u potpunosti izvorni tekst preuzet iz knjige, časopisa, pravnih propisa ili inih tiskanih djela. Pravopis i manje pogrješke mogu biti ispravljeni.

Izvor: Adam Mataić (urednik): Zakoni, zakonske odredbe i naredbe proglašene od 23. listopada do 27. studenoga 1943. - Knjiga XXXIX. (svezak 381.-390.), Knjižara St. Kugli, Zagreb 1943.

ZAKONSKA ODREDBA
o zaštitnim mjerama zbog napadaja i čina sabotaže proti javnom redu i sigurnosti
§ 1.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Glavno ravnateljstvo za javni red i sigurnost, može propisati i provesti zaštitne mjere, predviđene u ovoj zakonskoj odredbi, i to u slučaju, ako bude narušen javni red i sigurnost napadajem ili činom sabotaže i pritom bude koja osoba ubijena, ranjena ili odvedena, odnosno ako bude javna ili posebnička imovina uništena, oduzeta ili oštećena, a sve to ukoliko neposredni počinitelj nije poznat ili ga nije moguće uhititi.

§ 2.

Zaštitne mjere za djela, navedena u članku 1., sliedeće su:

a) strieljanje, a u osobito težkim slučajevima vješanje;
b) upućivanje u radne logore;
c) oduzimanje imovine.

Zaštitne mjere pod a) i c), kao i one pod b) i c), mogu se obje istodobno izreći i provesti.

§ 3.

Zaštitne mjere, navedene u § 2., mogu se primieniti samo proti onim osobama, za koje je utvrđeno, da su napadaje ili čine sabotaže, spomenute u § 1., pomagale kao i na one osobe, za koje je redarstveno utvrđeno, da su djelatni komunisti ili odmetnici. Broj redarstveno utvrđenih djelatnih komunista ili odmetnika, na koje se imaju primieniti zaštitne mjere, navedene u § 2., ustanovljivat će u svakom pojedinom slučaju Ministarstvo unutarnjih poslova, Glavno ravnateljstvo za javni red i sigurnost.

§ 4.

Redarstvene oblasti utvrdjuju, da li je neka osoba pomagala izvršenje napadaja ili čina sabotaže, navedenih u § 1. Ministarstvo unutarnjih poslova, Glavno ravnateljstvo za javni red i sigurnost, može u područjima, u kojima su javni red i sigurnost osobito ugroženi i u koja su upućeni vojnički odredi u svrhu uzpostave javnog reda i sigurnosti, postupak u svrhu utvrđenja iz prednje stavke prenieti na zapovjednike odnosnih vojničkih odreda.

§ 5.

Zaštitne mjere, navedene u § 2. pod b) i c), mogu se primieniti i na ženitbenog druga, roditelje i djecu osoba navedenih u § 3., ukoliko je utvrđeno, da im je bilo poznato, odnosno da im je moralo biti poznato, da njihov ženitbeni drug odnosno djeca ili roditelji pomažu izvršenje čina iz § 1.

§ 6.

Kod provedbe mjera, navedenih u § 2. pod b) i c), imaju se shodno primjenjivati propisi zakonske odredbe o suzbijanju nasilnih kažnjivih čina proti državi, pojedinim osobama ili imovini od 20. srpnja 1942. broj CCIX-1779-Z-1942 (Narodne novine od 22. srpnja 1942. broj 162).

§ 7.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Glavno ravnateljstvo za javni red i sigurnost, može izreći stanovnicima mjesta, u kojem bude izvršen čin iz § 1., skupnu novčanu ili drugu imovinsku kaznu ili istodobno obje kazne zajedno. Izricanje ovih kazna ne izključuje primjenu zaštitnih mjera iz § 2.

§ 8.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Glavno ravnateljstvo za javni red i sigurnost, može uputiti u posebne logore, koji se imaju u tu svrhu osnovati, one osobe, proti kojima postoji temeljita sumnja, da su pomagale kod izvršenja čina, navedenih u § 1.

§ 9.

O stavljenom priedlogu državnog povjerenika za sigurnost željezničkog prometa u pogledu primjene zaštitnih mjera Ministarstvo unutarnjih poslova mora odlučiti u roku od 48 sati, računajući od časa primljenog priedloga.

§ 10.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Glavno ravnateljstvo za javni red i sigurnost, može prenieti izvršenje zaštitnih mjera, navedenih u § 2. sl. a), na zapovjednike vojničkih odreda, navedenih u § 4. st. 2.

§ 11.

Ova zakonska odredba zadobiva pravnu moć dan iza proglašenja u Narodnim novinama 1, i tog dana prestaju vriediti zakonska odredba o postupku kod komunističkog napadaja, kada se počinitelj ne pronađe od 2. listopada 1941. broj CCCXXXI-1620-Z.p.-1941. (Narodne novine od 2. listopada 1941. broj 142) s promjenom od 8. travnja 1943. broj LXXIII-889-D.V.-1943 (Narodne novine od 9. travnja 1943. broj 82.)

U Zagrebu, dne 30. listopada 1943.

Poglavnik Nezavisne Države Hrvatske:
Ante Pavelić, v. r.

Broj: CCXXII-2728-D.V.-1943.

Državni prabilježnik —
čuvar državnog pečata:

Dr. Andrija Artuković, v. r.


1  Narodne novine od 30. listopada 1943., broj 249.

Poveznice