Proročanstvo papa

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži

Proročanstvo papa ili proročanstvo svetog Malahie je popis kodnih naziva za 112 papa i nekoliko protupapa od 1143. Popis završava s papom u proročanstvu opisanim kao Petar Rimljanin, čiji će se pontifikat završiti uništenjem grada Rima i Posljednjim sudom. Fraza koja se odnosi na posljednjeg papu, je najduža i glasi: In persecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oues in multis tribulationibus: quibus transactis ciuitas septicollis diruetur, & Iudex tremêdus iudicabit populum suum. Finis. Prijevod: Usred golemog progona, na prijestolje Svete rimske crkve će sjesti Petar Rimljanin, koji će napasati svoje stado tijekom mnogih stradanja, nakon čega će grad sedam brda biti uništen, i strašni Sudac će suditi svome narodu. Kraj.

Nastanak

Sv. Malahija, irski nadbiskup, došao je u Rim 1139. i dobio viziu svih budućih papa i protupapa u obliku kodiranog naziva. Zapis s kodovima je predao tadašnjem papi koji je to stavio u arhiv. Dokument je nakon toga bio zaboravljen. 1590. godine je pronadjen i objavljen. Postoji i hipoteza (predpostavka) da je to napisano tek 1590. godine, jer se dotad ne spominje. Zagovornici te hipoteze vjeruju da su latinske rečenice koje opisuju pape od 1590. ili slučajnost ili ishod prevelike uopćenosti.

Sadržaj

Broj Hrvatski Latinski Papa ili protupapa Objasnitba
1. Iz zamka na Tiberu Ex castro Tiberis papa Celestin II. (1143–1144) Guido de Castello je rodjen kod Tibera.
2. Neprijatelj protjeran Inimicus expulsus papa Lucie II. (1144–1145) Gherardo Caccianemici del Orso se prezivao Caccianemici (cacciare-iztjerati, nemici-neprijatelj).
3. Iz velike planine Ex magnitudine mõtis papa Eugen III. (1145–1153) Bernardo dei Paganelli di Montemagno je rodjen u planinskom selu Montemagno.
4. Opat Suburanski Abbas Suburranus papa Anastazie IV. (1153–1154) Corrado di Suburra je iz djela Rima koji se zove Subura, a tako se i prezivao.
5. Iz bielog sela De rure albo papa Hadrian IV. (1154–1159) Nicholas Breakspear je rodjen u manjem mjestu u Englezkoj (Saint Alban).
6. Od odvratnog zatvora Ex tetro carcere protupapa Viktor IV. (1159–1164) Ottaviano Monticello je služio u crkvi sv. Nikole u zatvoru u Rimu.
7. Cesta preko Tibera Via Transtiberina protupapa Kalist III. (1168–1178) Giovanni di Strumi je bio kardinal sv. Marie preko Tibera.
8. Od Tuskula Panonskog De Pannonia Thusciæ protupapa Paskal III. (1164–1168) Guido di Crema je bio biskup u Tuskulu(blizu Rima). Rodjen u Madjarskoj.
9. Od čuvara gusaka Ex ansere custode papa Aleksandar III. (1159–1181) Rolando ili Orlando Siena je iz obitelji Bandinella koja ima gusku na svom obiteljskom grbu.
10. Svietlo u vratima Lux in ostio papa Lucie III. (1181–1185) Ubaldo Allucingoli je bio kardinal u Ostiji (dio Rima). Lux kao Lucius i oftio kao Ostia.
11. Svinja u situ Sus in cribro papa Urban III. (1185–1187) Umberto Crivelli se prezivao Crivelli što znači sito na talianskom. Obiteljski grb su im svinje na situ.
12. Mač Lovre Ensis Laurentii papa Grgur VIII. (1187) Alberto De Morra bio kardinal u crkvi sv. Lovre u Lucini (dio Rima) i ima mačeve na rukama.
13. Doći će iz škole De Schola exiet papa Klement III. (1187–1191) Paolo Scolari, Schola (škola) kao Scolari.
14. Od stočne zemlje De rure bouensi papa Celestin III. (1191–1198) Giacinto Bobone, Bobone kao bouenfi.
15. Namjenski broj Comes Signatus papa Inocent III. (1198–1216) Lotario dei Conti di Segni, Segni kao Signatus.
16. Kanonik sa strane Canonicus de latere papa Honorie III. (1216–1227) Cencio Savelli je bio kanonik u bazilici sv. Ivana Lateranskog Rimskoj katedrali.
17. Ptica Ostie Auis Ostiensis papa Grgur IX. (1227–1241) Ugolino dei Conti di Segni je bio biskup u Ostiji(dio Rima). Ima pticu (orla) na svom papinskom grbu.
18. Lav Sabinski Leo Sabinus papa Celestin IV. (1241) Goffredo Castiglioni je bio biskup u Sabini (dio Rima). Ima lava na svom papinskom grbu.
19. Grof Lovro Comes Laurentius papa Inocent IV. (1243–1254) Sinibaldo Fieschi je bio kardinal u crkvi Sv. Lovre u Lucini (dio Rima), otac mu je bio grof Lavagne.
20. Znak Ostie Signum Ostiense papa Aleksandar IV. (1254–1261) Renaldo dei Signori di Ienne je bio kardinal u Ostiji.
21. Jeruzalem šampanjac Hierusalem Campanię papa Urban IV. (1261–1264) Jacques Pantaleon je iz diela Francuzke koji se zove Campania na latinskom. Bio je Jeruzalemski nadbiskup.
22. Zmaj pritisnut Draco depressus papa Klement IV. (1265–1268) Guido Fulcodi ima orla koji pritišće zmaja na svom papinskom grbu.
23. Čovjek pun zmija Anguinus uir papa Grgur X. (1271–1276) Teobaldo Visconti ima zmiju na obiteljskom grbu
24. Francuzki propoviednik Concionator Gallus papa Inocent V. (1276) Pierre de Tarentaise je bio Francuz, bio je u redu propoviednika (dominikanaca).
25. Dobar grof Bonus Comes papa Adrian V. (1276) Ottobono Fieschi, Ottobono kao bonus.
26. Toskanski ribar Piscator Thuſsus papa Ivan XXI. (1276–1277) Pedro Julião je bio kardinal u Toskani tj. Tuskulani [tal.Frascati (dio Rima)]. Zvao se Pedro, što je jedna od verzia imena sv. Petra koji je bio ribar.
27. Kompozitna ruža Rosa composita papa Nikolas III. (1277–1280) Giovanni Gaetano Orsini je iz obitelji Orsini kojoj je u obiteljskom grbu ruža koju nazivaju kompozitna.
28. Po potvrdi ljiljanskog Martina Ex teloneo liliacei Martini papa Martin IV. (1281–1285) Simone de Brion je služio u crkvi Sv. Martina u Toursu (Francuzka). Na grbu Toursa se nalaze 3 ljiljana.
29. Od ruže lavlje Ex rosa leonina papa Honorie IV. (1285–1287) Giacomo Savelli ima lavove i ružu na svom papinskom grbu.
30. Djetlić izmedju hrane Picus inter escas papa Nikola IV. (1288–1292) Girolamo Masci je iz Piceniuma (dio Italie), picus kao Picenum.
31. Iz visoke pustinje Ex eremo celsus papa Celestin V. (1294) Pietro Di Murrone je jedno vrieme živio u planinama.
32. Od blagoslova valova Ex undarũ bn̑dictione papa Bonifacie VIII. (1294–1303) Benedetto Caetani ima valove na papinskom grbu. Zvao se Benedetto, bn̑dictione kao Benedetto.
33. Propoviednik Patarski Concionator patereus papa Benedikt XI. (1303–1304) Nicholas Boccasini je bio propoviednik (dominikanac), imenjak sv. Nikole biskupa koji je iz Patare.
34. Pruga Akvitanijska De fessis aquitanicis papa Klement V. (1305–1314) Bertrand de Got je iz Akvitanie. Ima pruge na svom papinskom grbu.
35. Koštani postolar De sutore osseo papa Ivan XXII. (1316–1334) Jacques Duese, latinska i talianska verzia prezimena mu je Ossa što znači kostur na tim jezicima. Postoji priča da mu je otac bio postolar.
36. Odpadnik gavrana Coruus schiſmaticus protupapa Nikola V. (1328–1330) Pietro Rainalducci di Corvaro, Corvaro kao Coruus.
37. Hladni opat Frigidus Abbas papa Benedikt XII. (1334–1342) Jacques Fournier je bio opat u samostanu hladnog proljeća.
38. Od ruže Arasove De rosa Attrebatensi papa Klement VI. (1342–1352) Pierre Roger je bio Araški biskup, ima ruže na svom papinskom grbu.
39. Iz planina Pamahia De mõtibus Pãmachii papa Inocent VI. (1352–1362) Etienne Aubert je bio kardinal u Pamahiji.
40. Francuzki šerif Gallus Vicecomes papa Urban V. (1362–1370) Guglielmo De Grimoard je bio Vatikanski veleposlanik u Milanu, po nacionalnosti Francuz.
41. Novi čovjek od jake djevice Nouus de uirgine forti papa Grgur XI. (1370–1378) Pierre Roger de Beaufort je služio u crkvi Nove Svete Marije, uirgine kao Roger.
42. Od križa apostolskog Decruce Apostolica protupapa Klement VII. (1378–1394) Robert Count of Geneva je služio u crkvi 12 svetih apostola u Rimu.
43. Mjesec Kosmedinski Luna Cosmedina protupapa Benedikt XIII. (1394–1423) Peter de Luna je služio u Kosmedinu (dio Rima). Njegovo prezime je latinska rieč za Mjesec.
44. Barcelonski razkol Schisma Barchinoniũ protupapa Klement VIII. (1423–1429) Gil Sanchez Muñoz je služio u Barceloni.
45. Trudni pakao De inferno prægnãti papa Urban VI. (1378–1389) Bartolomeo Prignano je rodjen u mjestu koje se zove Inferno. Prignano kao prægnãti (trudan).
46. Kocka mješavine Cubus de mixtione papa Bonifacie IX. (1389–1404) Pietro Tomacelli ima plave i biele kvadrate na svom papinskom grbu.
47. Bolja zviezda De meliore sydere papa Inocent VII. (1404–1406) Cosmo Migliorati ima zviezdu 7-kraku na svom papinskom grbu. Migliorati kao meliore.
48. Mornar s crnog mosta Nauta de Ponte nigro papa Grgur XII. (1406–1415) Angelo Correr je iz Venecie.
49. Bič Sunca Flagellum solis protupapa Aleksandar V. (1409–1410) Petros Philarges ima Sunce na svom papinskom grbu.
50. Jelen sirenin Ceruus Sirenae protupapa Ivan XXIII. (1410–1415) Baldassarre Cossa je bio kardinal s naslovom sv. Eustazia kojem je jelen simbol. Eustazie je navodno iz grada kojem je simbol sirena.
51. Krunu želim zlatnu Corona ueli aurei papa Martin V. (1417–1431) Oddone Colonna ima zlatnu krunu na svom papinskom grbu. Colonna kao corona.
52. Vuk Celestin Lupa Cœleſtina papa Eugen IV. (1431–1447) Gabriele Condulmaro je bio kanon u Celestinu.
53. Ljubitelj križa Amator Crucis protupapa Feliks V. (1439–1449) Amadeus, vojvoda od Savoje ima križ na svom papinskom grbu.
54. Kratki Mjesec De modicitate Luna papa Nikola V. (1447–1455) Tommaso Parentucelli je iz sela koje se zvalo Luna.
55. Hranjenje vola Bos pascens papa Kalist III. (1455–1458) Alfonso Borja ima vola na svom papinskom grbu.
56. Koza i domaćinstvo De Capra & Albergo papa Pio II. (1458–1464) Enea Silvio de Piccolomini je bio tajnik kardinalima Capranici i Albergattiu. Capranica kao capra i Albergatti kao albergo.
57. Od jelena i lava De Ceruo & Leone papa Pavao II. (1464–1471) Pietro Barbo ima lava na svom papinskom grbu. Ceruo(jelen) kao Cervia, gradić u Italiji gdje je on bio biskup.
58. Ribar minoritski Piscator minorita papa Siksto IV. (1471–1484) Francesco Della Rover je sin ribara i franjevac.
59. Predhodnih Sicilijski Praecursor Siciliae papa Inocent VIII. (1484–1492) Giovanni Battista Cibò je Sicilijanac, Giovanni Battista kao Giovanni Baptista(sv.Ivan Krstitelj) predhodnik Isusa Krista.
60. Bik Albanus u luci Bos Albanus in portu papa Aleksandar VI. (1492–1503) Rodrigo de Borgia je bio kardinal u Albanu i Portu(djelovi Rima). Ima bika na svom papinskom grbu.
61. Mali čovjek De paruo homine papa Pio III. (1503) Francesco Todeschini Piccolomini, Piccolomini kao mal(piccolo) i čovjek(uomo).
62. Plod je koristan Jupiteru Fructus Iouis iuuabit papa Julie II. (1503–1513) Giuliano Della Rovere ima hrast na svokm papinskom grbu, a to je drvo rimskom božanstva Jupitera.
63. Od roštilja Politiana De craticula Politiana papa Lav X. (1513–1521) Giovanni de Medici je bio mentor Angelu Ambroginiu Polizianu. Lavov otac se zvao Lovro, a sv.Lovro je bio mučen na roštilju.
64. Lav Firenski Leo Florentius papa Adrian VI. (1522–1523) Adriaen Florenszoon Boeyens ima lavove na svom papinskom grbu, Florenszoon(njegovo prezime) kao Florentius.
65. Cviet kapa pacienti Flos pilei aegri papa Klement VII. (1523–1534) Giulio de Medici je imao ljiljane na svom papinskom grbu, kapu je imao na glavi.
66. Zumbul medicinski Hiacinthus medicorũ papa Pavao III. (1534–1549) Alessandro Farnese je bio kardinal sv. Kuzme i Damjana zaštitnika liječnika.
67. Kruna planinska De corona montana papa Julie III. (1550–1555) Giovanni Maria Ciocchi del Monte ima na svom papinskom grbu planine i krunu.
68. Sitno zrno Frumentum flocidum papa Marcel II. (1555) Marcello Cervini ima sitna zrna na svom papinskom grbu.
69. Od vjere Petrove De fide Petri papa Pavao IV. (1555–1559) Giovanni Pietro Caraffa se zove Pietro(Petar).
70. Eſculapii liekovi Esculapii pharmacum papa Pio IV. (1559–1565) Giovanni Angelo de Medici ima ljiljane na svom papinskom grbu, a oni se nekad koriste kao liekovi za kožu.
71. Anđeo pokrov Angelus nemorosus papa Pio V. (1566–1572) Antonio Michele Ghisleri, Michele kao sv.arkanđeo Mihael.
72. Srednje tielo galeria Medium corpus pilarũ papa Grgur XIII. (1572–1585) Ugo Boncompagni ima zmaja na svom papinskom grbu.
73. Os na sredini znaka Axis in medietate signi papa Siksto V. (1585–1590) Felice Perett je imao lentu na svom papinskom grbu.
74. Rosa nebeska De rore coeli papa Urban VII.(1590) Giovanni Battista Castagna je bio nadbiskup u Rossanu.
75. Od antičkog grada Ex antiquitate Vrbis papa Grgur XIV. (1590–1591) Niccolò Sfondrati je iz grada Somma Lombarda.
76. Iskreno država u ratu Pia ciuitas in bello papa Inocent IX. (1591) Giovanni Antonio Facchinetti je bio kardinal u Izraelu, tamo se ratuje tisućljećima.
77. Križ Romulea Crux Romulea papa Klement VIII. (1592–1605) Ippolito Aldobrandini ima križ na svom papinskom grbu.
78. Valovit čovjek Vndosus uir papa Lav XI. (1605) Alessandro Ottaviano De Medici je na kipu kojeg je napravo u Bazilici sv. Petra Alessandro Algardi prikazan da ima dugu valovitu kosu.
79. Narod u krivu Gens peruersa papa Pavao V. (1605–1621) Camillo Borghese je organizirao apostolske misije medju Japancima.
80. U nevolji mir In tribulatione pacis papa Grgur XV. (1621–1623) Alessandro Ludovisi je bio papa u vrieme kad je bila velika opasnost od Turaka.
81. Ljiljani i ruže Lilium et rosa papa Urban VIII.(1623–1644) Maffeo Barberini ima leptire na svom papinskom grbu.
82. Radost križa Iucunditas crucis papa Inocent X. (1644–1655) Giovanni Battista Pamphili je izabran na dan uzvišenja svetog križa.
83. Planinska straža Montium custos papa Aleksandar VII. (1655–1667) Fabio Chigi ima prikazanih šest planinskih vrhova na svom papinskom grbu.
84. Zvijezda labudova Sydus olorum papa Klement IX. (1667–1669) Giulio Rospigliosi je prema nekim tvrdnjama imao sobu labudova tiekom konklava. Na svom papinskom grbu ima 2 žuta kvadrata na plavoj pozadini.
85. Velika rieka De flumine magno papa Klement X. (1670–1676) Emilio Altieri je rodjen u Rimu kroz koji teče velika rieka Tiber koja je preplavila svoje obale za vrieme njegova rodjenja.
86. Nezasitno čudovište Bellua inſatiabilis papa Inocent XI. (1676–1689) Benedetto Odescalchi ima lava i orla na svom papinskom grbu.
87. Pokajanje slavno Poenitentia gloriosa papa Aleksandar VIII. (1689–1691) Pietro Ottoboni je podčinio sebi francuzke biskupe koji su do tada htjeli autonomiju od pape.
88. Grabulje u vratima Rastrum in porta papa Inocent XII. (1691–1700) Antonio Pignatelli, prema nekima njegovo prezime je bilo Pignatelli del Rastello. Rastello je talianska rieč za Rastrum (grabulje).
89. Cviećem okružen Flores circundati papa Klement XI. (1700–1721) Giovanni Francesco Albani je iz Urbina, grada na čijem je grbu cvijeće. I sam grad je okružen cvijećem.
90. Dobra vjera De bona religione papa Inocent XIII. (1721–1724) Michelangelo dei Conti je iz religiozne obitelji Conti koja je osim njega dala još 3 pape (Inocenta III., Grgura IX. i Aleksandra IV.)
91. Vojnici u bitci Miles in bello papa Benedikt XIII. (1724–1730) Pietro Francesco Orsini je bio papa za vrijeme rata.
92. Visoki stup Columna excelsa papa Klement XII. (1730–1740) Lorenzo Corsini je renovirao Lateransku Baziliku (Rimsku katedralu) koja ima visoke stupove na ulazu.
93. Seoska životinja Animal rurale papa Benedikt XIV. (1740–1758) Marcello Lambertini je prema nekima bio vrijedan i radnik kao neke seoske životinje. Tiekom pontifikata on potiče uvodjenje novih i poboljšanih metoda u poljoprivredi. Postoji i mogućnost da je podrietlom sa sela.
94. Ruže Umbrie Rosa Vmbriae papa Klement XIII. (1758–1769) Carlo Rezzonico je proglasio svetima nekoliko franjevaca, a franjevački je red osnovan u Asizu koji je dio Umbrie.
95. Medvjed brz Vrsus uelox papa Klement XIV. (1769–1774) Lorenzo Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli je bio franjevac. Franjevački habit ima boju koja je slična boji medvjeda.
96. Putujući apostol Peregrin apostolic papa Pio VI. (1775–1799) Giovanni Angelico Braschi je bio biskup (oni su nasljednici Biblijskih apostola), a putovao je dosta pogotovo nakon što su ga Francuzi zarobili 1798. i vodili do Francuzke gdje je umro.
97. Orao grabežljivac Aquila rapax papa Pio VII. (1800–1823) Barnaba Chiaramonti je bio papa za vrieme Napoleona koji je bio okupator i grabežljivac Europe.
98. Pas i zmija Canis & coluber papa Lav XII. (1823–1829) Annibale Sermattei della Genga je bio papa u vrieme kad je jačala kolonizacia i okupacia Afrike. Zmija kao mudra, okrutna i opasna je simbol okupatora. Pas je simbol Afrikanaca koji su bili robovi na svojoj zemlji, ali i u Americi.
99. Religiozan čovjek Vir religiosus papa Pio VIII. (1829–1830) Francesco Saverio Castiglioni je sigurno bio jako religiozan. Nakon osnovne je otišao u sjemenište nakon čega je studirao bogoslovlje.
100. Kupalište Eturie De balneis Ethruriae papa Grgur XVI. (1831–1846) Bartolomeo Alberto Cappellari je rodjen u gradu Bellunu koji se nalazi na ušću rieke Ardo u rieku Piave, na sjeveru Italie gdje je nekad bila Eturia.
101. Križ na križu Crux de cruce papa Pio IX. (1846–1878) Giovanni Maria Mastai Ferretti ima papinski grb na kojem je 10 križeva. 1 križ je na vrhu iznad ostalih 9 koji su poredani u 3 reda.
102. Svjetlo na nebu Lumen in coelo papa Lav XIII. (1878–1903) Gioacchino Pecci ima svjetlo na nebu na svom papinskom grbu.
103. Gori vatra Ignis ardens papa Pio X. (1903–1914) Giuseppe Sarto je bio papa do početka 1. svjetskog rata.
104. Depopulizirana religia Religio depopulata papa Benedikt XV. (1914–1922) Giacomo Della Chiesa je bio papa u 1. svjetskom ratu kad je religia depopulizirana jer su milijuni ljudi ubijeni.
105. Neustrašiva vjera Fides intrepida papa Pio XI. (1922–1939) Achille Ratti je bio papa u vrieme kad se kršćanska vjera neustrašivo borila protiv totalitarnih režima.
106. Pastir andjeoski Pastor angelicus papa Pio XII. (1939–1958) Eugenio Pacelli je bio anđeoski pastir Katoličke Crkve tijekom 2. svjetskog rata koji je donio mnoge opasnosti za nju.
107. Pastir i mornar Pastor & nauta papa Ivan XXIII. (1958–1963) Angelo Giuseppe Roncalli je bio biskup u nekim pomorskim državama Europe. Imao je naslov "patrijarh Venecije", pomorskog grada.
108. Cviet cvieća Flos florum papa Pavao VI. (1963–1978) Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini ima cvieće na svom papinskom grbu
109. Oko polovice Mjeseca De medietate lunae papa Ivan Pavao I. (1978) Albino Luciani je bio papa otprilike mjesec dana, to jest od jedne polovice mjeseca do druge.
110. Rad Sunca De labore solis papa Ivan Pavao II. (1978-2005) Karol Wojtyła je Poljak kao i Nikola Kopernik koji je proučavao rad Sunca. Rodjen je 18.5.1920., a sahranjen 8.4.2005. Postoje tvrdnje da su tih dana bile pomrčine Sunca.
111. Slava masline Gloria oliuæ papa Benedikt XVI. (2005-2013) Joseph Ratzinger je izabrao ime Benedikt za svoje papinsko ime,a poznata je činjenica da je simbol sv. Benedikta i benediktinskog reda maslinova grančica.
112. Usred golemog progona, na prijestolje Svete Rimske Crkve će sjesti Petar Rimljanin, koji će napasati svoje stado tijekom mnogih stradanja, nakon čega će grad sedam brda biti uništen, i strašni Sudac će suditi svome narodu. Kraj. In persecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oues in multis tribulationibus: quibus transactis ciuitas septicollis diruetur, & Iudex tremêdus iudicabit populum suum. Finis. papa Franjo (2013-trenutno) Jorge Mario Bergolio, zadnji papa je zbog sv.Franje uzeo ime Franjo za svoje papinsko ime. Franjin otac se zvao Pietro tj.Petar. Postoje tvrdnje da je papa Franjo porieklom iz Italie. Golemi progon trenutno nad Katoličkom Crkvom vrši ISIL(ISIS). Grad sa 7 brda je Rim. O uništenju i sudjenju piše u Knjizi Otkrivenja, posljednjoj knjizi Biblije.