Kremljologija

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži
Blok za pisanje.png
Ovaj članak ili jedan njegov dio zahtijeva jezičnu i pravopisnu doradu!
Članak je potrebno preurediti u skladu s jezično-pravopisnim pravilima Metapedije.

Kremljologija je znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem politike i načina funkcioniranja bivšeg SSSR-a (danas Ruske Federacie). Naziv kremljologija nastao je od rieči Kremlj, sjedišta sovjetskih i ruskih vlasti. Znanstvenik koji se bavi proučavanjem politike i načina funkcioniranja SSSR-a zove se kremljologist dok se znanstvenik koji proučava sovjetsko društvo u cjelini naziva sovjetolog. Nazivi kremljologia i kremljolog razlikuju se od naziva tranziciologia/tranziciologist koja predstavlja znanost/znanstvenika koji komparativno proučava političke sustave (npr. komunizam naspram kapitalizma).

Poznati kremljologisti

 • Olavo de Carvalho
 • Anders Åslund
 • John Barron
 • Mark R. Beissinger
 • Zbigniew Brzezinski
 • Hélène Carrère d'Encausse
 • Stephen F. Cohen
 • Marshall Goldman
 • Donald E. Graves
 • Jonathan Haslam
 • William G. Hyland
 • George F. Kennan
 • Khurshid Kasuri
 • Michael Kort
 • William Mandel
 • Jack F. Matlock, Jr.