Časopis

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži

Časopis (klasično europski periodik, ili novie američko magazin) je periodička publikacia koja izlazi u redovitim vriemenskim razmacima i najčešće pokriva odredjeno tematsko područje. Razlikuju se neznanstveni i znanstveni časopisi. Do 1990-ih su postojali samo tiskani časopisi, a krajem 20. stoljeća su se pojavili i računalni (strujni) časopisi, koji mogu biti dodatna inačica već tiskanog časopisa ili posebno kao izvorni strujni (računalni) časopis. Magazin je noviji američki naziv većinom za popularno-pomodne časopise (uglavnom neznanstvene), a klasična istozvučnica "magazin" u Europi većinom znači skladište ili stovarište razne robe i materiala (francuzkog izkona), dok se časopis u Europi klasično uglavnom zove periodik (zbirno: periodika) - iz grčkoga periódikon.

Summary

Periodicals (Periodical literature, or periodical publications) are published works that reappear in a new edition on a regular schedule. The most familiar examples are the newspaper, often published daily, or weekly; or the magazine, typically published weekly, monthly or as a quarterly. Other examples would be a newsletter, a literary journal or learned journal, or a yearbook. These examples are typically published and referenced by volume and issue. "Volume" typically refers to the number of years the publication has been circulated, and "Issue" refers to how many times that periodical has been published during that year. For example, the April 2011 publication of a monthly magazine first published in 2002 would be listed as, "Volume 9, Issue 4." (Roman numerals are sometimes used in reference to the Volume number.) Periodicals can be classified into two types: popular and scholarly. The popular periodicals are magazine and newspapers, like Ebony and Esquire. The scholarly (academic) periodicals are found in libraries and databases. Examples are The Journal of Psychology and the Journal of Social Work.

Neznanstveni časopisi

Neznanstvenim ili popularnim časopisima (amer. magazin) se obično smatraju publikacie koje nisu u nakladi neke akademske ili znanstvene ustanove. Uglavnom su posebno namienjeni za neku poznatu temu (npr. družtveni život, politika, računalstvo, glasba, samovozi, itd.) i obično izlaze više puta godišnje (tjedno, dvotjedno, mjesečno, povrjemeno).

Znanstveni časopisi

Znanstvene časopise uglavnom izdaju akademske i znanstvene ustanove ili strukovne udruge. Kod znanstvenih časopisa se razlikuju svezak (obujam, godište) i broj (svežčić). Svezak (obujam) je jedna nakladnička cielina časopisa i sastoji se od povezanog niza brojeva ili svežčića, ovisno o učestalosti izlaženja, obsegu materiala i slično. Jedan obujam obično pokriva jedno godište (anali). Dakle, jedno godište ili obujam može imati više svežčića ili brojeva, npr. polugodišta (semestri), četvrtgodišta (kvartali), mjesečnih, itd.[1]

Tekstovi u znanstvenim časopisima se svrstavaju u nekoliko kategoria, primjerice: izvorni znanstveni članak (novi nalazi), stručni članak, pregledni članak (prerada poznatog), predhodni priobćaj (provizorna objava), prikaz, recenzia, itd.

U Hrvatskoj se znanstevni časopisi formalno diele u dvie kategorie, a1 i a2. Časopisi u kategoriji a1 imaju medjunarodno priznatu recenziu, tj. uvedeni su u medjunarodne indeksne publikacie. S druge, časopisi u kategoriji a2 nemaju medjunarodno priznatu recenziu, tj. izgubili su ju sbog neredovitog izlaženja ili su razmjerno noviji (pa ju još nisu stekli), ili su pak trajno niže izpodprosječne kakvoće (pa se zato u inozemstvu ne priznaju kao pravi znanstveni).

Poveznice

Literatura

Izvori

  1. Zrinka Nikolić, Uvod u studij povijesti, Zagreb 2008, str. 45.
Wikipedija (logo).png
Dio članka se sastoji od izmjenjenog proslova iz Wikipedije i zato se ovaj članak nalazi pod GFDL dopuštenjem.