Kraljevina Hrvatska i Slavonija

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži
Metapedia-puzzle.png   
Ovo je tek osnovica ili začetak budućeg članka.
Pomognite Metapediji i dopunite ga.
Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija (barjak, 1868.).png

Kraljevina Hrvatska i Slavonija (službeni naziv: Trojedna Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija) je bila hrvatska autonomna kraljevina u sastavu Zemalja Krune svetog Stjepana u Austro-Ugarskoj.

Bila je uspostavljena 24. rujna 1868. Hrvatsko-ugarskom nagodbom kao politički narod sa zasebnim pripadajućim ozemljem u državnoj zajednici s Kraljevinom Ugarskom, de facto s ograničenom ili minimalnom autonomijom uvjetovanom od mađarske strane. Kraljevinom su u autonomnim poslovima upravljali Vlada, ban i Sabor.

Premda je bila sastavnicom Austrijskih zemalja, Kraljevina Dalmacija je Hrvatsko-ugarskom nagodbom i kraljevskom krunidbenom prisegom bila priznata kao sastavnica Trojedne Kraljevine, te je stoga bila navedena u državnim obilježjima i banskom naslovu. Grad i kotar Rijeka je posebnim aneksom Nagodbe postao corpus separatum pod pravnom ugarskom vlašću, te hrvatskom i ugarskom upravom.

Kraljevina Hrvatska i Slavonija je odlukom Hrvatskog sabora 29. listopada 1918. godine proglasila neovisnost i istodobno pristupila Državi Slovenaca, Hrvata i Srba.

Upravna podjela

Kraljevina Hrvatska i Slavonija je od 1886. godine bila podijeljena na 8 županija, podžupanije, 77 kotara i gradove/općine.

  • Županije
  1. Bjelovarsko-križevačka
  2. Ličko-krbavska
  3. Modruško-riječka
  4. Požeška
  5. Srijemska
  6. Varaždinska
  7. Virovitička
  8. Zagrebačka