Kajkavski zoonimi

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži
HrvatGrb.png

Kajkavski zoonimi (Dialektna baština zoo-nazivlja u sjevernoj Hrvatskoj): U idućem popisu se navodi oko 240 kajkavskih naziva životinja u fauni sjeverozapadne Hrvatske, najviše iz Hrvatskog Zagorja i okolice Zagreba. Ovi su zoonimi potom povezani s pripadnim zoološkim vrstama s medjunarodnim latinskim imenom i svrstani po znanstvenoj taksonomiji u glavne životinjske skupine: sisavci (cickalci), ptice (ftičeki), gmazovi (plazilci), vodozemci, ribe, kukci i ini niži bezkralješnjaci. Ovo je ujedno i kraći sažeti pregled najvažnije faune oko Hrvatskog Zagorja.

ABSTRACT

Kaykavian zoonyms (Lingual heritage in zoo-naming of northern Croatia): From the county of Hrvatsko Zagorje in northwestern Croatia, one presents a taxonomical review of 240 Kaikavian vernacular zoonyms from the regional fauna, classified in the standard animal groups of mammals (Kaikavian: cickalci), birds (ftičeki), reptils (plazilci), amphibians (dvoživci), fishes, insects, and other evertebrates. Thus the actual report presents also a concise review of the main vertebrate fauna in this hilly county of northwestern Croatia.

Proslovne napomene

U hrvatskom prirodoslovlju je domaće dialektalno nazivlje uglavnom bilo zanemareno kao nevažno, jer se prvenstveno rabila medjunarodna latinska nomenklatura i eventualno štokavski prijevodi tih naziva ili njihove nove kovanice. Stoga je dosad i kajkavsko životinjsko nazivlje iz sjeverozapadne Hrvatske bilo tek manjim dijelom zapisano, uglavnom za veće životinjske skupine tj. sisavce i ptice, dok su navodi o kajkavskim zoonimima ostalih nižih životinja bili krajnje oskudni. Takodjer ni povezivanje već poznatih kajkavskih zoonima sa zoološkim vrstama često nije izvršeno ili je bilo maglovito i nejasno, npr. kao "neka životinja", "vrsta ptice" i slično. Skoro jedini prirodoznanstveni pokušaj u tom smislu objavio je M. Hirtz 1928 - 1956 (Rječnik narodnih zoologičkih naziva, sv. I.-III., JAZU Zagreb), gdje uz nabrojene vrste donosi i pedesetak kajkavskih zoonima.

Izvorno kajkavsko (kao i čakavsko) prirodno nazivlje sada u nas sve brže i nepovratno nestaje, ne samo zbog širenja književne novoštokavštine iz javne uporabe, nego još više zato što i sami kajkavci koji su ranije većinom bili poljodjelci, danas masovno prelaze u druga unosnija zanimanja i time gube vezu s prirodom. Pritom se u njih prirodoslovni kajkavizmi po tradiciji još neko vrijeme zadržavaju u govoru, ali im se postupno gubi ili mijenja smisao i oblik, pa konačno sasvim izumiru iz govorne uporabe. Danas su još malobrojni dobri poznavatelji kajkavske narodne zoonimije npr. medju domaćim stočarima i starosjediocima - lovcima i ribičima. Zato se nastojalo bar dijelom popisati još očuvano kajkavsko životinjsko nazivlje pa je iz toga odredjeno blizu 240 kajkavskih zoonima koje je bilo moguće znanstveno povezati s latinskim nazivima pripadnih vrsta ili većih skupina. Ovi su narodni zoonimi uglavnom iz Hrvatskog Zagorja u slijevu rijeke Krapine i njezinih pritoka, te manji broj iz medvedničkog Prigorja. Ovako taksonomski odredjeni kajkavski zoonimi su zatim razvrstani u standardne zoološke skupine: sisavci, ptice, gmazovi, vodozemci, ribe, kukci, te ostali niži i bezkralješnjaci.

Medju tim kajkavskim zoonimima su razmjerno obilniji i podrobniji nazivi za pojedinačne vrste ptica i sisavaca, u kojih su česti i različiti izrazi za mužjaka, ženku i mladunca. Naprotiv za ostale niže životinje koje se laički teže razlučuju ili su od manjeg uporabnog značenja, uglavnom se nalaze samo zbirni kajkavski nazivi za šire skupine po više sličnih vrsta, pa ovakvi zoonimi obuhvaćaju cijele zoološke rodove, porodice itd. Dio tih zoonima su isti ili slični kao u sjeverozapadnim čakavskim govorima iz Istre, Cresa i Krka, pa su takvi zoonimi posebno označeni zvjezdicom ( * ).

Izim etnokulturne vriednosti, ovaj popis kajkavskih zoonima ujedno ima i prirodoslovno značenje sažetog pregleda najvažnije više faune kralješnjaka (Vertebrata) oko Hrvatskog Zagorja. Pritom u popisu izraz = isto znači da je podjednak kajkavski i štokavski naziv pripadne životinje (osim različitog naglaska). Standardna kratica "spp." u pripadnom latinskom imenu znači da se zbirni kajkavski zoonim odnosi na više sličnih vrsta iz dotične skupine. Za rjedje životinje u Hrvatskom Zagorju se navode i njihova glavna nalazišta. Znak ( # ) upućuje da pripadna životinja ne živi kao divlja u Zagorju, nego se takvi strani sisavci i ptice ovdje uzgajaju samo kao domaća stoka i perad, ili su tu poznate tek na slikama i u zoološkom vrtu, dok za neke morske životinje postoje i zagorski nazivi za konzerve ili ukrasne primjerke iz trgovine. Podebljani slog u idućem popisu označuje položaj naglaska (kada je različit od štokavskog).

Cickalci (sisavci, Mammalia)

 • agnec: janje, mlada ovčica (Ovis aries juv.) # - u Zagorju samo uzgojena
 • beteg*: bolest
 • bluvotina: povraćanje
 • bober: dabar, Castor fiber - # nedavno izumro u sjevernoj Hrvatskoj
 • capa: šapa, životinjska noga
 • cickalec: sisavac, dojenče
 • cucek: pas, Canis familiaris - u Zagorju često uz kuće i podivljali na polju
 • cujzek: ždrijebe, mladi konjić (Equus caballus juv.)
 • človek: čovjek ( Homo sapiens )
 • čreda: stado stoke
 • črevo*: crijevo ( intestinum )
 • devjač: divljač, lovni sisavci
 • driska*: proljev ( diareja )
 • futač: smrdljivi tvor, Mustela putorius - rjedji u zagorskim šumama
 • gubec: njuška, gubica
 • hraček: slina, pljuvačka
 • hrček: hrčak, Cricetus cricetus - po šumama u Zagorju
 • huja*: bjesnilo ( rabies )
 • hutor: krtica, Talpa europaea - često ruje po poljima u Zagorju
 • hutorovnik: krtičnjak, podzemno gnijezdo krtice
 • jažica: stidnica ( vulva )
 • jazbec: jazavac, Meles meles - po šumama u Zagorju
 • jelen = isto, Cervus elaphus - po zagorskim šumama
 • ježek: jež, Erinaceus europaeus - često po zagorskim šumama i grmlju
 • ježevec: dikobraz, Hystrix cristata # - u Zagorju izumro (slike i u zoo-vrtu)
 • jopec: majmuni, Primata spp. # (samo na slikama i u zoološkom vrtu)
 • kojn: konj, Equus caballus - danas se sve rjedje uzgaja u Zagorju
 • kostje*: = kostur ( skelet )
 • kotec*: svinjac
 • kozel*: jarac, mužjak koze (Capra hircus mas.) - rjedje se uzgaja u Zagorju
 • kozorok: divokoza, Rupicapra rupicapra # (samo na slikama i u zoo-vrtu)
 • kri* (kervi): krv (krvi)
 • k r t: voluharica, Pitymis subterraneus - slično krtici ruje po zemlji
 • kuna = isto, Martes spp. - rjedja po zagorskim šumama
 • kunec: kunić, Oryctogalus cuniculus - često uzgojen, rjedje i podivljao
 • kusa: kuja, ženka psa (Canis familiaris fem.)
 • kusnica: pasja kućica
 • lesica: lisica, Vulpes vulpes - česta po zagorskim šumama
 • lileki: šišmiši, Chiroptera spp. - raznoliki i česti noću u Zagorju
 • maček: mačak, mužjak mačke (Felis domestica mas.)
 • marha: stoka, domaće životinje
 • medvet: medvjed, Ursus arctos - u Zagorju izumro (samo slike i u zoo-vrtu)
 • micek: mlada mačkica, Felis domestica - uzgojena uz kuće i rjedje divlja
 • mišek: miš, Mus musculus - česti štetočina u zagorskim kućama i skladištima
 • nosorec: nosorog, Rhinoceros # (samo na slikama i u zoološkom vrtu)
 • oroslan (novije: laf): lav, Panthera leo # (samo na slikama i u zoološkom vrtu)
 • osel: magarac, Equus asinus # (rjedje uzgojen u Zagorju)
 • pajcek: odojak, mlada svinja (Sus scrofa) - često uzgojen u Zagorju
 • pesek: štene, mladi psić (Canis familiaris juv.)
 • pirg: tigar, Felis tigris # (samo na slikama i u zoološkom vrtu)
 • podlesica: lasica, Luteola spp. - u zagorskim šumama
 • pogan: štakor, Rattus spp. - štetočina u zagorskim podrumima i skladištima
 • p o t *: znoj
 • r i s = isto, Lynx lynx - ranije izumro, sada rjedje podivljao u Zagorju
 • rovka = isto, Sorex spp. - ruje zemlju slično krtici po Zagorju
 • slon = isto, Elephas spp. # (samo na slikama i u zoološkom vrtu)
 • smrduh: tvor, Mustela putorius - rjedje u zagorskim šumama
 • srčeko: srce, srdašce
 • ščemeren*: otrovan ( toksičan )
 • ščrba*: krezubina, škrbotina
 • šmrekal: nosna sluz, šmrkalj
 • vižel: lovački pas, jazavčar i slično
 • volek: vol, govedo (Bos taurus) - često uzgojen u Zagorju
 • vuk, vouk: vuk (Canis lupus) - u Zagorju rijedak u izumiranju
 • zajček: zec, Lepus europaeus - često divlji u Zagorju
 • zverje: zvijeri, Carnivora spp. - raznolike po zagorskim šumama

Ftičeki (ptice, Aves)

 • cajzlek: zelenčica, Carduelis spinus - u zagorskim šumama
 • ciciban: sjenica, Parus major - česta po zagorskim šumama i grmlju
 • cipica = isto, Anthus campestris - po zagorskim poljima
 • čmelar: pčelarica, Merops apiaster - buši gnijezda na strminama
 • čogica: dugonoga sjenica, Aegithalos caudatus - u zagorskim šumama
 • črešnjavec: batokljun, Coccothraustes coccothraustes - u šumama
 • čuča*: kvočka, Gallus domestica # (u Zagorju uzgojena uz kuće)
 • čučica: liska, Gallinula spp. - u močvarama uz potoke
 • detel*: djetlić, Dryocopus spp. - raznoliki i česti u zagorskim šumama
 • finka: zeba, Fringilla coelebs - česta po zagorskim šumama i grmlju
 • ftiček: ptičica, mlada ptica ( Aves )
 • funt: pupavac, Upupa epops - po zagorskim poljima
 • gatalinec: čaplja, Ardea cinerea (rjedja u močvarama i uz potoke)
 • gerebica: lještarka, Tetrastes bonasia - u zagorskim šumama
 • hižnica: čiopa, Apus apus (rjedje gnijezdi na tornjevima i zidovima)
 • huga: vuga, Oriolus oriolus - u zagorskim šumama
 • jereb: jarebica, Perdix perdix - po zagorskim poljima i grmlju
 • jestrep = jastreb, Accipiter spp. - po zagorskim šumama i tornjevima
 • jurčica = isto, Carduelis spp. - raznolika i česta u šumama i grmlju
 • kačar*: orao zmijar, Circaetus gallicus (rjedje leti nad Zagorjem)
 • kanjuf: škanjac, Buteo buteo - grabljivica po zagorskim šumama
 • karnalec: kanarinac, Serinus canaria # (samo uzgojen u krletkama)
 • karulinček: zelenka, Chloris chloris - u zagorskim šumama i grmlju
 • kavran*: gavran, Corvus corax - rijedak na stijenama Kalnika i Ivančice
 • kijec: gorski kos, Turdus torquatus - rjedje u gorskim šumama
 • klun: kljun, ptičja usta
 • kluvati: kljucati (za pticu)
 • kosek: crni kos, Turdus merula - često u zagorskim šumama i grmlju
 • kovec: batić, Saxicola spp. - po grmlju na strminama u Zagorju
 • kralek: kraljić, Regulus regulus - po zagorskim šumama i grmlju
 • kramp: gavran, Corvus corax (rjedje gnijezdi na stijenama Kalnika i Ivanščice)
 • krelut: krilo
 • kukuva: kukavica, Cuculus canorus - često u zagorskim šumama
 • kvakač: gak, Nycticorax nycticorax (rjedje u zagorskim šumama)
 • labed: labud, Cygnus cygnus - uzgojen uz jezera (Trakoščan, Maksimir itd.)
 • lastovica: lastavica, Hirundo rustica - selica, gnijezdi na zagorskim kućama
 • legen: leganj, Caprimulgus europaeus - u zagorskim šumama
 • ligica: patka, Anas spp. - često uzgojena i divlja uz potoke i močvare
 • mikavec: planinska zeba, Fringilla montifringilla (rjedja u gorskim šumama)
 • mišolovec: vjetruša, Falco tinnunculus (rjedja na tornjevima i stijenama)
 • muh: muharica, Muscicapa spp. - raznolika i česta u Zagorju
 • norva: patka njorka, Nyroca spp. # (rjedja kao selica u Zagorju)
 • orehovka: šojka, Garrulus glandarius - u zagorskim šumama i grmlju
 • orel*: orao, Aquila spp. (više vrsta, rjedje lete nad Zagorjem)
 • palčec: carić, Troglodytes troglodytes - na kamenim strminama i stijenama
 • pava: paun, Pavo cristatus # (samo na slikama i u zoološkom vrtu)
 • pečni kos: stijenjak, Monticola - rjedji na stijenama (Ivanščica, Kalnik)
 • perpelek: prepelica, Coturnix coturnix - po zagorskim poljima i grmlju
 • petelin*: fazan, gnjetao, Phasianus spp. - često na zagorskim poljima
 • pevec: pijevac, Gallus domestica mas. # (često u zagorskim dvorištima)
 • picek: pile, mlada kokica (Gallus domestica juv.) # - često u dvorištima
 • pirg: imelaš, Turdus torquatus - po zagorskim šumama i grmlju
 • popec: gnjurac, Podiceps cristatus - rjedje uz potoke i močvare
 • pukleš: kozica, Limnocrytes minimus - rjedje uz potoke i močvare
 • slavek: slavuj, Luscinia spp. - po zagorskim šumama i grmlju
 • sohe: sove, Strigiformes spp. - često noću po šumama i ruševinama
 • sokol = isto, Falco spp. - raznoliki po zagorskim brdima i tornjevima
 • spevnice: ptice pjevice, Passeriformes - raznolike i česte u Zagorju
 • sračec: svračak, Lanius spp. - raznoliki i česti u Zagorju
 • sračka: svraka, Pica pica - po zagorskim šumama i grmlju
 • svinjarček: pliska, Motacilla alba - uz zagorske potoke i močvare
 • šilec: kobac, Accipiter nisus - napada perad oko zagorskih sela
 • škrlec: obična ševa, Alauda arvensis - na zagorskim poljima
 • škurjanec: kukmasta ševa, Galerida cristata - po poljima i grmlju
 • škvorec: čvorak, Sturnus vulgaris - čest po zagorskim vinogradima i grmlju
 • štiglec: češljugar, Carduelis carduelis - čest po zagorskim šumama i grmlju
 • štrk: roda, Ciconia ciconia - gnijezdi na zagorskim dimnjacima i stupovima
 • tamburček: crvendać, Erithacus rubecula - po zagorskim šumama i grmlju
 • taubek (ili golup): golub, Columba domestica - uzgojen uz kuće i često podivljao
 • tibec: vivak, Vanellus vanellus - po zagorskim šumama uz potoke
 • uka: sovuljaga, Bubo bubo (rjedja po zagorskim šumama i stijenama)
 • vrabec: vrabac, Passer domesticus - često oko kuća po zagorskim selima
 • vranče: ronac, Mergus spp. (rjedje uz zagorske potoke i močvare)
 • žerjav: ždral, Grus grus (rjedje uz zagorske potoke i močvare)
 • živina: perad, domaća živad
 • žugica: guska, Anser anser - često uzgojena uz zagorske potoke i lokve

Plazilci (gmazovi, Reptilia)

 • bazilisk: američki legvan, Basiliscus spp. # (samo u pričama i zoo-vrtu)
 • belovuha: bjelouška, Natrix natrix - neotrovna zmija uz potoke i lokve
 • čemer: zmijski otrov
 • črnec*: crna zmija poljarica, Zamenis carbonarius (rjedja po živicama)
 • g a t: otrovna ridjovka, Vipera berus - najčešća otrovnica u Zagorju
 • jadove: zmije otrovnice, Viperidae - u Zagorju su samo ridjovka i rjedji poskok
 • kače*: zmije općenito, Ophidia (Serpentes) - raznolike u Zagorju
 • krava: kravosas, Elaphe longissima - najveća neotrovna zmija u Zagorju
 • kuščerji: gušteri, Lacertidae spp. - raznoliki na kamenju i pijesku
 • martinček: zidna gušterica, Podarcis muralis - rjedja na zidovima i kamenju
 • pečna kača (pečni gat): otrovni poskok, Vipera ammodytes (stijene Ivanščice i Kalnika)
 • plavec: neotrovna poljarica, Zamenis gemonensis (rjedja po živicama)
 • plaziti: gmizati, puzati
 • plazilec: gmaz, reptil
 • povija: zmija udav, Boa constrictor # (samo na slikama i u zoo - vrtu)
 • pozoji: zmajevi - i izumrli pragmazovi (Dinosauria), # u pričama i na slikama
 • sihtati: psikati, siktati (glas zmija)
 • slepo: sljepić, Anguis fragilis - neotrovni gušter po zagorskom grmlju
 • vodna želva: barska kornjača, Emys orbicularis - uz zagorske potoke i močvare
 • zelenjak: gušter zelenbač, Lacerta viridis (rjedji i najveći gušter u Zagorju)
 • želve: kornjače, Chelonia spp. - rjedje u Zagorju (najčešća Emys orbicularis uz vodu)

Dvoživci (vodozemci, Amphibia)

 • coprnica: žaba gubavica, Bufo bufo - po zagorskim livadama i močvarama
 • deždenik: daždevnjak, Salamandra salamandra - repati vodozemac u šumama
 • dvoživec: vodozemac, Amphibia
 • katarinka: žabica gatalinka, Hyla arborea - česta u zagorskim šumama
 • pišani Martin: poljska žaba, Rana agilis - česta uz zagorske potoke i lokve
 • punjk: žabica mukač, Bombina bombina - rjedja uz zagorske potoke i lokve
 • regete: žabe kreketuše, Anura (općenito), raznolike i česte u Zagorju
 • skunki: punoglavci, mlade žabice
 • štur: vodenjak, Triturus spp. - čest repati vodozemac u potocima i lokvama
 • vodenja: zelena žaba, Rana esculenta - najveća žaba uz zagorske potoke
 • zapuha: zelena krastača, Bufo viridis - najčešća žaba u Zagorju

Ribe (Pisces: Osteichthyes)

 • bajsa: plava deverika, Vimba vimba - u zagorskim vodotocima
 • bakalar: sledj, Clupea harengus # (morska: samo sušena u trgovinama)
 • belec: bjelica, Leuciscus spp. (rjedja u brdskim kamenim potocima)
 • belvica: ukljeva, Alburnus alburnus (rjedja u zagorskim vodotocima)
 • bogec: vretence, Aspro streber - u zagorskim potocima
 • cvičenica: linjak, Tinca tinca - u zagorskim vodotocima
 • globek: krkuša, Gobio gobio - u zagorskim vodotocima
 • golec: skuša, Scomber scomber # (morska: samo kao konzerva u trgovini)
 • jalšovka: mrena, Barbus spp. - u zagorskim vodotocima
 • kačec: slatkovodna paklara, Lampetra spp. (rjedja u Dravi)
 • kozel: deverika, Abramis brama - u zagorskim vodotocima
 • krapec: šaran, Ciprinus carpio - često u ribnjacima i močvarama
 • morski pes: morski pas, Selachoidei spp. # (samo slike i u pričama)
 • podvtek: podust, Chondrostoma nasus - u zagorskim vodotocima
 • režec: grgeč, Perca fluviatilis - čest u zagorskim vodotocima
 • sardina: sardelica, Clupea pilchardus # (morska: samo konzerve u trgovini)
 • somek: som, Silurus glanis - čest u zagorskim vodama i močvarama
 • striga: smudj, Leucoperca spp. - u zagorskim vodotocima
 • sulček: mladica, Hucho hucho - u zagorskim vodotocima
 • ščuka: štuka, Esox lucius - riba grabljivica u zagorskim vodotocima
 • tonček: balavac, Acerina schraetser - u zagorskim vodotocima
 • tunovina: tuna, Thynnus thynnus # (morska: samo konzerve u trgovini)
 • zelenjak: pijor, Phoxinus phoxinus (rjedji u kamenim brdskim potocima)

Kukci (Insecta)

 • belin: leptir bijelac, Pieris brassicae - čest po zagorskim poljima
 • beha*: buha, Pulex spp. - nametnik na domaćim životinjama i čovjeku
 • brzec: trčak, Carabidae spp. - raznoliki i česti u Zagorju
 • čmela: pčela, Apis mellifica - često uzgojena za med u Zagorju
 • čmelinjak: košnica, pčelinjak
 • črveki*: ličinke, larve raznih kukaca
 • čvrček: cvrčak, Cicadidae spp. - raznoliki ali rjedji u Zagorju
 • gubavec: leptir gubar, Limantria dispar - česti štetočina po šumama
 • ivanščica: krijesnica, Lampyris noctiluca - svijetleći noćni kukac
 • kačice*: gusjenice leptira, Lepidoptera juv. - raznolike i česte u Zagorju
 • kačji pastir: vretenca, Odonata spp. - česti leteći kukci uz vode
 • kebar: žohar, Blatta orientalis - česta gamad po kućama i skladištima
 • kerber*: osinjak, gnijezdo osa (Vespidae spp.) - na zidovima i drveću
 • komarje: komarci, Culicidae spp. - česti krvopije uz zagorske vode
 • kukec: kornjaš (Coleoptera) - česti i raznoliki po Zagorju
 • metuli*: leptirići, moljci, Tineidae - raznoliki i česti po kućama i poljima
 • mravje: mravi, Formicidae spp. - raznoliki i česti po šumama i poljima
 • muhe = isto, Muscidae spp. - raznolike i česte po kućama, pulju i šumi
 • obadi = isto, Tabanidae spp. - raznolike krvopije oko stoke u Zagorju
 • pavlinček: leptir paunče, Vanessa spp. - medju najljepšim leptirima Zagorja
 • pilko: kukac grobar, Necrophilus spp. - često na životinjskim strvinama
 • prelec: leptir svilac, Bombyx mori # (danas se rjedje uzgaja u Zagorju)
 • skakalec: skakavci, Saltatoria spp. - raznoliki i česti ljeti na poljima
 • smrdljivi Martin: smrdibube, Gymnocerata spp. - raznoliki i česti u Zagorju
 • smrtoglavec: mrtvačka glava, Acherontia anthropos - veliki noćni leptir
 • stenice: stjenice, Heteroptera spp. - raznolike na poljima, rjedje u kući
 • striček: zrikavac, Locustidae spp. - raznoliki i česti na poljima
 • ščurek: noćni šturak, Gryllus spp. - raznoliki i česti na poljima i u kućama
 • štriga*: uholaža, Forficula auricularia - često na drvu u šumi i kućama
 • vertili: veći leptiri, Lepidoptera - raznoliki i česti po Zagorju
 • vrtalec: strizibuba, Cerambydae spp. - često buši stabla i namještaj
 • v u š: uši, Anoplura spp. - raznoliki nametnici peradi, stoke i čovjeka
 • zolji: štrkovi, Oestridae spp. - raznoliki krvopije oko stoke u Zagorju
 • žužek: žižak, Calandra granaria - žitni štetočina u skladištu i kućanstvu

Ini bezkralježnjaki (Avertebrata)

 • auštriga: školjka kamenica, Ostrea edulis # (morska: trgovine i restorani)
 • beli kraluš: svijetli koralj, Eunicella spp. # (morski: za ukras u trgovini)
 • črleni kraluš: crveni koralj, Corallium rubrum # (morski: ukras u trgovini)
 • gliste = isto, Nematoda spp. - nametnici na bilju, životinjama i čovjeku
 • klopi: krpelji, Ixodidae spp. - šumski krvopije na životinjama i čovjeku
 • kralje: koralji, Corallia # (morski: samo u trgovini za ukras)
 • križavec: pauk krstaš, Aranea diademata - veliki poljski pauk u Zagorju
 • matij: pauk kosac, Phalangium opilio - često u kućama i skladištima
 • mehkje: mekušci, Mollusca - ovdje uglavnom puževi i rjedje vodene školjke
 • metafuli: metilji, Trematoda spp. - raznoliki u vodama i nametnici životinja
 • morski ježeki: ježinci, Echinoidea # (morski: samo na slikama i sušeni)
 • morski pavoki: rakovice, Brachyura # (morski: samo u trgovini i sušeni)
 • pavoki*: pauci, Araneidae - raznoliki i česti po šumi, kućama i skladištima
 • pavočina: paučina, paukova mreža
 • pijafke: pijavice, Hirudinea spp. - krvopije u potocima i močvarama
 • plazarji: puževi golaći, Limacidae spp. - raznoliki i česti po polju i šumi
 • polipi (morski): glavonošci, Cephalopoda - samo na slikama i u ribarnici
 • pužeki: puževi, Gastropoda - raznoliki i česti u Zagorju
 • raki: rječni rakovi, Astacus spp. (rjedji u zagorskim potocima)
 • skolopendra: stonoga, Scolopendra spp. - rjedja na zidovima i kamenju
 • spužva: morska spužva, Euspongia officinalis # (samo u trgovini za pranje)
 • srbec: svrabac, Sarcoptes spp. - nametnik na životinjama i čovjeku
 • ščipalec: škorpion, Euscorpius spp. - raznoliki na zidovima i kamenju
 • školke: školjkaši, Pelecypoda (u trgovini za ukras, rjedje u vodotocima)
 • trakulja: trakavica, Taenia spp. - nametnici u životinjama i čovjeku.

Literatura

 • D. Hirc, H. Hranilović: Prirodni zemljopis Hrvatske - knj. I. Lice naše domovine. A. Scholtz, 721 str., Zagreb 1905.
 • M. Hirtz: Rječnik narodnih zoologičkih naziva, sv. I.- IV. JAZU - Zagreb 1928-1956.
 • A.Ž. Lovrić: Pregled kajkavskoga prirodoslovnog nazivlja u Hrvatskom Zagorju. Kaj 30/3-4: 33-54, Kajkavsko spravišče, Zagreb 1997.
 • A.Ž. Lovrić, M. Rac: Arhaično prirodoslovno nazivlje na 'baegnjunskom' govoru sjevernog Zagorja. Kaj 30/5-6: 41-54, Kajkavsko spravišče, Zagreb 1997.
 • A.Ž. Lovrić, M. Rac, i surad.: Jen agramerski slovar (Purgerska špreha zagrebečka, sisečka i petrinjska). Starohrvatski pradialekti knj. II. (u tisku), Zagreb 2008.
 • J.K. Schlosser: Kalnička gora sa svoje prirodopisne znamenitosti. Rad JAZU, 11: 146 - 227, Zagreb 1870.
 • Lj. Vukotinović: Naravoslovno putovanje po Zagorju Hervatskom. Gospodarski list, god. 2: 8 - 10, 1854.

Links / Pogléč takâj

Referenca

Enlarged and elaborated by GNU-license from WikiSlavia, Wikinfo and the above literature.