Krivotvoren hrvatski mjestopis

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži
HrvatGrb.png

Krivotvoren hrvatski mjestopis (naselja, ulice, brda i otoci balkanizirani pod Jugoslaviom): - Sve do kraja Prvoga svjetskog rata, tj. bar do god. 1919/1920., na hrvatskom ozemlju i susjednim pograničnim krajevima gdje žive Hrvati, kroz više stoljeća su po dugoj tradiciji postojala razmjerno stabilna hrvatska imena za gradove, ulice, rieke, brda i ine zemljopisne pojmove, - a samo za gradska središta i glavne ulice ter veće rieke rabili su se paralelno i dvojni nazivi na njemačkom, ili talianskom uz Jadran.

Ova razmjerno trajna i stabilna baština domaćeg mjestopisa (toponimia) po prvi puta je bar dielom poremećena nakon 1.svj. rata s nastankom prve kraljevske Jugoslavie-SHS, kada je dio glavnih imena politički izmienjen balkanskom posrbitvom. Iduće još jače promjene mjestopisa i inog nazivlja su ideološki nametnute pod Titinim jugo-komunizmom od sredine 20. stoljeća sve do 1990, dokle je izbačen i prebrisan veliki dio ranijega izvornohrvatskog mjestopisa iz početka 20.st. i niza ranijih stoljeća.

  
Ovo je tek osnovica ili začetak budućeg popisa.
Pomognite Metapediji i dopunite ga.

.

Srbo-novi toponimi Hrvatske

Time je većinom presječena i bačena u zaborav dugotrajna izvornohrvatska baština domaćega zemljopisnog, gradskog i uličnog nazivlja. Ipak nakon 1990. u obnovljenoj samostalnoj Hrvatskoj su dosta skromno i stidljivo postupno vraćeni tek poneki najpoznatiji takvi zemljopisni i gradski nazivi, koji su dotad većinski preživili u pučkom sjećanju, dok je većina inih sličnih prije Jugoslavie i dalje zaostala u poviestnoj 'ropotarnici', pa ih još i dandanas uporno zamjenjuje nametnuti nam balkanski i jugo-komunistički mjestopis.

Dokle će to tako ići i kada ćemo se već jednom u novoj europskoj Hrvatskoj napokom osloboditi tih jugo-balkanskih naplavina iz 20. stoljeća? Na to pitanje ukinutoga hrvatskog geo-nazivlja su u javnosti već javno i pismeno upozoravali, uz ine R. Kalmeta 1990.-1998. ter M. Rac i sur. 1998, ali bez većih pomaka u praksi. Stoga je za osvješćivanje čitatelja i ubrzanje obnove našega izvornog mjestopisa tu niže priložen prvi na medjumrežju sustavni popis ukinutoga i krivotvorenog nazivlja za obnovu, što će se s novonadjenom dokumentaciom postupno dopunjavati i proširivati: uz nadu da će to konačno nadležne službe i hrvatske vlasti ipak početi primjenjivati i u terenskoj praksi.

Izrazito je najviše idejnih promjena i krivotvorbi u imenima vrhova, otoka, naselja i ulica, a razmjerno je najmanje toga kod nas (i u svietu) s vodotocima, gdje je zamalo jedini naš slučaj krivotvorbe hidronima: hrvatsko-ikavska rieka Mrnica > nova jugo-srbska "Mrežnica". Stoga su 1/4 svih imena vrhova duž Velebita dosad u jugo-kartama i inim pregledima nova kolonialno-izkrivljena tj. pomodna ili srboštokavska, pa čak 1/3 hrvatskih otoka na Jadranu javno još nose novoizmišljena srboštokavska jugo-imena dosta različita od izvornoga domaćeg nazivlja otočnih starosjedilaca u našoj višestoljetnoj baštini.

Najviše brojnih otoka u svietu ima u Oceaniji oko Australie, dok je Europa druga izpred inih kontinenata po brojnosti susjednih otoka (od Grčke do Britanije). Inače se u uljudjenoj Europi ogromna većina tih okolnih otoka u pripadnim jezicima javno i službeno nazivaju podjednako ili vrlo slično kako ih zovu i njihovi domaći otočni starosjedioci, - dok su tu zamalo jedina veća iznimka naši jadranski otoci u Hrvatskoj:

Ovi se hrvatski otoci još uviek velikim dielom javno i pismeno zovu ne po njihovim izvornim starosjediocima,- nego stranim 'ostrvskim' imenima po "srbosvetom" Vuku Karadžiću, tj. onako kako ih zovu srboidni nutarnji Balkanci, koji većinom te otoke nisu vidjeli i uglavnom nemaju pojma o moru. Naši domaći otočni starosjedioci na Jadanu svoje zavičajne otoke uglavnom zovu čakavski: npr. Brijuni, Cr, Kark, Broć (ili Broac), Huor (ili For), Šujac, Lakjan, ... itd. Napotiv takvi starosjedioci tek od škole prisilno nauče da se njihova "ostrva" zapravo po Vuku jugobalkanski trebaju zvati "Brioni, Cres, Krk, Brač, Hvar, Sušac, Jakljan", ...itd.- a koji je absurd u inače civiliziranoj Europi moguć zamalo jedino tu kod nas na primitivnomu 'brdovitom' Balkanu.

Ovo ideopolitičko "silovanje" izvornoga hrvatskog mjestopisa pod velesrbskom Jugoslaviom u 20. stoljeću, bilo je obsegom podjednako kao i u izobličenom mjestopisu donedavnih afro-azijskih kolonija, gdje je tako slično potisnuta i izbačena u zaborav većina izvornoga zemljopisnog nazivlja domaćih starosjedilaca, koji se sada tek djelomice i vrlo postupno vraćaju u javnu uporabu. Stoga je uz ino, baš iz toga nakrivog stanja javnoga hrvatskog mjestopisa posvema očigledno, kako je zapravo kroz 20. stoljeće Hrvatska stvarno bila kulturno-političkom kolonijom jugoslavenske Velesrbije.

Zaštita toponimske baštine

Svrha i smisao novih toponimskih standarda UN je kulturna obnova i očuvanje svjetske raznolikosti izvornoga domaćeg mjestopisa, umjesto ranije nametnutih zemljopisnih naziva na kolonialnim jezicima (engleski, francuski, ruski, itd.). Ovime su uz ino poništeni i danas nevažeći svi ideopolitički toponimi u iztočnoeuropskim zemljama. Po tim općeprihvaćenim standardima u svijetu, mora se u svim atlasima, javnim medijima i školskom obrazovanju rabiti idući geografski sustav javnog mjestopisa (službene toponimije):

 • a) Za prvotne prirodne sadržaje koje nije stvorio čovjek npr. za planine, rieke, jezera, otoke i slično, bez obzira na kolonialne izmjene, bezuvjetno je obvezna povratna obnova prvotnih izvornih naziva na domaćem dialektu (local tongue) najbližih starosjedilaca npr. seljaka i ribara na tom području, a nikako ne po kasnijim gradskim doseljenicima. Zato nikakva društvena zajednica nema ovlasti za njihovu izmjenu, a svi novi, umjetni i promijenjeni nazivi za te stare prirodne sadržaje imaju se smatrati kao nevažeći i nepostojeći. Raniji kolonialni nazivi smiju se pridodati tek iza izvornih i samo u zagradi zbog moguće poredbe iz doba kolonializma (tj. kod nas Jugoslavije).
 • b) Za naslijedjene ranije tvorevine i starija naselja, a koji su već postojali prije nastupa kolonizacije (tj. u nas prije Jugoslavije), takodjer se preporuča u prvom redu poželjna obnova i povratak ranijega izvornog domaćeg naziva, kakav je bio prije kolonialne promjene.
 • c) Samo za novije umjetne tvorevine (antropogeni objekti) kao što su npr. prije nepostojeća nova naselja, nove umjetne hidroakumulacije, planinarski domovi, kupališta i slično, prihvatljivi su slobodno odabrani nazivi i njihove promjene po odlukama nadležne društvene zajednice.

Kratice i ini znakovi

Uporabne kratice češće u idućem popisu: hrv.= hrvatski (u Hrvatskoj), kaj.= kajkavski, čak.= čakavski, ika.= ini ikavsko-štokavski govori (osim Vukopisa), * = prije Jugoslavie, eng.= engleski, lat.= latinski, grč.= grčki, tur.= turski, srb.= srbski; biro.= noviji upravni birokratizam.

Tipovi tiska i ostalo:

 • samo kurziv = početni stari nazivi prije 19. stoljeća,
 • podebljano (bold) = sada u javnoj uporabi,
 • kurziv + bold = novije neslužbeno,
 • Veliko slovo unutar imena = ključne razlike izmedju službenoga i izvorno-domaćeg izgovora.

Abstract

Falsified Croatian toponymy: - An annotated list of Croatian towns, streets, mounts and islands, whose original lasting and true geographical names, since WW1 / WW2 up to recently during Yugoslavia were falsified, serbized and balkanized, now requiring the authentic restoration.

Izvori / Literatura

 • R. Kalmeta, 1990: Toponimija i politika. Glasnik HDZ, 12: str. 63, Zagreb (11. 6. 1990).
 • R. Kalmeta, 1998: O uporabi zemljopisnih naziva. Hrvatsko slovo, str. 12, Zagreb (3.7. 1998).
 • M. Rac, 1998: Međunarodni standardi UN i naš kolonijalni mjestopis. Ognjište 9: 422-424, Karlovac-Zagreb.
 • M.H. Mileković i sur. 1999: Ranohrvatska etimologija i poredba hrvatsko-jugoslavenskih razlučnica. Ognjište 9, Karlovac.

A

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
Andreisova
ulica
Boračka
ulica
Térnjanska
mitnica
Par stoljeća stara ulica na Trnju, uz južni rub staroga grada Zagreba.
čak.Arta
-Sokuol
posrbljen
"Rt Soko"
klas.lat.Corynthia
ranočak.Kworyta,
tal.Punta Falcone
Najiztočniji klisurasti rt otoka Krka spram Senja je izvorno-čakavski Arta-Sokuôl (a novo-posrbljen kao tzv. "Rt Soko"): na grebenu tog rta je antičko-srednjovjeka gradina lat. Corynthia i ranočakav. Kworÿta.
Autobusni
kolodvor
Kanál Dúžica Raniji nazivi područja sadanjeg Autobusnog kolodvora u gradu Zagrebu.
Afganistan
Afganac,-nci
Avganistan
Avganistanac
Afghanistan
Afghanian
Srbo-balkanski oblici Avganistan i -stanac nametnuti su u 20. stoljeću pod Jugoslaviom.

B

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
velebitski vrh
Babin Kuk
novo-planinar.
Zoranićev vrh
1.712 m
(juž. Velebit)
Babin Kuk (1.712 m) na južnom Velebitu je već stoljećima poznat okolnim domaćim ikavcima, ali su ga odnedavna nadobudni planinari samovoljno preimenovali kao tzv. "Zoranićev vrh".
starohrvatski
Banovina
jugo-srb.
tzv. Banija
klas.lat.
Borona
Banovina je izvorno-hrvatski naziv pograničnog područja južno od donje Kupe do Une tu na domaćoj kajkavici i na ikavici, a koje ovdašnji Srbi i pravoslavni Vlasi nazivaju "Banija".
Bauerova
ulica
Krašova
ulica
Klaónička
cesta
Par stoljeća stara ulica uz središte Zagreba, nekoć na iztočnom rubu Donjeg Grada.
primorsko -
čak. Belević
Velebit, štok.
ikav. Velebić
ranogrč. Koulikos oros, klas.lat. Mons Baebius, njem. Morlakken-Gebirge Velebit (1.758 m) je novoštokavsko ime tog gorja: istoznačni su čakav. Belević s primorskog jugozapada i ikav. Velebić u ličkom zaleđu. Najranije je grčki Koulikos oros, pa klasično-rimski Mons Baebius (iz tog je čakavski Belević).
obalno-čakav.
Biokovo
zaleđe-štok.
Bijakova (gora)
ranogrč. Adrion oros
klas.lat. Mons Vardaeus
Najviša obalna planina Dalmacije (1.762 m), s primorske strane čakavski Biokovo, iz Zagore štokavski Bijakova gora (najprije ranogrčki Adrion oros, pa kasnoantičko-rimski Mons Vardaeus).
domaće-čak.
Bisovo
jugo-štok.
tzv. Biševo
klas.lat.Bucium
talian. Busi
Tzv. "Biševo" je noviji srboidni tj. jugoštokavski naziv tog otoka, a domaće izvorno čakavski to glasi Bisòvo, ter prvo klasično-latinski Bucium i potom mletački Busi.
domaće-hrv.
Bjelolasica
jugo-srb.
tzv. Kula
srednjov. BelaLazica
klas.lat.Mons Albius
Tzv. "Kula" (1.534 m) je noviji srboidni tj. jugo-planinarski naziv ovog vrha, a domaće-izvorno hrvatski je to Bjelolasica, ter prvi klasično-latinski Mons Albius.
livanjsko gorje
Blejnadòrna
novo-jugosrb.
V. Golija
1.892 m,
Pleina-Torna
Blejnadòrna (1.892 m) sjeverozapadno iznad Livna je već stoljećima poznata okolnim domaćim ikavcima (ranije Pleina-Torna), ali je u 20. st. preimenovana jugo-srbski kao tzv."Velika Golija".
staročakav.
Brači (otočje)
= čakavski
otoci Jadrana
tal. Isole
Adriatiche
, klas.lat.Insulae
Hadriacae
"Brači" (u pluralu) je domaći prastari skupni naziv ilirskog izkona kod jadranskih otočana za veće naseljene otoke Jadranskog arhipelaga od Krka do Hvara (manji = školji): npr. Prvi brač = o.Brač, Drugi brač = Hvar, Vejski brać = Krk, itd.
hr.čakav.
Brijuni
jugonaziv
Brioni
venet. Brioni,
klas.lat.Pullariae
Tzv. "Brioni" je talianski naziv toga Titinog ljetovališta (sada Nacionalni park): izvorno-čakavski su to Brijuni, ter klasično rimski Insulae Pullariae.
čakav. Broć ili domaće Broac jugoštok.tzv.
ostrvo Brač
ranogrč. Diskelados,
klas.lat. Brattia
venet. Brazza
Taj otok je imenom poznat već od rane antike kao starogrčki Diskelados, a kasniji nazivi dosad su od klasičnoga latinskog Brattia: izvorno su domaći čakavski Br, kao i Broac (nepalatalni cakavizam).
Britanski
trg
Ilički
plac
Mali plac Navode se kronološki glavna imena sjeverozapadnog trga u gradu Zagrebu.

C

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
gorje ikav.
Cincer
novo jugosrb.
Cincar
2.006 m
(zap.Bosna)
Zapadnodinarski najviši vrh Cincer (2.006 m) je već stoljećima poznat okolnim domaćim ikavcima (starije Ćinćer), ali je u 20. st. pod Jugoslaviom preimenovan u srbsku inačicu tzv. "Cincar".
velebitski vrh
Cipalski Kuk
novo-planinar.
Hirčev vrh
1.630 m
(sj.Velebit)
Velebitski vrh Cipalski Kuk (1.630 m) u sjevernom Velebitu je već stoljećima poznat okolnim domaćim ikavcima, ali su ga odnedavna nadobudni planinari samovoljno preimenovali kao tzv. "Hirčev vrh".
domaće-čakav.
Criš
jugoštok.
novije Cres
ranogrč. Krepsa
rim.lat. Cressa
venet. Cherso
Najraniji poznati naziv tog otoka je starogrčki Krepsa, a romanski "Cherso" je tek srednjovjeka mletačka inačica. Izvorni hrvatsko-čakvski naziv kod starosjedilaca je Criš, a Cres je noviji službeni oblik u javnoj uporabi.

Č

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
hrvat.kajk.
Čakovec
jugosrb.
ČakovAc
mađ. Csaktorna
klas.lat. Aquama
U kasnoantičko doba Rimljana se grad prvo zove Aquama, pa od srednjeg vieka do 19. stoljeća mađ. Csaktorna, pod Jugoslaviom u 20. st. je balkaniziran u jugosrb. "Čakovac" i tek sad je domaće-kajkavski Čakovec.
hrvat.kajk.
rieka Čazma
jugosrb.
reka Česma
perz. čašme
turs. çesme
Od srednjeg vieka je ova moslavačka rieka izvorno zapisana kao Čazma (perzijski hidronim) i tako ju dosad još zovu kajkavci,- ali je zatim nakon turskih provala naknadno poturčena kao tzv. "Česma" i tako ju sad zovu pravoslavci, što nam je dosad nametnuto od Jugoslavije.
Črnomerec predgradje
Černomérec
rubno selo
Černomérci
Nedavno prigradsko naselje i ranije posebno selo, izdvojeno zapadnije od užega grada Zagreba.

Ć

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene

D

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
izvorno-hrv.
Dalmacija
tzv. Južna
Hrvatska
ranogrč.Delmatia
klas.lat.Dalmatia
njem. Dalmatien
Južniji dio primorske Hrvatske uz srednji Jadran, koji se prvo starogrčki (i ilirski) izvorno zvao Delmatia, pa kasnije rimsko-latinski Dalmatia (tek je naknadno talianski Dalmazia i njemački Dalmatien). "Južna Hrvatska" je najnovija podobna konstrukcia.
domaće: dalmatinska
Zagora
biro.Zaobalje
srednjeg Jadrana
klas.lat.Delmatia,
njem.Dalmatische
Mittelgebirge
Razni većinom istoznačni nazivi u poviesti, ter domaćemu dialektnom govoru i novoj birokraciji za srednjojadransko zaledje tj. Dalmatinsku Zagoru.
čakav.
Dinaruša
novo-umjetno
Kamenjak
venet.Tignarossa
klas.latin.
Mons Scardunus
Najviši sjeveroiztočni greben (408 m) na otoku Rabu je izvorno Dinaruša i novo-turistički "Kamenjak", ili ranije srednjovjeka mletačka Tignarossa i prvo klasični latinski Mons Scardunus.
domaće-čakav.
Divinska gora
jugoštok.novo
"Plato Mjeseca"
lat.Montes Curictani,
staročak.Veyske Hlami
Divynska (= 'djevičanska gora') je već kroz više stoljeća zapisan (i glagoljski), iztočni brdski greben na Krku između Vrbnika i Baške, drugi po visini na otoku (475 m). Tzv. "Plato Mjeseca" je novosmišljeni i javno nametnut štokavski nadimak toga otočnog brda od doba jugokomunizma.
domaće: Donja
Posavina
Brodsko-
posavska županija
klas.lat.
Savus Inferior
Razni većinom istoznačni nazivi iz poviesti, ter u domaćem govoru i novoj birokraciji za donju Posavinu: glavni veći grad tu je bila rimska Marsonia (sada Brod).
domaće: Donja
Podravina
Osječko-
baranjska županija
klas.lat.
Valeria
Razni većinom istoznačni nazivi iz poviesti, ter u domaćem govoru i novoj birokraciji: glavni veći grad tu je bila rimska Mursa (= Osijek).
čakav.
Dovanj
Omiška
Dinara
lat.Mons Nestius
ranogrč.Nestios oros
Obalni ogranak Biokova najzapadnije do Omiša koji zatvara kanjonsko ušće Cetine je čakavski Dovanj (788 m), ili štokavski iz zaleđa kao Omiška Dinara. Prvo ranogrčko ime mu je Nestios oros, potom klasično latinski Mons Nestius.
hrvat.
Dubrovnik
venet.
Ragusa
klas.latin.
Rhagusium
Prvo pisano ime Dubrovnika krajem antike i u ranom srednjovjekovlju je romanski Rhagusium, pa tek potom mletački Ragusa i istodobno dosad slavenski Dubrovnik.

Dj (Đ)

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene

E

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene

F

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20. stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
ul. Franje
Andrašeca
Duganđićeva
ulica
Želézna
cesta
Stara ulica uz prugu na južnom rubu grada Zagreba.
Frankopanska
ulica
Kárlovečka
vulica
Karlstadt
- Gasse
Jugozapadna izlazna ulica prama Karlovcu iz središta grada Zagreba.

G

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
Gračanska
cesta
predgradje
Gráčani
ranije selo
Grádčane
Staro srednjovjeko prigorsko selo pod Medvednicom na sjeveru Zagreba, sada sjeverno predgradje na rubu metropole.
Gradec Gornji
grad
Grič Raniji i srednjovjeki nazivi najstarijeg poviesnog središta grada Zagreba. Grič je rani predslavenski arhaizam, koji na keltskomu znači 'kameno brdo' (grike).

H

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
Hatzova
ulica
ulica
8. maja
Téržna vulica Par stoljeća stara ulica duž Donjeg Grada na južnom rubu Zagreba.
Hebrangova
ulica
ul. Braće
Kavurića
Kúkovićeva vulica Stara ulica u Donjem Gradu na zapadnom dielu središnjeg Zagreba.
Heinzelova
ulica
Sájmišna
cesta
Laščinčák Starija ulica na iztočnom rubu Donjeg grada kod središta Zagreba.
domaće:
Hercegovina
i Crna Gora
biro.Zaobalje
Južnog Jadrana
klas.lat.Chelmania
et Dioclea
, njem.
Herzegovina und
Montenegro
Razni većinom istoznačni nazivi u poviesti, ter domaćemu dialektnom govoru i novoj birokraciji za južnojadransko zaledje tj. Hercegovinu i Crnu Goru.
domaće:
Horvácko
Zagórje
Zagorsko-
krapinska županija
klas.lat.
Interamnia Superior
Razni većinom istoznačni nazivi iz poviesti, ter u domaćemu dialektnom govoru i novoj birokraciji.
čakav. Huor ili domaće For jugoštok.tzv.
ostrvo Hvar
ranogrč. Pyteia,
klas.lat. Pharus,
venet. Lesina
Taj otok je imenom poznat već od rane antike kao starogrčka Pyteia, a kasniji nazivi dosad su od klasičnoga latinskog Pharus, ter mletački Lesina. "Hvar" je zapravo noviji štokavizirani jugonaziv, a izvorno su domaći čakavski Huor, kao i kraće For (nastalo iz latinskog).

I

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
izvorno-kajk.
Ivánščica
novo-jugoštok.
Ivančica
klas.lat. Mons Ochra
srednjovj. Očura-gora
Prvo rimsko ime toga gorja (1.074 m) iz klasične antike je Mons Ochra, od čega je u srednjem vijeku slavensko Očura gora. Izvorno domaće-kajkavski se ovo zove Ivánščica, a novo-štokavski iz 20. stoljeća je tzv. "Ivaica".

J

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
Jelačićev
trg
Trg
Republike
plac
Harmica
Navode se vremenski važniji nazivi glavnoga središnjeg trga u gradu Zagrebu.
domaće-kajk.
JEsenovac
jugosrb.
JAsenovac
blizu-južno
rims.Praetorium
Navode se vremenski važniji nazivi starijeg hrvatsko-kajkavskog Jesenovca uz ušće Une (srboštokavski: Jasenovac): malo južnije uz donju Unu je prvo bio rimski vojni logor Praetorium.
domaće: Južna
Dalmacia
Dubrovačko
neretvanska županija
rana Dalmatia
Superior
, Dubrovačka
Republika
, njem. Süd-Dalmatien
Slied istoznačnih naziva od Dubrovačke Republike do južne Dalmacije: prije je tu važniji veći grad bio antički Epidaurus (= Cavtat).
domaće:Južna
Dalmacija i Boka Kotorska
biro.Priobalje
južnog Jadrana
klas.lat.Res
Publica Ragusina
,
njem. Sudostadria
Razni većinom istoznačni nazivi u poviesti, ter domaćemu dialektnom govoru i novoj birokraciji za južnu Dalmaciju do Boke Kotorske (jugoiztok Jadrana).

K

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
ul. Kneza
Mislava
ul.Božidara
Adžije
Rádišina
vulica
Stara ulica na iztočnoj strani Donjeg Grada blizu središta Zagreba.
čakav. Kark
ili domaće Khark
jugobalkanski
novo tzv. Krk
fenič. Kuraktike,
ranogrč. Kourykta,
rim.lat. Curicum,
venet.Veglia
Taliani nam nameću tek srednjovjeki mletački "Veglia",- iako su izvorno puno raniji fenički Kuraktike (već od 12.stolj. pr.Kr.= najstariji u Hrvatskoj), pa ranogrčki Kourykta i rimski Curicum, iz čega je naše čakavski K(h)ark i novije štokavsko-balkanski tzv. "Krk".
gradina Konuba pravoslavni
manastirRmanj
srednjovjeki
grad Conuba
Stara gradina i kasniji manastir na kanjonskom ušću rieke Unca u gornju Unu.
ulica
Križnog puta
Kluzova ulica Kámna vulica Par stoljeća stara ulica u središnjem dielu grada Zagreba.
velebitski vrh
Kukina
novo-planinar.
Liburnija
1.719 m
(juž. Velebit)
Kukina (1.719 m) na južnom Velebitu je već stoljećima poznata okolnim domaćim ikavcima, ali su ga odnedavna nadobudni planinari samovoljno preimenovali kao tzv. "Liburnija".
Kukuljevićeva
ulica
Radnički
dol
(ulica)
Josipov
dól
Par stoljeća stara ulica sjeverno od Britanskog trga na zapadu grada Zagreba.
domaće: Kvarner i
Gorski Kotar
Primorsko-
goranska županija
klas.lat.Liburnia
et Iapudiae pars

njem. Liburnien
Razni većinom istoznačni nazivi u poviesti, ter domaćemu dialektnom govoru i novoj birokraciji za Kvarner: ranije je tu veći antički grad bila rimska Tarsatica (= Sušak / Trsat).
domaće: Kvarner
i Istra
biro.Priobalje
gornjeg Jadrana
klas.lat.Liburnia
et Histria
, njem.
Nordostadria
Razni većinom istoznačni nazivi u poviesti, ter domaćemu dialektnom govoru i novoj birokraciji za Kvarner i sjeveroiztočni Jadran.

L

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
hrv.otok
Lakjan
jugosrb.ostrvo
"Jakljan"
klas.lat.
insula Clia
Među dubrovačkim Elafitima je tzv. "ostrvo Jakljan" jugosrbski oblik, a izvorno-hrvatski je to otok Lakjan, ter klasično latinski: insula Clia.
Langov
trg
Biškupski
plac
Ríbnjački
térg
Prastari trokutasti trg pod Kaptolom uz park Ribnjak u užem središtu grada Zagreba.
velebitski vrh
Legčev Kuk
novo-planinar.
Pasarićev vrh
1.629 m
(sjev. Velebit)
Legčev Kuk (1.629 m) u sjevernom Velebitu je već stoljećima poznat okolnim domaćim ikavcima, ali su ga odnedavna nadobudni planinari samovoljno preimenovali kao tzv. "Pasarićev vrh".
domaće-ikav.
Lika
dio Ličko-
senjske županije
klas.lat. Iapudia
sred.viek: montes Liccavi
Uža Lička visoravan, tj. bez upravno pridodadnih Senja i otoka Paga.
domaće: Lika i
Gorski Kotar
biro.Zaobalje
gornjeg Jadrana
klas.lat.Japudia,
njem. Likaner
Regimente
Razni većinom istoznačni nazivi u poviesti, ter domaćemu dialektnom govoru i novoj birokraciji za sjevernojadransko zaledje tj. Liku i Gorski Kotar.
velebitski vrh
Lubenski Kuk
novo-planinar.
Krajačev vrh
1.659 m
(sjev. Velebit)
Lubenski Kuk (1.659 m) u sjevernom Velebitu je već stoljećima poznat okolnim domaćim ikavcima, ali su ga odnedavna nadobudni planinari samovoljno preimenovali kao tzv. "Krajačev vrh".

Lj

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
ul. Ljudevita
Posavskog
ulica Anke
Butorac
Ivkáncova vulica Par stoljeća stara ulica iza Krešimirovog parka na jugoiztoku središta grada Zagreba.

M

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
izvorno
MarkuševEc
novoštok.
MarkuševAc
selo Sveti
Šimun
Nabrojeni su raniji nazivi toga prigradskog naselja tj. bivšeg sela na sjeveroiztočnom rubu Zagreba.
domaće-ikav.
Matokit
novo-planinarski:
Vrgorsko gorje
turs.Sarançdagi
tal. Monte del Vergoraz
Primorsko gorje visine do 1.314m u dalmatinskoj Zagori, izmedju delte Neretve i Imotskog polja.
Mažuranićev
trg
Zapadni
périvoj
plac
Gnojník
Stariji i prvi naziv toga zapadnog trga u središtu grada Zagreba.
domaće-kajk.
Medžimorje
uprava: Međimurska
županija
klas.lat.
Halicanum
Daju se razni većinom istoznačni nazivi Međimorja iz poviesti, ter u domaćemu dialektnom govoru i novoj birokraciji: glavni rani gradić tu je bila rimska Aquama (= Čakovec).
velebitski vrh
Mićirajnac
srbo-štok.
Mali Rainac
1.719 m
(sjev. Velebit)
Mićirajnac (1.719 m) u sjevernom Velebitu je već stoljećima poznati vrh okolnim domaćim ikavcima, ali su ga planinari preimenovali na srboštokavski po pravoslavnim Vlasima iz ličkog zaleđa kao tzv. "Mali Rajinac".
izvorno
MihaljevEc
novoštok.
MihaljevAc
Ksaverska
mitnica
Kronološki se navode raniji nazivi Mihaljevca pod Sljemenom na sjevernom rubu grada Zagreba.
Mimara
(+ igralište)
Elípsa Stara
Ciglána
Navode se glavni raniji nazivi mjesta današnjeg muzeja Mimara u središtu grada Zagreba.
Miramarska
ulica
Martinúška Martinófka Par stoljeća stara ulica uz Botanički vrt u Donjem Gradu uz središte Zagreba.
Most
Slobode
Pontonski
most
Srednji
Brot
Daju se kronološki raniji nazivi za sadanje mjesto srednjeg Mosta Slobode na Savi u Zagrebu.
Moslavina i
Bilogora
uprava:Koprivničko
križevačka županija
klas.lat. Lentula
et Valis Claudia
Razni donekle istoznačni nazivi iz poviesti, ter u domaćemu dialektnom govoru i novoj birokraciji.
hrv.čakav
Mosor
srb.iz zaleđa
Kabanska planina
klas.lat.Mons
Massarum
Antički Mosor iz rimskog doba je bio Mons Massarum, od čega nastaje i današnje hrvatsko-čakavsko ime Mosor (visina: 1.319 m). Pravoslavni Vlasi iz zaleđa u Zagori ovo još zovu i "Kabanska planina".
izvorno-hrv.
MrIžnica
jugo-srb.
MrEžnica
ranogrč. Baloie
klas.lat. Bolia
Ovo je zamalo jedini izraziti primjer krivotvorbe rječnih imena kod nas: izvorno je hrvatski od srednjeg vieka sve dosad ikavska Mrnica, a službena srbo-ekavska "Mrežnica" od pravoslavnih Vlaha nam je nametnuta pod Jugoslaviom u 20. stoljeću. Rani klasični nazivi toga su rimska Bolia i starogrčka Baloie.

N

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
Neretavje
Neretvani
Poneretavlje
Neretljani
Naronitani Poviestni nazivi ozemlja u dolini Neretve i pripadnog pučanstva.
Novi
Petruševec
Biškuplják Márof Ranije prigradsko selo na jugoiztoku, sada južno rubno naselje Zagreba uz Savu.

Nj

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene

O

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
Opatička ulica Poštanska ulica Biškupova vulica Dvaput preimenovana, starinska ulica u Gornjem gradu na sjeveru Zagreba.
ikav. Osik
NDH: Osiek
jugo-štok.
Osijek
klas.lat. Mursa
mađ. Essek
njem. Esegg
Osiek je jedan od ranih gradova antičke rimske Panonije s klasičnim latinskim imenom Mursa. Noviji izvorni ikavski naziv je OsIk ili koriensko Osiek, a službeno 'Osijek' je novosmišljeni vuko-štokavski oblik.

P

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
školj
Parvić
otok
Prvić
ranogrč. Proteras,
venet. Pervicchio
Kvarnerski otok kod Senja pod srboštokav. nazivom tzv. "Prvić", izvorno je hrv.čakav. Parvîć, a najraniji starogrčki protonim je Protêras (nesos).
domaći cakavizam
Pelagruzja
polučakav.novo
Palagruža
ranogrč.prvo Pelargousa,
venet. Pelagosa
Najraniji poznati naziv toga pučinskog otoka nasred Jadrana je starogrčko Pelargousa, pa potom kasnoantičko-rimski i srednjovjeko-venetski Pelagosa. Izvorni domaći cakavizam na bližem Visu za taj otok je Pelagruzja, dok tek na daljemu kopnenom primorju (i u zaleđu) za ovaj otok postoji još i noviji polučakavski jugo-naziv tzv. "Palagruža".
domaće-čakav.
Pelisac
štok. Pelješac
ili Stonski Rat
ranogrč. Stantania,
klas.lat. Promunturium
venet. Sabbioncello
U prapoviesti i antiki je Pelisac bio otok odvojen Stonskim kanalom tek potom zatrpanim. Prvi starogrčki naziv mu je Stantania (od tog sada Ston), pa kasnorimski Promonturium (= 'poluotok'), ter srednjovjeko venetski Sabbioncello. Na zapadu kod Trpnja i Orebića se to ikavsko-čakavski zove Pelisac, a iztočno kod Stona novije Pelješac.
Petrićeva
ulica
Marinkovićeva
ulica
Jélačićeva vulica Starija kraća ulica u Donjem gradu kod glavnog trga, uz početak Ilice u najužem središtu grada Zagreba.
Petrinjska
ulica
Jozefínska vulica južni zaselak
Med Grabámi
Danas ulica u Donjem Gradu usred Zagreba, nekoć močvarni južni zaselak izvan grada.
hrv. Lička
Plješivica
ikav. Plišivica
jugosrb. Plješevica
klas.lat.
Mons Diaboli
Izvorni hrvatski naziv toga ličkog gorja (1.657 m) od srednjeg vieka do 1.svj. rata je bio ikavski Plišivica, a potom je u 20. stoljeću pod Jugoslaviom prekršteno u srbsku "Plješevicu", pa je sad postao kompromisni srbohrvatski hibrid Plješivica.
ulica
Pod Zidom
Píckov
prolaz
Harmica Više stoljeća stara i kraća ulica na sjevernoj strani glavnog trga u najužem središtu grada Zagreba.
domaće:
Pokupje
uprava:
Karlovačka županija
klas.lat.Valis
Colapiana
Razni većinom istoznačni nazivi iz poviesti, ter u domaćemu dialektnom govoru i novoj birokraciji.
domaće:
Požeška kotlina
uprava: Požeško-
slavonska županija
klas.lat.
Interamnia Media,
neolat."Valis Aurea"
Razni većinom istoznačni nazivi iz poviesti, ter u domaćemu dialektnom govoru i novoj birokraciji.
ulica
Prisavlje
ul. Karla
Marksa
Ribárski
put
Stara cesta uz Savu na jugozapadnom rubu grada Zagreba.
Prosinačka
ulica
Póštanska
cesta
Vélka cesta Više stoljeća stara, glavna izlazna cesta na iztočnoj strani grada u zagrebačkoj Dubravi.
jugosrb.
Pula
talian.
Pola
domaće -
čakav.Pulj
Istarska luka Pulj većinom uzastopno ima strane nazive: od srednjeg vieka do 2.svj. rata je romanski Pola, potom u jugo-komunizmu dosad jugosrbski "Pula", pa nikako domaće-čakavski Pulj.
domaće-čak.
Punat
jugo-srb.
Aleksandrovo
venet.
Ponte
Punat na Krku je poznat u srednjem vieku mletački kao Ponte, pa u Jugoslaviji-SHS kao jugosrb. "Aleksandrovo", a potom dosad domaće-čakavski kao Punat.

Q

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene

R

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
Radićeva ulica Dúga vulica Šóštarska Ves Par stoljeća stara ulica, dvaput preimenovana u Gornjem gradu na sjeveru Zagreba.
ul. Republike
Austrije
ul. Braće
Oreški
Kólodvorska vulica Par stoljeća stara ulica na zapadnom rubu Donjeg Grada, kod Zapadnog kolodvora u Zagrebu.
Radnička
cesta
ulica Đure
Đakovića
Na Kanálu Stara izlazna cesta iz Donjeg Grada na jugoiztoku od središta Zagreba.
čakav. Rika
kajk. Reka
novo-srboštok.
Rijeka
ranogrč. Tarsatike,
rim.lat. Tarsatica,
venet. Fiume
Već od klasične antike je tu japodska tvrđava Tarsatike (sad Sušak: Trsat), srednjovjeki mletački je Fiume, domaće-čakavski na obali-otocima je Rika i kajkav. iz zaledja Reka, a tzv. "Rijeka" je tek novosmišljeni jugoslavenski Vukov balkanizam.

S

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
hrv.ikav.
Senjsko Bilo
jugo-srb.
Kečina Greda
1.494 m
(sjeverni Velebit)
To je najsjeverniji niži ogranak velebitskog lanca, koji katolički Hrvati zovu Senjsko Bilo, a pravoslavni Vlasi u zaleđu kao "Kečina Greda".
Sinkovićeva
ulica
Nova Ves Vulica
Sv. Ivana
Više stoljeća stara ulica na sjevernoj strani grada blizu središta Zagreba.
domaće-kajk.
SisEk
jugosrb.
SisAk
ranoperz. Segeste,
starogrč. Segestike
klas.lat. Siscia
Prvo rano ime grada je perzijsko Segeste, pa starogrčki Segestike, potom rimska Siscia. Pod Jugoslaviom je nametnuto srbo-balkansko Sisak, iako je domaće-kajkavski to Sisek.
kajk.grad
SisEk
jugo-štok.
SisAk
ranoperz.Segeste,
starogr.Segestike
rim.lat.Siscia
Sisak kao najraniji zapisan grad jugozapadne Panonije već od 6. stoljeća pr.Kr.: prvo ranoperzijski Segeste, pa starogrčki Segestike ter rimska Siscia. Sad je to domaće-kajkavski Sisek, ali još jugoštokavski nametnuto tzv. "Sisak".
domaće: Siverna
Dalmacia
uprava: Šibensko
-kninska županija
njem.Nord-Dalmazien
ven.Dalmazia del'Norte
klas.lat. Delmatia Inferior
Razni većinom istoznačni nazivi iz poviesti, ter u domaćemu dialektnom govoru i novoj birokraciji za sjevernu Dalmaciju.
izvorno-hrv.
Slavonija
tzv. Istočna
Hrvatska
klas.lat.Interamnia
njem. Slawonien
Pretežno nizinski dio sjeveroiztočne Hrvatske u Panoniji, koji se u rimskoj antici izvorno latinski zove Interamnia (tzv. "Sclavonia" je tek naknadna kasna konstrukcia).
Slavonska
avenija
Beogradska
avenija
Rugvički kanál Stara cesta uzduž Save na južnom rubu grada Zagreba.
hrv. Slavonsko gorje jugosrb.Pobrđe
Slavonije
klas.lat. Interamniae montes, njem. Slawonishe Gebirge Sjeveroiztočno hrvatsko gorje u Slavoniji obuhvaća Psunj, Papuk, Krndiju, Dilj itd. Klasično latinsko ime mu je Interamniae montes, njemački Slawonische Gebirge i jugosrbski Pobrđe Slavonije.
domaće-čakav.
Snižak
novo-planinar.
tzv."Hrvatski Snježnik"
ranogrč. Oeneos oros
klas.lat. Mons Venas
Zbog njihove zbrke sa susjednim višim slovenskim Snežnikom, planinari su izvorni domaći Snižak (1.506 m) iznad Rijeke samovoljno prekrstili u novi tzv. "Hrvatski Snježnik" (= međunarodno zabranjeno krštenje gorja po U.N. !).
ikav.čak. Split jugosrb. Spljet klas.grč. Aspalathos
klas.lat. Spalatium
Split je klasični antički grad od rimskog doba, nazvan po Dioklecianovoj palači u središtu. Propali jugo-nametnuti srbizam od vlaških pravoslavaca iz dalmatinske Zagore u prvoj Jugoslaviji bio je tzv. "Spljet".
domaće: Srednja
Dalmacija
biro.Priobalje
srednjeg Jadrana
klas.lat.Dalmatia
media
, njem.
Mitteldalmazien
Razni većinom istoznačni nazivi u poviesti, ter domaćemu dialektnom govoru i novoj birokraciji za srednjodalmatsku obalu i otoke.
domaće: Srednja
Podravina
uprava:Virovitičko
-podravska županija
klas.lat.
Dravus medius
Razni većinom istoznačni nazivi iz poviesti, ter u domaćem govoru i novoj birokraciji.
domaće: Sridnja
Dalmacia
uprava: Splitsko-dalmatinska županija njem. Mittel-Dalmatien Razni većinom istoznačni nazivi iz poviesti, ter u domaćemu dialektnom govoru i novoj birokraciji: prije je tu glavni veći grad bila rimska Salona (= Solin).
Starotrnjanska
ulica
Škrnjugova
ulica
Škólska
cesta
Stara cesta, pa ulica na Trnju uz južni gradski rub starog Zagreba.
kajk. gora
Strahinščica
novo-jugoštok.
Strahinjčica
(vrh 847 m) Izvorno-domaći kajkavski naziv toga gorja (847 m) iznad Krapine je starije Strahinščica, dok je pod Jugoslaviom u 20. stoljeću nametnuto novo-štokavsko tzv. "Strahinjčica" (po srbskom knjazu Strahinji).
ulica
Sveti Duh
ul. Pavleka
Miškine
Ilička mítnica Ulica u Černomercu na zapadnom dielu Zagreba, nekoć zapadni rub grada.
izvorno-hrv.
vrh Sv.Gera
novonazvano-
slov. Trdinov vrh
klas.lat. Mons
Romulae
, njem. Uskokengebirge
Klasični rimski naziv Žumberka je Mons Romulae, a austrougarski Uskoken-Gebirge. Naziv najvišega pograničnog vrha (1.172 m) kroz više stoljeća je Sveta Gera (po kapeli), a novo slovensko ime odnedavna je i tzv. "Trdinov vrh".

Š

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
hrv.čakav.
Šagargur
srboštok.
(Sv.) Grgur
klas.lat.Larta
venet.
San'Gregorio
Otok "(Sveti) Grgur" je novo-umjetni štokav. prijevod, a izvorno-domaće čakav. je Šagargur, ter klasično latinski Larta.
velebitski vrh
Šegestin
novo-planinar.
Kitajbelov vrh
1.715 m
(južni Velebit)
Šegestin (1.715 m) na južnom Velebitu je već stoljećima poznat okolnim domaćim ikavcima, ali su ga odnedavna nadobudni planinari samovoljno preimenovali kao tzv. "Kitajbelov vrh".
velebitski vrh
Štirovac
novo-planinar.
Novotnijev vrh
1.678 m
(sjev. Velebit)
Vrh Štirovac visok 1.678m u Sjevernom Velebitu, već stoljećima je poznat obližnjim domaćim ikavcima,- ali su ga naši nadobudni planinari sada samovoljno preimenovali u tzv. "Novotnijev vrh".
izvorno-čak.
Štondria ili
Ondrin škoj
jugoštok.
novo: Svetac
ranogrč. Niassa,
venet.Sant'Andrea
Tzv. otok "Svetac" (novi jugonaziv) nasred pučine Jadrana između Visa i Jabuke je noviji štokavski izvod s talianskog (Sant'Andrea), a izvorno-domaće čakavski je to otok Štondria (ili Ondrin škoj), ter klasično grčki Niassa: bio je dugo naseljen do 1990tih godina (sada napušten).
čak.otok
Šujac
srboštok.
Sušac
klas.grč.Choasa
talian. Cazza
Tzv. otok "Sušac" nasred pučine Jadrana (između Lastova i Palagruže) je noviji štokavski jugoprijevod, a izvorno-domaće čakavski je to Šujac, ter klasično grčki Choasa i talianski Cazza.

T

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
Tomislavov
trg
plac Franje
Josipa
Lopátek Daju se kronološki ranija imena za Tomislavov trg u Donjem Gradu usred Zagreba.
Kázališni
térg
Trg Maršala
J.B. Tita
Sajmíšče Navode se kronološki glavni raniji nazivi Kazališnog trga u gradu Zagrebu.
naselje
Travno
Krčevíne Karvanják Navode se kronološki glavni raniji nazivi za sadanje naselje Travno južno od grada Zagreba.
Trenkova
ulica
ulica
8. maja
Vojníčka
cesta
Stara ulica u Donjem Gradu, ranije na južnom rubu Zagreba.
Trešnjevka predgrađe
Črišnjéfka
zaselak
Bánovica
Arhaična ranija ikavsko-kajkavska imena naselja na jugozapadnom rubu staroga grada Zagreba.
Trešnjevački
trg
Črišnjevéčki
plac
Plac pot
Čríšnjom
Arhaična ikavsko-kajkavska imena sadanjeg Trešnjevačkog trga na jugozapadu grada Zagreba.
Trnjanska
cesta
Térnjanska vulica Med Grabámi Više stoljeća stara izlazna cesta iz Donjeg Grada na južnoj strani starog Zagreba.

U

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20. stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene

V

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
primorsko -
čak. Belević
Velebit, štok.
ikav. Velebić
ranogrč. Koulikos oros, klas.lat. Mons Baebius, njem. Morlakken-Gebirge Velebit (1.758 m) je novoštokavsko ime tog gorja: istoznačni su čakav. Belević s primorskog jugozapada i ikav. Velebić u ličkom zaleđu. Najranije je grčki Koulikos oros, pa klasično-rimski Mons Baebius (iz tog je čakavski Belević).
domaće-ikav.
Veliki Kozjak
novo-planinarski: "Zagorski Kozjak" grč. Tragon oros Vel. Kozjak (1.207 m) u dalmatinskoj Zagori je najsjeverniji viši vrhunac na planinskom lancu Svilaje zapadno od Vrlike, koji je duplo viši od popularnoga ali manjeg primorskog Kozjaka (779 m) iznad Kaštela.
izvorno hrv.ikav.
Veli Golić
novo jugosrb.
Vaganski vrh
Alpis Baebiae
culmen summus
Izvorno hrvatski se najviši vrh Velebita (1.758 m) već stoljećima zapravo zove ikavski Veli Golić,- ali nam je pod Jugoslaviom u 20. stoljeću nametnut srbski naziv pravoslavnih Vlaha iz Like kao tzv. "Vaganski vrh".
hrv.ikav.
Vilica (gora)
srboštok.
Ilica (planina)
klas.lat.
Mons Ludrum
Vilica gora (1.542 m) je najsjeverniji niži ogranak planinskog lanca Dinare uz tromeđu Lika-Bosna-Dalmacija.
Vlaška
ulica
Láška
vulica
zaselak
Láška Ves
Više stoljeća stara ulica na sjeveroiztoku gradskog središta Zagreba, ranije prigradsko selo Laška Ves.
Voltino
naselje
Tórdica Kostájnica Kronološki se nabrajaju glavni raniji nazivi za današnje Voltino naselje uz Savu na jugu grada Zagreba.
naselje
Vrbani
Rúdeška
Lesa
Bérek Prigradsko naselje i raniji zaselak preko Save, sada na južnom rubu širjeg Zagreba.
izvorno-hrv.
Vrebačka gora
novo: Ličko
Sredogorje
, ikav.
Resnik-planina
klas.lat.
Mons Liccavius
Novokršeno nutarnje "Ličko Sredogorje" (1.269 m) je već odprije hrvatski stoljećima poznato kao Vrebačka gora ili Resnik-planina, a prvo klasično latinsko ime mu je Mons Liccavius (= "vučja gora").
Vukovarska
avenija
ul.Proleterskih
brigada
Varaždínska
cesta
Par stoljeća stara cesta uzduž južnog ruba grada Zagreba.

W

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene

X

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene

Y

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene

Z

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
domaće-čak.
Zadar
talian.
Zara
klas.lat. Iadera
ranogrč. Diadora
Najranije prvo pisano ime Zadra je starogrčko Diadora i zatim kasnoantičko-rimska Iadera, ter srednjovjeka mletačka Zara do 2.svj. rata i potom dosad čakavski Zadar.
domaće-kajk.
ZagreP
novo-srboštok.
ZagreB
grč.bizan. Agranon,
njem. Agram,
venet. Zagabria
Najranije prvo pisano ime Zagreba: bizantski Agranon iz 6.-8. stolj. i potom austro-njemački Agram, pa mletački-novolat. Zagabria. Domaće izvorno-kajkavski je Zagrep, a Zagreb je novije srbo-balkanski.
domaće-kajk.
ZagrebEčka gora
novije srboštok.
ZagrebAčka gora
(= Medvednica)
grč. Pyrrhos oros,
mađ. Zselemen hegy,
njem. Slemengebirge
Najranije pisano ime Medvednice je grčko Pyrrhos oros iz ranog srednjovjekovlja (6.- 8. stoljeće) i potom mađarski Zselemen hegy i njemački Slemengebirge, pa kajkavski Zagebéčka gora i Medvédnica (tzv. "ZagrebAčka" gora je tek noviji štokavski jugo-naziv).
domaće:Zapadni
Sriem
uprava:Vukovarsko
-srijemska županija
klas.lat.
Interamnia inferior
Razni većinom istoznačni nazivi iz poviesti, ter u domaćemu dialektnom govoru i novoj birokraciji.
velebitski vrh
Zeleni Kuk
novo-planinar.
Rosijev vrh
1.601 m
(sjev. Velebit)
Zeleni Kuk (1.601 m) u sjevernom Velebitu je već stoljećima poznat okolnim domaćim ikavcima, ali su ga odnedavna nadobudni planinari samovoljno preimenovali kao tzv. "Rosijev vrh".
velebitski
Zeleni vrh
novo-planinar.
tzv. "Brundo"
1.714 m
(južni Velebit)
Zeleni vrh (1.714 m) na južnom Velebitu je već stoljećima poznat okolnim domaćim ikavcima, ali su ga odnedavna nadobudni planinari samovoljno preimenovali kao tzv. "Brundo".
domaće: Zgorne
Podravje
uprava:Varaždinska
županija
klas.lat.Dravus
superior
Razni većinom istoznačni nazivi iz poviesti, ter u domaćemu dialektnom govoru i novoj birokraciji.
domaće:Zgornje
Posavje
uprava:Zagrebačka
županija
klas.lat.Savia
superior
Razni većinom istoznačni nazivi iz poviesti, ter u domaćemu dialektnom govoru i novoj birokraciji za gornju Posavinu: prvi je tu važniji veći grad bila rimska Andautonia (= Ščitarjevo) i potom bizantski Agranon (= Zagreb-Grič).
Zvonimirova
ulica
ul.Socijalističke
Revolucije
Peščeníčka
vulica
Stara izlazna ulica na iztočnoj strani Donjeg Grada uz središte Zagreba.
izvorno-hrv.
Zrinska gora
jugo-srb.
Šamarica
klas.latin.
Mons Stridon
Gorje na Banovini (615 m) se prvo latinski zvalo Mons Stridon od čega tu nastaje srednjovjeko naselje Zrin i hrvatsko ime Zrinska gora. Potom su pravoslavni Vlasi doseljeni s Turcima u novijim stoljećima to prekrstili u "Šamarica", što je nametnuto pod Jugoslaviom kroz 20. stoljeće.

Ž

Izvorno-domaće
hrvatsko ime
Jugonaziv u
20.stoljeću
Klasični
rani naziv
Obrazložba
i napomene
Žajina ulica Donje Svetice Cirkveníca Stara ulica pred 2 stoljeća kod sadanjeg područja Maksimir na iztoku Zagreba.
Žerjavićeva
ulica
ulica
8. maja
Réinerova
vulica
Starija veća ulica uzduž Donjeg Grada uz središte Zagreba.

Poveznice

Reference

Collective original compilation of natural and urban toponyms across Croatia, partly loaded from former WikiSlavia and available by GNU license.