Dialektalni mediji

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži
HrvatGrb.png

Dialektalni mediji (Čakavsko-kajkavska glasila): - Ovaj članak daje sažeti pregled suvemenih javnih medija koji stalno ili bar povremeno objavljuju uzastopne sadržaje pretežno na čakavici ili kajkavici: dialektalne časopise, radiotelevizijske stanice i stalne čakavske ili kajkavske domene na internetu. U 18. i 19. stoljeću je u Hrvatskoj izlazilo više stalnih ili bar povremenih dialektalnih glasila, najviše na kajkavskom sjeverozapadu. Potom u krizno unitarno doba obvezatne štokavštine, za vrieme Jugoslavije sva ova dialektalna glasila u Hrvatskoj uglavnom nestaju i tek se od sedamdesetih godina rietki pojedini opet pojavljuju - npr. časopisi "Kaj" i "Čakavska rič". S demokratizaciom u novoj Hrvatskoj opet postoji već dvadesetak dialektalnih glasila na kajkavici i čakavici, dapače odnedavna i na suvremenim medijima radiotelevizije i interneta. Ovdje nisu obuhvaćena jednokratna čakavska i kajkavska izdanja iz lingvistike i književnosti - monografije, rječnici i slično: za ovo vidi Dialektalni priručnici.

ABSTRACT

Dialectal media: A comparative survey of the modern periodical or permanent media publishing different contents chiefly in Croatian dialects (Chakavian and Kaykavian) is given.

1. Chakavian public media: The main dialectal media in Chakavian archidiom (Old-Croatian language variant) are now active along Croatian coast, in some Adriatic islands, and in Austrian Burgenland. These ones include chiefly on the internet Chakavian-Adriatic wiki-encyclopedia or WikiCha (chak.volgota.com ) and also Chakavian Zohoviki-lexicon (chakavian.wiki.zoho.com), then urban Television of city Split, Radio program of Rijeka city, and two periodicals: Čakavska rič (Chakavian word, Split), and Pannonische Jahrbuch (Burgenland). Other minor half-Chakavian media with rarer temporary Chakavian contents are also e.g. the annual proceedings ' Vinodolski zbornik' from Crikvenica, 'Slobodna Dalmacija' in Split city, local 'Radio Okay' in Krk island, internet portals 'Istrakon' and 'Ca je novega' from Istra peninsula, etc.

2. Kaykavian public media: The main modern media in Kaykavian dialect (a transition between Slovenian and Serbocroat) now are active chiefly in northwestern Croatia i.e. in wider surroundings and in the city of Croatian capital - Zagreb. These ones include chiefly the autumnal Week of Kaykavian culture in Krapina (with iterative symposia on Kaykavians), Kaykavian radio program of Krapina, internet project Encyclopaedia Kaykaviana or WikiKay and Kaykavian Zohowiki-lexicon, and two periodicals: Kaj (in Zagreb), and Hrvatski sjever ('Croatian North' in Čakovec). Other minor half-Kaykavian media with rarer temporary Kaykavian contents are also e.g. local radio program Sljeme in Zagreb, local television of Varaždin, and some newspapers in northwestern Croatia e.g. in Varaždin, Čakovec, Samobor, etc.

Čakavska glasila

Čakavski javni mediji danas djeluju uglavnom uzduž jadranskog primorja, od Istre do Splita i u Gradišću.

Čakavsko-jadranski Wiki

Čakavsko-adrianski velikaz (WikiCha) - to je izvorni naziv Čakavsko-jadranske wiki-enciklopedije i internetske knjižnice (čakavske digitalne databaze), koja je kao posebni jezični ogranak eurazijske međunarodne grupe Meta-Wikislavia otvorena od 22. studenog 2007, a ugašena od 12. prosinca 2009, pa su zatim pripadni članci većinom prebačeni ovamo u Hrvatsku Metapediu. Većina njezinih sadržaja je na čakavici, ili barem tematski članci o čakavskoj kulturi napisani engleski ili književnom štokavštinom. Članci pisani na čakavici mogu obuhvatiti bilo kakve teme iz svijeta, dok se na ostalim jezicima tj. štokavštinom, engleski i na drugim svjetskim jezicima unose samo namjensko-tematski članci o čakavcima, čakavskoj kulturi i glagoljici, Jadranskom moru i otocima, ter slične teme - ali isključivo iz čakavske ekumene. Do jeseni 2009, taj čakavski wiki je sadržavao 560 članaka. Vidi pobliže: Dialektalne enciklopedie.

Gradska televizija Split

Uz internetsku enciklopediju WikiCha, medju radiotelevizijskim medijima najviše tj. oko 3/4 čakavskih sadržaja u ukupnom vremenu emitiranja donosi Gradska televizija Split. Na standardnoj štokavštini tu je većinom samo glavni dnevnik i povremene viesti, ili poneke kontakt emisije o odredjenoj aktualnoj temi. Ipak, najveći dio preostalog emitiranja TV-Split tvore izravne emisije uživo na izvornoj urbanoj čakavici iz stare splitske Varoši. Ovi čakavski sadržaji pretežno su živi govor domaćega čakavskog spikera koji na splitskoj čakavici prenosi tekuća gradska zbivanja i slike iz gradskog središta - najčešće na gradskoj 'Rivi', uz naizmjenično čitanje u čakavskom prievodu tekućih vijesti iz najnovije "Slobodne Dalmacije".

Časopis "Čakavska rič"

"Čakavska rič" izlazi u Splitu od god. 1971, a dosad su objavljena 34 godišta. Časopis je uglavnom polugodišnjak, ali nerijetko zbog raznih razloga izađe i kao prigodni godišnji zbornik. Započeo je s izlaženjem u izdanju Matice hrvatske - ogranak Split, a njegov osnivač i prvi glavni urednik bio je pokojni prof. Radovan Vidović. Zatim je zbog političke suspenzije Matice Hrvatske, kasniji izdavač postao Književni krug Split, a noviji glavni urednik do danas je prof. dr. Joško Božanić. Časopis je dijelom na štokavskom standardu, ali objavljuje obilje čakavskih izvornika pretežno iz Dalmacije, uključivši stare čakavske tekstove, manje lokalne rječnike i onomastiku, domaće pomorsko nazivlje, čakavske pjesme i književne tekstove, itd.

Časopis Pannonische Jahrbuch

"Pannonische Jahrbuch" (podnaslov "Panonski ljetopis") je kulturno-književni časopis iseljenih čakavaca u austrijskom Gradišću (Burgenland): izlazi kao godišnjak od 1994, izdaje ga Pannonisches Institut u gradišćanskom mjestu Pinkovec (Gutterbach), a glavni urednik je prof. Robert Haszjan i dosad je objavljeno 14 svezaka. Članci se većinom odnose na gradišćansku kulturu i jezik, koji je tamo polučakavski s primjesama kajkavice, štokavske ikavice i dosta germanizama, a dio tekstova su na njemačkom i manje na slovenskom i madžarskom.

Program Radio-Rijeka

U gradskom radijskom programu iz Rijeke su stalno, svakog tjedna po više puta nazočni i prigodni programi na čakavici. Iako je čakavska kulturna svijest tradicijski i javno najviše nazočna u Splitu, ondje je reliktna polučakavica danas u ubrzanom izumiranju pa sada u splitskoj javnosti već prevladavaju doseljeni ikavski štokavci iz zaleđa. Naprotiv u Rijeci su sve do danas, zbog pretežno čakavske okolice, doseljenici još većinom rođeni čakavci koji obuhvaćaju bar 1/3 gradjana pa je zato i danas Rijeka najveći polučakavski grad s još živom polučakavskom koine bar u privatnoj, uličnoj i kućnoj komunikaciji - iako ovo nema toliki medijski odraz kao u Splitu.

Polučakavska glasila

Ovdje su obuhvaćeni ostali javni mediji gdje je uglavnom stalno, ali tek s manjim udjelom uz ostalo u njihovu sadržaju značajno nazočna i čakavica, ili su lokalno ograničeni na uže čakavske zajednice. Poneki od takvih medija su npr.:

 • Hrvatska Metapedia je poludialektna wiki-enciklopedia na medjumrežju, koja velikim dielom sadrži posebne čakavske i kajkavske teme ili opće članke na čakavici koji obuhvaćaju oko 1/4 do 1/5 ukupnog sadržaja (mienja se uz pridolazak novih tekstova).
 • Hrvatski Wikinfo je poludialektna wiki-enciklopedia na internetu, u kojoj su znatnim dielom zastupljene posebne čakavske i kajkavske teme ili opći članci na čakavici koji obuhvaćaju oko 1/4 do 1/5 ukupnog sadržaja (promjenjivo uz pridolazak novih tekstova).
 • Vinodolski zbornik je časopis-godišnjak koji objavljuje Ustanova u kulturi "Dr. Ivan Kostrenčić" iz Crikvenice, dosad je izašlo 11 svezaka, a urednik je Stanko Antić. Uz ine lokalne teme iz Vinodola, u svakom broju su nazočni književni, pjesnički i jezični prilozi na lokalnoj vinodolskoj čakavici.
 • Slobodna Dalmacija objavljuje redovni podlistak "Dalmatinske riči" autora Srećka Lorgera, koji prikazuje svaki puta po jednu čakavsku ili šire poznatu romansku riječ iz Dalmacije.
 • Krčki "radio Okay" je lokalni program gradskog radija Krk, koji je znatnim dielom na lokalnoj krčkoj čakavici, barem u neslužbenom medjuvremenu izmedju štokavskih vijesti.
 • Lokalna radiostanica Split u neslužbenom programu između viesti, takodjer bar povremeno ima svaki tjedan ili još češće i neke govorne sadržaje na čakavici.
 • Internetski portal "Istrakon" sa sjedištem u Pazinu sadrži dijelom i čakavske tekstove, najviše iz područja istarske narodne mitologije.
 • Internetski portal "Ca je novega" povremeno daje vijesti o čakavcima ili kraće tekstove na čakavskom iz istočne Istre, a sjedište mu je u Koromačnom. Značajno je da je to zamalo jedini stalni medij čiji su sadržaji na posebnom nepalatalnom cakavizmu Labinštine, koji se još mjestimično govori u sličnom obliku i na desetak jadranskih otoka - od Cresa do Visa.
 • Internetski stručni portal "Istarski rječnik" uglavnom je posvećen prikupljanju leksičke gradje iz cijele Istre za njen čakavski (i romanski) rječnik.
 • Nekoliko popularnih net-blogova s Jadrana takodjer imaju bar dio teksta na čakavici, npr.: http://skroz.blog.hr/ - http://galeb.blog.hr/ - http://bralina.blog.hr/ - ...itd.

Kajkavska glasila

Kajkavski javni mediji djeluju uglavnom iz sjeverozapadne Hrvatske, od Pokuplja do Podravine i Međimorja.

Encyclopaedia Kaykaviana (WikiKay)

Encyclopaedia Kaykaviana (WikiKay) je naziv kajkavskoga dialektalnog wikija i internetske biblioteke (kajkavske digitalne databaze), koja je kao posebni jezični ogranak eurazijske međunarodne grupe Meta-Wikislavia otvorena od 11. listopada 2007, a ugašena od 12. prosinca 2009, kada je većina pripadnih kajkavskih tekstova prebačena ovamo u Hrvatsku Metapediu. To je dosad naš najveći dialektalni portal koji je do jeseni 2009. imao 590 članaka, a većina njezinih sadržaja trebaju biti na kajkavici, ili barem tematski članci o kajkavskoj kulturi napisani engleski ili književnom štokavštinom. Članci pisani na kajkavici mogu obuhvatiti bilo kakve teme iz svijeta, dok se na ostalim jezicima tj. štokavštinom, engleski i na inim svjetskim jezicima uvršćuju samo namjensko-tematski članci o kajkavcima i kajkavskoj kulturi, ili slične teme - ali isključivo iz kajkavske ekumene.

Časopis "Kaj"

Tromjesečnik Kaj (časopis za književnost, umjetnost i kulturu) izdaje društvo Kajkavsko spravišče iz Zagreba od 1967. Dosad je izašlo ukupno 35 godišta, a časopis izlazi prema prilikama u 2 - 4 broja godišnje. Objavljuje članke, preglede i rasprave dielom na književnoj štokavštini - ali uz obilje primjera starijih kajkavskih tekstova i recenzije kajkavskih knjiga, te noviju kajkavsku književnost i pjesništvo.

'Tjedan kajkavske kulture'

Tjedan kajkavske kulture je kulturna i folklorna manifestacija koja se održava već niz godina svake jeseni u Krapini, najčešće u mjesecu rujnu. Kroz zadnjih desetak godina uz tu priredbu je uzastopno organiziran i strukovni kulturno-jezični simpozij o kajkavici, a nakon ovih kajkavskih skupova je dosad već objavljeno pet pripadnih zbornika o raznim aspektima kajkavske kulture, književnosti, školstva, jezika, onomastike itd.

Zagorski radio Kaj

Kajkavski program radija Krapina je glavni takav medij koji je pretežno kajkavski, a uz kraće štokavske viesti je većina ostalog programa u međuvremenu na kajkavici. Od inih radiopostaja, bar kraće kajkavske sadržaje manjeviše svaki dan imaju još radio Varaždin, radio Čakovec, radio Samobor itd.

Polukajkavska glasila

Gore nabrojeni javni mediji imaju pretežno tj. preko pola kajkavskog sadržaja, a uz njih postoje i drugi, većinom štokavski mediji koji tek manjim dielom tj. ispod 1/4 uz ostalo imaju i poneke kajkavske sadržaje:

 • Hrvatska Metapedia je poludialektna wiki-enciklopedia na medjumrežju, koja velikim dielom sadrži posebne kajkavske i čakavske teme ili opće članke na kajkavici koji obuhvaćaju oko 1/4 do 1/5 ukupnog sadržaja (mienja se uz pridolazak novih tekstova).
 • Hrvatski Wikinfo je poludialektna wiki-enciklopedia na internetu, u kojoj su znatnim dielom zastupljene posebne kajkavske i čakavske teme ili opći članci na kajkavici koji obuhvaćaju oko 1/4 do 1/5 ukupnog sadržaja (promjenjivo uz pridolazak novih tekstova).
 • Časopis "Hrvatski sjever" izdaje Matica Hrvatska - Čakovec i u dosad objavljenih desetak brojeva nalazi se sve veći broj članaka o kajkavici i kajkavskoj kulturi, najviše o sjevernokajkavskoj inačici iz Međimurja.
 • Zagrebački radio - Sljeme je lokalna gradska radiopostaja čiji doseg pokriva širju okolicu Zagreba tj. srednju i sjeverozapadnu Hrvatsku, što je i najjača radiostanica koja pokriva većinu kajkavaca. Zato u njihovom sljemenskom programu ima svakog tjedna redovno u četvrtak (a ponekad i češće) kajkavska emisija 'Kajkaviana' koja objavljuje raznolike kulturno-jezične sadržaje o kajkavici i kajkavcima.
 • Lokalna televizija Varaždin koja pokriva sjeverni dio Hrvatske, takodjer ima povremeno bar kraće sadržaje na lokalnoj kajkavici iz Podravine i Hrvatskog Zagorja.
 • Veći broj novina tj. lokalnih dnevnika i tjednika koji izlaze u nekoliko kajkavskih gradova (Varaždin, Čakovec, Krapina itd.) u svojim izdanjima bar povremeno imaju i neke sadržaje o kajkavici, ili dodatke iz književnosti i poezije na kajkavskom.

Ikavska glasila

U prošlosti prije Jugoslavije su šćakavski ikavci imali niz dobrih i poznatih glasila, osobito u 19. stoljeću kad je u Zadru izlazila glasovita "Zora Dalmatinska" koja je uporno promovirala ikavicu kao svehrvatski standard. Naprotiv su zbog srbohrvatskog jedinstva štokavaca u Jugoslaviji, kroz 20. stoljeće zamalo sva ikavska glasila donedavno bila ugašena. Za razliku od kajkavaca i čakavaca, šćakavski ikavci su danas, glede očuvanja svoje dialektalne kulture znatno manje organizirani, pa uglavnom nemaju stalnih niti povremenih glasila pretežno na ikavici. Samo manjim dielom ikavske teme i tekstove uz većinski jekavski sadržaj donosi tek nekoliko lokalnih časopisa, medju kojima je možda najizrazitiji "Lovrećki Libar" dosad s 9 godišta gdje uz ine kulturno-poviesne sadržaje ima i povremene manje ikavske priloge iz jezika, književnosti i pjesništva. Još neke lokalne radiopostaje u Dalmatinskoj Zagori i zapadnoj Hercegovini povremeno imaju manje neslužbene priloge i na ikavici, a to su zasad uglavnom sva dostupna poluikavska glasila.

Literatura

 • J. Božanić (ured.): Čakavska rič, sv. 22 - 34, Književni krug Split 1995-2006.
 • Feletar D., Ledić G., Šir A.: Kajkaviana Croatica (Hrvatska kajkavska riječ). Muzej Međimurja, 37 str., Čakovec 1997.
 • Fureš R., Jembrih A. (ured.): Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju (zbornik skupova Krapina 2002-2006). Hrvatska udruga Muži zagorskog srca, 587 str. Zabok 2006.
 • R. Hajszan (ured.): Pannonisches Jahrbuch, Band 1-13. Gutterbach/Pinkovec 1994-2006.
 • JAZU / HAZU: Rječnik hrvatskoga kajkavskog književnog jezika (A – P), I – X. Zavod za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2500 str., Zagreb 1984-2005.
 • R. Vidović (ured.): Čakavska rič, sv. 1 - 21. Matica Hrvatska, Split 1971-1994.
 • JAZU - HAZU: Hrvatski dijalektološki zbornik I.- XII. Zagreb, 1956.- 2003.

Poveznice

Reference

This is a condensed compilation after GNU-license, from some correlated articles in Adriatic-Chakavian Wikislavia (chak.volgota.com)