Ugaro-hrvatski genski obrat

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži
HrvatGrb.png

Ugaro-hrvatski genski obrat (slavenski genom Magjara i indoiranski Hrvata): - Sve do prošloga 20. stoljeća, smatralo se kod nas opravdanim ideološko uvjerenje, kako je (navodno) javni jezik razmjerno najbolji pokazatelj za izkon i razvitak odredjene etno-populacije (narodne zajednice),- iako je o tomu bilo i nekih kritičkih smetnji, ali su ove većinom ideološki odbacivane kao neprihvatljive i tzv.'nestručne'.

Biogenski preokret 'mito-poviesti'

Medjutim iznenada, tj. od prielaza novog tisućljeća kroz zadnjih 10-15 godina su se ove idejno navodne "nestručne" sumnje pokazale kao itekako važne i često nezaobilazne, a njihovi umišljeni jugo-kritičari se sada sve jače izkazuju tek kao neopravdani društvenjački mitomani, koji zapravo ni nemaju pojma o stvarnomu genskom razvitku naroda i dokazivoj poviesti, pa sve to lažno zamjenjuju svojom poželjnom mitologiom (lažno nazvanom za tzv."poviest").

Ne ulazeći u poviest ostalih kontinenata, prednje je danas već lako i očito vidljivo kod niza dokumentiranih europskih etno-populacia. Tako su u Europi vidljivo i razmjerno jasno jezikom i etnogenezom dobro povezane germanske etno-populacie na sjeverozapadu toga kontinenta. Manje su jasne jezične spram gensko-populacijskih veza na europskom jugu, gdje je raniji izkon u kasnoj antici većinom bio prebrisan obsežnim rimskim osvajanjima i nasilnim obćim nametanjem latinskoga, koji je potom prerastao u slične romanske jezike, uglavnom bez stvarne veze s genskim izkonom tih naroda.

Osobito i najsloženije stanje je potom nastalo na burnomu jugoiztoku Europe (potom novoturski nedavno preimenovano u tzv."Balkan"): Tu su bile čak 2 uzastopne jezične smjene, pa je većina ovdašnjih antičkih jezika manjeviše izbrisana izim samo rubno grčkoga i romansko-rumunjskog (čiji su nositelji tu bar dielom još od antike).

Svi ini današnji tzv. "balkanski" jezici, pri novijoj poredbi s egzaktnom biogenetikom ovih 'balkanskih' etno-populacia, zapravo uglavnom nemaju bliže veze sa stvarnom genomskom poviesti tih naroda, nego su ovo tek noviji lažnojezični konglomerati u tom klupku zvanom "Balkansprachbund". U ovomu absurdnom konglomeratu su najdrastičniji primjeri naknadnih inverzija (preokreta) baš naš hrvatski i susjedni magjarski jezik - spram upravo obratne biogenetike tih etnopopulacia.

Slavenski genski izkon Magjara

Uzastopne i dosad već višeput potvrdjene ter sigurno dokazane biogenske analize brojnih jezičnih Magjara, od smjene tisućljeća već nedvojbeno i vrlo jasno nam dokazuju kako su ogromna većina Magjara,- unatoč njihovu osobitom izvaneuropskom jeziku - ipak u ogromnoj većini oko 3/5 tipski genski Slaveni i biogenetski medju najčišćim slavenskim populaciama ciele Europe, - izim jedino još biogenski čišćih slavenskih Poljaka.

Neslavenske biogenske primjese u prosjeku se nalaze jedva kod 1/3 svih pregledanih Magjara, ali je njihov posebni ugarofinski genom izvaneuropskog izkona medicinski nadjen tek jedva kod 11% sadanjih Magjara i to prostorno uže ograničen, uglavnom samo na magjarsko Sredogorje i to najviše njih na goru Matra, koja je zato i postala magjarskim nacionalnim simbolom (gdje su pravi Magjari najčišći). Svi ini okolni "Magjari" diljem Panonije su zapravo bili Slaveni kojima je tek naknadno prisilom bio nametnut sadanji magjarski jezik.

Neslavenska većina kod Hrvata

Hrvatski biogenetski izkon je u nadpolovičnoj većini bio uglavnom baš obratan negoli kod Magjara. Tu su medju današnjim etničkim Hrvatima, biogenetski stvarnoga slavenskog izkona pretežno samo oko 1/3 današnjih sjevernih Hrvata, tj. uglavnom hrvatskih kajkavaca - koji su ipak bar znatnim dielom po genomu stvarnoga slavenskog izkona kao i većina inih zapadnih i iztočnih Slavena iz grupe Eu-19.

Naprotiv kod većine ostalih (nekajkavskih) Hrvata tj. čakavaca i štokavaca, taj slavenski biogenetski izkon se pokazao znatno manjim i u nacionalnom prosjeku to iznosi tek oko 1/4 svih Hrvata koji su genski stvarnoga slavenskog izkona (Eu-19). Naprotiv u dinarskoj sredini i južnije uz Jadran, tj. na dalmatinskim otocima i u Hercegovini je stvarni biokemijski dokazan udjel slavenskog genoma doista neznatan, jer tu iznosi jedva l/10 ili tek po 7% do 9% tih jadranskih i dinarskih Hrvata.

Kod ovih srednjo-južnih dinarskih i jadranskih Hrvata je baš naprotiv čak 2/3 do 3/4 ili po 60% - 73% s našime posebnim indoiranskim genomom Eu7 (= I-2), kakav se nama sličan inače biogenetski nalazi najviše na jugoiztoku tj. po Moldaviji, Kavkazu, Iranu i čak kod 2/3 gradjana Teherana. Sve to objektivno i materialno dokazuje kako su većina hrvatskih predaka, izim tek donekle manjina sjevernih kajkavaca, zapravo većinom biogenetski neslavenskog podrietla tj. doseljeni iz Staroga ('Blizkog') iztoka, a samo nam je jezik pretežno od sjevera.

Glavni zaključak

U okviru raznih europskih naroda su po novijim obsežnim biogenetskim nalazima, ovi najbolje povezani i paralelni s jezičnom poviesti najviše kod sjeverozapadnih tj. germanskih naroda. Naprotiv je ranija jezična poviest kod većine južnoeuropskih naroda naknadno bila prebrisana rimskim osvajanjima iz antike i potom novim razvitkom nametnutih romanskih jezika, koji većinom nemaju bliže veze s ranijom poviesti tih južnoeuropskih naroda. Naprotiv dalje na iztoku uglavnom kod raznih slavenskih naroda su se njihovi slavenski jezici većinom tek naknadno proširili selidbama od srednjeg vieka.

Pritom je najkompleksniji bio naknadni postanak magjarskoga i hrvatskog jezika, koji su većinom nastali i proširili se naknadnim jezičnim izvrtanjem (preokretima) posve suprotnim njihovu biogenskom izkonu: zato danas biogenetski uglavnom slavenski Magjari rabe izvaneuropski ugarski jezik, dok biogenetski pretežno indoiranski Hrvati najviše zbog novije Vukovo-jugoslavenske prisile balkanskog bratstva-jedinstva, službeno i javno dosad moraju prisilno govoriti i pisati srbohrvatskom (jugoslavenskom) štokavštinom, koja nam je politički nametnuta i često bez neke veze sa stvarnim biogenetskim izkonom većine Hrvata.

Poveznice

Referenca

A condensed bio-genetical and lingual-historic comparison of Croats and Hungarians, combining from other correlated texts in actual Wiki.