Staročakavske pysni

Izvor: Metapedia
(Preusmjereno s Čakavske pysni)
Skoči na: orijentacija, traži
HrvatGrb.png

Ranočakavske pjesme (Bodulske pÿsni): Čakavica je u srednjem vieku bila javni službeni jezik većeg diela Kraljevine Hrvatske (južno od Save) i ranohrvatska narodna književnost do danas se tek djelomice očuvala na čakavskom dialektu, najviše kroz narodnu predaju u Istri i na Kvarnerskim otocima. Dosad su njezin najvažniji dio desetak epskih legenda "Veyske Povede", a uz njih još niz manjih čakavskih pjesama, izreka i poslovica. Ovdje se na čakavici iz Kvarnerskih otoka (najviše s Krka i Raba) daju najranije poznate inačice starinskih pučkih pjesama: ranočakavski pÿsan (= pjesma), plural pÿsni, noviji romanizimi kanat i kanti (pjesma), ter pisanÿa (čakavski: pjesništvo – poezija). Kriteriji za njihov izbor ovdje nisu toliko literarni, nego prvenstveno poviestno-lingvistički, pa su uvrštene one 33 narodne pjesme iz Kvarnera koje nam najbolje predstavljaju arhaičnu ranu čakavicu iz srednjeg vieka. Zato su one jezično razlučene u dvije poviesne kategorije: znakom (●) uz naslov označene su najarhaičnije ranočakavske pjesme, koje su očuvane jezikom razmjerno neizmjenjene još od srednjovjekog Hrvatskog kraljevstva. Ostale bez posebne oznake (--) su kasnijeg podrietla iz austrougarskog doba, uglavnom iz 18.- 19. stoljeća.

Abstract (Zivêda)

Early Chakavian songs: In the medieval times of Croatian Kingdom, Chakavian dialect was its official public language from Sava river southwards; the folk literature of these early Croats so far was partly preserved in recent Chakavian tradition of Adriatic islands and Istra peninsula. The main part of this early heritage are ten Chakavian legends (Veyske Povede), and some minor folk songs and proverbs. Here are presented Chakavian folk songs from northern Adriatic islands, i.e. 33 ones that appeared the most archaic by their language and contents. They are arranged as follows: two early medieval ones, then younger nautical, pastoral, love and other folk songs of northern Adriatic islanders. The most remarkable ones are: Christmas song (In that time of year) from 11th century, and a tragical patriotic one on Frangipani princes (O my nice town) from 15th century.

Uvodni prikaz (Proslóvje)

Hrvatska narodna književnost iz usmene predaje donedavna je u Jugoslaviji zapisivana i proučavana većinom u vladajućoj štokavštini iz središnjih dinarskih područja, a zbog sustavnog nametanja vukovskog standarda u našoj javnosti je kajkavska i čakavska pučka književnost ostala većinom zanemarena kao neka zastarjela i suvišna egzotika: Ona je bila dopustiva samo u folklornim rezervatima i sezonskim pučkim festivalima, ali je sve dosad kao nepodobna većinom izbačena iz školstva i javnosti. Pri obnovljenom interesu za domaće dialekte u novoj hrvatskoj državi, veći dio sada tvore polukajkavske ili polučakvske pjesme novih pučkih pjesnika, dok se izvorne i stare narodne pjesme na dialektu sve rjedje nalaze. Dosad je razmjerno najviše tih novijih autorskih pjesama na kajkavici objavljeno npr. u zagrebačkom kulturnom časopisu 'Kaj', a nešto manje na čakavici u splitskom dialektalnom časpisu 'Čakavska rič'. U ovom članku se te novije umjetne pjesme na dialektu ne razmatraju, nego samo starije i izvorne pučke pjesme na domaćoj čakavici.

Iz praktičnih razloga su čakavske pučke pjesme po sličnosti tematskih motiva ovdje pregledno grupirane u najranije srednjovjeke, pa kasnije pomorske, pastirske, ljubavne i razne ine pjesme. Dio novijih pjesama je u više-manje sličnom tematskom sadržaju sve dosad poznat i širje duž sjeveroistočnog Jadrana u najmladjim polučakavskim inačicama (kako ih izvode jadranske klape na pučkim festivalima), ali se ovdje one navode u njihovu najstarijem poznatom i izvornom ranočakavskom obliku. Još do sredine 20. stoljeća, ove su se čakavske pjesme dielom pjevale na polutonskoj istarskoj ljestvici, većinom uz pratnju lokalnih duhačkih glazbala koja se u bodulskoj tradiciji kvarnerskih otočana zovu sopÿli (sopele) i sjûrli (zurle). Nakon II. svj. rata, na pučkim festivalima su se takve čakavske pjesme uz glazbenu pratnju izvodile i trajno snimale većinom u mladjim polučakavskim verzijama iz bogatijih primorskih naselja, dok ovdje navedene arhaične otočne pjesme uglavnom nisu snimljene uz domaću glazbu. Kako danas više ne žive stariji čakavski sop (svirači) koji izvorno znaju pratiti te starinske pjesme, glazbena im je komponenta već zauvijek izgubljena pa su dosad preostali samo još tu zapisani tekstovni stihovi.

Iako iduća rukovjet čakavskih pjesama s Kvarnera ima već po samom starinskom govoru važno poviestno-jezično značenje za hrvatsku etnokulturu, neke od njih se ističu i poetskom vriednošću, kao pradavni odraz specifično 'bodulske' duše kvarnerskih otočana i svjetonazora starih primorskih pastira i pomoraca. Medju njima je svakako nezaobilazni spomenik hrvatske i općeslavenske vjerske poezije najstarija poznata božićna pjesma "Vasÿe vrÿme godîstja" (U to vrijeme godišta) vjerojatno iz 11. stoljeća, koja se ovdje daje u dosad najstarijoj verziji kako se pjevala još u glagoljaško doba srednjovjekog Hrvatskog kraljevstva. Druga srednjovjeka čakavska pjesma, negdje iz 15. stoljeća je domoljubna tužaljka 'Oj_goade moj_lÿpi' tipa pučke bugarštice iz uspomene hrvatskih banova Frankopana. Ova je ljepotom uzporediva s razglašenom štokavskom 'Asanaginicom', ali je zbog današnje zapostavljenosti čakavice jedva poznata, iako je tematski ipak važnija za hrvatsku povijest od nekog Asanage iz balkanske zabiti koji je jugoslavenski podoban.

Inače je dosta tipskih starinskih pjesama očuvano u čakavskom pomorskom ciklusu, medju kojima se posebno izdvajaju "Nivêra se_sprâvja" (Sprema se oluja) i "Un_re jenÿ noãv" (Tamo plovi jedan brod) - obje danas u sličnim modernim inačicama i na jadranskim festivalima, pa zatim "Muõri moje_droãgo" i druge slične. Drugi je važan poetski ciklus čakavskih pastirskih pjesama "zi_helâmih" (iz gorja), koje su jezično i sadržajno većinom iz austrougarskog doba tj. pri selidbama na primorje i otoke čakavskih stočara iz susjednoga ličkog i dalmatinskog zaledja. To su staročakavski izbjeglice pred naletom turskih osvajanja, gdje su ih zatim zamienili kontinentalni štokavci s istoka (na čakavskom tzv. "Vhi"). Medju ovima su nadasve lijepe čakavske pastirske pjesme "ri va_hmin" (Gore u planini) i "Šan mej_hmi" (Sunce u planini). Mladja je domoljubna pjesma iz 19. stoljeća iz doba austrijskih ratova u Bosni "Oj_vÿšne helâmi" (O visoko gorje), koja zbog ponavljanja sličnih geopolitičkih problema u 20. stoljeću ostaje aktualnom i do nedavnoga domovinskog rata. Medju starinskim čakavskim pjesmama su najbrojnije lirske ljubavne pjesme, od kojih su posebno značajne Kadÿ to_rêš divÿca" (Kamo ideš djevojko), "Htra tar_nda" (kćerka i majka) i niz drugih sličnih.

Za pučke pjesme čakavskih 'bodula' iz jadranskih otoka je znakovito da se u njima liepa divojka redovno uzporedjuje s rumenom narančom (narânzja) iz ranohrvatske prapovijesti (= indovedski narunga, kurdski narang, perzijski narendj), ali ne s domaćom jabukom kao u našim kontinentalnim pjesmama. To je razumljivo, jer se u bodulskoj etnokulturi jadranskih otoka jabuke preziru, pa se tu većinom ne uzgajaju i ne cijene (tzv. "vlaško voće"). Zato je tu poredba divojke s jabukom podjednako uvrjedljiva, kao kad bi npr. neki kontinentalni momak iz zaledja svojoj štokavskoj divojci rekao "bundevo moja". Iduće pjesme sa znakom (●) jesu po jezičnom arhaizmu najstariji očuvani pučki stihovi na čakavskom dialektu i vjerojatno su nastali prije 17. stoljeća. Zajedno s posebno prikazanim čakavskim epskim legendama "Veyske Povede", sva ta očuvana arhaična gradja dosad zanemarenih čakavskih pjesama i epskih mitova, išće još dublja poviesna, etnokulturna i poredbeno-jezična proučavanja.

Rane srednjovjeke pÿsni (Early medieval songs)

● VASÉY VRYME GODÝSTJA = U to vijeme godišta: 11 stoljeće (In this time of year: 11th century)

Vasẽy vrÿme godÿstja - Švÿtu mîr se_navÿstja,
Varoÿtba ditÿća - Ud_Štedÿve Marÿe
Štadÿva šîna roÿla - Hudòbi môc zlomìla,
Karstjâneh ošlobodìla - Unâ Štadÿva Marÿa,
Va_jarâh ga_spravjàla - Mânda mu_seklanjàla,
Tàr_ga šlatkò jubìla - Unâ Štadÿva Marÿa,
Angeli semù sluzÿli - Nuôve pîsni sopìli,
Va_segà milòšt iskàli - Zî Štondÿvon Marÿon,
Angel prîšal nebêšni - Tàr kerôlin navÿštil,
Va_polnôc Buõg seroÿl - Nebò žemjù zišvitlîl,
Kâ'va poldân švitlàva_bi - O' Štadÿva Marÿa,
Tarÿ kerôle'su prišlì - Šÿna Buôga esu_našlì,
Tar_câst semù davàli - Zî Štondÿvon Marÿon,
Slavà Buôgu Vÿšnemu - Gošpodìnu nàsemu,
Sionšvÿta zÿtije - Câst nebêšnu zvêdele,
Išukârsta roÿtvu - Ud_Štedÿve Marÿe,
Buôgu_se poklonìmo - Zî Štondÿvon Marÿon,
Išukârsta hvalìmo - Tar_Štetrõydi castìmo,
Seÿh milòšt prosìmo - Zî Štondÿvon Marÿon.

● OJ GROADE MOJ LYPI = Lijepi moj gradu: 15. stoljeće (O my nice town: 15th century)

Kad'_mletiânske noãvi - Seunê dragâri
Doplâve spod_Vèju, - Zikarcâ_se šûrma
Tar_zizvâli bâna - Yvà Frangipâna
Na'ne_vêle goãnge - Ke_unên tedàt
Na_švoÿh noãvih, - Kad'no_unê bìše
Rûjno vinò pìt, - Odplàve zi_banûn
Skrôzi Vêle Vroâti - Prîko Sînjeg muôri
Kad'no_bìše bâne - Gôrko opazîl
Da_nevirôn Mletiân - Grûbo_ga privàri,
Za_Glavÿnun klìkne: - "Oj_groâde moj_lÿpi
Kakô_šan te lÿpo - Lÿpo zigradîl,
Nu_sedâ nešmÿn - Blizù tebê prît
Kemû te_oštâvjan ? - Oštâvjan te_ftîci
Ftîci kosirÿci, - Ka_lètnin dnevûn
Va_tebî teletìt, - Manî tûzan špomÿn
Tar_švÿtu paklènu - Unêh nevìru tuzìt"
Sekî'no ki_prîde - Uõn te_zveselìt
Kestè eš_zigrâjen - Unô_e' lÿpi špomÿn
Yvà Frangipâna - Tar_šîna Mikùle.

Pomorske pÿsni (Nautical songs)

● NIVÉRA SE SPRAVJA! = Sprema se oluja (A storm arrive) !

Naj_vÿrovat divÿca - Tem_nebù ublàcnen,
Bôj nebò ublàcno - Segà more_dàt,
Dazdjà tar_šenÿga - Tar_segà inêga,
Nivêra se_sprâvja - Dragÿć_eš na_morù:
Buôgu jemî ga_štrâh - Morà galbòkega
Tar_nebà vÿšnega!

● UNDI_RE JENÝ NOÃV = Tamo plovi jedan brod (There sails a ship)

Undì_re jenÿ noãv - Va_semù eš_dragÿć muõj:
Unê'su mu_mihÿre - Kê šan_jâ syvàla,
Unâ_eš korùgva - Kû šan_zidèlala.

● MORI MOJE DROAGO = Drago moje more (O my dear sea)

Môri mojê droâgo, - Ca_dobrêg vuzîvaš:
Yas_vuzÿvan kulàpi - Tar_mlâde navakÿri
Ki_seunê nocî plovìdu - Tar_žvezdìce broÿdu.

- MORI, MORI = More, more (Sea, sea)

Môri, môri mladòst mi_vuzîvaš, - Šlebrâ, žloâta, dragÿtja moêga
Mojû droâgu salzàmi zalÿvaš : 
Sinjemôri vozî mojê droâgo - Vozî_mi ga nû_ne vatopî_mi ga.

- MARÝA DIVÝCA = Djevojka Marija (Girl Mary)

Marÿa divÿca, ti ši_dobrèg rôda - Tar ne_perì robû pol_moẽg brôda:
Yas_teperên robû kadÿ eš_manê vôlja - Ti_nišî gošpodâr ud_Sinjeg_morà
Sion_Bôg eš_misâr ud_seÿh morâh.

● LYPA MARÈ = Lijepa Marija (Beautiful Mary)

Lÿpa Marè va_bošćânu rêsla - Va_bošćânu ud_Varbnÿka groâda,
Prosìli_ju bâne, jezdakÿre: - Mîlo drâgo netên_ti yas_bâna
Ninê jezdakÿra, milo_mojê drâgo - Leh_dragÿtja kegà šan_zibrâla:
Lÿpa Marè, kegà esi_zibràla? - - Zibràla_šan mloâdeg navakÿra.

- ZIBRÝLA EŠ TIHA BAVA = Zapuhnuo lagan vjetrić (A soft breeze blows)

Zibrìla eš_tîha bâva - Tar vazêla Marÿ krûnu
Lÿpa Marè spogovâra: - Ki_manî krûnu binàšel
Unêga bin_yûba bîla, - Nàšel_ju eš_jenÿ mloâdi
Jenÿ mloâdi tjârni Muôro - Lÿpa Marè spogovâra:
Volèla_bin se_stopìt, - Leh_Môrova yûba bìt.

Pastirske pÿsni (Pastoral songs)

● GORI VA_HLAMIN = Gore u planini (Upward in mountain)

Gôri va_hlâmin bašêl do_kolèna, - Kegâ posadÿla mojâ pârva droâga
Zikûn_šon trî lèta jas_yânce darzâl - Yàs se_nišôn junâk šoâle pošegâl,
Nišôn vanê nadrÿce rukê postavîl, - Ninê_šon yas_junâk nigdôr ju_cmoknûl
Sedâ unâ mlâda tepôć za_drugèga, - Tar_manê nebôgu tûga teostàt.

- ŠANCÈ MEJ_HLAMI = Sunce u planini (Sun in mountain)

Šancè mi_zahâja mej_duÿmi hlâmi, - Mloâdi junâk špî mej_duÿm jubàmi
Jenâ_mu eš_jûba na_krelô zišpîla, - Drugâ_mu eš_jûba tihô govorêla:
Zamî manê, Yvê navakÿre - Yas_tebîn ti_vîrna yûba bîla
Netên tebê, ponùdna divÿca - Bôj ti_ymîš bratâ jadovÿta:
Lehkô bratâ setên ošlobodìt - Yas_tepôjt va_hlãm želènu,
Tar_tenâjt jenû kàšku scemèrnu - Ud_kàške uõn scemêr teparnêšt
Bratû moẽn tedàt segâ popìt. - Netên tebê, ponùdna divÿca
Ko_bratû biš_tegâ nacinìla, - Manê_biš još_làgje se_rišìla.

- RADUJTE SE HLAMI = Radujte se planine (Let gladden, o mounts)

Radùjte se_hlâmi ke_se želenìte - Tar vi_štâre mânde ke_htjère goÿte
Tênke tar_visôke tar_rumâna lîtja, - Jenû lîpu zamanê tar_drûgu goÿte
Za_brâta moẽga mlàjeg ud_manê, - Dobrê mânde šîna mlâdega Perîna.

- OJ VYŠNE HLAMI = Oj visoke gore (O lofty mountains)

Oj Vlahÿske - vi_vÿšne helâmi,
Buôg_vas pomilûj, - Tar_Harvâtje šÿne
Kî_šte zigînuli - Dàlgo ud_domôv
Nežâl trûda švoẽg - Pôjt do_grobâ moẽg
Tar_undî poklèkni - Pak_vakô recî :
Ovdî lezÿ, Štadÿvo
Moẽg dragÿća tûlo - Moẽg dragôg kvoštÿ.

● NEHOD' MARÈ VA_HLAM = Ne idi Marijo u goru (Mary, do not go in mount)

Nehòd' Marè va_hlãm po_vodû - Bôj_eš vodâ z'nicÿn ograjèna
Spod_aštèni hlâjna vodâ tecê, - Va'nû redû unê mloâde divÿce
Buÿmer cûva jenÿ mloâdi junâk - Sejôn privàri se_kòlo divÿcah
Šlâ Marè vodû yskàt va_bûjmer, - Šve_ubâjde nigdôr ju_nenâjde
Lèh_spod aštèn uõn buÿmer hlâjnu - Prignê glavù tar_tesê napìt
Klicâ junâk zinê vÿšne hlâmi: - Najpìt Marè sej_hlâjne vodê
Yás_ti tedân vinâ zi_môg zmulà - Zi_môg zmulà, tebî Bôgu falâ.

- OJ ŠESTÝLO ŽELEN BORE = O javore zelen-boru (O mapple, o green pine)

Oj_šestÿlo žèlen bôre - Ki'no_rêsteš posrÿd hlâmi,
Posrÿd hlâmi šestÿlove :
Zrêsal_mi eš_žèlen buõr - Mojôj drâgoj sprid_dvorôn.

Ljubavne pÿsni (Love songs)

- ROŽICU ŠAN TI DAL = Dao sam ti ružicu (I give you a rose)

Mîća_eš fjôlica, - Nu eš_lÿpo ćvêtje
Unâ_eš dragÿa - Leh_îne rôžice,
Rôžicu_šan ti_dâl - Rôžica_si ti_samâ,
Rôžica sedâva - Zi_kegûn sepoznâva,
Polàk šàn zi_tebûn - Verês yas_tancâl,
Dêšnu tvojû rukû - Va_mojôj darzâl.

- PERÒ ORÝHOVE = Lišće orahovo (Walnut’s leaves)

Però orÿhove, ti ne_pàdaj nâmi - Leh ti_pàdaj pol_ûrih Žagrêbe
Kadÿ seyubê dvÿ lumbâre bêle: - Lumbãar yûbi švojû lumbarÿcu
Tar_yàs yûbin mloâdu divocÿcu - Ojna-ninanêna tu_mloâdu divÿcu. 

- DAR NEBÝ JUBÁVI = Da nema ljubavi (If is not love)

Dar_nebÿ jubàvi švÿta nebî bîlo - Manê ni_tebê mojâ dragâ dÿvo
Prÿa_te va_Vêyu kvôre zipadàt, - Lèho_te mej_nâmi jubàvi neštàt.

- MILO MI JUBÍT = Milo mi je ljubiti (Love is nice)

Mîlo_mi te_mîća na_vîru jubìt, - Na_vîru jubìt_tar te_napuštìt
Nu'su_têške unê divÿnske kjêtve: - Kadâ vazdâhne, do_nebâ secûje
Dobrÿe ti_ćrÿkvu razorìt, - Leh_divÿcu mloâdu ubjubìt:
Ćrÿkva drûga sebî zigradìla - Nu_divÿca nigdÿr ka eš_bîla.

- BELO TULO = Bijelo tijelo (White body)

Bêlo tûlo_ko ti_mânda dâla, - Bêlo tûlo tar_lîtje rumâno
Zjutrôn ši mi_lÿpo govorèla, - Veceràska ši_ûrta zapârla
Mîća mojâ najnê bìt takòva, - Bôj te_netê utêt yubìt dragÿć
Yubîš_li oscé kegâ leh_manê: - Neyubîn yas_nigdÿr nikegâre,
Konê tebê pôli mile_mânde, - Mile_mânde tar_tjâće moẽga.

- CERA ŠAN ZVICÉRU HODÊL =Jučer sam navečer otišao (I gone yesterday evening)

Cêra šan_zvicèru hodêl, - Lÿpoj šan_divÿci pâršćen dâl
Nu unâ_ga eš leh_zgubîla, - Tar_manê cistîn šarcên jubìla
Cÿlo mojê tûlo ešbîla ukipÿla, - Slîšal_šan njoj_unê mîle rÿći
Gledîl_šan njoj_unê bêle nôgi, - Ud_kolèna oscé_se do_gôri
Tar ud_sÿe radòšti, - Nišân domôv mogal_prît.

● ŠESNO PYVA TJARNA KUOS = Lijepo pjeva crni kos (Blackbird nicely sings)

Šesnò_mi pÿva tjârna kuôs
Na_jenôj kîti kabàrnoj, - Va_semù darmûnu želenôn:
Ninè_sey ftîca kuôs - Nu'eš_sẽy dragÿć muôj.

- PIVAN TE VAN PISANĆÝCU = Pjevat ću vam pjesicu (I will sing a ditty)

Pìvan_te van_jenû pisanćÿcu - Kakòvu_šan yàs imêl jubìcu,
Ymèla_eš kosî do_guzÿce - Tar_šošÿni kakô dvî tikvÿni
Jenô plêtje mîće drugô vêtje - Cÿle nocî kol_manê trepêtje.

● VARSÝLE BIDU KOZÝCE = Plesale bi kozice (Goats would dance)

Varsìle bìdu kozÿce - Keunè imèdu ruôgi,
Kàkti nebìdu divÿce - Keunè imèdu nuôgi.

- ZRESLA EŠ DITEÝNA = Narasla je djetelina (Trefoil growed)

Zrèsla_eš na_dàlgo ditêjna travà, - Vanôj lezî divÿca rumâna tar_plavà,
Jas_unû zovên malo_sebî, oj! - Naj da_zimanûn re va_šipâš :
No_unâ ni_pêt ni_šêšt, - Tar_manî recê da_nêtje !

- RUMÂNA ŠI KAKO NARÁNZJA = Rumena si kao naranča (You are ruby as orange)

Rumâna_ši kakô tar_narânzja - Kakô_dar te_narânzja roÿla,
Ninê manê narânzja roÿla - Lèh eš_manê mojâ màt ymèla
Bùra_mi eš_zibanìca bîla :
Zibèla_me ud_varhôv do_morâ - Tar ud_morâ do_dragÿća mogâ. 

● KADÝ TO REŠ DIVÝCA = Kamo ideš djevojko (Where goes girl)

Kadÿ to_rêš divÿca takô râno z'groâda - Lÿpo ubalcèna kakô da je blâjdan,
Se_lÿpje kosùje ti_râbiš va_sâjdan, - Leh_îne divÿce ni va_siõn blâjdan.

● HTJERA TAR MANDA = Kćerka i majka (Daughter and mother)

Kadà_se htjèrica ud_mânde dilÿla, - Salzè eš_tocìla, mândi govorèla :
Neyskân te_mânde bloâga nikojèga, - Nu_yskân te_mânde blagoslòva tvoẽga.

- KADÁ EŠ MIKÒ BIL MLOAD = Kad je Nikola bio mlad (When Nick was young)

Kadâ_eš Mikò bil_mloâd - Bil_eš šìšni siõn vroâg
Prÿko plôtih e'škakâl, - Va_merÿšćih uõn e'špâl,
Tujê zenê eš_yubîl: 
Sedâ nemôre ninè švoê, - Ju_nâj yubî uõn ki_mòre.

Ostale pÿsni (Other songs)

- MIĆA VAS = Malo selo (Minute hamlet)

Batomâl eš_mîća vâs - Pošrÿd mej_otòka,
Va_semù segojê - Mlâde divojcÿce
Se_šesnè divÿce, - Va_pârših rôžice,
Sê'su tjârneh okâh - Tar_lîcah rumanâh:
Kiesù bêla vrâta - Unê'su za_frâtra,
Tar_kiesù rumanê - Unê_su za_manê.

● NARÁNZJA VETRU SEMOLÎ = Naranča se moli vjetru (Orange appeals a wind)

Narânzja vètru semolî - Ninè_joj kîte zilomî,
Nina-nêna žloâto mojê - Ninè_joj kîte zilomî,
Najtargàt_me tîha bâva - Bôj_šan pâlno premlâja,
Sekà kîta zi_trôjdih narânzjah - Tàr na_varhù zi_seÿh cetÿrdih.

● VEYSKA KOLÉDVA = Mesopust na cakavici (Islander’ Carnaval)

Barbarùsja hodìla - Tàr eš_Bôga prosìla,
Najdâte nâmi šÿra - najdâte nâmi jaÿh,
Najdâ Buõg mloâdu dàzd, - Ud_šenÿce pohlÿbnu klâs,
Tar_tîe Buôg Sevÿšni - Sezmîluj nâmi grÿšnin.

- ZIPILI ESMÒ = Zapili smo (We spent on drink)

Pilî esmò šedân šotomânah,
Zipìli'smo vuôli tar_yzdène,
Oscé semù se_dvôri tar_hÿše.

______________________________

Literatura tÿvo)

  • Vjekoslav Štefanić: Narodne pjesme otoka Krka. Hrvatski nakladni zavod, Zagreb 1944.
  • Fabian Tomašić: Srednjovjeke pučke pjesme u ranohrvatskom govoru iz otoka Krka. Ognjište 8: str. 217-227, Karlovac 1997.
  • Ivan Turato-Mešter, K. Ivanišević: Omišju grade moj (narodne pjesme koje se pjevaju u Omišlju). Krčki zbornik – posebno izdanje 22: 1 – 118, Rijeka 1993.
  • Mitjel Yoshamya: Arhajske pučke pjesme u etnokulturi jugoistočnog Krka. Ranohrvatski srednjovjeki pradialekti, knj. I: str. 1021-1030, Znanstveno društvo za proučavanje Hrvata (2. izdanje), Zagreb 2005.
  • Petar Strčić (urednik): Narodni običaji otoka Krka. Krčki zbornik 32 – 33: str. 1-424, Povijesno društvo Krk 1993.

Poveznice (Vežÿce)

Referenca

  • Originalna skraćena kompilacija iz navedene literature, po GNU-licenci iz Čakavske Wikislavie i Wikinfo na hrvatskom.