Običaj

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži

Običaj ili tradicija (lat. tradere = hrv. „dati naprijed”, ili traditio = „predaja”) je usmena predaja znanja, vještina, načina ponašanja i običaja unutar jedne kulture ili skupine ljudi, odnosno kulturna baština prenesena s naraštaja na naraštaj.

Važni čimbenici običaja su: povijesna sjećanja, vjerska učenja, mitovi o pojedincima, stare legende, narodne predaje, folklor, obiteljska sjećanja, naslijeđeni običaji, naslijeđeni načini izvedbe umjetničkih i glazbenih djela, ćudoredna pravila i hranidbeni običaji.

Između ostaloga, pod običaje se podrazumijeva:

  • Usmena predaja kao takva
  • Prijenos znanja o uobičajenomu
  • Običaji, konvencije, starodavni narodni običaji

Poveznice