Juraj Kolombatović

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži

Juraj Kolombatović (Split, 8. srpnja 1843. - Split, 21. kolovoza 1908.), hrvatski zoolog i ihtiolog.

Životopis

Srednju školu polazio je u Zadru i Veneciji, a od 1861. studirao matematiku i geometriju u Padovi. Usavršavao se iz matematike i opisnoga mjerstva 1867. u Beču. Od 1864. do umirovljenja 1900. godine bio je profesor matematike, geometrije, geometrijskoga i prostoručnog crtanja u splitskoj gimnaziji. Premda nije imao formalnu izobrazbu iz zoologije, najveći prinos znanosti dao je na području ihtiologije. Suradjivao je s poznatim zoolozima (S. Brusina, P. Doderlein, M. Katurić, B. Kosić, Franz Steindachner), a zahvaljujući njemu mnogi su primjerci faune iz splitske okolice u prirodoslovnim muzejima u Zagrebu, Beču, Palermu, Veneciji i Rimu. Proučavao je morske i kopnene kralježnjake, opisao nekoliko vrsta riba, posebno iz porodica babica (Blennius adriaticus, B. dalmatinus, B. zvonimiri) i glavoča (Gobius macrolepis, G. liechtensteini, G. macrocephalus).

Pisao je i u publikacijama Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Beč 1883), Glasnik Hrvatskoga naravoslovnog družtva (1887-88, 1890, 1892-94, 1901, 1904-05, 1907), Narod (1888), Naše jedinstvo (1905-06, 1908) i dr. S velikom je predanošću proučavao narodna imena životinjskih i biljnih vrsta, ali i druge nazive i izrjeke u hrvatskom jeziku, ter je sastavio knjižicu Njekoliko riječi, izreka i poslovica (Split 1889). Nakon pobjede narodnjaka i njihova preuzimanja splitske općinske uprave, bio je od 1882. do kraja života općinski vijećnik.

Bio je član povjerenstva za uredjenje ribarenja u rijekama Dalmacije i prvi predsjednik družtva Marjan od 1893. ter pokretač i promicatelj pošumljivanja Marjana. Ondje mu je, u znak zahvalnosti, na prvom vidikovcu 1908. posadjen čempres i postavljena spomen-ploča, a 1927. na zgradi Prirodoslovnoga muzeja otkriveno poprsje. Velik broj knjiga je 1903. Gradskoj biblioteci. Vladimir Nazor opisao ga je u noveli Na Marjanu (Sadilac). Njemu u čast nova vrsta glavoča iz sjevernoga Jadrana nazvana je njegovim imenom (Gobius kolombatovici).