Metapedia:Navodi izvornika

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži

Ova stranica navodi mjerila za unos navoda, izvornih tekstova te izvora sadržaja članaka.

Napomene:

  • Članci iz inojezičnih odjela Metapedije ne mogu biti navedeni kao izvori, odnosno, Metapedia načelno ne može biti izvor samoj sebi. Međutim, moguće je prevesti članke ili neke njihove dijelove iz inojezičnih odjela Metapedije, kao i navesti izvore kako su navedeni u izvornim inojezičnim člancima.
  • NE POSTAVLJAJTE RADOVE ZAŠTIĆENE AUTORSKIM PRAVOM BEZ DOPUŠTENJA!

Izvorni tekstovi

U Metapediju se mogu prenijeti izvorni tekstovi, čiji sadržaj mora biti prenesen ili prepisan dosljedno u svom izvornom jezično-pravopisnom obliku, ali je moguće po potrebi ispraviti manje pravopisne pogrješke. Izvorni tekstovi mogu biti cijeli članci (brošure, poglavlja) ili odlomak u tematski vezanim člancima.

Za unos izvornih tekstova, potrebno je rabiti predložak Izvorni tekst.

Literatura

Obzirom kako se Metapedia podrazumijeva kao znanstveni projekt, potrebna je primjena uniformna metoda navođenja. Imena osoba (autora djela) nikad ne uključuju akademski stupanj, naslov(e) ili profesionalnu titulu (npr. „dr.”, „prof.”, „ing.”, itd.). Naziv navedenog rada je ukošen. Uvijek se navodi naziv nakladnika, kao i njegovo sjedište i vrijeme objave djela - razlog tomu je mogućnost postojanja identičnih nakladnika, ali ne na jednom mjestu.

Odlomak „Literatura”, odnosno, popis literature je potrebno smjestiti između odlomaka „Poveznice” i „Vanjske sveze”.

Primjerni izgled podataka o djelu, kako ih je potrebno navoditi na popisu rabljene literature, ovisno o vrsti djela:

Monografija [Autor(i): Naziv djela, nakladnik, izdanje, grad godina, ISBN broj, stranica]

  • Bratoljub Klaić i suradnici: Koriensko pisanje, Hrvatski državni ured za jezik, 2. izdanje, Zagreb 1942., str. 9 - 11
  • Josip Jurčević: Crna knjiga komunizma u Hrvatskoj: Zločini jugoslavenskih komunista u Hrvatskoj 1945. godine, Počasni bleiburški vod, Zagreb 2006., ISBN 9537-37900-0

Zbornici [Autor(i): Naziv djela, u: Naziv zbornika, nakladnik, godište, broj, grad nadnevak, stranica]

  • Milan Moguš: Kako pročitati Baščansku ploču, u: Senjski zbornik, Senjsko muzejsko društvo - Gradski muzej Senj, br. 37, Senj, prosinac 2010., str. 33 - 44
  • Vladimir Geiger: Nijemci i Austrijanci u Hrvatskoj od 1945. do danas, u: Časopis za suvremenu povijest, Hrvatski institut za povijest, god. 28, br. 1 - 2, Zagreb, 1996., str. 227 - 233

Časopisi i glasila [Naziv časopisa, nakladnik, godište, broj, grad nadnevak, stranica]

  • Vojna povijest, Večernji list, br. 73, Zagreb, travanj 2017., str. 48 - 49
  • Hrvatsko slovo, Hrvatska kulturna zaklada-hrvatsko slovo, god. XXI., br. 1074, Zagreb, 20. studenog 2015.

Izvori

Izvor na kojega se neki članak poziva, navodi se između oznaka <ref> i </ref>, te je zatim potrebno upisati predložak {{Izvori}} u odlomku „Izvori” u člancima. Ispravno unesene oznake proizvode plavi eksponentni broj unutar uglatih zagrada u tekstu, s poveznicom na odgovarajuću stavku u popisu svih izvora rabljenih u članku.

Vanjske sveze

Vanjske sveze na ine mrežne stranice, navedene u člancima Metapedije, služe za pružanje dodatnih informacija o temi članaka.

Sveza na sadržaj vanjske mrežne stranice uvršen u članak kao dio izvora mora biti navedena kako je opisano u gornjem odlomku „Izvori”. Vanjska sveza se dodaje u slučaju kad se sadržaj vanjske mrežne stranice ne može uklopiti u članak, a sadrži dragocjene podatke i daljnje informacije o temi.

Odlomak „Vanjske sveze” je načelno smješten odmah iznad odlomka „Izvori” u člancima. Vanjske sveze moraju biti navedene u popisu s grafičkim oznakama.

Pisane i usmene izjave

U Metapediju se mogu unijeti pisane ili usmene izjave nekih osoba - njihovi osobni stavovi i mišljenja, obično nadovezane za temu nekog članka ili povezanih s nekom inom temom, ili su jednostavno izabrane kao istaknute izjave. Preporučeno je, ako je moguće, prije unosa provjeriti izvornost i vjerodostojnost izjava.

Međutim, nije dopušten prekomjerni unos navoda izjava (tzv. „citatomanija”) u redovnim tekstovima, te je zabranjena njihova zloporaba u svrhu dokazivanja vlastitih osobnih stavova i mišljenja u člancima i razgovorima.

Za unos navoda izjava, rabe se predlošci Navod i Navod2, u kojima se također nalaze upute za njihovu uporabu. Uz navedene predloške, moguće je pisati navode izjava i u obliku natuknica, preporučenog u slučaju većeg broja navoda (s posebnim odlomkom) na temu članka:

== Navodi ==
* Ime autora 1: „Navod 1”
* Ime autora 2: „Navod 2” [''Pisani izvor izjave 2'', puni nadnevak ili godina]
* Ime autora 3: „Navod 3” [Podrijetlo izjave 3, puni nadnevak ili godina]
* itd.

Poveznice