Decentralizacija

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži
Blok za pisanje.png
Ovaj članak ili jedan njegov dio zahtijeva jezičnu i pravopisnu doradu!
Članak je potrebno preurediti u skladu s jezično-pravopisnim pravilima Metapedije.

Decentralizacia označuje onu vrstu organizacie kojom se uprava ili rukovodstvo prienosi sa središtnjih organa na niže. U tom slučaju, ti niži organi imaju manju ili veću samostalnost u organizaciji i načinu obavljanja poslova. U stabilnim družtvenim prilikama dolazi do veće decentralizacie organizacia, a u vrieme socialnih potresa, ratova i prevrata, organizacie teže strogoj hierarhiji. Decentralizacia je zajednički naziv za niz mjera kojim se nastoji spriečiti pretjerana koncentracia pučanstva i gospodarstva u jedno ili svega nekoliko središta, pri čemu veliki dielovi države ostaju bez pučanstva i slabije se gospodarski razvijaju.

Podjela

  1. Delegacia - prienos zadataka s obćenitog na posebni centar, pri čemu organizacijska struktura ostaje nepromienjena.
  2. Organizacijska decentralizacia - prienos zadataka na posebni centar i istodobno stvaranje novih organizacijskih jedinica oko njega.
  3. Politička decentralizacia - stvaranje novih, užih centara i posebnih političkih nadzornih mehanizama nad njima.
  4. Ozemna (teritorialna) decentralizacia - stvara regionalne i mjestne upravne organizacie više ili manje neovisne o središtima, podvrgnute različitim nadzornim utjecajima. Najviši stupanj ozemne decentralizacie je mjestna (lokalna) samouprava.
  5. Stvarna decentralizacia - prienos upravnih poslova s jednoga centralnog sustava, obično državne uprave, na pojedine organizacie što se nalaze izvan toga sustava ili su pod slabijim centralnim utjecajem. Stvarna decentralizacia stvara više upravnih organizacia s različitim skupinama upravnih poslova (pimjerice, kad se uprava carina izdvaja iz sklopa ministarstva financia).

Poveznice

Mislilac (crtež).png Ovaj članak je dio portala
Politički pojmovi

Izvori