Mihalj Šilobod

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži
Mihalj Šilobod - Bolšić

Mihalj Šilobod - Bolšić (Sillobod-Bollsich) (Podgrađe, 1. studenog, 1724. - Sveta Nedelja, 8. travnja, 1787.) hrvatski (kajkavski) pisac, rimokatolički svećenik i matematičar, autor prve hrvatske aritmetike.

Životopis

Bio je sin Andrije Šiloboda i Margarete Gunarič (Guunarich). Andrija Šilobod je tada bio ugledni visoki častnik karlovačkoga vojnog generalata slunjske pukovnije, dakle u okviru Vojne granice. Od 1735. do 1739. borio se je protiv Turaka. Kraljica Marija Terezija mu je dala plemićki status (1758.) za njegove usluge. Mihaljev brat, Ivan Šilobod takodjer je bio vojnik u slunjskom pješaštvu. Školu je pohadjao u Samoboru, gimnaziju u Zagrebu kod isusovaca. Filozofiju je studirao u Beču. Daljnji izobrazbeni put Šiloboda je vjerojatno Bologna. Ljetopis Collegium hungarico-illyricum iz Bologne tiskan je 1989. Ljudevit Ivančan prepisao je ovu kroniku 1929. godine. U njoj se može vidjeti ime "Mijo Šilobod-Bolšić". Šilobod je bio kapelan u Tuhlju i Ivancu. 1751. je bio imenovan župnikom u Martinskoj Vesi. U župnoj crkvi Presvetog Trojstva dao je urediti svetište, ter od 1783. do 1786. godine iznova dao izgraditi donji dio crkve, ladju s pjevalištem i novi zvonik.[1] Umro je u Svetoj Nedelji kod Samobora. Tu je 1783. dogradio župnu crkvu i sakristiju, dao oslikati glavni oltar, uredio grobnicu za župnike u kojoj je i on pokopan. 1758. je dao tiskati kajkavski priručnik matematike Aritmetika Horvatszka. Godine 1760. objavio je na latinskom djelo Osnova gregorijanskog ili koralnoga pjevanja (Fundamentum cantus gregoriani, seu choralis), koje sadrži šest dijaloga s elementima poviesti i teorije glasbe uz niz notnih primjera, i četveroglasni Te Deum, prvi sačuvani udžbenik za potrebe učenja glazbe za svećenstvo Zagrebačke nadbiskupije. Na kajkavskom i latinskom tiskao je i knjižicu zabavno-poučnoga karaktera Kabala (Cabbala, 1768).

Djela

  • Arithmetika Horvatszka koju na obchinszku vszega Orszaga haszen, y potrebochu z-vnogemi izebranemi Példami obilnò iztolnachil, y na szvetlo dál je: Mihaly Sillobod, Drugàch Bolssich Martinszke Veszi plebanus. (1758.)
  • Fundamentum cantus Gregoriani, seu chroralis pro Captu Tyronis discipuli, ex probatis authoribus collectum, et brevi, ac facili dialogica methodo in lucem expositum opera, ac studio. A.R.D. Miachaelis Sillobod, parochi in Martinszka Vesz, Zagrabeae, Typis Cajetni Farncisci Härl, Inclyti Regni Croatiae Typographi (1760.)
  • Cabala de lesu Lotto et varia Fortuna quam Ecclesiae SS. Trinitatis sub Castro Okich fundatae, Parochuis MIChaeL SILLoboD eXposVIt. Zagrabiae. (1768.)

Izvori