Ivan Petrić

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži

Ivan Petrić (Gornje Selo na Šolti, 22. studenog 1897. - Buenos Aires, 28. svibnja 1968.), hrvatski političar i liječnik.

Životopis

Gimanziju je pohadjao i završio 1918. godine u Splitu. Studirao je medicinu u Zagrebu, Beču i Grazu, gdje je 1924. promoviran u doktora medicine. Na stručnom usavršavanju 1927/28. je u Berlinu, Kopenhagenu i Parizu. Autor je niza stručnih i znanstvenih članaka u hrvatskim i europskim medicinskim časopisima. Do 1941. radi kao liječnik: ravnatelj je Zarazne bolnice u Zagrebu. Po uzpsotavi NDH imenovan je ministrom zdravstva u prvoj Hrvatskoj državnoj vladi 16. travnja 1941. Podpisnik je prvog medjunarodnog ugovora kojeg je sklopila NDH sa Trećim Reichom o zapošljavanju hrvatskih radnika u Njemačkoj. Ministar je do 10. listopada 1942., kada se ukida samostalno Ministarstvo zdravstva. U srpnju 1943. imenovan je državnim vijećnikom. Po kapitulaciji Italie imenovan je izaslanikom hrvatske vlade u svezi sa repatriranjem ratnih zarobljenika Hrvata, koje su Talijani odveli u Italiu. u svibnju 1945. povlači se u Austriju, pa Italiu i u veljači 1948. emigrira u Argentinu.