Sulejman Redžić

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži

Akademik Suljo Redžić (1954. - 2013.) je bio akademik i profesor Prirodnomatematskog fakulteta na Univerzitetu Sarajevo, kao ugledni prirodoslovac, ekolog, farmakolog i stručnjak za Dinaride, jedan od vrhunskih intelektualaca i prirodoslovaca u BiH.

Životopis i rad

Sulejman "Suljo" Redžić je rodjen 1954. godine u Jajcu, roditelji su mu Suljo i Hasema Redžić, gdje je u rodnom gradu završio gimnaziu. Zatim je završio studij biologie eksperimentalnog smjera godine 1977., na Prirodnomatematskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Na istom Fakultetu je završio i postdiplomski studij iz Ekologie i zaštite životne sredine 1982. i doktorirao 1990. godine. Oženjen je za dr. Amiru Pekuša-Redžić i ima dvije kćerke (Belma i Ismeta). Za dopisnog člana ANUBiH je izabran 2008., a za redovnog 2012. godine. Akademik prof.dr. Sulejman Redžić je stradao pri zimskom izletu u sniežnom kanjonu gornje Miljacke iznad Sarajeva kod tunela Bulozi (uz potok Lapišnica nadomak srbskih Pala), dne 7. siečnja 2013. godine u još nejasnim okolnostima. Rukovodio je mnogim medjunarodnim, regionalnim i lokalnim projektima i sudjelovao s referatima na 94 znanstvena skupa u BiH i inozemstvu. Objavio je preko 220 znanstvenih radova i brojne stručno-popularne članke. Njegovi znanstveni radovi se navode u mnogim svjetskim bazama podataka i citirani su u raznim znanstvenim časopisima i knjigama domaćih i stranih autora.

Stručne specializacie

Dodatnu je naobrazbu i specializaciu stekao studijskim boravcima u nizu inih uglednih znanstveno-istraživačkih institucia:

 • prvo na Odjelu Geobotanike i ekologije biljaka u Zavodu za botaniku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu od 1988.,
 • Royal Botanic Garden - Edinburgh (V. Britanija) 1997,
 • University Botanic Garden - Cambridge, Department of Plan Sciences of Cambridge University (Engleska) 1997. i 2005,
 • Departmet of Ecological Botany - Uppsala University (Švedska) 1998,
 • Botanic Garden and Department of Vegetation Ecology - Università La Sapienza di Roma (Italija) 1999,
 • Det Naturvidenskabelige Fakultet - Kobenhavns Universitet (Danska) 2000.- 2001,
 • Faculty of Science - University of Kingston god. 2000,
 • Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ETAE) - Izmir (Turska) 2003,
 • Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona (Španjolska) 2007,
 • Department of Pharmaceutical Sciences - University of Graz (Austrija) 2007,
 • Fatih Üniversitesi - Istanbul (Turska) 2007,
 • Orto Botanico dell’Università di Pisa (Italija) 2009, ... itd.

Djelatnost i zasluge

Sulejman Redžić je bio dekan i dugogodišnji redoviti profesor Prirodnomatematskog fakulteta na Univerzitetu u Sarajevu, iz znanstvenih područja: ekologia i zaštita životne sredine. Izvodio je visokoškolsku nastavu na Prirodnomatematskom, Farmaceutskom i Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, pa Visokoj zdravstvenoj školi u Sarajevu, Prirodnomatematskom i Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, ter Biotehničkom fakultetu u Bihaću. Postdiplomsku višu nastavu je vršio na više fakulteta: Centar za interdisciplinarne postdiplomske studie Univerziteta u Sarajevu, “State Magnament and Humanitarian Affairs” (Univerzitet u Sarajevu i Univerzita “La Sapienza” di Roma), pa Prirodnomatematski, Farmaceutski, Mašinski, Poljoprivredni, Šumarski i Veterinarski fakulteti Univerziteta u Sarajevu, Prirodnomatematski fakultet Univerziteta u Tuzli, Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, itd. Uz ino je bio takodjer osnivač i predsjednik Asociacie nezavisnih intelektualaca KRUG 99 kao nevladine udruge za popularizaciu i primjene ekologie, sa sjedištem u Sarajevu, koja je osnovana od 1992. godine.

Znanstvena istraživanja

Područja znanstvenog interesa prof. Sulje Redžića jesu:

 • Temeljna ekologija tj. pobliže sinekologija, singeneza, teorijska ekologija, autekologija biljaka, humana ekologija, ekološko modeliranje, molekularna ekologija.
 • Biogeografija: horologija, fitogeografija, filogeografija, endemogeneza.
 • Zaštita životnog okoliša: globalna ekologija, ekološko planiranje, održivi razvoj, ekološko inženjerstvo, ekološka konzervacija i restauracija, naobrazba i informiranje, ekološka kultura.

Rukovodio je mnogim medjunarodnim, regionalnim i lokalnim projektima i sudjelovao s referatima na 94 znanstvena skupa u BiH i inozemstvu. Objavio je 231 znanstvenih radova i još 111 stručno-popularnih članaka tj. ukupno 342 tiskanih tekstova. Njegovi znanstveni radovi se navode u mnogim svjetskim bazama podataka i citirani su u razim znanstvenim časopisima i knjigama domaćih i stranih auktora. Bio je dekan Prirodnomatematskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, osnivač je Centra za ekologiju i prirodne resurse Prirodnomatematskog fakulteta u Sarajevu i Laboratorija za palinologiju pri Centru za ekologiju i prirodne resurse Prirodnomatematskog fakulteta u Sarajevu – prvoga takvog u BiH (koji je sada ukinut).

Znanstvena bibliografia

Ovdje se nabraja oko polovice svih njegovih objavljenih tekstova, tj. samo znanstveni radovi prof.dr. S.Redžića bez inih općenitih i popularnih, a takodjer su izostali i zadnji noviji strukovni radovi još u tisku:

Monografske knjige

 • Redžić, S. & al. 1984: The Structure and Dynamics of Phytocoenoses in the Ecosystems on Mountains Cincar and Vitorog. God. Biol. Inst. Univ. Sarajevo, 37: 123-177.
 • Lakušić, R., Redžić, S. & al. 1987: The Structure and Dynamics of Phytocoenoses on Observation Plots of the National Park “Sutjeska”. Bilten Društ.ekol.BiH, ser.A - Ekol. Monogr., 4: 53-105.
 • Redžić, S. 1988: Forest Phytocoenoses and their Habitats under Conditions of Total fellings. God. Biol. Inst.Univ. Sarajevo 41: 1-260.
 • Lakušić, R. & Redžić, S. 1989: The flora and the Vegetation of Vascular Plants in Refugial-Relict Ecosystems in the Canyon of the River Drina and its Tributaries. Glasnik Odjel. prir. nauka CANU, 7: 107-205.
 • Lakušić, R. & Redžić, S. 1991/94: The Vegetation of Refugial-relict Ecosystems of Una River Basin. Bilten Društ. ekol. BiH, B, 6: 25-73.
 • S. Redžić (ur.) 2011: Struktura i dinamika ekosistema Dinarida - stanje, mogućnosti i perspektive. - Knjiga sažetaka međunarodnog znanstvenog skupa, posvećeno životu i znanstvenom djelu Profesora emeritusa dr. Muse Dizdarevića, PMF Univerziteta Sarajevo, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo 15-16.06.2011.
 • Redžić, S. (ur.), 2011: Medicinal and Aromatic Plants in generating of new values in 21st century. Abstracts of Int. Confer., Posebna izdanja CXL / 18: 275 str. ANUBIH Sarajevo.
 • Redžić, S. (ur.) 2012: Biodiverzitet - teorijski i praktični aspekti. Zbornik 2. međunarodnog kolokvija o biodiverzitetu, Posebna izdanja ANUBIH Sarajevo, CXLVII / 22: 356 str.

Medjunarodni članci

 • Redžić, S. 2000: Patterns of succession of xerophylous vegetation on the Balkan. In: Vegetation Science in Retrospect and Perspective(ed. P.S. White & al.), Opulus press Uppsala, p. 76-79.
 • Grujić-Vasić, J., Kilibarda S., Redžić, S., Jakšić, D. 2000: Pharmacognostic research of endemic plant Plantago reniformis. Phytomedicine, 7 / Suppl. II: 76-77.
 • Redžić, S. 1994: Morphological Variability, Ecological, Chorologic and Phenological Characteristics of the Populations of the species Potentilla tommasiniana F.W. Schultz in Bosnia and Herzegovina. Studia Botanica 12: 219-235.
 • Redžić, S. 1998: Patterns of succession of xerophillous vegetation on the Balkan Peninsula. Studies in Plant Ecology, 20: 21-22.
 • Redžić, S. 1999: The syntaxonomical differentiation of the Festuco-BrometeaBr.-Bl.& R.Tx. 1943 ex Klika & Hadač 1944 in the Balkans. Annali di Botanica 57: 167-180.
 • Redžić, S. & al. 2000: Phytocoenoses of sub-alpine and alpine belt of the Mt. Crvanj in Herzegovina. Wissenschaftliche Mitteilungen des Bosnisch-Herzegowinischen Landesmuseums, Naturwissenschaft, Heft C / 7: 255-275.
 • Redžić, S. 2000: Patterns of succession of xerophylous vegetation on the Balkan. In: Vegetation Science in Retrospect and Perspective (eds P.S. White, L. Mucina & J. Lepš), Opulus press Uppsala, p. 76- 79.
 • Redžić, S. 2003: The syntaxonomy and syngensis of the Elyno-Seslerietea Br.-Bl. 1948 in the Balkan peninsula. Annali di Botanica n.s. 3: 53-74.
 • Redžić, S. 2006: Wild edible plants and their traditional use in the human nutrition in Bosnia and Herzegovina. Ecology of Food and Food Nutrition, 45 / 3: 189-232.
 • Redžić, S. 2006: In Memoriam - Professor dr. Smilja Mučibabić. Archiv of Biol. Sci., Belgrade, 59 / 2: 159-160.* Pilipovic, S., Bosnic T., Redžić, S., Mijanović, M. 2007: Topical anti-inflammatory effect of acetone rhizome/root extract of Potentilla malyana Borbas. Planta Medica, 73 / 9): 829-830.
 • Redžić, S. 2007: The syntaxonomy of the vegetation of the continental Dinaric Alps (W. Balkan). Collecion of Papers Devoted to Academician Kiril Micevski, Macedonian Academy of Sciences and Arts, p. 249-280.
 • Redžić, S. 2007: The ecological aspect of ethnobotany and ethnopharmacology of population in Bosnia and Herzegovina. Collegium Antropologicum, 31 / 3: 869-890.
 • Redžić, S. 2007: Syntaxonomic diversity as an indicator of ecological diversity - case study Vranica Mts in the Central Bosnia. Biologia, 62 / 2: 173-184.
 • Redžić, S. & al. 2007: Phytoncidal effects of rare and endemic species of the Rosaceae family from Dinaric Alps. Planta Medica, 73 / 9: 887-887.
 • Redžić, S. 2007: Biodiversity of endemic plants of the Western Balkan area as a source of new medicines. Planta Medica, 73 / 9: 1013-1013.
 • Redžić, S. 2008: Usage of wild edible plants in human nutrition during war – case study Žepa region, Bosnia and Herzegovina (W. Balkans). Ecology of Food and Nutrition, 46.
 • Redžić, S. & al. 2008: Wild Mushrooms and Lichens Used for Human Food Survival in the War Conditions; Podrinje – Žepa Region (Bosnia and Herzegovina, W. Balkan). Ecology of Food and Nutrition, 46.
 • Redžić, S. 2008: Wild Medicinal Plants and Their Usage in traditional Human Therapy (Southern Bosnia and Herzegovina, W. Balkan). Pharmaceutical Biology, 46.
 • Redžić, S. 2008: Use of Wild and Some Semi-Wild Edible Plants in Nutrition and Survival of People in 1,430 days of Siege of Sarajevo During the War in Bosnia and Herzegovina (1992-1995). Ecology of Food and Nutrition, 47.
 • Redžić, S. & al. 2008: Comparative analysis of anti-microbial activity of fresh extracts of certain species of genus Allium L. (Alliaceae). Planta Medica, 74 / 9: 985-985.
 • Redžić, S. & al. 2007: Phytoncidal effects of rare and endemic species of the Rosaceae family from Dinaric Alps. Planta Medica, 73 / 9: 880-887.
 • Redžić, S. 2007: Biodiversity of endemic plants of the Western Balkan area as a source of new medicines. Planta Medica, 73 / 9: 1013-1013.
 • Redžić, S. & al. 2008: Wild Mushrooms and Lichens Used for Human Food Survival in the War Conditions, Podrinje – Žepa Region (Bosnia and Herzegovina, W. Balkan). Ecology of Food and Nutrition, 46.
 • Redžić, A; Redžić, S; Gacanovic, M. 2008: Genotoxic effects of aquatic extract of Dinaric populations of species Tussilago farfara L. (Asteraceae). Planta Medica, 74 / 9): 985-986.
 • Redžić, S. 2008: Endemic species from Dinarides (W. Balkan) of interest forphotochemical investigations. Planta Medica, 74 / 9: 1143-1144.
 • Pilipovic, S; Sober, M; Redžić, S, Marijanović, M., Ibrulj, A. 2008: Total phenolic and antioxidant capacity of the Potentilla argentea and Potentilla tommasiniana (Rosaceae) extracts. Planta Medica, 74 / 9: 989-989.
 • Redžić, A., Redžić, S., Sejdić, N. 2009: Genotoxic effects of aquatic extract of endemic plant Onosma stellulata Waldst.& Kit. (Boraginaceae). Afr. J.Trad. CAM 6 / 4 Suppl.: 446-347.
 • Redžić, S. 2009: The patterns of ethnobotany of wild medical plants – case study Western Balkan. Afr. J.Trad. CAM 6 / 4 Suppl.: 322-322.
 • Redžić, S. & al. 2009: Use of wild edible plants in human nutrition during war in Bosnia and Herzegovina (W. Balkan). Afr. J.Trad. CAM 6 / 4, Suppl.: 466-466.
 • Redžić, S. 2009: Potential use of vascular endemic plants as a source of new medicines (Western Balkan, SE Europe). Afr. J.Trad. CAM, 6 / 4, Suppl.: 465-466.
 • Redžić, S. & al. 2009: Plant pigments in some medical plants of family Lamiaceae (Bosnia and Herzegovina, W. Balkans). Afr. J.Trad. CAM, 6 / 4, Suppl.: 348-349.
 • Redžić, S. & al. 2009: Patterns for sustainable use of threatened medicinal plants with high market requirements. Afr. J.Trad. CAM, 6 / 4, Suppl.: 349-350.
 • Redžić, S. / al. 2009: Models of organic certification in herbal sector of transitional countries of Western Balkan (SE Europe). Afr. J.Trad. CAM, 6 / 4, Suppl.: 429-430.
 • Redžić, S. 2009: Plant genetic resources and their use in traditional medicine of Bosnia and Herzegovina (W. Balkan, SE Europe). Afr. J.Trad. CAM, 6 / 4, Suppl.: 455-455.
 • Pilipovic, S; Sober, M; Redžić, S. 2008: Total phenolic and antioxidant capacity of the Potentilla argentea and Potentilla tommasiniana (Rosaceae) extracts. Planta Medica, 74 / 9: 989-989.
 • Redžić, S. 2009: The patterns of ethnobotany of wild medical plants – case study Western Balkan. Afr. J. Trad. CAM, 6 / 4) Suppl.: 322-322.
 • Redžić, S. & al. 2009: Models of organic certification in herbal sector of transitional countries of Western Balkan (SE Europe). Afr. J.Trad. CAM, 6 / 4, Suppl.: 429-430.
 • Redžić,S. & Barudanović, S. 2009: The patterns of diversity of forest vegetation of the Crvanj Mountain in Herzegovina (West Balkan Peninsula). Šumarski list 7, Zagreb.
 • Redžić, S. & al. 2009: Karst as an indicator for biodiversity richness and enedemo-relictness (Prenj-Čvrsnica-Čabulja Mts. in Herzegovina, W. Balkan). Acta Carsologica, 38, 2.
 • Čarni, A., Košir, P., Redžić, S. & al. 2009: Thermophilous deciduous forests in South-eastern Europe. Plant Biosystem, 143: 1-13.
 • Redžić, A., Redžić, S., Sejdić, N. 2009: Genotoxic effects of aquatic extract of medicinal plant Symphytum officinale L. (Boraginaceae). Planta Medica, 75: 987-987.
 • Redžić, S. & al. 2009: Possibilities of buckwheat Fagopyrum esculentum Moench. in modern nutrition and phyto-therapy (Dinarides, W. Balkan). Planta Medica, 75: 1006-1006.
 • Redžić, S. & al. 2009: Comparative analysis of anti-microbe activity of species of genus Potentilla L. (P. anserina L., P. reptans L., P. palustris L. and P. tommassiniana F.W. Schultes) from Bosnia and Herzegovina (W. Balkan). Planta Medica, 75: 1007-1007.
 • Redžić, S. & al. 2009: Comparative botanical – pharmaceutical and pharmaconosy researches of species of Potentilla L. (P. anserina L., P. reptans L. and P. palustris L.) from Bosnia and Herzegovina (Western Balkan). Planta Medica, 75: 1079-1079.
 • Redžić, S. 2009: Biodiversity of endemic plants as a source of new medicines (W. Balkan, SE Europe). Planta Medica, 75: 988-988.
 • Redžić, S. 2011: Phytogeographic and syntaxonomic diversity of high mountain vegetation in Dinaric Alps (Western Balkan, SE Europe). J.Mount. Sci. 8 / 6: 767-786.
 • Redžić, S. & al. 2011: Karst as an indicator for biodiversity richness and endemo-relictness. Acta Carsologica 40 / 3: 527-555.

Domaći članci

 • Redžić, S. i Kalinić, D. 1982: Ekološka diferencijacija populacija krušine (Frangula alnus Miller) u ekosistemima centralne Bosne. God. Biol. inst. Univ. Sarajevo, 35: 93-101.
 • Redžić, S. 1983: Ekološka diferencijacija populacija vrste Smphyandra hofmanni Pant. u slivnom području rijeke Vrbasa. God. Biol. inst. Univ. Sarajevo, 36: 189-200.
 • Redžić, S., Golić, S. 1985: Uticaj totalnih sječa na sezonsku dinamiku vegetacije u ekosistemima hrastovo-borovih šuma (Querco-Pinetum nigrae serpentinicum Pavl. 64 em. Redž. 85). God. Biol. Inst. Univ. Sarajevo, 38: 116-129.
 • Redžić, S. & al. 1986: Prilog poznavanju šumskih fitocenoza planine Čemernice. God. Biol. Inst. Univ. Sarajevo, 39: 125-139.
 • Redžić, S. 1987: Djelovanje čistih sječa na spektar sistematske pripadnosti vrsta viših biljaka u nekim šumskim ekosistemima Bosne. God. Biol.Inst. Univ.Sarajevo, 40: 89-100.
 • Redžić, S. & al. 1987: Ekoklimatske karakteristike Nacionalnog parka “Sutjeska”. Bilten Društ. ekol. BiH, ser. A - Ekol. Monogr. 4: 7-28.
 • Redžić, S. & al. 1988: Adenophora liliifolia (L.) Ledeb. ex A.DC. rijetka biljka u flori Bosne i Hercegovine. Glasnik Zem. muz. BiH, Prir. Nauke, N.S. 27: 79-84.
 • Redžić, S. 1988: Pirola chlorantha Swartz a new species in the Flora of Bosnia and Herzegovina. Glasnik Zem. muz. BiH, Prir. Nauke, N. S. 27: 89-93.
 • Redžić, S. 1988: Gentiana acaulis L., a Contribution of the knowledge of the species. Glasnik Zem. muz. BiH, Prir. Nauke, N.S., 27: 85-87.
 • Redžić, S. & al. 1989: Ljekovite biljke u ekosistemima Igmana i Bjelašnice. Lek. sirov. , 8: 5-14.
 • Redžić, S. 1989: A Comparative Analysis of the Floristic Composition in the Community Quercetum montanum illyricum Stef. (1961) 1964 Under the Conditions of Total Deforestation. Ekologia, 24 / 2: 69-82.
 • Redžić, S. 1990: Morfološka diferencijacija populacija taksona Potentilla malyana Borbas. Bilten Društ. ekol. BiH, B / 5: 93-99.
 • Redžić, S. & al. 1990: Neke ekološke i fitohemijske karakteristike vrsta roda Plantago L. na prostoru Igmana i Bjelašnice. Lek. sirov. 9: 79.
 • Redžić, S. & al. 1990: Neke rijetke i endemične biljke Igmana i Bjelašnice i mogućnost njihove primjene u savremenoj fitoterapiji. Lek. sirov. 9: 79-80.
 • Redžić, S. i Barudanović, S. 1991: Mikroklimatske karakteristike staništa tresetne vegetacije u Bosni. Bilten Društ. ekol. BiH, ser. A - Ekol. monogr. 7: 1-22.
 • Redžić, S. & al. 1991: Ljekovite biljke u nekim ekosistemima doline rijeke Une. Bilten Društ. ekol. BiH, B, 6: 155-159.
 • Redžić, S. & al. 1991: Uticaj antropogenih faktora na vegetaciju ekosistema sliva Une. Bilten Društv. ekol. BiH, B / 6: 81-85.
 • Redžić, S. 1991: Vrste roda Potentilla L. (Rosaceae) u ekosistemima doline rijeke Une. Bilten Društv. ekol. BiH, B, 6: 127-131.
 • Lakušić, R., Redžić, S. & al. 1991: Filogenetička diferencijacija ljekovitih, jestivih, vitaminskih i aromatičnih vrsta biljaka na prostoru Igmana i Bjelašnice. Lek. sirov. 10: 11-18.
 • Redžić, S. 1990: Morfološka diferencijacija populacija taksona Potentilla malyana Borbas. Bilten Društ. ekol. BiH, B / 5: 93-99.
 • Redžić, S. & al. 1990: Neke ekološke i fitohemijske karakteristike vrsta roda Plantago L. na prostoru Igmana i Bjelašnice. Lek. sirov. 9: 79.
 • Redžić, S. & al. 1990: Neke rijetke i endemične biljke Igmana i Bjelašnice i mogućnost njihove primjene u savremenoj fitoterapiji. Lek. sirov. 9: 79-80.
 • Redžić, S. i Barudanović, S. (1991): Mikroklimatske karakteristike staništa tresetne vegetacije u Bosni. Bilten Društ. ekol. BiH, ser. A - Ekol. monogr. 7: 1-22.
 • Redžić, S. & al. 1991: Ljekovite biljke u nekim ekosistemima doline rijeke Une. Bilten Društ. ekol. BiH, B / 6: 155-159.
 • Redžić, S. & al. 1991: Uticaj antropogenih faktora na vegetaciju ekosistema sliva Une. Bilten Društ. ekol. BiH, B / 6: 81-85.
 • Redžić, S.& Lakušić, R. 1991: A Comparative Analyses of the Phytocenological Characteristics and Floristic Composition of Meadows of Alliance Pancicion Lakušić1966 on the N.P. “Biogradska Gora” and Ozren Mountain Near Sarajevo. Glasnik CANU, Odjel. prir. Nauka, 23: 177-188.
 • Redžić, S. 1991: Ekološka diferencijacija populacija vrsta roda Potentilla L. u ekosistemima Nacionalnog parka “Biogradska Gora” i planine Bjelasice. Glasnik CANU, Odjel. prir. 23: 269-278.
 • Muratspahić, D., Redžić, S., Lakušić, R. 1991/94: Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić. 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Repub. zavoda zašt. prirode, Prirodnjački muzej Podgorica, 24: 7-12.
 • Redžić S. & al. 1992/94: Neke fitocenoze šuma i šikara iz bdoline Neretve. Poljopr. Šumar. Podgorica, 38 / 1-2: 95-101.
 • Redžić, S. 1999: Upotreba ljekovitih biljaka u spravljanju Galenskih preparata. Pharmacia, Sarajevo.
 • Redžić, S. 1989: Karakteristike makrovegetacije Jablaničkog jezera. Zbornik: Savjetovanje o ribarstvu na hidroakumulacijama, str. 111-119, Mostar.
 • Redžić, S. 1995: Biological diversity warning of the contemporary world. Proceed. Science colloquy of Biological diversity – Theoretical and practical aspects, str. 11-13, Sarajevo.
 • Redžić, S. 1995: The phylogenetic and the ecological diversity of genus Potentilla L. (Rosaceae) on the Dinarides. Proc. Science colloquy of Biological diversity – Theoretical and practical aspects, p. 21-22 Sarajevo.
 • Redžić, S. 1995: Balanced use of medicinal, edible, vitamin and aromatic herb – today imperative. Proc. Science colloquy of Biological diversity – Theoretical and practical aspects, p. 55-57, Sarajevo.
 • Redžić, S. 1998: The state and capacity of acceptance of ecosystems of B&H - precondition for sustainable space planning. Conference: Establishing of planned using of space in the process of after-war reconstruction/development. Papers Book, p. 65-72, Bihać-Sarajevo.
 • Redžić, S. & al. 1998: Ekološki informacioni sistem u funkciji obnove i uredjenja prostora (sa posebnim osvrtom na upravljanje senzitivnim područjima. Conference: Establishing of planned using of space in the process of after-war reconstruction/development. Papers Book, p. 121-126, Bihać-Sarajevo.
 • Redžić, S. & al. 1999: Razvoj ekološkog informacionog sistema za održivo upravljanje Hidrobiosferom. 6. Savjetovanje: Zaštita voda i održivi razvoj, Zbornik radova, 137-142, Neum.
 • Redžić, S. & al. 1999: Development of ecological information system for sustainable Hydro biosphere management. 6th Workshop "Water Protection & Sustainable Development", Book of Reports, p. 121-126, Neum.
 • Šarić K.& Redžić S. 1995: The problem of supplying the City with hygienically proper water relating emerging of hydric epidemics. Abstract Book of Conference on Reconstruction and Long-term Development Strategy of the City of Sarajevo, 17-18.
 • Redžić, S. & al. 1996: National parks as the element for environmental management. Proceeding of the Balkan Conference “National Parks and Their Role in Biodiversity Protection on Balkan Peninsula”, Ohrid, p. 59 – 60.
 • Redžić, S. 1997: The protection of the diversity of vascular plants in the karst poljes of Dinaric mountains. KWI - Special publication No. 3 – Conservation and Protection of the Biota of Karst (Eds: I. Sasowsky & al.).ISBN 0-9640258-2-5, Nashville, Tennessee, USA.
 • Redžić, S. & al. 1997: Collection and utilization of medicinal plants during the war in Sarajevo. Zeitschrift fur Phytotherapie, Abstractband 4, Stuttgart.
 • Redžić, S. 1997: The syndinamic relationships of illyric black pine communities (Pinion austriacae serpentinicum s.lat.) on the serepentines and peridotites in Dinarides. Ostalpin-Dinarische Gesellschaft fur Vegetationskunde (Spec. issue), p. 58-60.
 • Redžić, S. & al. 1998: Ekološke baze podataka kao element procesa prostornog planiranja. Proceeding of papers and abstracts, p. 23-25, Sarajevo.
 • Redžić, S. 2002: Ekološko-ekonomski aspekti biološke raznolikosti BiH. Zbornik referata: “Okoliš i održivi razvoj”, Privredna/gospodarska komora BiH, NEAP - Fondacija Heinrich Boel, 210-225 + 3 Tables, Sarajevo.
 • Grujić-Vasić, J., Redžić, S. & al. 2001: Farmakognoško ispitivanje vrsta Ruta graveolens L. i Ruta divaricata Ten. (Rutaceae). Radovi ANUBiH, Medicinske nauke, 25: 21-27.
 • Grujić-Vasić, J. i Redžić, S. 2002: Fitofarmaka za 21. stoljeće – teorijski i praktični aspekti. Radovi ANUBiH, Medicinske nauke, knj. XCI, 30 / 1, Centar za medicinska istraživanja. knjiga 1.
 • Pavlović D., Redžić S., Maljević D. 1979: Ekosistem tercijarne vegetacije subalpinskog pojasa planine Vranice (Onopordetalia Br.-B1. et R. Tx. 1943). Drugi kongres ekologa Jugoslavije, Zadar, Zbornik radova, knj. 1: 697-709.
 • Redžić, S. & al. 2001: Ethnobotanical experiences during the war in Bosnia and Herzegovina. Proc. 3rd Int. Congr. Ethnobotany, 3: 23-25, Napoli.
 • Redžić, S. 2001: Syntaxonomy and syngenesis of forests and shrubs on the continental Dinaric Alps. Abstracts of Symposium: Vegetation of Slovenia and neighbouring countries, p. 70-71.
 • Redžić, S. 2001: Patterns of secondary successions of vegetations and ecosystem stability. Proc 44th Symp. IAVS: Vegetation and the Habitat Function of Ecosystems (Conservation and Management of Plant Communities). Abstracts Book 2, München.
 • Redžić, S. & al. 2001: Botanical gardens as a means of sustainable management of natural heritage: projections for the development and reconstruction of the Botanical Garden Sarajevo. Proc. Int. Congress: Catastrophes and Catastrophe Management in Museums, p. 180-189, Sarajevo.
 • Saračević E., Redžić S., Telačević A. 2005: The frequency of pollen allergy at the population of Sarajevo region during 2002 year. Med. Arh. 59 (4): 221-3.
 • Redžić S. & al. 2005: Plant pigments (antioxidants) of medicinal plants Malva silvestris L. and Malva moschata L. Bosn. J. Basic Med. Sci. 5 / 2: 53-58.
 • Redžić, S. 2006: The weed community of Campanulo-Prunelletum vulgaris ass.nova at the Dinaric Alps (W. Balkans). Herbologia, 7 (2): 93-105.
 • Redžić, S. & al. 2006: Research into microscopic structure and essential oils of endemic medicinal plant species Satureja subspicata Bartl. ex Vis. (Lamiaceae). Bosn. J.Basic. Med. Sci. 6 / 2: 25-31.
 • Barudanović, S. & Redžić, S. 2006: Some aspects of ecological diffrentation of thermophilous beech forests on Dinaric Alps. Glasnik Zemaljskog muzeja BiH Sarajevo, Prirodne nauke, n.ser. 32: 156-166.
 • Redžić, S. 2006: Ecological, chorological and phenological characteristics of taxon Potentilla malyana Borbas. Glasnik Zemaljskog muzeja BiH Sarajevo, Prirodne nauke, n.ser. 32: 167-174.
 • Redžić, S.& Barudanović, S. 2007: Forest phytocoenoses at the vertical profile of Crvanj Mt. in Herzegovina. Poljoprivreda i Šumarstvo, Podgorica 2007.
 • Redžić, S. 2006: Organic wild production in Bosnia and Herzegovina. Proc. 1st IFOAM International Conference on Organic Wild Production, p. 117-141, Teslic, BiH - 2006.
 • Redžić, S. & al. 2006: Sustainable ecological indicators in the environmental impact assessment of the Corridor 5C highway in the section Sarajevo-Mostar–Adriatic seacoast. 5th European Conference on Planning for Minerals and Transport Infrastructure, p. 117-131 & 133-145.
 • Redžić, S.& Bulić, Z. 2007: The life and scientific approach of professor Radomir Lakušić in the light of modern science. Međunarodni nauči skup „Prirodne i društvene vrijednosti ekosistema Dinarida“ posvećen prof.dr. Radomiru Lakušiću (1933-2005). Knjiga rezimea str. 17-18.
 • Redžić, S. & al. 2007: The microscopy of medicinal herb Malva silvestris L. (Malvaceae). Glasnik Rep. zavoda zašt. prirode Podgorica, 29-30: 7-18.
 • Barudanović, S., Redžić, S. & al. 2007: Phytogeographical, ecological and syntaxonomical position of the alliance Jasionion orbiculatae Lakušić 1964. Glasnik Rep. zavoda za zašt. prirode Podgorica, 29-30: 105-123.
 • Redžić, S. 2007: The syntaxonomy of weed vegetation at the continental Dinaic Alps (W. Balkan). Herbologia, 8 / 1: 85-98.
 • Redžić, S. & al. 2008: Bosna i Hercegovina - zemlja raznolikosti, pregled i stanje biološke i pejzažne raznolikosti BiH. Federalno ministarstvo okoliša i turizma BiH, Sarajevo, 164 str.
 • Redžić, S. & al. 2011: Karst as an indicator for biodiversity richness and endemo-relictness. Acta Carsologica 40 / 3: 527-555.
 • Redžić, S. 2012: Biodiverzitet Bosne i Hercegovine - stanje i neophodnost održivog upravljanja. Zbornik 2. međunarodnog kolokvija o biodiverzitetu, Posebna izdanja ANUBIH, CXLVII / 22: 47-70, Sarajevo.
 • Alić, Amina i Redžić, S. 2012: Ekološko-floristička diferencijacija planinskih rudina na silikatima klase Caricetea curvulae Br-Bl. 1948. Zbornik 2. međunarodnog kolokvija o biodiverzitetu, Posebna izdanja ANUBIH, CXLVII / 22: 215-229, Sarajevo.
 • Šalja, Edina i Redžić, S. 2012: Ekološko-floristička diferencijacija planinskih rudina na karbonatima klase Elyno-Seslerietea Br-Bl. 1948. Zbornik 2. međunarodnog kolokvija o biodiverzitetu, Posebna izdanja ANUBIH, CXLVII / 22: 231-247, Sarajevo.
 • itd. /... etc.

Abstract

Academician prof. Ph.D. Sulejman Redžic (Jajce 1954 - Miljacka at Sarajevo 2013): S Redžic, a Bosnian expert in ecology and botany, was the member of the Bosnian Academy of Sciences, and the professor in Faculty of Natural Sciences, University of Sarajevo. He published more than 231 scientific and professional papers in the fields of ecology, biogeography, forestry, and conservation of Bosnia, and of Balkans in general.

Vanjske sveze

Poveznice

Reference

Original condensed compilation adapted by GNU license, almost from Wikinfo + orbituaries in memoriam.