Hrvatska Metapedia

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži

Dr. Ante Starčević, pater patriae

Starcevic.jpg

Hrvatska Metapedia (prije: Horvatska Wikislavia 2007.- 2010.): - To je nacionalno hrvatsko izdanje nove europske web-enciklopedie o kulturi, znanosti, umjetnosti i politici.

Ovaj izvorni wiki je prvotno otvoren na medjumrežju kao Horvatska Wikislavia, 2007.- 2010: uzporedo staroštokavski i kajkavski, pa zatim uklopljen u Metapediu. Od siečnja 2015, sjevernohrvatska kajkavica je službeno-medjunarodno priznata posebnim starohrvatskim mikrojezikom Europe registriranim od 16. stoljeća (IS0 639-3), pa i kroz ovaj wiki to opet postaje drugi ravnopravni javni jezik uz staroštokavski.

Postanak i poviest Hr.metapedie

Postanak ove alternativne hrvatske wiki-enciklopedie je izvorno povezan s nedostatcima tzv. "Hrvatske" Wikipedije koja je nastala nakon 2003, ustvari kao latinična inačica prvotno pripremljene Jugo-Wikipedije. Umjesto da se za Hrvatsku i Hrvate ipak razradi izvorna web-enciklopedia, tada je uglavnom samo u latiničnom prijepisu formalno jekavizirana zajednička srbohrvatska gradja iz Jugoslavije, a taj novi tzv. "Hrvatski" wiki su najvećim dielom i dalje vodili jugo-nostalgičari i polu-Hrvati, ter novi liberalni globalisti.

To je imalo dalekosežni odraz, kako kroz pristrani izbor tema i njihovu ljevičarsko-jugofilsku razradu, tako i preko pisanoga "našeg" jezika koji je u Hr.wikipediji i dalje sve do danas ostao manjeviše srbohrvatski hibrid po Golsteinovom Liberu, još 'obogaćen' suvišnim anglizmima. Npr. statističkim pregledom brojnih članaka u tom navodno "hrvatskom" wikiju, uz općenito nisku pismenost je nadjeno u prosjeku 1/4 do 1/3 srbo-balkanskih riječi i oblika, pa 1/5 - 1/4 anglo-globalističkih izraza i fraza, a tek 1/2 do 2/5 su hrvatske ili bar poluhrvatske rieči i izrazi, pa takva sadržajno i jezično defektna enciklopedia može samo umnožavati polupismene balkanske neznalice.

Nakon što smo višeput uzalud pokušavali bar dielom popraviti to deviantno stanje Hr.wikipedie, konačno se to do 2007. pokazalo posve uzaludnim gubitkom vremena i promašenim zbog uporne većine nestručnih i polupismenih jugofila koji su i dalje klanskim preglasavanjem diktirali stari i promašeni razvojni smjer toga "našeg" wikija. Zato se tada odvojilo par suradnika-korisnika iz Hr.wikipedije, pa su na internetu od 11. listopada 2007. otvorili novu paralelnu Hrvatsku Web-enciklopediju (hr.vologota.com) domoljubno-desne usmjerbe na polukorjenskom hrvatskom jeziku u okviru posebne višejezične web-enciklopedie Wikislavia, koju su istodobno osnovali slični slavenski disidenti Wikipedije iz Rusije, Ukrajine, Sibira, itd. Do početka 2009, ukupna višejezična Wikislavia na 9 istočnoeuropskih jezika je narasla do 250.000 članaka, od čega je bilo preko tisuću njih na hrvatskom u 2 inačice: staroštokavsko-kajkavski i ikavsko-čakavski.

Zbog toga ubrzanog porasta konkurentske višejezične Wikislavie, zlonamjerni ljevičarski jugo-wikipedisti za očuvanje svog monopola na internetu, najprije su dvaput uzastopno hakirali i srušili Hrvatsku Wikislaviju 2008/2009. Potom su pod vodstvom adminstratora iz ruske Wikipedie organizirani dugoročni masovni napadi stotinjak povezanih vandala i hakera kroz više mjeseci neprekidno na glavnu Wikislaviu, gdje je izbrisano i zamijenjeno porno-slikama blizu pola svih članaka i napokon je razoren, srušen i blokiran glavni portal Meta-Wikislavije. U to doba već pod prijetnjom blokade i uništenja Wikislavije, njezini su hrvatski suradnici zbog sigurnosti, od 12. 5. 2008. potakli probno utemeljenje i ove treće Hrvatske Metapedie desno-nacionalne usmjerbe u okviru višejezične europske web-enciklopedie Metapedia. Niže se navodi javni izvod iz ruske WikiReality o tom uništenju zamalo ciele Wikislavie do 2009, ali uz čudesno održanje njezine Hrvatske sekcije i njezino uzkrsnuće kao novija Hrvatska Metapedia:

Хорватское чудо

"Со слов администратора хорватской Викиславии Yoshamya, хорватский раздел (hr.volgota.com) был последним оставшимся активным разделом начиная с осени 2009 года. Во время набегов вандалов большинство важных статей (примерно 3/4) были поставлены на защиту, вандалы блокировались, их выделения удалялись. До осени 2009 года в нём шла работа и развитие, даже за два дня до окончательной гибели Викиславии, последняя добавленная статья датируется 12 декабря 2009 года.

Для большинства статей хорватской Викиславии (включая официальные страницы) были сделаны резервные копии, которые через полгода после смерти Викиславии (23 июня 2010 года) стали возрождением проекта под новой вывеской: Хорватская Метапедия (hr.metapedia.org). Она включила в себя примерно 2/3 статей Хорватской Викиславии, став, таким образом, единственным значимым итогом работы всего проекта Золотарёва".

Obnova Hrvatske Metapedie

Zbog upornoga i bezkonačnog masovnog hakiranja i vandalizma mnoštva fanatičnih wikipedista, ciela WikiSlavia je krajem 2009. konačno ukinuta i zatvoreni njezini serveri od 15. prosinca 2009, pa su odonda svih 9 pripadnih jezičnih web-enciklopedia prestale s javnim radom, a od svih pripadnih sekcija je backup-om i zipanjem većinom spašen samo ovaj naš Hrvatski wiki, koji sad jedini od njih nastavlja javnim životom u Metapediji. Pritom su većina tj. 2/3 od 1.067 hrvatskih članaka zipani i arhivirani, pa su postupno dielom prekopirani u ovu noviju Hrvatsku Metapediu, uz višenacionalnu europsku podršku i znatno bolje tehničko osiguranje protiv hakiranja i vandala.

Konačno je od 23. lipnja 2010, ova novija Hrvatska Metapedia opet službeno i javno uzkrsnula poput feniksa na svjetskom medjumrežju, unatoč upornom vandalizmu i hakiranju globalno-ljevičarskih jugo-wikipedista. Dio od većine spašenih tekstova iz Hrvatske Wikislavie se ipak tematski nije uklapao u društveno-kulturne okvire glavne Metapedie, pa su zato takvi hrvatski članci iz prirodoslovlja, tehnologie i ini slični zbog očuvanja i javnog dostupa, naknadno od 1. srpnja 2011, uglavnom uvršteni u paralelnu Hrvatsku sekciju druge neovisne web-enciklopedie Wikinfo, koja dosad sadrži blizu 800 takvih hrvatskih članaka uglavnom iz Wikislavie, a tematski neprikladnih za Metapediu.

Zato se do 11. listopada 2014, navršava punih 7 godina javnog postojanja ove Hrvatske wiki na medjumrežju, uz njezinu burnu i krivudavu poviest od prvotne Hrvatske Wikislavie sve do sadanje Hrvatske Metapedie. Nasuprot goleme birokratizirane Wikipedie, Hr.metapedia slično kao i ciela zajednička Metapedia, dosad ima tek minimalnu administraciu najnužniju za djelotvornost ovoga hrvatskog wikija: 1 osnivač-glavni urednik (Bureaucrat), 2 administratora i 1 tehnički Bot.

Smjernice Hrvatske Metapedie

Glavna svrha i smisao stvaranja zajedničke europske Metapedie i napose ovoga hrvatskog izdanja je objektivna i podrobna dokumentarna razrada svih onih naših i općih europskih tema, koje su u popularnoj Wikipediji dosad prešućene, odbačene i izostavljene, ili su tamo prikazane krivo i pristrano s nestručnog i liberalno-ljevičarskog polazišta. U ovomu našem hrvatskom izdanju Metapedie dolaze u obzir za pisanje i unos ine zajedničke europske kao i naše posebne teme o Hrvatskoj i Hrvatima.

U internetskom pogledu bi ova Hrvatska Metapedia trebala postati sličnim ili još boljim pro-hrvatskim elektroničkim medijem, kao što su u tiskanom obliku dosad npr. 'Hrvatski list' iz Zadra i (donekle) 'Hrvatsko slovo' iz Zagreba. Medju širim obćim tematskim grupama su za nas poželjne od interesa npr.: Globalizacia i multikultura, Marksizam i komunizam, Frankfurtska škola, Europska antropologia i genetika, Europska desnica, I. i II. svjetski rat, Treći Reich, Lustracia iztočnog bloka ...i ine slične.

Od komplementarnih nacionalno-domaćih tematskih grupa o Hrvatima i Hrvatskoj, u osobiti obzir za dalju razradu u ovoj hrvatskoj Metapediji još ulaze sve one, koje su u Wikipediji i inim enciklopediama dosad zbog ideologie i neznanja uglavnom izostale i prešućene, ili su tek dielom prikazane pristranim i lažnim navodima: npr. Etnogeneza i iskon Hrvata, Genetika Hrvata i susjeda, Ranohrvatska poviest, Hrvatski velikani i negativci, Hrvatski jezik i pravopisi, Banovina i NDH, Hrvatske stranke (ranije i danas), Domovinski rat i branitelji, Balkanski ex-komunisti, Balkanizacia i razaranje jezika, Detuđmanizacija Hrvatske, Nacionalna i protuhrvatska glasila, Gospodarske ucjene ... i još niz aktuelnih tema slične usmjerbe.

Smisao i svrha ove web-enciklopedie i hrvatskog izdanja je što bolje upoznavanje, očuvanje i razvitak zajedničke europske kulture i njezina bjelačkog pučanstva, kao prirodnoga i poviestnog mozaika izvornih nacionalnih kultura i poviestnih europskih naroda. Poželjno je po mogućnosti podrobno dokumentarno pisanje o svim nacionalnim osobitostima, ili minimalno bar s objektivno-neutralnog polazišta, ali se ne toleriraju globalistički pamfleti wikipedista s ljevičarskog i 'multi-kulti' gledišta: takvi će se radikalno preraditi ako išta vrijede, ili će biti izbrisani.

Jezik Hrvatske Metapedie

U ovomu našem hrvatskom izdanju Metapedie uviek treba rabiti izvorni i klasični hrvatski jezik (tj. onaj naš gradski kultivirani prije 1918.), a ne dopušta se hibridni unos novosadskog Vukopisa, šatrovačkih balkanizama i turcizama (koji će biti izbačeni) - tko baš želi takav jugobalkanski jezični stil, već ima na razpolaganju našu Wikipediju. Tzv. 'Hrvatska' Wikipedija (unatoč hrvatske deklarativnosti) je pretežno na novosadskom Vukopisu, a ova Hrvatska Metapedia je bezuvjetno na klasičnomu hrvatskom (do 1918) pa u tomu nema odstupanja, eufemizma ni konformizma !

U slučaju prienosa sličnih članaka po GNU-licenci, Wikipediju kao moguću podlogu za nove članke u Metapediji treba rabiti krajnje kritički: prvenstveno treba takve posudjene tekstove revidirati idejno-stilski, da se iz Wikipedie ne unose ondje već uobičajene lievo-liberalne i neeuropsko-protubiele (kao ni česte protuhrvatske) usmjerbe. Nadalje tzv. hrvatske članke iz hr.wikipedie obvezatno treba preraditi jezično i pravopisno na pravi hrvatski: tu je neprihvatljiv hibridni novosadski Vukopis kojim je već pisana ranija hibridna srbohrvatska Wikipedija, a niti ne rabiti sličan poluhrvatski Anićev pravopis na kojemu je uglavnom novija 'Hrvatska' Wikipedija. Toj neprihvatljivoj skupini izvan hrvatskoga jezičnog okvira pripada i novi crveni Vukopis Matice hrvatske (2007.), kao i jugojezični savjeti koji se iz njega daju na internetu (iz Osijeka). Zato se kao glavni jezični kriterij i oslonac za ovu našu Hrvatski Metapediu prvenstveno preporuča izvorno-hrvatski Jezični priručnik M. Krmpotića (2001) a kao najniža, još prihvatljiva granica ikakvoga hrvatskog jezika barem dosad važeći školski "Londonac" tj. pravopis Babić-Ham-Moguš u nekomu novijem izdanju. Tko želi, može rabiti i prielazne inačice između ova dva (ali nikako ne Goldstein-Anićev novosadski Vukopis - takvi će provokativni nehrvatski tekstovi biti izbačeni).

Glede hrvatskog rječnika tj. pitanja balkanizama, turcizama i srbizama je najbolji oslonac izbora Razlikovni rječnik V. Brodnjaka (1991, ili novija skraćena izdanja) kao i Krmpotićev 'Priručnik' sa sličnim manjim rječnikom. Oni koji idejno ne mogu niti žele pisat izvornim hrvatskim, ne trebaju ni sudjelovat u ovoj Hrvatskoj Metapediji: Tko baš hoće pisati novosadskim Vukopisom po Goldstein-Aniću, ima na razpolaganju tzv. "Hrvatsku" Wikipediju (hr.wikipedia.org), a za one još radikalnije jugofile postoji i posebna Srpskohrvatska Wikipedia (sh.wikipedia.org) pisana balkanskim jugojezikom.

Glavna literatura

  • S. Babić, B. Finka, M. Moguš: Hrvatski pravopis. Školska knjiga, Zagreb 1994. (ili ino novije izdanje)
  • V. Brodnjak: Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika. Školske novine, Zagreb 1991. (ili kasnija skraćena izdanja)
  • F. Cipra, B. Klaić: Hrvatski pravopis. Hrvatska sveučilišna naklada, reprint Zagreb 1992.
  • M. Krmpotić: Hrvatski jezični priručnik. Kloštar-Ivanić, Agapa 2001.

Vanjske sveze

Poveznice