Multikulturalizam

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži

Multikulturalizam je opisni pojam za ideju društva u kojemu nekoliko paralelnih kultura prebiva zajedno u okviru zajedničkog skupa vrijednosti, zajedničkih zakona i zajedničkih etičkih propisa. Tvrdi se kako ideja multikulturalnog društva počiva na utopijskoj predodžbi o skladnom suživotu ljudi iz različitih etničkih skupina i kultura na nekom zemljopisnom prostoru, bez odricanja jedne skupine od svojih pravila ili običaja u odnosu na drugu skupinu.

Izraz „multikulturalnost” se u europskom diskursu rabi uglavnom kao eufemizam za politički osjetljiviji izraz „multietničnost”, dok se u sjevernoameričkom diskursu otvorenije i slobodnije rabe izrazi „multirasnost” i „multikultura”. Također se za pojam sve češće, kolokvijalno ili satirički, rabi skraćeni oblik „multi-kulti”, te u manjoj mjeri satirički izraz „multikultopija”.

Kritike

Multikulturalizam je predmet kritika zbog brojnih manjkavosti njegovih čimbenika, poput kulturnog obogaćivanja, teorije „demografske zakrpe” i ispunjavanja ponude tržišta rada, čiji dugoročni ishod provedbe može dovesti do negativnih posljedica na zahvaćeno društvo, kao što su to:

  • Nepoštivanje javnog mnijenja uvedbom i provedbom politike multikulturalizma bez suglasja ili pristanka pučanstva.
  • Prijetnja proturječja: etnička nehomogenost prouzročena multikulturalizmom može prouzročiti destabilizaciju društva, raspad društva i njegovo raslojavanje u različite skupine s različitim interesima. Postojana je ugroza od građanskih ratova i odcjepljenja dijelova ozemlja država, zbog čega neki kritičari smatraju kako je to izgledna vjerojatnost za budući razvitak svih multikulturnih (višerasnih) država.
  • Gubitak vlasti: veliki prirast nebjelačkog pučanstva, u kombinaciji s velikim prirodnim padom bjelačkog pučanstva i liberalno-demokratskim sustavom, može dovesti do situacije u kojoj bi domaće pučanstvo izgubilo nadzor nad svojim ozemljem, kojega bi stranci mogli jednostavno preuzeti.
  • Širenje zaraznih bolesti, uglavnom prenesenih od osoba iz Trećeg svijeta.
  • Gubitak jedinstvenosti narodnog/etničkog i rasnog identiteta kao posljedica procesa dekulturizacije, odnarodbe i rasnog miješanja.
  • Nespojivost različitih svjetonazora: ovaj argument se temelji na činjenici kako je društvo složeni sustav s vlastitim identitetom, vrijednostima, kulturom, običajima, itd. Vrijednosti različitih civilizacija, poput europske i islamske, su nespojive. Međutim, pravni sustav društva ne može sadržavati proturječne vrijednosti, zbog čega će suživot takvih različitih kultura nužno biti diskriminacija zbog nemogućnosti istodobnog ostvarivanja ​​svojih prava.

Poveznice

Mislilac (crtež).png Ovaj članak je dio portala
Politički pojmovi

Vanjske sveze