Josip Cabas

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži

Josip Cabas (Sarajevo, 13. svibnja 1900. - Buenos Aires, 24. srpnja 1980.), bio je ministar obrta, veleobrta i trgovine u NDH.

Životopis

Gimnaziju je pohadjao u Zagrebu, a studij gradjevinarstva je započeo na Tehničkom fakultetu u Budimpešti, ter ga je prekinuo i u Zagrebu završio Pravni fakultet. U Zagrebu je stekao pravni doktorat 1924. godine, ter kao sudac službovao u Zagrebu i Klanjcu. Napustivši sudsku praksu odlai u Njemačku gdje nastavlja i završava studij tehničkih znanosti. Praksu stječe u tamošnjim tvornicama. Bio je veliki pristaša HSS-a i njegove politike. Za vrieme Banovine Hrvatske bio je na čelu Odjela za veleobrt ter hrvatski predstavnik za gospodarstvo u Beogradu. Nako proglasitbe NDH radi na ustroju Odjela za vanjsku trgovinu u Ministarstvu obrta, veleobrta i trgovine. Za pročelnika Odjela za vanjsku trgovinu u Ministarstvu imenovan je 12. studenog 1941. godine. Za glavnog ravnatelja Glavnog ravnateljstva za obrt, veleobrt i trgovinu, u Ministarstvu narodnog gospodarstva, postavljen je 20. studenog 1942. Dne 11. listopada 1943. postaje ministar u Ministarstvu obrta, veleobrta i trgovine, a u svibnju 1944. za glavara stalnog trgovačkog izaslanstva NDH u Švicarskoj do 22. veljače 1945. U ožujku 1945. godine postavljen je za izvanrednog opunomoćenog ministra pri izaslanstvu NDH u Švicarskoj. Pripadao je Lorkovićevu krugu i u Švicarskoj održavao veze sa HSS-ovcima u zemlji i inozemstvu. Početkom svibnja 1945., tjedan dana prije sloma NDH, podnio je ostavku i jedno vrieme otao u Švicarskoj. Nakon toga bježi u Argentinu. Tamo sudjeluje u osnutku Hrvatsko-argentinskog kulturnog kluba, ter je izabran u Nadzorni odbor. U jugoslaviji je 1945., u odsutnosti, osudjen na 10 godina robije.

Literatura

  • Tko je tko u NDH