Vitina-Tihaljina-Trebižat

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži

Vitina-Tihaljina-Trebižat (donji ponornički pritok Neretve iz Zagore): - Izim više desetaka kraških potoka i kanjonskih rječica uz gornji tijek Neretve u Hercegovini, ova u donjem slivu prima kao pritoke i desetak većih kraških rijeka (većinom sa slapovima):

S lieve strane od iztoka utječu Buna, pa veća Bregava i najdonja Svitava (iz Deranskog jezera). S desne strane od sjeverozapada, donja Neretva prima iz zapadne Hercegovine najsjeverniju Ramu, pa Doljanku, Drežanku, veću Ugrovaču i svoj najveći pritok Trebižat na granici dalmatinske Zagore i Hercegovine.

Trebižat obćenito

Trebižat je višestruka kraška ponornica sa slapovima, ukupne dužine 51 km od izvora Mlini do ušća u Neretvu. Stoga gornja četvrtina Ričica-Vitina toga ukupnog vodotoka teče kroz dalmatinsku Zagoru (u R.Hrvatskoj), a ostali srednji i donji tijek tj. Tihaljina i Trebižat su u Hercegovini (BiH).

Prvotno izvire uz granicu Zagore i Hercegovine ispod Zavelina i potom teče najprije na jug kao kanjon Ričica u Zagori do Prološca, pa odatle na jugoiztok uz Imotski kao Vitina, ponire i opet se nastavlja u Hercegovinu kao veća Tihaljina do Klobuka, pa nizvodno od Vitine do Čapljine kao najveći Trebižat u užem smislu.

Izvorni kanjon: Ričica

Najgornji izvorišni krak ponorničkog sustava Trebižata je kanjonska Ričica na granici Zagore i Hercegovine, koja izvire na 903m visine iz pećine Peć-Mlini sa starim vodenicama, na južnom podnožju hercegovačkog gorja Zavelin (1.346 m) i potom otječe na jug/jugozapad dubljim klisurastim kanjonom koji ljeti presuši. Donji se kanjon otvara na sjeveru Imotskog polja gdje ulazi u blatno jezero Proložac.

Gornji tijek: Vitina

Od Prološca nizvodno u Dalmaciji nastavlja se Imotskim poljem stalni tijek na jugoiztok podno Imotskoga kao ponornička rječica Vitina koja opet ponire na granici Zagore i Hercegovine, u kojoj ponovo izvire kao Tihaljna i na ovoj tvori sedreni slap Kravica. Svojim tijekom ta višestruka ponornica izmjenjuje devet raznih pučkih imena: Culuša - Ričina - Brina - Suvaja - Vrljika - Matica - Tihaljina - Mlade - Trebižat.

Srednji tijek: Tihaljina

Tihaljina je srednji dio ove rijeke ponornice u zapadnoj Hercegovini, koja teče i ponire od područja Posušja preko Imotsko-bekijskog polja do Ljubuškog i ušća u Neretvu. Tihaljinom se naziva njezino srednje riječno korito od izvora u Peć Mlinima do Greblja na Mladima (Veliki most).

Odatle pa do Parila kraj Otoka zove se Mlade, po pučkoj legendi da se pomlađuje iz izvora Klokun u Klobuku. Od Parila pa do Jegetine, gdje je ušće pritoka Vrioštice zove se Prokop. Neki tu razlikuju dva tijeka: Stari prokop i noviji Kanal ili Prokop.

Kod sela Studenci rijeka Tihaljina pada preko sedrenog slapišta Kravica. Dalje nizvodno od Jegetine pa do ušća u Neretvu donji tijek se zove Trebižat. U narodu se za sve to čuje jednostavno "Rika". Od godine 2005. je na njenom izvoru izgradjena hidrocentrala.

Donji tijek: Trebižat

Trebižat je ponornica u zapadnoj Hercegovini i druga najveća hercegovačka rijeka nakon Neretve. Ona je ponorski nastavak tijeka od Posušja (Tribistovo 903m), pa je uzvodno poznata pod devet pučkih imena: Culuša - Ričina - Brina - Suvaja (Posušje) - Matica - Vrlika (Imotski) - Tihaljina - Mlade - Trebižat (Ljubuški). Trebižat je najveći desni pritok Neretve.

Na svom tijeku tvori velike kanale i slapove. Kod sela Studenci u svom donjem tijeku tvori slap Kravica. Do sela Klobuk na početku Ljubuškog polja teče pod imenom Tihaljina, kamenim koritom usječenim u vapnence. Ulazom u Ljubuško polje teče pod imenom Mlade plitkim koritom koje je dielom kanalizirano. Na izlazu iz Ljubuškog polja prima ime Trebižat i teče duboko usječenim koritom u vapnasti kras. Tu tvori slap Kravica visok 25m.

Pritoci i ušće

Trebižat prima samo četiri značajna pritoka: Studenčica, Vrioštica, Parilo i Brzavoda. U svom donjem tijeku Trebižat vijugavo teče kroz ravnicu tvoreći meandre, pa utječe u Neretvu kod sela Struge južnije od Čapljine. Trebižat pred samo ušće kod Čapljine se razdvaja u više kanala tvoreći više ušća u rijeku Neretvu. Glavni kanal Trebižata se ulijeva u Neretvu u selu Struge kod Čapljine. Trebižat je jedna od hercegovačkih rijeka koje imaju najbogatiju vodenu floru. U rijeci od riba najviše ima jegulje. Trebižat je dug 51,3 km, a sliv mu ima površinu od 646 km².

Abstract

Trebižat River is located in the south-western part of Bosnia and Herzegovina. It is part of the Neretva basin and it is a major western tributary of the Neretva. Trebižat is 51 km long and is the second largest sinking stream in Bosnia and Herzegovina that drains into the underground and reappears several times. In terms of length, it comes right after the Trebišnjica river which is the largest sinking river of this kind in the world and also a left tributary of the Neretva watershed.

Poveznice

Reference

Condensed compilation: introductive parts original and then others partly loaded by GNU license from Wikipedias.