Bosut

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži
HrvatGrb.png

Bosut (Босут, antički ranogrč. Bathynos, lat. Bacuntius, bizantsko-grč. Bakountios) je 186 kilometara duga rijeka koja teče u Hrvatskoj (istočna Slavonija, zapadni Srijem) i sjeverozapadnoj Srbiji. Nastaje kod Županje tj. sela Štitara, spajanjem Biđa i Berave, gdje je izprva tek veći potok ili rječica.

Noviji Bosut

Bosut danas nastaje od vodotoka koji se slijevaju iz Krndije i Dilj-gore, a u Savu se ulijeva kod sela Bosuta (Srbija). Pad joj je neznatan zbog brojnih meandara, pa je većim dijelom tijeka usporedna sa Savom. Pluvijalnog je režima. Ljeti joj je vodostaj nizak pa se voda zadržava branom kod Vinkovaca. Rječni slijev je izpresijecan umjetnim kanalima kojima se odvodnjava prostrano područje kuda protječe.

Naselja kraj Bosuta su: Štitar, Gradište, Cerna, Andrijaševci, Rokovci, Vinkovci, Privlaka, Đeletovci, Nijemci, Podgrađe, Apševci, Lipovac, Batrovci, Morović, Višnjićevo i Bosut. Po pedaji su stari Rimljani znali govoriti kako u svom carstvu imaju rijeku koja dopodne teče na jednu stranu, a popodne na drugu, a misli se na Bosut, koji ponekad tako mirno teče da se i malim vjetrom voda pokrene u jednom ili drugom smjeru. Rijeka je bogata ribom: som, šaran, štuka i dr. Glavni su pritoci:

  1. Bič (Biđ)
  2. Breznica
  3. Berava
  4. Spačva
  5. Studva

Prapoviest Bosuta

Bosut je uglavnom novovjeka rijeka čiji gornji i srednji tijek postoje tek od kasnoga srednjeg vijeka do danas. Prije toga u prapoviesti, antici i ranom srednjovjekovlju, namjesto gornjega i srednjeg Bosuta još je postojalo prostrano i plitko Spačvansko jezero (Syrmike limne), kao jedan od zadnjih vodenih preostataka terciarnoga Panonskog mora, zajedno s današnjim Nežiderskim i Blatnim jezerom.

To nekoć veliko Spačvansko jezero je zajedno s donjom Savom i Dunavom odvajalo raniji Srijemski poluotok od inoga panonskog kopna s kojim se spajalo oko sadanjeg Vukovara. Zatim je rječnim nasipavanjem i zamuljivanjem plitkog jezera ovo konačno u srednjem vijeku izteklo u Savu, presušilo i zaraslo močvarnim lužnjakovim šumama kao noviji zapadni Srijem.

Summary

The Bosut is a river in eastern Croatia and northwestern Serbia, a 186 km long left tributary of the Sava river. The Bosut belongs to the Black Sea drainage basin, with its own drainage area of 3,097 km2 (1,196 sq mi) (of which 2,572 km2 (993 sq mi) in Croatia). For some 40 km it is navigable for smaller vessels.

That river is known as meandering and extremely slow, and it has a very small inclination in its basin - less than 10 m from Vinkovci until its mouth. Bosut is known for a phenomenon of being 'the river that flows backwards', because sometimes, with strong winds and being so slow, it appears as if the water is flowing backwards.

Poveznice