Metapedia:Predlošci s barjacima/Bivše države

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži
Metapedia-puzzle.png   
Ovo je tek osnovica ili začetak budućeg članka.
Pomognite Metapediji i dopunite ga.

Povratak na matičnu stranicu

Ova podstranica navodi predloške s barjacima bivših suverenih država i njihovih ovisnih ozemlja te međunarodno nepriznatih država.

Za povijesne barjake Hrvatske te Bosne i Hercegovine, vidjeti: Metapedia:Predlošci s barjacima/Hrvatska i Metapedia:Predlošci s barjacima/Bosna i Hercegovina.

Austrija/Mađarska

Predložak Kod za upis Predložak Kod za upis
Austro-Ugarska (barjak).png Austro-Ugarska
{{ZD+X/BD|AU}}
Austro-Ugarska (barjak).png
{{ZD|BD|AU}}
Habsburška Monarhija (barjak).png Austrijsko Carstvo
{{ZD+X/BD|AUC}}
Habsburška Monarhija (barjak).png
{{ZD|BD|AUC}}
Habsburška Monarhija (barjak).png Habsburška Monarhija
{{ZD+X/BD|HBM}}
Habsburška Monarhija (barjak).png
{{ZD|BD|HBM}}
Kraljevina Mađarska (barjak).png Kraljevina Mađarska
{{ZD+X/BD|MAĐ-1920}}
Kraljevina Mađarska (barjak).png
{{ZD|BD|MAĐ-1920}}
Kraljevina Ugarska (barjak, 1867.).png Kraljevina Ugarska
{{ZD+X/BD|MAĐ-1867}}
Kraljevina Ugarska (barjak, 1867.).png
{{ZD|BD|MAĐ-1867}}

Češka/Slovačka

Predložak Kod za upis Predložak Kod za upis
Češka (barjak).png Čehoslovačka
{{ZD+X/BD|ČSR}}
Češka (barjak).png
{{ZD|BD|ČSR}}
Prva Slovačka Republika (barjak).png Slovačka
{{ZD+X/BD|SLK-1939}}
Prva Slovačka Republika (barjak).png
{{ZD|BD|SLK-1939}}

Francuska

Predložak Kod za upis Predložak Kod za upis
Kraljevina Francuska (barjak).png Kraljevina Francuska
{{ZD+X/BD|FRA-KR}}
Kraljevina Francuska (barjak).png
{{ZD|BD|FRA-KR}}
Slobodna Francuska (barjak).png Slobodna Francuska
{{ZD+X/BD|FRA-S}}
Slobodna Francuska (barjak).png
{{ZD|BD|FRA-S}}
Vichyska Francuska (barjak).png Vichyska Francuska
{{ZD+X/BD|FRA-V}}
Vichyska Francuska (barjak).png
{{ZD|BD|FRA-V}}

Italija

Predložak Kod za upis Predložak Kod za upis
Kraljevina Italija (barjak).png Kraljevina Italija
{{ZD+X/BD|ITA-1861}}
Kraljevina Italija (barjak).png
{{ZD|BD|ITA-1861}}
Mletačka Republika (barjak).png Mletačka Republika
{{ZD+X/BD|MLR}}
Mletačka Republika (barjak).png
{{ZD|BD|MLR}}
Papinska Država (barjak, do 1808.).png Papinska Država
{{ZD+X/BD|PPD}}
Papinska Država (barjak, do 1808.).png
{{ZD|BD|PPD}}
Papinska Država (barjak, 1825.).png Papinska Država
{{ZD+X/BD|PPD-1825}}
Papinska Država (barjak, 1825.).png
{{ZD|BD|PPD-1825}}
Slobodni Teritorij Trsta (barjak).png Slobodni Teritorij Trsta
{{ZD+X/BD|STT}}
Slobodni Teritorij Trsta (barjak).png
{{ZD|BD|STT}}
Talijanska Socijalna Republika (ratni barjak).png Talijanska Socijalna Republika
{{ZD+X/BD|TSR}}
Talijanska Socijalna Republika (ratni barjak).png
{{ZD|BD|TSR}}
Talijanska uprava za Kvarner (barjak).png Talijanska uprava za Kvarner
{{ZD+X/BD|TUK}}
Talijanska uprava za Kvarner (barjak).png
{{ZD|BD|TUK}}

Jugoslavija/SHS

Predložak Kod za upis Predložak Kod za upis
Država Slovenaca, Hrvata i Srba (barjak).png Država SHS
{{ZD+X/BD|SHS-1918}}
Država Slovenaca, Hrvata i Srba (barjak).png
{{ZD|BD|SHS-1918}}
Kraljevina Jugoslavija (barjak).png Kraljevina SHS
{{ZD+X/BD|SHS}}
Kraljevina Jugoslavija (barjak).png
{{ZD|BD|SHS}}
Kraljevina Jugoslavija (barjak).png Kraljevina Jugoslavija
{{ZD+X/BD|KJU}}
Kraljevina Jugoslavija (barjak).png
{{ZD|BD|KJU}}
SFR Jugoslavija (barjak).png SFR Jugoslavija
{{ZD+X/BD|SFRJ}}
SFR Jugoslavija (barjak).png
{{ZD|BD|SFRJ}}
SR Bosna i Hercegovina (barjak).png SR Bosna i Hercegovina
{{ZD+X/BIH|SRBH}}
SR Bosna i Hercegovina (barjak).png
{{ZD|BIH|SRBH}}
SR Srbija - SR Crna Gora (barjak).png SR Crna Gora
{{ZD+X/BD|SRCG}}
SR Srbija - SR Crna Gora (barjak).png
{{ZD|BD|SRCG}}
Socijalistička Republika Hrvatska (barjak).png SR Hrvatska
{{ZD+X/HRV|SRH}}
Socijalistička Republika Hrvatska (barjak).png
{{ZD|HRV|SRH}}
SR Makedonija (barjak).png SR Makedonija
{{ZD+X/BD|SRMK}}
SR Makedonija (barjak).png
{{ZD|BD|SRMK}}
SR Slovenija (barjak).png SR Slovenija
{{ZD+X/BD|SRSLO}}
SR Slovenija (barjak).png
{{ZD|BD|SRSLO}}
SR Srbija - SR Crna Gora (barjak).png SR Srbija
{{ZD+X/BD|SRSRB}}
SR Srbija - SR Crna Gora (barjak).png
{{ZD|BD|SRSRB}}

Njemačka

Predložak Kod za upis Predložak Kod za upis
Njemačka Demokratska Republika (barjak).png Istočna Njemačka
{{ZD+X/BD|DDR}}
Njemačka Demokratska Republika (barjak).png
{{ZD|BD|DDR}}
Njemačko Carstvo (barjak).png Njemačko Carstvo
{{ZD+X/BD|NJEM-1871}}
Njemačko Carstvo (barjak).png
{{ZD|BD|NJEM-1871}}
Prusija (barjak).png Prusija
{{ZD+X/BD|PRS}}
Prusija (barjak).png
{{ZD|BD|PRS}}
Treći Reich (barjak).png Treći Reich
{{ZD+X/BD|TRR}}
Treći Reich (barjak).png
{{ZD|BD|TRR}}
Njemačka (barjak).png Weimarska Republika
{{ZD+X/BD|WMR}}
Njemačka (barjak).png
{{ZD|BD|WMR}}
Njemačka (barjak).png Zapadna Njemačka
{{ZD+X/BD|BRD}}
Njemačka (barjak).png
{{ZD|BD|BRD}}

Sjedinjene Američke Države

Predložak Kod za upis Predložak Kod za upis
Konfederacija Američkih Država (barjak).png Konfederacija Američkih Država
{{ZD+X/BD|KAD}}
Konfederacija Američkih Država (barjak).png
{{ZD|BD|KAD}}

Srbija/Crna Gora

Predložak Kod za upis Predložak Kod za upis
Republika Srpska Krajina (barjak).png Republika Srpska Krajina
{{ZD+X/BD|RSK}}
Republika Srpska Krajina (barjak).png
{{ZD|BD|RSK}}
Srbija i Crna Gora (barjak).png SR Jugoslavija
{{ZD+X/BD|SRJ}}
Srbija i Crna Gora (barjak).png
{{ZD|BD|SRJ}}
Srbija i Crna Gora (barjak).png Srbija i Crna Gora
{{ZD+X/BD|SCG}}
Srbija i Crna Gora (barjak).png
{{ZD|BD|SCG}}

Španjolska

Predložak Kod za upis Predložak Kod za upis
Druga Španjolska Republika (barjak).png Druga Španjolska Republika
{{ZD+X/BD|DŠR}}
Druga Španjolska Republika (barjak).png
{{ZD|BD|DŠR}}
Španjolska (barjak, 1945.).png Španjolska
{{ZD+X/BD|ŠPA-1936}}
Španjolska (barjak, 1945.).png
{{ZD|BD|ŠPA-1936}}

Ostalo

Predložak Kod za upis Predložak Kod za upis
Bizantsko Carstvo (barjak).png Bizantsko Carstvo
{{ZD+X/BD|BZC}}
Bizantsko Carstvo (barjak).png
{{ZD|BD|BZC}}
Kraljevina Grčka (barjak).png Kraljevina Grčka
{{ZD+X/BD|GRČ-KR}}
Kraljevina Grčka (barjak).png
{{ZD|BD|GRČ-KR}}
Japan (barjak).png Japansko Carstvo
{{ZD+X/BD|JAP-1868}}
Japan (barjak).png
{{ZD|BD|JAP-1868}}
Južna Afrika (barjak, 1928.).png Južna Afrika
{{ZD+X/BD|JAR-1928}}
Južna Afrika (barjak, 1928.).png
{{ZD|BD|JAR-1928}}
Otomansko Carstvo (barjak).png Otomansko Carstvo
{{ZD+X/BD|TUR-1299}}
Otomansko Carstvo (barjak).png
{{ZD|BD|TUR-1299}}
Poljsko-Litvanska Zajednica (barjak).png Poljsko-Litvanska Zajednica
{{ZD+X/BD|PLZ}}
Poljsko-Litvanska Zajednica (barjak).png
{{ZD|BD|PLZ}}
Kraljevina Portugal (barjak).png Portugal
{{ZD+X/BD|PTG-KR}}
Kraljevina Portugal (barjak).png
{{ZD|BD|PTG-KR}}
Rimsko Carstvo (barjak).png Rimsko Carstvo
{{ZD+X/BD|RMC}}
Rimsko Carstvo (barjak).png
{{ZD|BD|RMC}}
Slobodna Država Rijeka (barjak).png Slobodna Država Rijeka
{{ZD+X/BD|SDR}}
Slobodna Država Rijeka (barjak).png
{{ZD|BD|SDR}}
Sovjetski Savez (barjak).png Sovjetski Savez
{{ZD+X/BD|SSSR}}
Sovjetski Savez (barjak).png
{{ZD|BD|SSSR}}
Ujedinjena Kraljevstva Švedska i Norveška (barjak).png Švedska i Norveška
{{ZD+X/BD|UKŠN}}
Ujedinjena Kraljevstva Švedska i Norveška (barjak).png
{{ZD|BD|UKŠN}}