Ivan Betlehem

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži

Ivan Betlehem (Peteranec, 13. rujna 1911. - ?) hrvatski političar, veliki župan velike župe Pokupje.

Životopis

Ivan Betlehem rodjen je u Peterancu 13. rujna 1911. godine. Od lipnja 1941. do travnja 1942. na dužnosti je upravitelja Župske redarstvene oblasti za veliku župu Pokupje u Karlovcu. Nakon toga postaje upravitelj Izpostave župske redarstvene oblasti u Zemunu (1942.), a zatim i kao župski izvjestitelj kod velike župe Pokupje (1942.-1943.). Kraće vrieme radio je kao pristav u Ministarstvu zdravstva i uručbe. U prosincu 1943. imenovan je velikim županom velike župe Pokupje. Razriešen je dužnosti 23. kolovoza 1944. i vraćen u Ministarstvo zdravstva i uručbe. Nedugo potom, u rujnu 1944. zarobili su ga partizani kraj Rakova Potoka. Daljnja sudbina Ivana Betlehema je nepoznata. Odlukom Kotarskog suda Karlovac 1955. kao dan smrti odredjen je 31. srpnja 1955.

Literatura

  • Tko je tko u NDH