Ivan Asančaić

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži

Ivan Asančaić (Karlovac, 23. lipnja 1899. - Buenos Aires 20. srpnja 1986.), hrvatski političar, veliki župan velike župe Baranja.

Životopis

Ivan Asančaić rodjen je u Karlovcu 23. lipnja 1899. godine. Završio je Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu. Za Kraljevine Jugoslavie bio je upravitelj šumarije u Drenju kraj Đakova. Nakon uzpostave NDH ustaški je logornik u Đakovu do 12. lipnja 1943. Početkom studenog 1943. imenovan je velikim županom velike župe Baranja sa sjedištem u Osijeku. Tu dužnost obavljao je do 22. ožujka 1945., kada odlazi u Zagreb na dužnost Glavnog ravnatelja za prehranu. Povlači se u svibnju 1945., najprije u Austriu i Italiu (gdje ga uhićuju savezničke vojne vlasti, ali uspieva pobjeći), a zatim u Argentinu (1947.) godine. U emigraciji se vrlo aktivno bavio politikom , ter je bio predsjednik "Hrvatskog domobrana" za Južnu Ameriku. Pavelićevom oporučnom odlukom postaje pobočnik Hrvatskog oslobodilačkog pokreta za Argentinu. Nakon rascjepa jedan je od predsjednika matičnog HOP-a. Umire u Buenos Airesu 20. srpnja 1986. godine.

Literatura

  • Tko je tko u NDH