Prahrvatski ep o Harezmu 2.

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži
HrvatGrb.png
  • Izvornik: Rado Žic Mikulin & Anton Mrakovčić Pavlić, Punat 1950-1951. (Zbornik u tisku: Rani Hrvati do stoljeća VII, Znanstveno društvo za proučavanje podrijetla Hrvata, Zagreb).

Prahrvatski ep o Harezmu 2. (starohrvatska epska legenda iz Punta na Krku, nastavak i kraj): Kraće i novije pučke legende postoje manjeviše u većini hrvatskih i južnoslavenskih krajeva, gdje su kajkavske i štokavske legende pretežno mladje iz novog vijeka. Najstarije i naduže prahrvatske legende iz srednjeg vijeka i ranije prapovijesne su očuvane kod nas na čakavici otočnih Bodula, nadasve na otoku Krku. Već je Alberto Fortis 1774. zapisao par takvih epskih legenda iz Baške, odakle je dosad objavljeno i tiskano desetak sličnih pučkih legenda iz ranočakavskog ciklusa Veyske Povede (Vejske legende). Tek nedavno je otkriven još i idući zapis dosad najveće i najranije takve prahrvatske legende, koja se do 20. stoljeća kroz mnogobrojne naraštaje predajom prenosila na večernjim sijelima uz zimska ognjišta (komýn): Donji tekst te naše najduže epske legende je po kazivanju Antona Mrakovčića Pavlića u Puntu na Krku popisao Rade Žic Mikulin 1950-1951. Slično kao ine Veyske Povede, sada nadjeni tekst ove naše najveće i najstarije legende svojom veličinom, posebnim stilom, sadržajem i starošću daleko odskače iznad većine slavenskih seljačkih bajki i najbliži je ranoj skandinavskoj Hervarsaga, starogrčkoj Ilijadi i ranoindskoj Rigvedi, pa ove ranohrvatske tradicije dosežu tisućljećima dalje ispred navodnih Praslavena: vidi još početak Prahrvatski ep o Harezmu, pa Prahrvatski i novi Aral.

Abstract

Early-Croat legend from Chorasmia (part 2: medieval continuation, noted in port Punat, Krk island by Rado Žic Mikulin 1950-1951). This is the earliest and largest folk legend from the formerly forbidden pre-Slavic history of Croatian ancestors, close to the major epic cyclus of Veyske Povede (Veglian legends) by Adriatic islanders. It is quite divergent from other Slavonic fables, and by its style, structure and size is more comparable with the Scandinavian Hervarsaga, Greek Illyade, and Indian Rigveda.

Proslovna napomena

Zbog tehničkih razloga tj. prevelike dužine ove naše najranije epske legende koja ne stane u jedan wiki-članak, ovdje se morala podijeliti na 2 dijela. Prvi početni dio Prahrvatski ep o Harezmu obuhvaća ranohrvatsku prapovjest i našu antiku, a ovaj nastavak i svršetak je starohrvatski srednji vijek.

Nastavak 2.

...Hrvuati su kako bi lagje vladali uredili dvi knižije: Jenu na ishoju i urinju a drugu na zahoju i sorinju. Još su vavik zbirali svojih Bani, župani i kosizi, ma više jih ni zbiral cili puk, leh samo glavari mej sobu. Doduše ako je ki bil izvanredno sposoban bi bil prišal mej glavari i je mogal zbirat i bit zibran. Va obih knižijah je pričelo cvas čalarstvo, ni bilo obiteji ka ni jimila deset i više uli. Gojile su se krave, koze, ofce i svaka obitej je jimila najmanje dva žribca i po deset kobil, aš konji su za Hrvuati bile važnije od jila. Po ciloj Hrvuaskoj se je trgovalo. Teške vozi ke su potezale vitoroge voli su pasivale od kraja na kraj, pušćajuć za sobu kolniki. Po rikah i jezerih je efurica i nje efuri pejali robu od jenoga kraja na drugi.Po moru su ormanice duplačice i triplačice vozile robu od luke do luke i od naših luk va talijanske porti. Poznova je Ilirik divental bogat, nasejen i siguran.

Franki su hitili oko na Hrvuati i jih provali posvadit i ondat potlić i premoć, aš su vidili kako će bit to teško ako budu složni, spominjujć se njihovoga boja i premage nad Avari. Privoč su Franki napali Hrvuati za vrime kniza Višeslava, kol Trsada. Kako je cila Istra i dili kolo Ogleja, Vneci i Rezijska dolina bila nasejena zi Hrvuati su ovi, kada su franaške postrojbe hodile kuntra Hrvuaskoj, slali poruke va Hrvuasku i javjale kadi su franaške postrojbe, koliko su jake, koliko struki jimaju i kakove sve stroji voze sobu. Ča sve šaju zi brodi. Uhode su čin su ča čule i vidile vaje sve pravjale Knizu Višeslavu. To je bil muž visok, sulit, sridnjih lit, zi črnimi na bandačah malo serimi vlasi ke su bile zada spletene va jaku i debelu kiku. Kada je čul ča se dogaja je prišal kuntra mejašon zi svu svoju ojatju. Svaki dan je jimil više obavisti. Poslal je teklići i kanići ki su pozvali svih Hrvuati va kosize.

Kosize su poslali i postrojili kolo Trsada i va dunbini sve do Zadra i do Ogulina. Na bojnoj ojati su raspravjali par ur kadi bi bilo najboje čekat Franki i jih potlić. Bilo je ovakovih i onakovih pridlogi. Jeni su bili za jih čekat nigdi kol rike Raše i jih tamo potlić, drugi su mislili kaki jih je boje čekat va vučkoj hlmini. Svi su se složili kako ormanice moraju čekat Frankove brodi zi teškimi bojnimi stroji i jizbinu za frankovu vojsku nigdi va velih vratih. Banski plovban neka sam odluči kadi mu je najboje. Nakraju su se odlučili Franki pustit nutar va Hrvuasku i jih potlić kadi jin bude najmanje odgovaralo. Hrvuati su Franka pustili nutar va Hrvasku. Franki ki su mislili kako se jih Hrvuati boje i kako nimaju sile sku bi jih mogli fermat, su postrojbe razkropili i oslabili. Stroji ke su Franki poslali zi brodi su kraj Glavine na Cresu, čekale hranjene zada grot, hrvuaske pesime. Kada su se Frankove brodi pokazale, i zi lipin vitron jadrile kuntra Kvarneriću, su jih napale va brzon huću hrvuaske pesime i do jenoga fundale. Boj je bil končan strašno brzo. Frankovski mornari nisu bili navajeni na brze i strašno moćne napadi hrvuaskih lad. Franki su ustali prez stroji i dodatne oskrbe. Koštivali su se Trsadu i pregazili Ričinu. Skrozi trsje zi kin je bil pokrit cili brig od Ričine do štanaja, su šli kuntra Trsadu. Počeli su se dvizat proti, jako dobro utvjenon i na vrh briga stršećen, Trsadu. Hrvuaske kosize su jih čekale va busiji, hranjene zada trsja i va jarugah ke su pokrili zi trstičinu. Franki su hodili i dvizali se po brigu misleć kako ćeju naskočit kaštel. Kada su Franki bili na jeno sat metar od kaštela se je na Franki pričelo vajat kamenje, trupci i huhji. Hitače su pričele hitat poti zi zapajenu smolu. Strilometi su pričele turgat zi zapajenimi strilami i pod franaškimi kuhuri je pričelo gorit šmahje a za njin i trsje. Zaradi ognja su morali prit na čisto.

Na čistini jih je turgala strilnica zi svojimi strilicami. Kada su Hrvuati malo cedili su franki pričeli hodit naprid, poznova jih je zahitala tuča kamenja i zapajenih lonci. Cilo mirišće je pričelo gorit. Sprida Franki su najedanput stali zi jarug, dvižuć pokrovi od dasak i trstičine hrvuaski bojovniki. Njihove sulice, joštrulci, meči i batice su badale, sikle i lomile ruke, glave, lebra i noge. Franki, zipajeni, zidimjeni i razrejeni su pričeli bižat. Bojovnici su njin slidili va neprekinjenoj bojnoj čarti va trih redih. Ki je bil zadit ali ranjen je bil vaje nadomešćen zi drugin, ki je bil va drugon redu. Franki su se ufali kako će jih Ričina spasit i bižali kuntra njoj. Kada su prišli do Ričine su Hrvuati otvorili jazinu na škuji, ku su bili zajazili kada su Franki pasali Ričinu i prije plitva rika ku se je dalo pregazit je diventala dunboka i deruća i frankovi kuhuri ki su jimili na sebi nadci i armu, a čuda jih ni znalo ni plavat, su se topili kako muhe va medu. Ono malo ča jih je ustalo je bižalo kako i kokoši brez glave, Bojovnici su počekali neka rika kala i ondat hodeć, a jizdica na konjih, jih je gonila i dešvivala kadi su koga ćapali. Misleć kako su Hrvuati jimili sriću je novi Markgrof poznova navalil na Hrvuati. Sve se je ponovilo kako i prvi put. Poznova je Trsad ustal neosvojen a Franci potučeni. Pasalo je niko vrime franaškoga cesara Karla veloga je priznal cili rimski inperij. Kako su Hrvuati bili nasejeni va njen su ga i oni priznali. Ča bi bil urdinal su čuli a delali su po svoje. To se fronkovin cesaron ni pijažalo i otili su na svaki način klas pod sebe hrvuaske knižije.

Poznova su zavojšćili na hrvasku panonsku knižiju. Kniz Judevit ki je stoloval va Sisku jih je po staron Hrvuaskon običaju čekal zi pripravjenimi kosizami. Pustili su Franka neka pasa riku Kupu ku su va gorinjen teku zajazili i tako je diventala plitka. Franki su priko buta pasali Kupu. Kada su Franki prišli na sto, sat sežnji od mista kadi su bile hranjene Hrvuaske kosize, su na Franki pričele letit huhji, prudci, prački i goruće lonci ke su važgivale i zognjivale sve šmahje pod Franki. Mirišće je bilo sve va plamenu i dimu. Franaška jizdica je zgubila red.

Jizdici nisu mogli obvladat konji. Luši, bojeć se ognja, su skakale, dvizale se na zadnje noge, tukle zi kopiti i grizle sve kolo sebe. Čuda jih je ćapalo let i Frankovih jizdici stuklo va kite od dubci i drugih drv ko je tamo raslo. Jizdica je bila brez moći. Zgubili su kumandanta i ono ča je ustalo se je razbižalo. Pišci su bižali sami kako su znali i mogli. Gonili su jih va tvrdon bojnon redu hrvuaski bojovnici. Kada su prišli Franki do rike i ju provali pregazit su vidili, da je va vrime od kada su ju pasali, do seda narasla i da ju ni moguće pregazit. Bojovnici su jin bili za petami i su zato, hitili svu armu, sukli veružnice i nadci i se hitili va nabujanu riku. Čuda se jih je utopilo. Oni ki su mislili kako su spašeni su se pravarili. Hrvuaski bojovnici su prišli do rike. Svaki je pričel napuhivat mih i kada je bil napuhnjen su šnjih preplavali riku. Poznova su se postrojili va red i va trku pričeli lovit onih ki su bižali. Brez oružja su bili lahak plin i brzo je cila vojna propala. Franki to nisu mogli podnes. Slali su jenu vojnu za drugu. Hrvati su se skarsivali, bilo jih je sve manje a Franak je pejal nove i nove kuhuri. Va desetoj vojni je zčrpanu zemju konačno osvojil. Judevit je ušal va Primorsku Hrvasku, kadi su ga ubili, aš jin je Franak pritil, kako će i njih unišćit kako ča je Judevita. Hrvaski knizi, su koristeć položaj Hrvuaske mej Frankon i Carigradon, pomalo sve više jačali.

Za kniza Višeslava su Hrvuati posve pokršćeni. Pokršćivali su jih frankovski misijonari i širili mej njih kršćanstvo. Zi kršćenjen su zatirali staru viru i nje bogi i božice Davora, Hora, Kiša, Dobrinja, Moranu, Laru, Visnu ali Vislu, Dažboga,Buruta, maliki, vile vilenjaki i lari i penati. Stin je Hrvaska prišla va zahojski dil Europe. Kniz Višeslav je dobil blagoslov od Pape, ča je jako puno značilo. Bizant je držal pod svoju vlašću sve gradi kolo mora od Vneci pa do Budve. Va Ugleju je bila Patrijaršija ka je jimila pod sobu Splisku nadbiškupiju i sve biškupije kolo mora. Va nikih od tih biškupij je bila služba božja na latinskon a va drugih na hrvuaskon zajiku. Tamo kadi je bil latinski zajik va rabi je bilo va rabi i latinsko pismo. Ondi kadi je bil va rabi Hrvuaski zajik je bilo va rabi pismo, ko su po glagolu, glagolati (govorit), nazvali glagolica. Kako bi svi biškupi priznali rimskoga Papu za vrhovnoga poglavara su na pregovorih va rimu utanačili, kako je Hrvuaski zajik jistovridan latinskomu i kako se služba božja more držat i na hrvaskon zajiku. Pod timi pogoji su se hrvaske biškupije priklonile rimskomu papi i ga priznale za Pontifix Maximus - a glavnoga svećenika - popa.

To Hrvuatsko pismo, glagolica, se je rabilo ne samo va crikvene, leh i za civilne potribe. S tin pismon se je širilo kršćanstvo ne samo po Hrvuatskoj, leh i va Bugarskoj, Ukrajini, Rusiji i Pojskoj. Hrvuaska je gospodarski postala jaka, pričele su se otpirat škole za dicu po samastanih i va crikvah. Va školah se je učilo ne samo o viri leh i kako se ča mora delat, kako se liči živo i ča se mora jis i pit kako bi se bilo zdravo. Od tih skulic su va puk prišle pisme ke su se pivale po sajmih i ke su judi brzo naučili i po njih se ravnali. Kako je sajmi, crikvenih prošćenj i slavjenja bilo čudo je ta nauk prišal brzo va puk i puk ga je pričel rabit. Gospodarska moć je bila fundamenat za vojnu moć. Bizant je za vrime kniza a potlik kraja, Tomislava sve mista od Rike do Budve dal na upravjanje Hrvuaton. Hrvuati su pomalo prodirali va mista i kašteli ke su spričela jimile romansko stanovništvo.

Potlik su se pomišali zi staroselci i nastal je mišijot, na kraju su bile sve mista i kašteli pohrvaćeni. Na urinju na plitvinah Lonbardije se je od pribigi zi bivših rimskih provinc stvaralo misto. Na malih bodićih su gradili kuće. Pomalo su nahićevali blato dvignjeno zi mora i kamenje ko su pejali zi kraja i tako su škojići diventivale sve veće. Rubi od brači su utvrdjivali zi trupci od dubci, jesena i glabra. Pomalo su škoj do škoja napučili. Udelali su muli i jatne lučice va kih su držali brodi. Mej škoji su pustili kanali po kih su mogli vozit zi posebojnimi kajići ke su zvali gundule. Spričela su bili jako siromašni i sve ča su jimili je bilo more. Pričeli su ga jako dobro iskorišćat, ne samo loveć i pradavajuć ribu, leh i trgujuć i prevozeć blago i robu zi zadade. Brzo su vidili kako je more put ki ne rabi delat, leho ga moraš poznat i po njen znat navigat. Misto je postajalo sve bogatije i niš zi kupnju a niš zi oružjem je pomalo pričelo rast. Jimenovali su ga Venecija ali kako su ga naši zvali Vneci. Njihove brodi su pričele napadat Hrvuaske sela, mistašca i kašteli. Veneški poglavar Dužd, je mislil, prije bizantske mista i kašteli klas pod svoju kumandu.

Jenoga jutra je prišal va palaču Šinjorije struk i molili stražu neka ga najave duždu. Straža je od njega delala bedaka, se je šnjin šalila i ga svaki dan naručila neka pride jutro. Jenoga jutra kada je bil tamo, je prišal zi svitu, dužd na puti va palaču. Straža je pričela tirat zi puta struka, ki jih je toliko molil neka ga puste do dužda. Dužd se je fermal i pital stražu ki je to šlovik. Stražari su mu odgovorili kako je to niki ki već par miseci moli neka ga puste duždu, aš mu jima niš važnoga reć. Dužd se je zamislili i naredil neka mu ga pošaju gori za pol ure. Šlovika su pod stražu zeli va jenu kamaru. Moral se je slić do gola. Svu njegovu robu su zeli i ju nikamo klali. Njemu su dali jenu dugu stomanju i mačini ke su jimile drveni podplat i zi gremikon su bile vežene za cive, tako jih ni mogal znet. Kada je hodil je korak odzvanjal i tako je straža znala kadi je. Pripejali su ga va rasvitjenu velu dvoranu. Dvorana je sva bila lipo ukrašena zi zrizanin duborezon. Sve od gred, štuketi i ćok je bilo lipo ocvitano. Ćoke ke su jimile po pedeset svićnjaki su bile od čistoga murana i lišćile su i šajnale va milijuni ocviti. Na zidu zada šedije kadi je sidil dužd je bila vela slika jene pomorske bitke. Na jidrih helandij i dramoni je bil narisan caf. Na podu je bila debela bijačina va ku su se zagruzile noge i više se ni čulo tofci njegovih mačin. Seli su ga na jedan drveni banak tri paši od dužda. Dužd ga je gjedal zi znatižejnimi oči od glave do pete. Pital ga je za jime.

Ondat ga je pital ki je on i od kuda prihaja. Straža, ka je bila oboružena zi dugimi helebardami, mačen i štileti, bodeži, je svaki put kada se je šlovik na banku samo malo pomaknul šubito menti skočila. Struk je vidil kako mora bit miran kada govori i kako nesmi delat moti, aš to faštidija stražu. Pričel je svoju štoriju. Dužd ga je jako pažjivo habal. Najprije je rekal kako je bil kuhur na jenoj bizantinskoj Helandiji ku su zarobili Hrvuati. To je bilo va jenon boju kol boda Hvara. Pet helandij je šlo od boda Krfa kuntra Splitu. Večer su hitili sidra va jenoj dražici, ka je bila jatna od bure i juga i se pripravili za počitak. Straže su bile na brodih i su se minjale svake dvi ure. Nebo je bilo vedro, puno zvizd, misec je svitil i svitlo je bilo kako dan. Žoldan (misečev dan) je bil kako nikada do tada. Misec je zašal i prominila se je zadnja straža. Stražar je bil fanj pospan i šetal je po kuverti zi bosimi nogami, tako da ga se ni čulo. Va to vrime je doplavalo do driv deset hrvuaskih bojovnici.

Dvigli su se šišno na brodi. Čekali su kraj kašteli i kada se je stražar, ki je hodil po kuverti jušto obrnul mu je hrvuaski bojnik zi jenu ruku začepil usta a zi drgu rinul nož pod livu lopaticu. Straže su brez glasa pale. Nato su prišli drugi bojovnici, ki su čekali plavajuć kolo driv, na brodi. Po pričvah od konopa, su se sprtili na brod. Šišno su prišli va kapitanovu kajutu, nato va ojbanovu i ondat va prostor kadi su spali mornari i kuhuri. Va desetak minut su svi bili veženi i razoružani. Brodi su pale va hrvuaske ruke. Hrvuaski mornari su zjutra zi trmuntanu zajadrili kuntra Omišu i brodi sidrali va jatnoj luki. Kada su prišli va Omiš su jin rekli neka napišu poruku poglavaru Krfa i ako plati odkupninu ćeju jih pustit i popejat va Krf. Poglavar Krfa ni otil dat ni šolda. Svi sužnji su delali na pojih, gradili obzidje kolo Omiša i sve ča je rabilo. Jedan dan je prišal jedan od Korbani jutrin prije leh su šli na delo i jih pital ki bi otil poć na hrvaske brodi za mornara. Javilo se je više judi aš su mislili kako je boje bit mornar i delat svoj mištijer, leh kako sužanj delat sve najteže posli.

Mej onimi ki su se javili za mornari je bil i sam. Tri protulića je bil mornar na hrvuatskoj ormanici. Ustroj na ormanici je bil jako dobar. Korbana se je moralo habat i izvršivat svaki njegov mig, aš ako ga se ni habalo je bil brzo meč zi bedrice i pala je glava. Svi su bili izvižbani i va plovidbi i boju ni rabilo čuda besid. Svaki je znal svoje delo. Ormanice, kada nisu bile na straži, va teklićkoj službi ali na bojnon pohodu, su prevažale robu i trgovale. Vavik su plovile skupa dvi ormanice i nikada se nisu odvajale jedna od druge. Ormanice, ke su jako tvrdo grajene, moru odolit svakon vitru i moru. Njihovi korbani, jidbani, rugbani i ojbani su tvrdi i odlučni judi ki se ne straše svakoga maha. Kako san delal dobro i smanu ni bilo nikakovih teškoć su me brzo zeli za svoga i tako san ja mogal dobro pogjedat ne samo cilu ormanicu leh san gjedal i kada se ju je potegnulo, čistilo, popravjalo i cvitalo. Bil san va hrvuaskih škverih i vidil kako su je gradili. Dužd ga je habal i ni ga prekidal. Pričel je govorit o gradnji ormanice od samoga pričela. Najprije su na Beleviću posikli najveću šmriku ali jelvu. Onda su ju razpilili na pol po dlžini. Svaki raspilac su nato ogulili od kore i potopili more va blatino. Raspilci su pustili mori leto dan i nato je potegnuli i klali na važi. Važi su bile na rodulih. Nato su potegnuli van zi mora trupci od dubca.

Dubci su posebojno gojili na mistih kadi je jako puhala bura i zvali su jih kokoravice. Te kokoravice su bile naravno od bure savijene i ni jih rabilo čudo krivit za dobit pravu fožu. Jisto je bilo i zi jeseni. Kokoravice su rabile za delat korbe ke su zagvozdili na raspilac. Sprida je bila tvrda ašta. Korbe aštu i sve daske i sve ča je rabilo pritvrdit su začavlali zi ramenimi i mjedenimi čavli. To se je delalo ovako: njprije bi se bilo zi svidron zisvidralo škuju ka je odgovarala čavlu i drvu ko se je rabilo začavlat, ondat bi se bilo klalo nutar čaval i nato su ga kovači zarebatali. Va svih škverih su kovači ki znaju stopit ram i mu zi dodavanjen cinka udelat mjed i broncu. Kovači su jako višti i znaju udelat sve orudje ko rabi za delo, dleta, tesle, svidri, bati, planje i pile . Va kovačijah su vele mihi ke užare ujeni i oganj je toliko žaran kako z lahka stopi ram va lončenih potih delanih od posebojnoga mela i žinte. Stopjeni ram se ondat zliva va kalupi ke su udelane od istešoga mela i žinte, pusti neka se ohladi i ondat se ga oluštra, i očisti i klade va rabu. Na jisti fin se dela i bronca.

Tako delaju čavli, brukve, brukvice, ramene ploče, rebatini, oćeti, kolca va bocelih i sve ča rabi za brod. Onda su klali nutarnje i vanjske madiri do pajolca ki je bil nogu i pol od raspilca. Mej madiri su klali pilotinu. Nato su udelali pajolci na provi i krmi, ki je bil četire noge od šotnjega pajolca. Banki za ormanci. Upornice za noge na pajolcu. Litve za zašćikat branci na svakon boku. Rugnice za dlge ruge na svakon boku. Zi live bande na krmi su klali štafu za plamenicu. Zi desne bande za vijoru. Pod krmenin pajolcen su bile mujačice zi smolu, ku bi bil korban zapalil i hitil na tuji brod ali ako se ni mogal dištakat, kada je probil bok suvragovoga broda, tako da je ormanica skupa zi tujin brodon zgorela. Sprida se je udelal art koga su kovači zakovali zi ležeznimi pločami i dobro oluštrali. Na ašti su bile na verugah obišene dvi gredice ke su čuvale kako se art nebi predunboko zabil va suvragov brod. Na ta način bi se bila pesa ali sagena lagje dištakala od suvragovoga boka. Rekal je duždu ki ga je sve boje i boje habal, kako bi bilo dobro zgradit slične, samo veće brodi ke bi mogle bit učinkovitne va bojih više leh današnje helande i dromoni. Presvitli pozabil san najvažniju stvara to je oj. OJ se klade na ormanicu zadnji. Ormanicu se zmiri koliko je dlga i koliko je široka i onda zračuna koliko dunbok i širok oj će joj lipo zapovidat. Naše helande i dramoni jimaju na krmi zi svake bande jeno široko veslo, timon, zi kin timunaju i koga tende dva čovika. Moramo priznat kako timunanje ni baš lagak posal. Na ormanicah je jaki i veli oj, koga poslužuje samo jedan čovik, zovu ga ojban.

Ta oj je na samoj krmi na kanjolih i lipo i lahko se more obraćat na jenu u drugu stran. Ja san cilo svoj vik nauta, mornar, ma do seda na nijenon brodu nisanm vidil ta oj zi kin se lahko oja, timuna i zato su pesime onako okretne v brzo se obraćaju va boju, za razliku od naših driv. Do ojbana je šubito hućban, ki ako je ojban zadinjen, šubito ćapa ojnicu, langoru, od oja i oja, timuna, naprid. Dužda ga je pital o oju aš je i sam vil kako je teško timunat zi timoni. Pital je struka ko bi mogal zklimat ta oj za njihove helandije i dramoni, ma struk ni znal točno kako se to klima, računa. Pital je je još od kada rabe ta oj? Struk mu je rekal kako je čul da su zi takovmi brodi prišli zi Črnoga mora i kako su ta oj od vavik rabili na svojih drivih. Dužd je rekal, više zasebe, kako bi ta oj rabilo dobro proučit i ako je tako dobar ga pričet gradit na veneške brodi. Struk je na to rekal duždu kako bi on mogal učinit načrt i kako bi mogal vodit gradnju tih brodi. Dužd je pozval svojih kancelari i jin naručil neka struka lipo obuču i neka mu daju sve moguće harte zi kimi more pričet gradit brod koga jima va mislih. Naručil mu je neka pride k njemu kada bude jimil narisan načrt.

Šlovika su lipo obukli, dali mu naslov glavnoga meštra za gradnju broda i mu dali ekuli za kupit hartu, lapiši, črnilo, pera i sve ča je potribno za narisat nacrt i fitat kuću kadi će to delat. Pasalo je malo vrimena i Glavni meštar je poznova prišal pred duždevu palaču i rekal straži kako bi šal duždu. Ov put se je straža poklonila pred njin i ga pejala poznova va onu istu kamaru i poznova su ga presukli va dlgu stomanju i popejali pred dužda. Dužd ga je gjedal i rekal, »kanun je kanun« i ga pital ča jima. Šlovik je pred njega na široki stol klal savijene harte ke je jenu po jenu odvijal i mu tumačil ča je ča i kadi je ča. Dužd se je sva pretvoril va oko i uho. Na kraju je rekal kako mu se načrt pijaža i naručil inpijegaton neka ga pejaju va arsenal i neka mu daju šoldi, koliko mu rabi, za zgradit prvi brod. Glavni mestar je nato rekal duždu kako bi mu on pokazal jedan mali brodić koga je on zi dvimi kalafati udela i ga proval mori. Dužd je naručil neka svi njegovi admirali i kapitani ki su va Vnecih pridu drugi dan na kanal, kadi ćeju vidit i ocinit novi brodić.

Drugi dan je prišlo pet admirali i čuda kapitani na kanal. Čekali su na dužda. Najprije je prišal veli meštar zi svojimi kalafati, ki su na karetiću pripejali brodić. Kalafati nusu dali nijenomu blizu zi krpu pokrijenoga brodića. Kada je prišal dužd su brodić sokrili i ga destezo kalali more. Dužd ga je gjedal zi svih band. Brodić je lipo plaval. Nato su mu dvigli jidra i timun namistili na jir, kolo, i brodić je zaplovil i va jiru se poznova tornal na misto kadi je bil prije. Admirali i kapitani su brodić gjedali ga pipali, porivali ovamo i onamo. Niki su rekli kako ni vridan šoldi ke su se zanjega potrošile, drugi su rekli kako je jako dobar i kako jima dobre maritimne sposobnosti. Na kraju su se svi složili a najviše zbog toga aš se je pijažal duždu, kako je jako dobar i kako bi bilo dobro zgradit takov veli brod i ga provat na velon moru. Meštar je dobil ekuli i misto va arsenalu kadi more gradit brod. Spričela je bilo fanj teško dobit drvo za zgradit takov brod. Meštar je bil ustrajan, šal je va Istru i tamo kupil cer i jesen. Na Krku i Cresu je kupil kokoravice, dren, katram i srdelino uje. Na Beleviću je kupil trupci od šmrike i jelve i drinjinu i pomalo va šest misečin je pripravil sve za gradnju driva. Kalafati su najprije na važi položili kolumbu od tvrdoga dubca koga su kupili na Cresu. Dubac je bil trejset nog dug i zaradi toga su udelali četire intaji. Na intajih su klali zi svake bande ojačitve od dubčevih folk, ke su bile pet palci debele. Na to su klali ašte , rebra i mej rebri intajice.

Korbe su bile istešo od tvrdoga dubca zi bodi, Kurika, Cresa i Lošinja. Madiri su bile od šmrike ku su kupili na Beleviću. Jesen su dobavili istešo zi bodi i Belevića. Drinjinu su kupili na kiriji. Korbe su bile visoke od trinajs do petnajs nog. Ašta je jimila dvajset nog više. Na provi je bil pajolac i kaštelić a na krmi pajolac i kaštel. Krma i prova su bile premošćene zi punton. Banki za rugači su bile pod vedrin nebon tako da je nadglednik mogal koržat kako ki ruga i ako ki ni dobro veslal i se otezal , ga zi fruštu prisilit na veslanje. Jidra su posebojno tkali od najboje stupice i jih šili zi najačin koncen, posebojno za to sukanin. Kada je sve bilo finjeno su brod, šoto man, hitili more i po noći šnjih udelali dva puta vijaj, od lagune do odprtoga mora i nazad. Nato su drivo poznova nategnuli na važi, ga oprali i očistili niš, ča su mislili kako ni dobro popravili i ondat pozvali dužda, ki je stabelil kada će ga se hitit more. Prišal je dužd zi svoju svitu, svi admirali, kapitani i biškup zi svimi kanoniki, brod su krstili i razbili mu va provu butiju črnoga vina ku su specijalno za to puhali va caklarnah va Muranu, i ga hitili more. Brod je zaplaval kako vila. Rugači, ki su bili nutri i za vrime kada su ga hitali more, su pričeli rugat, udelali jir kolo lagune i koštali na rivu. Na brod se je inbarkal dužd, admirali, del kapitani i niš od svite. Jena ženska je zablela »amamo kako gremo lipo, kako da smo na galiji« i tako je brod dobil jime »galija«. Svi su se složili da je brod bojak od helande i dromoni. Dužd je sam jeno vrime bil na oju, timunu, kako bi vidil ako ta novotarija vaja ali ne. Brzo je vidil kako je to jako dobra stvar i kako se puno lagje timuna zi timunon, ojen, leh zi timoni i kako rabi samo jedan čovik a ne četiri kako na timonih. Šnju su plovili celi dan. Doklek je bilo vitra su jidrili a kad je bonacalo su zarugali i šli kuntra domi.

Za vrime jidrenja se je galija pokazala jako dobro. Burtižajuć je potezala jako na orcu , lipo je pojivala a zi punimi jidri je šla kako šajeta zi vitron va krmu. Ugotovili su kako se joj mora klas malo gruža kako bi boje držala rotu va burtižu i kako se njoj mora malo produjit timun. Na njoj se je jilo i pilo i veselilo sve do noći. Nato je galija koštala na rivu. Dužd je odredil kapitana, mornari i kuhuri ki ćeju bit stalan kipaj na galiji. Galiju su poznova potegnuli va arsenal klali su njoj gruž od žala pod spodnji pajolac i zaminjali timun zi većin i širin. Nato su ju poznova hitili more. Vaje su postavili straže i galija je bila va floti, brodovju, republike. Vnečići su pričeli gradit brodi, galije, zi kimi su pejali robu po Mediteranu. To su bile 40 metar duge brodi, široke 8 metar. Jimile su dva jarbula i dva latinske, trokutaste jidra, baštun i veli flok. Na jarbulu va košu je bil koržač, proretor, ki je gjedal ča se dogaja kolo galije i sve javjal kapitanu.

Va štivah su bili sužnji i kaštigani za kraje, ubijstva i druge teške zločini, galijoti ki su morali veslat. Kada ni bilo dosti kaštiganih su njihove brodi lovile i va galiju veživali judi kih bi bili pobrali po selih. Svi su bili veženi zi verugami i nisu se smili micat od svoga vesla. Za veslon su jili, pili, hodili na stran, bolovali i umirali. Svaka galija je zaradi smrada ki se je ž nje širil, i ako su ju polivali zi mornicu dva, tri puti na dan, vonjala kako congula. Kapitan, navarhus, je bil kumandant i njegova kumanda je bila zakon, ki ni habal je bil kaštigan. Do njega je bil sekutor, prvi časnik, ki je odgovaral za galijoti i komu je bil podrejen centurius, kumandant kuhuri.

Na svakoj galiji je bilo po trejset kuhuri ki su va slučaju napada branili galiju. Svi mornari na Galijah su bili istešo armani i va slučaju napada su se branili ali napadali. Za kapitanon je bil timunjer, guvernator, ki je timunal zi galiju, ondat su bili velari, bubnjar ki je tukal huć, ritam, po bubnju i po kon su morali galijoti veslat. Kuhuri su bili ujedno nadglednici, hortatori, nad galijoti i krvnici ako je rabilo. Galije su po ugodnon vitru jidrile a kada je bila bonaca i kada se ni moglo duperat jidra, su galijoti veslali. Na jenon veslu je bilo od tri do pet galijoti. Vesla su jimile posebojne ručice za ke su galijoti držali veslo. Pod podon na kon su bili galijoti i na kon su po boku bile škuje po kih je tekal, šporkic van, su bile štive, skladišća va kih je bila zi velu pažnju natovarena roba. Pod, kuverta, je bila posebojno grajena zi madirići na mozgi, zastupana i zalijena zi blakon, kako pišaka nebi tekla skroz škuje va skladišća.

Popriko su bile klajene upirače, drvene daske va ke su galijoti upirali noge kada su vozili. Svaka skupina galijoti je jimila banak, klupu, na kon je sidila, ležala i umirala. Za krcat i skrcevat robu je bil odgovoran poseban časnik, adjutor,ki je jimil dva sindika, ki su zahrvali i začarkali svu robu ka je šla nutar i van zi štiv. Škrinje, bale, barili i žare va, kih je bila roba, su se posebojno ocvitale. Težja, i roba ka ni bila tako osjetjiva na umidecu, je šla na dno a lagja i na umidecu osjetjivija roba je šla ozgora. Na kuverti zada i sprida su spričela bile hitače.

One su hitale poti zi zapajenu smolu, barilci zi kaškami i kjišćari i kamenje na tuje brodi za vrime napada. Potlik su jimile zada i sprida po dva topa. Od prove do kaštela na krmi je bil most po kon su zi fruštami hodili nadglednici i tukli galijoti, ki nisu dobro veslali. Velo viće sinjorije je na svaki način otilo podložit hrvuasko primorje. Veneške galije su više puti napadale po hrvuaskoj obvali, sužnjile judi i pjaškale sve ča su našli. Ormanice, kih su hrvuati bili vajeni i ke su va njihovih rukah bile strašno oružje, su brzo napadajuć čudo puti spasile struki, utruki i struke zi veneških galij. Čudo puti je prišlo do jutih boji va kih su Hrvuati premogli veneške galije,helande i dramoni. Vneci su pričele gradit velu flotu i kada su ju zgradile su ju poslale kuntra Hrvuaton. Misleć kako Hrvuati nisu tako jaki, dužd je zi velu flotu partil kuntra Zadru, ufal je kako će zlahka potlić hrvuasku mornaricu i zavladat zi svin primorjen. Na Punta Miki su ga čekale hrvuaske ormanice.

To su bile brodi ke su bile slične onin zi kimi su hrvuati plovili po rikah jezerih i morih i zi kimi je njihova efurica primošćivala rike. Zi timi brodi jih je čudo prišlo na poziv Onorija, rimskoga Cesara zi poričij Dona, Djestra, Dnjepra Buga i drugih rik priko Črnoga mora va Jadriju. Seda su jih za rabu na moru vusavršili. Gradili su jih na Beleviću (Velebitu). Najprije bi bili, ča je bilo moguće bliže moru, posikli većan jelvu ali šmriku. Posičenu bi bili ogulili, razpilili na dva jednaca dila, i ju potopili more. Nakon lito dni bi bili polovice potegnuli z mora. Klali bi jih bili na važi, malo osmudili zi dimon, očistili i na njih pričeli gradit korbe, lebra. Sprida bi bili klali jaku aštu, ka je bila sedan do osan nog od kunice jelve. Na aštu bi bili nagradili od samoga vrha do polovice ašte zavijen del trupca ki je bil ozgora i šoto oštar.

Na ta dil bi bili ondat kovači zakovali mjedene ploče i jih oluštrali. To je bil rat ali art zi kin je ormanica probijala suvragove driva, brodi. Kada bi se bilo udelalo lebrišće bi se bilo nutri klalo oplatu i udelalo podac i na njega klalo uprišća za noge ormanci. Kada se je udelalo podac šoto se ga je istešo udelalo ozgora na krmi i na provi. Ondat se je klalo madiri, na bocih, kada se je prišlo zvana do podca se je mej jenu i drugu oplatu klalo pijotinu. Nato se je klalo madiri do vrha. Na vrhu se je na vanjske i nutarnje madiri klalo škermišće. Nutar da nebi pačilo veslačon se je klalo zi fištanji fermane gredice, premosnice, zi kimi se je mogla lada ćapat za drugu ladu. Kada se je udelalo gorinji del lade se je ladu obrnula i ondat nakobilicu klalo perajice zi jene i druge bande. Perajice su bile duple mej njimi je bilo dvi noge razmaka. Perajice su bile malo angulane šotnja kuntra dnu mora a gorinja kuntra bocih ormanice. Zbog tih perajic su ormanice mogle poć va svako more a kada su se dvi ćapale zi mosti i konopi na provi i krmi su mogle jako dobro jidrit. Na drugu stran podnoge se je klalo okrugle drva za jarbul, ki se je mogal klas kada su se dvi lade mej sobu ćapale i kada više nisu bile vergule pa su mogle jidrit. To je bilo strašno važno kada se je hodilo na duje puti.

Tako ćapane ormanice su zvali duplačice. Kada se jih je više primostilo skupa su jih zvali, triplačice, kvadračice i tako daje.Te driva su bile duge od dvajset i pet do trejset metri a široke od dva do dva i pol metra. Nutri su mogli veslat svaki, ali zi jenin veslon, ali na parići. Kada je svaki veslal zi jenin veslon je ormanica letila kako i strila. Svaka ormanica je jimila svoga korbana, ki je bil kumndant ormanice i koga se je habalo.Rugbana ki je upravjal zi vesli. Jidbana ki je upravjal zi jidri kada se je jidrilo i bil je zaminik korbana, Huć ban je va hućak lupal i daval huć ormancen. Kada se je bilo na ophodnji, kolo mist i otoki, su po dvi ormanice veslala zi hućon vožnje. Kada se je gonilo se je rugalo zi hućon gonje a kada se je bilo blizu suvragovoga broda zi bojnin hućon i na kraju zi hućen proboja ali škujanja. Va boju je za vesla ćapala polovica kipaja a druga se je mogla borit. Takove brodi su bile jako brze, lahke za upravjat i manevrat, spore galije jin nisu mogle odolit. Dužd je prišal pod Zadar zi više od sto galij. Sve su bile nove, dobro armane, urešene i pune vojni. Bile su va jiru i zi savijenimi jadri, kako jih nebi hrvuaske ognjene strile zognjale, i čekale hrvuaske brodi. Cilu noć su hrvaske veslačice vozile kolo galij i sturgale čas va ov čas va on brod giruću strilu. Svi na galijah su bili trudni i nisu zbog toga spali. Pred jutro su se veslačice zgubile. Oni na galiji su to jedva dočekali i misleć kako se Hrvuati boje napas zaspali kadi je ki mogal. Hrvuati su čekali bonacu, kada Vnečići nisu mogli rabit jadar. Zjutra su Vnečići mislili kako se jih Hrvuati boje i kako se nećeju pokazat na mirišću. Jušto na svitlac zi svih stran su prišle hrvuaske ormanice. Vnečići su jušto otvorili oči i se pričeli spravjat, kada jih je straža avizala. Dokjek su Vnečići prišli sebi su prve ormanice, vozeć zi probojnin hućon, već škujale njihove boci.

Kada se je prva pesima deštakala je druga udrila. Va škuje, ke su arti udelale va bocih galij, se je zlila mornica. Galije su pričele tonut. Korbani su mujačice pune smole zapalili i jih hitili na kuverte galij. Oganj od goruće smole je ćapalo suho drvo. Zi galij se je čul strašan krik galijoti, kin je po škinah, glavah, rukah i nogah tekla goruća smola. Mornari i vojni su pričeli skakat more. Zi galij je oganj gorel i po pet paši vajer. Sve je bilo zadimjeno i vonjalo po smoli, katramu, uju i zapajenon mesu. Druge ormanice, su one galije ke su uspile klas vesla more i pričele veslat, lupnule zi boka i pasale tik uz galiju, zi dvignjenimi vesli zi bande zi ke su napale, lomeć i kršeć njoj sve vesla na jenon boku. Druga lada je isto učinela zi druge bane. Galija je ustala na sred mora kako kalub brez kril. Jedan dil posade je skočil na galiju zi jene a drugi zi druge strane i potukal sve ča je davalo odpor. Nato su presikli veruge galijoton i jih lašvali. Lašvani galijoti su poubili svih svojih mučiteji i zeli galije va svoje ruke.

Zi jenih ormanic su turgali zi strilami na sve ča se je micalo po kuverti. Kada bi bili zadili fanj kipaja bi bili zableli naka se predaju. Ako bi bili dvigli bilu vijoru bi se bile ormanice koštale i prezele galiju. Sva kipaj vezale i ju popejale zi boja. One ke se nisu otile predat su probili i spravili na dno. Dužd je mislil kako će moć uć i je zi jenu brzu veslačicu bižal kuntra škoju. Akoržili su ga zi dvih ormanic ke su bile va pričuvi i vaje zarugali zi gonilnin hućon za njin. Vnečići su veslali kako maneni, nastojeć prit do škoja i se hranit a i hrvuaske ormanice su rugale kako po navadi, nastojeć jin presić put i jih ćapat. Ormanice su jimile sve brži i brži huć. Nakraju su vozile zi hućon proboja. Veslačica je minjala rutu, vozila čas ovamo čas onamo i pravalo sve kako bi ušla. Zgjedalo je kako kada maška lovi miša. Na kraju je veslačica ustala mej dvi ormanice. Strilci su nategnuli svoje dvojno savijene luki i čakali. Dužd se je predal. Naredili su veslačici neka vozi kuntra Zadru. Još z dugoga su vidili črni dim ki se je dvizal pod nebo zi mista kadi je bil boj. Kada su pasivali kolo mirišća su zagjedali čuda veneških galij ke su dogorivale, druge su na pol zognjane i potonjene još vavik plavale, a treće su razbijene ležale na bocih. Svuda su plavale deli jarbuli, kašteli, mujačice, barilci, barili, škrinje i škrinjice. Na nikih su bili još judi ki su se spasili pri tofcu i sada držeć se kako čeperi za razbitine, ufali spasenju. Po zognjanih galijah su hrvuaski bojovnici znimali pulene, sidra, vijore i jidra.Kada su prišli va Zadar su vidili čuda zarobjenih galij ke su bile prazne.

Zi njih je congulalo, širil se je smrad i vonjale su kako krepalina. Lažvani galijoti su se va skupinah prali na lažini i provali oprat zi leti va odilo i kožu zabit smrad i patušinu. Va jenon mumentu je dužd, misleć kako oni va ormanicah nisu više tako averti, proval uć, svojin veslačen je pod glasa rekal neka zarugaju zi svu brivu. Rugači su ga habali i zaveslali. Veslaćica je pričela bižat. Korban na jenoj od ormanic, ki je to vidil, je obrnul oj i se zaletil va veslačicu i ju prevrnul. Veslači ki su bili lahko obučeni su plavali kolo prevrnjenoga driva a dužda Candiana je nadac potegnul pod more i tako se je utopil. Hvuati su po staron običaju i navadi tri dni koržali za suvragon i tugovali za svojimi poginulimi. Večer tretji dan je bilo va Zadru velo slavje va čast premage nad Vnečići. Tusili su cili dan i cilu noć. Šest sagen je bilo zasidranih va maloj luki. One su bile pod punu bojnu pripravu, zi kumpletnin kipajen, pripravjene, za vaje poć va boj ako bi rabilo. Sve druge hrvuaske driva, kundure, ormanice i čudo veslačic je bilo šalvano va veloj luki ka je bila čuvana zi verugu od jenoga kraja do drugoga. Veruge su čuvale dvi pesime i na svakon kraju turnji, va kih su bili bojovnici. Na sorinjsku i urinjsku stran Zadra su bile poslane veslačice ke su koržale hranjene va mandraćih i škarih, kako se nebi od kuda prikral suvrag i napal na hrvuati za vrime slavja.

Na poju na sorinjskoj strani Zadra, je bilo sve pripravjeno za slavje. Na čudo mestih su bile od kamika zgrajene va pol kola šest nog visoke gromače, četire noge sprid gromač su bile udelane pilaštri, ke su jimile utori, va ke bi se bilo klalo drvo od ražnja, na kon je bil naboden vol. Va kolu su jeni delali i tendili oganj a drugi su zbande ubijali tuste voli, jih derali na mih i jih kladali na ražanj. Drvo od ražnja je bilo od suhoga dubca aš od jesena ni bilo dobro boj je pušćalo žuhkilo. Kolo ražnja i struki ki su to delali se je gnjelo čudo dičine ki su gjedali kako se ča dela. Potlik ćeju još čudo čudo vrimena jedan drugomu pravjat kako se je ča delalo i zač se mora glavu posolit više leh lebra i kuset manje od lopatic. Kruh se je pejal zi vozi od pekarij va mistu. Vino se je istešo pejalo zi podzemnih konob i prelivalo zi barila va mašteli ke su bile klajene na puno mist. Kada je prišal kniz Branimir, ki je jimil svoje misto na bošcu staroga boga Davora, koga seda više nisu javno štimali, ma još je čudo njih potajno delalo njemu zaviti prije leh su šli va boj i žartve pajenice kada su prišli zi boja živi, su pričeli dilit va kupice svin vino. Vino je bilo črno, opojno je dišalo i na vrhu je jimilo cvit, ki se je držal na rubih kupic. Branimiru su natočili kalež zi vinon. Istešo su zi jiste zlatne žarice natočili i svoj njegovoj sviti. Branimir je dvignul zlatni kalež, ki je bil lipo pokrijen zi hrvuaskin pleteroni na sve četire strane je jimil malo zdunbjene kvadrići na brancu. Na gorinjoj ravanici je pisalo zi glagolskimi čarkami na jenoj strani a zi latinskimi na drugoj,njegovo jime, Kniz va Hrvuati Branimir i dux croatorum Branimiri. Kniz je dvignul kalež. Nastal je muk. Čulo se je samo pucketanje i jiskrenje ugjeni na ke su hitali grezu sol , kako bi boje teplile, bakalj, plamenic, ognji i krijesi ke su gorile sve okolo i razsviljivale cilo pozorišće.

Svuda su bile bakje i krijesi ke su dičina pod nadzoron zitruki štentali i hitali na nje šmahje i pripravjene kitine, ušiski i faši. Zi rasohami su razgarali od vrimena do vrimena žeravicu, kako bi boje gorila. Prvo su popili zamrlinu za svih palih va teškon boju. Nato je kniz Branimir progovoril. Rekal: «puče moj, danas, boje rečeno večeras, slavimo našu premoć nad stalnin suvragon, Vnečićen. Natočite svi kupicu ovoga našega dišećega, mirisnoga, gustoga i črnoga vina, ki je plod dela svih naših težaci i težakinj, ki su na prisojnih stranah naših hlmin, kungutali, tribili kamenje, sadili trsi i pobrali grozje. Omašćeno grozje je va jatnih konobah dozrijalo i se pretvorilo po vilinoj voji va bojan vino. Zahvajujen se svin našin pučanon ki su pomogli gradit naše driva. Diku dajen našin ženan i materan ke su zgojile junaki, ki su pred par dnevi pokazali suvragu kako se brani hrvuaska domovina. Zahvajujen se svin našin bojovnikom , ki su jimili tu čast i su mogli va boju dokazat svoj kuraj, hrabrost i postojanost. Diku dajen našemu banskomu plovbanu, svin plovbanon, skupbanon i korbanon ki su vodili svoje brodi i tukli suvraga na njboji fin. Posebno diku dajen našin kosizon velin, kosizon i svin njihovin časnikon, ki su svoje kosize pripejali na obvalu i va busijah čekali ako bi se suvrag hotil skrcat i nas napas po kraju.

Posebno se zahvajujen naših županon velin, županon, hrvon, sindikon i badovincen ki su pomoću efurice i efuri, tr pohodnic voli i luši, oskrbili svih nas zi svin ča je rabilo, leson,šenicu, rži, proson,ramon, ležezon i kositron. Kada je finil su bojovnici pričeli tlić zi svojimi mači va branci, zarožale su rogi i bojne sopile. Hućbani su pričeli tlić po svojih tamburih, utruki su pričeli mahat zi svojimi bakjami. Cilo poje je odzvanjalo od larme, tofci oružja i bleke razpivanih junaki. Poje je bilo još jedan put jače razsvitjeno od ražarenih plamenic. Branimir je još jedan put dvignul kalež, lupnul šnjih va stol i nazdravil. Popil je vino va kaležu do polovice a drugu polovicu, je po staron hrvuaskon običaju prolil sebi priko hrbta.

Niti ni bil svistan toga, kako s tin prinosi žrtvu polivnicu starin hrvuaskin bogon i božican, Horu, Kišu, Davoru, Visli, Morani, Dobrinju i Lari. Tih bogi i božic se više ni smilo javno spominjat, ma dunboko va duši je svaki hrvuat jimil još vavik čudo mista za svih njih, va svojen srcu. Biškupi i popi ki su bili jistešo mej pukon su jisto tako zlili pol kupice za hrbat. Branimir je još jedan put rekal svin kako je vino jako i kako je prva kupica za zdravje druga i treća za viguriju a potlik ako se pije se more udelat zlo i velu porkariju, aš vino postane gospodar a ne šlovik. Nato su pričeli dilit lande kruha, kusi mesa i za dicu sladko ko se je delalo od suhoga grozja, smokav, suhih marelic, orihi i mendul i ko su ormanci na ormanicah duperali i jili kada su bili va bojnon pohodu ali na straži i ko jin je davalo skupa zi kupicu vina moć.Tusilo se je cilu noć. Na svitlac je kniz i svita šla va knižji dvor. Čudo judi je šlo istešo doma ali je šlo spat va jate. Oni najtvrdiji i ki su malo više popili su kantali bleli i tancali još dugo, kada je sunce vić bilo jako, jako visoko. Vist o porazu i smrti dužda Kandijana, je brzo prišla do Vneci. Brzo su zazvali viće šinjorije i zbrali drugoga dužda.

Poznova su pričeli gradit galije i vadit kuhuri i mornari na njih. Nikako va to vrime su se zi urinjskih stran va sredozemno more naputili Normani, urinjski judi, oni su bili višti mornari i bojovnici. Bili su navajeni na velo more i gradili su jako dobre brodi ke su zvali, drakari. To su bile brodi ke su jimile preklopno grajene boci ke su bile istešo zi korbami ojačane. Bile su otvorene nisu jimile pajolca i jimile su po jedan jarbul zi kvdratnin jidron. Zi timi brodi su plovili po atlantiku, zaseli Inglešku i del France i na kraju su va Napulu udelali svoju državu. Kako su va to vrime Saraceni pjaškali i robili po cilon sredozemju i zaletivali su se i va Jadriju su Normani kih su Hrvuati poznivali zi stare domovine kada su zi svojimi drakari vozili po rikah, Volgi i Donu i prodavali svoju robu, ujci (jantar za kolajna) i sikire zi dvimi oštri, jako fine škornjice zi finu kožicu ka se ni močila i bičve od jiste kožice ke su se lipo nosile i ke su držale noge teple i suhe. Oni su svoje drakari vozili na rodulih i po par vrst od jene rike do druge. Pri ton su jin šempre pomagali Hrvuati.

Pasalo je čudo vrimena od kada su se vijevali, ma je istešo niš njihovih besid bilo va hrvuaskon besidniku. Nike hrvuaske beside pa su bile domaće va Vikinških besidnikih. Rus, ča znači črjen, je ustala sve do danas va hrvuaskon ričniku. Saraceni, Vneci i Bizant su bili stalna opasnost i pirikul za Hrvuati ma istešo i za Normani. Našli su se dva naroda sličnih osobin, fizički visoki, jako mišićavi, bledoliki, plavih, rusih i retko črnih vlasi, tvrdoglavi, bojoviti, kurajni, bistri, postojani i od beside. Brzo su našli skupni zajik i udružili svoje pomorske moći i skupa napadali i se branili. Napujski Kraj Giskard je videć brzinu, okretnost i moć hrvuaskih pesim odredil deset ormanic za svoju osobnu pratju. Srčanost, kuraj, vjernost zadanoj besidi i poštenje Hrvuati ga je jako oduševilo i zato jin je viroval. Kada su Saraceni zaseli Brindizi i zi tin jimili oskrbnu bazu blizu Jadrije. Brzo potlik su još osvojili i Tarent. Bizantiski cesar je pozval Vneci neka pošaju svoje bojne brodi na pomoć i skupa su napali Arabske brodi. Boj je trajal cili dan. Arapi su zi svojimi brodi, ke su bile jako brze na dobron vitru, napadale bizantinske helandije i dromoni i jih vrtile po moru. Veneške galije su jin jeno vrime odolivale i se nosile zi arabskimi felukami, palile su jin zi zapajenimi strilami jidra, zi hitačami hitale zemjane lonci zi zapajenin ujen i smolu jih palile i zasipale zi žalon i huhji.

Podvečer, kada je vitar pal, su dromoni i galije diventale spore, njihovi galijoti trudni i nitis škurija nadglednici jih ni mogla natirat na bržu vožnju. Arabske feluke ke su bile lagje su jih jenu po jenu napadale zarobjivale ali fundivale. Boj je finil zi velu premagu Arapi. Drugo lito su Arapi zaplovili va Jadriju i pričeli pjaškat i palit po južnoj Hrvaskoj i primorju. Njihove flote bi bile napale na manje i veće mista. Po bojih bi bili njihovi askari, opjaškali sve ča se je dalo i ondat bi bili svih zitruki i zitruke ubili a svih drugih zasužnjili. Zasužnjenih bi bili vezali.

Pod stražu popejali na brodi i na brodih bi jih bili klali va štive. Štive su jimile griželade na poklopcih i samo od tamo bi bilo prišlo niš zraka. Nutri je bilo teplo, vlažno i sparno. Sužnji su cilo vrime hodili po štivi va kolu , kako bi prišli svi do malo zraka. Ako je prišlo do slaboga vrimena bi bili štive, kako nebi prišla voda va brod, pokrili zi inceradami i tako i ono malo zraka, zatvorili. Kada bi bila nevira pasala bi bili šli va štive i ki god je bil slab bi ga bili hitili more. Oni ki su ustali živi bi bili dobili niš vode i jis i čekali kada ćeju se skrcat. Kada bi bili Saraceni koštali va domaćih lukah bi bili svih sužnji okupali mori. Svih sukli i pod stražu poslali va abmagaze. Tamo bi jih bili po misec dan dobro hranili. Davali su jin vode koliko su otili i svaki dan su jih golih prali.Kada su se sužnji pomogli su jenu po jenu skupinu pregjedovale šajte. To su bile žene ke su zi svojimi sužnjami delale red po ab magazah i pripravjale sužnji za prodaju. Najprije bi bili odvojili sve divojke od žen. Divojke su nato pejali pred šajtu.

Svaka divojka je morala kjeknut na kolina i klas ruke na škinu. Kada se je klanjala bi ju bile četire sužnje ćapale za ruke i noge i ju obrnule naškinu zi nogami kuntra šajti. Šajta noj je nato pregledala ženskost, popipala bedre i sise i nato pregjedala ko je nedužna ali ni. Nato se je morala dvinut i lipo zahvalit šajti. One ke su bile nedužne bi bili klali va posebojnu kamaru. Na noge nod kolinon bi jin bili klali mjedene konabjice i vezali zi veružicu ka je bila duga jušto za udelat korak. Obukli bi jih bili va bile brhani, ke su jimile škuje za ruke i prida su se zapasale zi pason. Va drugu skupinu su klali divojke ke nisu bile nedužne. Njih je šajta na isti fin pregjedala i njih su obukli va črjene abiti. One nisu ćapale konabjic i veružic na bedre. Tretja skupina su bile žene ke su bile bez dice. Po pregjedu su jin dali zelene abiti, četrte su bile žene zi dicu. Njih su nage poslali pred šajtu, same su morale pokazat mejnožje i sise. Šajta jin je popipala mišice na nogah i rukah i jin dala črnu poculicu. Divojčice kin su jušto pričele rast dojke i dlačice kolo ženskosti, su bile va petoj skupini i njih su odvajali od mater i prodavali posebojno. Kada su končali zi ženskimi su pregjedali muških. Morali su se svi slić do gola. Dva črna sužnja su bili zbande zi fruštami a askari su jih čuvali zi sabjami i sulicami. Svin su klali železne konabje kolo vrata. Šajta jin je pregjedala sprav i popipala sve mišice na tilu. Starijih su odvojili od mladići. Nato je šajta pregjedala svakoga mladića. Onih ki su bili lipši su klali na jenu a grdijih na drugu bandu. Grdih su poslali va skupinu zi starijimi zi konabjami kolo vrata. Lipjih mladići bi tvrdo vezali na dasku i jih skopili. Njih su prodavali kako eunuhi va haremi. Takov skopjen mladić, ki je ustal živ je vajal na trgu deset puti već od sužnja za delo. Dicu i falašine bi bili istešo pregjedali. Klali bi jin bili vriću naglavu jih legli na hrbat i dvigli noge kuntra glavi. Jajca i samčić bi bili ustali vajeri. Nato je šajta zela oštar nož i jin odrizala, smijuć se, sve zi jenin kreton ruke. To su bili sandali, obritvani. Njih bi bili kako i skopci klali sidit tri dni na friške kravje lajna, ke su svaki dan minjali. On ki je preživil je bil još više vridniji od skopca i prodaval se je dvajest puti draže od sužnja za delo. Malih dicu su prodavali skupa zi materami. Kada su narasli bi jih bili poznova odvojili i prodali drugamo, da ne pače materan.

Saraceni su lovili sužnji po Grškoj, Siciliji, Taliji, Korziki, Sardiniji i po Hrvuaskoj. Misec dan su, nakon ča su jih pripejali va Arabiju, svih sužnji dobro hranili, kada bi se bili malo refali od straha, gladi i žaje, bi jih bili po skupinah pejali na placu kadi bi jih bili prodavali. Ženske i dica su bili obučeni va nikakovu ponjavu ka je na sredini jimila škuju za glavu a muški su jimili nikakove krpe ke bi bili savili kolo pasa i mej noge i ke se je moglo na jenon kraju potegnut i šubito bi bili goli. Tako su mene istešo nakon ča su mi se zaličile rane i žgala zakonabjili i me zi drugimi sužnji poslali na trg. Do mene je bil zakonabjen kako i ja jedan Viking. To je bil istešo visok šlovik kako i ja. Vlasi je jimil spletene , ne kako mi va jenu, leh va dvi kike. Jimil je široke prsa i jake mišice na rukah i nogah. Ja san kako san bil više puti va Normani znal fanj normanskoga zajika a i on je znal fanj našega. Mej sobu smo se nikako razumili.

Kada su nas klali na placu je prišal knan jedan arabski zitruk, kolo koga su bili, njegovi črni sužnji i nas pričel pipat. Najprije je opipal mene od glave do pete i mi sokril sprav i ju pipipal. Nato je istešo udelal zi normanon. Pričel je govorit zi našimi gospodari ki su nas prodavali. Oni su se smeli i mu govorili švoje. Šal je, jadno, ća i gjedal drugih sužnji. Nakon nikoga vrimena je poznova prišal do nas i se pričel pogajat zi našimi gospodari. To je trajalo desetak dan. Va to vrime su prodali čudo muških sužnji i mladići. Poprodali su čudo eunusi. Kada bi bili prodavali eunusi su jih posve sukli i ondat bi bili kazali njihove prazne mošnje. Njih je prodavala jena ženska ka je jimila pokrijen obraz. Svaki put kada bi bil prišal kupac a bilo jih je čudo aš je telal (fanat, bubnjar) cilo vrime tambural va tambur i blel po mistih i selih kako se prodavaju novi sužnji na placi, bi jin bila ženska ćapala mošnju va ruke i jin kazala kadi je bila zarižena i kadi su jin zneli van muda. Kupci bi jih bili pipali, jih obraćali, gjedali jin zubi i usta. Nato bi se bili smeli zi žensku i par puti popili čaj poznova se pogajali i na kraju kupili koga su otili. Kada su koga kupili bi ga bili razveružili i klali kadenu poznova na konabju za vraton i ga odpejali do kamile, ga vezali za sedlo, seli se na kamilu i šli.

Na jisti način su prodavali i sandali. To su bili falašići i dica kin su odrizali svu sprav i njin dali čivčicu kroz ku su mogli curat. Kupci , a više puti su to bile i ženske, bi bili odkrili mejnožje, ga pogjedali nato bi bili gjedali usta, zubi i zajik, ako njin ali njoj se je pijažal bi se bili pogodili i ga zeli sobu veženoga zi konopon kolo vrata. Nisu mu klali više krpe kolo trbuha i bedar leh je gol hodil sprida novih gospodari ali gospodaric ke su bile pokrijene zi krpu od nog do glave. Svi ki su poznivali kupci su jih pitali koliko su dali i svi su gjedali sandalu mejnožje i ga pipali po bedrah i guzici i rekli dobar je aš nima micula i ćete ga moć rabit kako budete otili. To je bil za gospodara znak kako se ne mora bojat da će mu žena jimit posla zi drugimi i kako sandal ki će delat va kući ni opasan. Divojke i falašuje su prodavali na povišenon mistu. To je zgjedalo kako pozornica. Kadi su prodavali ženske je bilo vavik čudo struki i zitruki, dica su se gnjeli kolo ljudi i njin govorili ova je dobra ova ni i se smeli. Kada bi bili pripejali divojke bi jih bili jenu po jenu pokazali. Sukli bi ju bili do gola. Sama je morala kazat ženskost, sise i guzicu. Nato bi ju bili pokrili i rekli precij . Oni ki bi se bili odlučili za ju kupit su nato pitali, čudo stvari, ke mi nismo razumili. Ako bi se bil odlučil za kupit ju je mogal opipat, ćapat za sise i guzicu ma ni smil klas ruku na ženskost. Kada su se pogodili bi ju bili popejali va jedan šator kadi ju je šajta još jedan put pregjedala, znela njoj konabjice i veružicu na bedrah i rekla kupcu da je nubila( nevina) i nato bi ju bili odpejali. Divojčice su prodavali na isti fin. Najprije bi jih bili sve sukli. Poredali jenu uz drugu i pokazali. Nato su stale i kupci su zi ruku kazali za ku bi želili znat precij. Kada bi jin bili rekli za precij ondat su se pogajali i kada su se pogodili, bi bili popili čaj, platili i ju odpejali. Obukli bi ju bili od glave do pete va nikakovu vriću na koj je bila samo jena škuja za livo oko.

Vežene kolo pasa su morale hodit za svjin gospodaron. Ženske i ženske zi dicu nisu jimile velu cinu. Njih su kupivali za sluškinje kući i za delo va kampanji. One su bile va posebojnon plotu od trnja. Kupci su hodili nutar jih pipali po sisah, ženskosti i guzicah. Pipali su jin noge i ruke, gjedali zubi, usta i zajik. Gospodari nisu čudo badali, brzo bi se bili pogodili i jih poslali zi novimi gospodari. Divojke i divojčice ke nisu mogli prodat, aš nisu bile lipe bi bila šajta zela poznova va ab magazu. Tamo bi jih bili vezali na jenu sprav kako postijak. Guzicu bi njoj bili klali na vrh postijaka . Glava i noge bi bile na žemji tako je presavijena ležala i kazala ženskost ka njoj je sva bila z lipo zvana. Raširili bi jin bili noge i ondat su jih četiri šajtine sužnje držale a šajta joj je zi oštrin nožen obrizala žašćeričicu i dil velih i malih mlašćnic. Kada je to bilo finjeno bi ju bili odvezali i ju seli na friške kravje lajna, ke su minjali svaki dan. Ako bi bila ustala živa i ni skrvarila bi ju bili poznova prodavali na placi. Takove obrizanice bi bili kupovali zitruki. Rabile bi jin bile za delo po kući i nisu se morali bojat kako ćeju ustat noseće zi kin drugin, aš više nisu jimile micula. Mene i Vikinga je gjedalo čudo, čudo kupci. Hodili su i po dva puta na dan ma nijedan nas ni kupil. Mi smo računali da smo jako dragi i zato nas nijedan neće kupit. Nato je prišal nakon desetak dan poznova on zitruk ki nas je gjedal prvi dan. Poznova nas je pogjedal niš govoril prodavačen i poznova nas je gjedal. Šal je ća i se tornal. Zi prodavačen je govoril, se niš obraćal, gjedal nas i se smel.To je trajalo skoro pol ure. Nato su naši gospodari prišli knan.

Bez beside su nas razveružili od drugih sužnji i vezali zi verugu jednoga za drugoga. Nato su prišli sužnji našega kupca i novoga gospodara i nan zi ruku pokazali neka gremo za njimi. Dva sužnja su hodili sprida nas a dva za nami. Zitruk je tičjin korakon hodil čas za nami čas sprida nas i nas gjedal. Kada smo prišli dvisto paši od place, se je naš zitruk dvignul na kamilu. Nas su zi konopon vezali za sedlo i to na polovici veruge zi ku smo bili veženi za konabje i za kamilu smo šli do domi našega zitruka. Sužnji i pratnja na konjih nas je čuvala cilo vrime. Kada smo prišli va ograjen, zi visokin zidon, dvor, su nas odvezali, dali su nan pit i jis i nas zaprli va jenu kamaru. Bili smo trudni od stanja na placi, žajni i lačni. Zaspali smo na slami ke je bilo po podu. Spali smo cilu noć. Jutrin na zoru su nas odkjučali. Dali su nan niš jis, zgjedalo je kako suhe slive, i nato smo svaki dobili zemjanu žaricu zi vodu i pod stražu su nas popejali na poje delat. Delali smo cili dan goli na jarkon suncu. Znaš striče kada tamo zapeče zvizdan pali kako da si va peći. Zrak titra na užarenon slncu kako u nas, po gromačah i gomilah va srpcu misecu. Već nakon nikoliko ur smo pričeli ćutit kako nan zavežuje kožu. Kako smo više od misec dan bili ča na brodu ča va ab magazi, i ako su nas pušćali van, nismo bili navajeni na slnce a oba dva smo bili blidoputi nas je slnce jako opeklo.

Večer smo bili oba črjeni kako kuhani rak. Zitruk ki nas je čekal na vjizdu va dvor nas je vidil i niš rekal jenomu črnomu sužnju. Popejali su nas poznova va onu kamaru kadi smo bili i prije. Sve nas je peklo. Nakon nikoga vrimena se je obrnul kjuč va kjučanici i nutar je prišal on črni sužanj ki nan je prnesal va jenon lončenon potu uje pomišano zi va stupi stučenu mažuranicu, nevenovimi rožicami, limunon, česnon i mirlinon. Jednoga pa ondat drugoga nas je stin namazal i pustil pot nutri va kamari i zatvoril za sobu vrata. Ustali smo sami. Govorili smo zi velu muku aš nas je bolil obraz i kada smo otvarali usta je bilo još i gore. Cilu noć smo jedan drugoga mazali i stin umilijevali bol. Zjutra je poznova rano prišal on črni sužanj i nan prnesal datule i vodu i zel pot i ga punoga prnesal nazad. Vrata su se poznova zaprle. Mi smo se mazali. Ni nas više tako jako peklo. Treći dan je bilo boje. Još smo se mazali, ma je koža diventala škuro črjena i ni više pekla na dotik.

Večer je prišal zitruk, nas pogjedal niš rekal sužnju i šal. Sužanj je prišal i nan prnesal svakomu svoju ponjavu od nikakove čudne preje ka je bila fanj lahka i va nju smo se mogli lipo savit. Sužanj nan je pokazal kako ćemo se savit i vezat ju zi pasan da nan se ne šuja.Ruke obraz i noge smo mazali svako jutro prije leh smo šli na delo. Delali smo zi drugimi sužnji. Kolo nas su bile straže i ki ni delal je dobil zi fruštu po škini. Mi dva smo delali i nismo niš govorili. Jutrin bimo bili dobili svaki po tri datule, kolo polne po zdelicu kozjega mlika i hobca, kruh, i mogli smo uru vrimena počivat. Po počitku smo poznova delali ča je bilo potriba. Pomalo smo se spoznali zi drugimi sužnji. Bilo jih je od svuda, Grki, Latini,Španjoli,Franki,Normani, Hrvuati, Inglezi, Bugari, Feniki, Kopti i Arapi. Svaki je pravjal svoju štoriju kadi i ki ga je zasužnjil, i ča su sve šnjimi delali. Bile su ti to moj dragi striče tužne priče. Burutuse ča nan moreš reć ča se je potlik dogajalo stobu i kako si rekal da se je zval Norman. On se je zval Erik. Ondat ja i Erik smo tako delali na poju više od pol lita.

Jenoga večera kada smo počivali pod stražu sprida jatnice kadi smo živili, je prijizdil na lušu naš zitruk i na povodcu je pejal drugoga konja ki je cotal. Zitruk je bil jako tužan i pokažival straži cotavoga konja. Niki je rekal kako je konj prekinul potkovu i fanj dešval kopito i kako će ga bit ubit. Erik je nato rekal ako bi mogal pogjedat kopito. Skupa smo šli do konja, pogjedali kopito i vidili ča se je dogodilo. Puknjena potkova je probila vanjski del kopita , žabica, srednji dil kopita nan se je učinil cel. Rekli smo zitruku kako bimo mi to provali zličit. Pital nas je ča za to rabimo. Rekli smo, bat, železo za udelat potkovu i čavli nakovalo i ujeni za udelat oganj. Pogjedal nas je i pital ča smo po zvanju. Oba dva smo rekli kako smo bili i kovači. Drugi dan smo sve ča smo rekli dobili. Udelali smo mih. Učinili smo oganj. Destezo smo ga razpuhivali i žeravica je pričela hitat spočetka zuti, ondat zuto zeleni i na kraju je lizal modri plamen. Klali smo ležezo i ga pričeli teplit. Erik je zi nogu pritskal na mih i mih je pušuć kako kaška ražarival ujeni. Ležezo je postalo najprije črno , ondat je diventalo svitlo crjeno pa črno črjeno i na kraju žuto pa žuto svitlo črjeno. Užareno ležezo smo pričeli kovat va potkovu.Bat mi je va ruki tukal kako nikada. Jiskre su frcale va rojih. Bil san vesel i zadovojan kako onda kada si me ti striče učil udelat prvu potkovu.

Kada smo ju fožali smo ju pustili va ognju i šli poznova pregjedat kopito. Nato smo zi oštrin nožen očistili sve ča je bilo rujinano. Klali smo hladnu potkovu na kopito i ju ostočno zasinjali. Nato smo ju poznova klali va oganj. Skovali po bilehih i ju još teplu klali na kopito. Sve je zasmrdelo po spajenoj roževini. Konj je malo otegnul spridnju nogu ku je Erik dobro držal. Kada se je luš umiril smo potkovu poznova užarili ju hitili va mrzlo uje i nato zakovali za kopito. Na onoj strani kadi je bilo dešvano kopito smo klali pod potkovu ploču od ležeza i premostili dešvani dil kopita. Zitruk je to cilo vrime gjedal i ni niš rekal. Luša smo pustili neka hodi po dvoru. Najprije se ni upiral na ranjenu nogu nato ju je počel rabit. Upiral se je koliko je mogal. Poznova smo ga ćapali i mu namazali kopito zi ujen i ga pustili. Cilu noć smo ja i Erik govorili i se veselili kako dica, aš smo prišli do bata i nakovala. To nas je obih nikako lažvalo, ni nan bilo više teško delat ča su drugi urdinjivali.

Luš je svaki dan boje hodil. Kopito smo svaki dan jutrin i večer kada smo se tornali zi dela pregjedali. Kopito je pomalo ma sigurno raslo. Nakom misec dan je kopito bilo skoro kako prije. Konja smo razkovali i ga pustili misec dan brez potkove, neka se malo kopito stroši. Nato smo ga poznova pregjedali, kopito očistili, poznova potkovali i pustili neka gre po dvoru. Kada je prišal zitruk, ki je toga konja posebojno volil, smo mu rekli kako je konj dobar i zdrav i kako ga more jahat. Konj je prišal donjega, ga pričel rivat zi gubicu i češat se va njega. Zitruk je bil vesel kako dite kada mu se torna jigraška. Tu večer se je snami pogovoril i sluga je prnesal mogranji, mendule,suho grozje i datule i svi skupa smo jili. Učinilo nan se je kako nas više ne gjeda kako suznji i kako bi nas najraje jimil za prijateji. Svaki put kada je rabilo potkovat konji ali ako je komu konju ča bilo, nas je vaje zval i mi smo to delali više puti na šetimanu. Oganj, i kovačija su nas nikako dvigli i nismo se više ćutili kako sužnji. Kada god smo jimili vrimena a više puti je to bilo i nakon teškoga dela va kampanji, smo šli kovat.

Škripanje teškoga miha, koga smo sami učinili, puhanje zraka i sjaj užarene žeravice je va naših dušah kripil nadu, kako ćemo jenoga dneva poznova bit lažvani i kako ćemo sami znet ležeznu konabjicu kolo vrata ka nas je dušila i zbog ke smo više puti va sebi cvilili. Vrime je pasivalo mi smo se naučili arabski, grški i latinski i naučili smo jedan drugoga , on mene normanski a ja njega hrvuaski zajik.Više puti smo govorili kako bi bilo lipo uć i poć doma, ma za to nismo jimili do seda prilike. Ma netjače kadi va koj zemji ste vi to bili? Amamo striče pričet ću poznova od pričela. Kada su nas dežbarkali smo se okupali mori, aš to nan je rabilo više od kruha. Nato su nas pejali do tamo kadi smo bili zaprti. Po putu smo vidili čudo ulik, limuni, mendul, marelic i naranač. Po ulikah i kolo puti su bile trtine pune grozja. Trs nisu obrizivali kako mi leh ga puste neka raste divje na homut. Sve puti su bile ograjene zi nikakovimi bodećimi raslinami, zi širokimi debelimi mesnatimi peri ke su jimili na sebi žute i rumene rožice i zelene i zutaste fruti. Ab magaza je bila va jenon čudnon kraju. Ab ti pomeni va arabskon zajiku sužanj. Zgjedalo je kako da smo nigdi blizu Salone. Po svuda su bile pilaštri, zidine, kamenice i razhitano kamenje ko je bilo nikada fino klesano. Hodili smo i hodili kroz te razvaline i na kraju prišli va ab magazu. Drugi dan smo dobili jutrin jis i stražari su nan rekli kako moremo hodit naokolo samo neka pazimo aš bimo se mogli zgubit.

Ja i Erik smo se čudili kadi bimo se mogli zgubit i kako nas pušćaju tako klatarit i se ne boje kako bimo ušli. Kolo polne smo se tornali i bilo naj je ćaro, jasno, zač se ne boje biga. Hodili smo ure i ure po putih ke su bile popločane zi klešenimi škrilami. Misto je nikada moralo bit jako napučeno i moralo je jimit čudo puka. Po kalah su bile dvojne kolniki po kih su nikada hodile vozi. Kolniki su mi se parile malo šire od naših. Na kantunih kal, na zidih su bile slike, baka, konja, kamile, maške, pasa i da prostiš muške i ženske spravi. Na podih su bile risarije na kih su bile zi malimi kamičići narisane živine. Bilo jih je svake šorte. Jene su bile isteše kako va štorijah naših bab i didi. Spomonjaš se onih beštij, ke su jizdili niki brunasti judi i na kih su na škinah bili cili kašteli zi kih su turgali po našoj bojnici. Vavik su nan govorili kako je to bil boj na živjenje i smrt aš su se tih čudnih beštij bojale naše luši. Govorili su kako su te beštije razbijale naše bojne vozi, atalice i konji zi jizdici hitale va zrak. Naši su ušli,potegnuli se, nazad i pričeli hitat zi hitačami na njih lonci zi zapajenu molu. Va žlicu hitače bi bili klali po desetak lonci i hitili na njih. Kada su goruće lonci zapalile tlo pod njimi ali pale na škinu koj od tih beštij, bi bile beštije pomunjenele i pohitale svih kuhuri i kašteli zi škin. Tako su naši va ton boju premogli samo zahvajujuć ognju. Na risarijah su bile istešo takove zviri zi dva repa i zi jako velimi bilimi zubi. Ja san to gjedal i nisan mogal virovat kako su ovdi narišene. Jimile su na slikah vele uši i jako vele dva zuba i bile su va čridih od deset skupa. Oči su jin bile male i jedva se jih je moglo vidit. Noge su jin bile kako stape, zi jakimi pačenki.

Na drugon podu je bila narisana čudna živina, ka je kako i va pričah naših bab, jimila jenu velu glavu zi čuda trni ali sedan glav na dlgih vratih. Noge zi jakimi capami i zi velimi čaporci. Na hrbtu je jimila dva vele krila, kako ča jima šišmiš, rep njoj je bil dlg i na kraju je jimila balu zi ku je tukla kolo sebe, ako ju je ki napadal. Zi ust njoj je lizal strašan plamen. Kada san boje pogjedal san vidil gomaza koga su se naši tako bojali i nan vavik pritili z njin. Na drugih slikah su bile istešo živine ke ja još nisan vidil ma Erik je nike poznal i mi rekal kadi živu a nike su poznivali i drugi sužnji. Bilo je tamo čudo beštij zi teple Afrike, lavi, judci, nikakovih čudnih luši zi črnimi i bilimi čartami, Jena zi jako dlgin vraton i malu glavicu, Svake šorte kačak i korkodili zi velimi glavami i jakimi zubi va više redi. Nike podi su bile narisane zi morskimi ribami i živinu. Tamo je bilo svake šorte rib i dupini i to mi je Erik rekal,kiti. To su ti beštije vele , dlge i jimaju glavu na kvadrat zi malimi očići i zi velimi usti punih zubi. Te beštije moru klas va zubi cilu veslačicu i ju prevrnut i pojis svih judi nutri. Bilo je i nikih čudnih ke su bile slične našemu morskomu šloviku ma samo su bile čudo veće. Erik je rekal kako su to morži i tujani kih je va njegovoj zemji puno i njih oni love i jidu kako ča mi delamo zi srnami i jeleni. Puno podi je bilo porisano zi bojovnici va bojnoj opremi ki su se mej sobu borili ali su se borili zi divjimi zviri, lavi, tigri, divjimi baki i medvidi. Zi Erikon smo čudo vrimena govorili o tomu ča smo sve vidili. Naše straže su na sriću znale fanj dobro vejotu ali mediteranu, zajik ki je va to vrime znalo cilo sredozemje. Jutrin smo zi stražari govorili o tomu kadi smo i ki je mogal živit va tako velon mistu. Zi smihon su nan pričeli pravjat o mistu.

Rekli su kako su ga njihovi osvojili na prevaru, aš misto je bilo tako velo i tako dobro vojno ustrojeno i ni bilo sile ki bi ga mogla osvojit. Saraceni su misto obligali ma ni bilo vele koristi, aš su robu, jizbinu i sve ča je rabilo vozili priko mora i pejali va luku. Arapi va to vrime nisu jimili brodi, ke bi se bile mogle tlić zi njihovimi bojnimi brodi i dobro zvižbanimi mornari i nisu mogli niš udelat. Od vrimena do vrimena bi bila va misto prišle karavane zi soju pod stražu berberskih bojevniki zi kimi arapi nisu otili vojevat aš su se jih bojali. Misto je bilo strašno velo i za ga hodeć pasat je tribalo od jene strane do druge dva dni hoda. Misto je bilo puno butig, trgi, kazališć, oštarij i kažoti va kih se je prodavalo vrduru, frutje i diverše zjogatuli, igračke, za dicu, ponjave, toge, stupanje i drugo ča je rabilo. Na Glavnon trgu koga su jimenovali forum i ki je bil va kvadratu dug sat i pedeset paši i jisto toliko širok. Ča znate koliko je to, to van je skoro kako cilo poje. Ma reci ti meni, ko je to bilo toliko velo, koliko zemje jimaju tamo? Striče zemje je koliko želiš kamo god pogjedaš je zemja. Tamo kadi je vode je rodna zelena i pokrijena zi raslinami a tamo kadi ni vode je sam kamik i silno melo. Meni se vidi kako je ta zemja slična onoj zi ke su se bili naši preselili nakon ča su momuli osvojili Harezm, ča ni tako? Koliko ja znan zi štorij naših bab i didi je to tako nikako samo ovdi ni bilo onako visokih hlmin kako ča je bilo tamo od kda su naši ušli. To melo, pušćarski vitar koga zovu gibli, nosi i dela vele brižine ke zovu dine. Melo van je od premikanja i silnoga vitra, ne kako u nos razriženo, zilomjeno, leh balasto. Te balice va ruki zgjedaju glatke i niš ne badaju kada se jih stisne.

Na tih dinah i nutri va melu su hranjene pred slncen kjišćari, kušćeri, pauki i kaške ki su svi jako otravani i ako koga badnu ali ujidu brzo umre. Najhuja je jena mala kaškica ka ni veća od pednja i ka je sva pod melon samo su njoj oči vani i zgjedaju kako dvi balice mela ke su samo malo šajnije od okoliša. Ko koga ta uji ne udela niti tri koraci i je mrt. Ako koga ča uji i to vide, šubito ranice zirižu zi oštrin nožen i ožimaju krv čudo vrimena , aš to je jedini način kako se more ustat živ. Cili trg je bil obkojen zi pet paši visokimi i debelimi pilaštri ke nisu mogli opasat tri judi skupa. Na pilaštrih su bile jako lipo sklesane glave, od jene glave, ke su zvali kapiteli, do druge su bile klajene kamene grede. Na gredah su bile napisi, začarkano, jime cesara, ki je trg ,zgradil, udelal i napisi grada i na jenoj veloj ploči je pisalo Africa. Ta ploča je bila trokutasto obrubjena i na njoj je bilo sklesano more naokolo i va mori ribe, raki, kalubi i dupini. Na kiriji, kontinentu, su bile narisane živine, kamile, konji, voli, tigri, lavi i čudo čudo tic. Tamo kadi su bile mista su bile narisane kuće , hramci i kipi njihovih bogi i božic. Naši stražari su nan rekli kako je svaku večer bila va glavnom teatru prestava. Judi su hodili gjedat i sve je bilo vavik puno. Tamo je cilo misto zaživilo kvečeru, aš po dnevi su tako vele bružere i skoro ni moguće bit po dnevu vani. Na predzimje pričnu dažji. Kada dažji su van to kapje kako patakuni i lije kako zi kabla. Pada kako maneno. Činit će van se čudno, ma kada dažji su sve puti i svaka jamica pune vode. Kajuge su pune nikakovih malih ribic svake šorte cvita. Zi pušćare prekrkaju vele rike vode, ke nose sve sprida sebe, more. One vajaju grote vele i široke i po desetak paši. Te rike zovu Vadi. Pušćara kada dažji diventa zelena i sva se pokrije zi rožicami svih nogućih cviti i ocviti. Cila pušćara va to vrime zgjeda kako najlipja bijačina. Čin dažji fermaju, na pričelu protulića, se te rike posuše i naši stražari su rekli, kako voda ustane samo va nikih delih mej grotami i va hladu velih kamici, kadi se more nać i va sredini lita.

Po pušćari sva trava i sve rasline uvenu i brzo se posuše. Tepli vitri ki pričnu puhat na početku lita nose pred sobu sve suho, travu, bodičevje, trnje i suhe kitine. To se nabira i nabira postane svaki dan veće i teže. Kuda pasuje pobira sve, kušćeri, kaške, kjišćari, divje kokoše, pušćarske lisice, feneki, antilope i sve ča ne ujde. Takov pušćarski jež, kako ga zovu naši stražari je jako opasan, stalno minja rutu i nikada nenaš kamo će poć i kuda će pasat. Kada vidiš takovoga ježa va pušćari, najboje je nać nikakovu veću sten ali velu grotu i se leć pod nju i čakat neka pasa, aš ako te ćapa na otvorenon i pasa priko tebe, te ako te ne žnjavi, ujidu kjišćari, kaške ali otravane kušćeri i još ni nijedan do seda preživil tu strahotu.

Va pušćari rastu nikakove tikvice ke jimaju čudo cviti i na njih naraste puno tikvic. Tikvice kada je suho brzo osuše i kada pričnu puhat vitri jih odkinu i nose do prvoga kamika. Tamo na kamiku su udela škujica i tikvica sije sime kuda god gre. Lipo vidiš kada god se obrne na škuju pade sime i kada pade daž zraste nova tikvica. Te tikvice su točno poredane jena zada druge po jedan pedanj i više puti jih je i dvajsetak va redu.Rekli su nan kako je pušćaru nemoguće pasat i kako sve karavane pilotaju Tuaregi, njadi judi, ki viju kadi su va pušćari zdenci i hladenci i kih se mora platit za pilotanje. Sve karavane, tako se zovu vele mase kamil, više puti je to črido od više, tri do pet, sat živin ke prenose od jenoga kraja pušćare do drugoga robu, jimaju vavik sobu Tuaregi ki na svojih brzih bilih kamilah prate, kunpanjaju i pejaju te karavane. Bile kamile ke zovu dromadari su osedlane zi posebojnin postijakon ki jima zada naslonjalo a sprida križ za koga se more držat i obisit mišinu zi vodu ali luk i strilnice. Njadi judi jimaju va desnon rukavu kratak širok bodež koga moru va svakon mimentu potegnut van. Na svakon zapešću jimaju zapesnice zi oštrimi kunicami i ako jin se ki ne pijaža ga samo stisnu kolo vrata i mu zi vrhon kunice presiču žilu kucavicu na vratu. Sabje su jin posebojno kovane i misto bulbca kako naše mači jimaju kratko oštro zi kin va boju badnu suvraga va vrat ali obraz, kada se ne nada.

Stražari su nan rekli kako se karavane spravjaju i po par misečin i kada se sprave se ostočno zna i začarka, koliko će judi bit va karavani, koliko će ki čuvat kamil i se za njih skrbit, koliko jima svaka kamila tovora i koliko je kamil brez tovora, ke će prezet tovor od kamile ka bi zbolela ali nedaj bože krepala. Ostočno se proklima koliko vode će se zet i koliko jizbine za toliko dan koliko karavana putuje. Na putu je svaki šlovik dobival tri datuje, zdilac kamijega mlika i tri zdilci vode. Za cilo vrime puta se nisu prali zi vodu leh su se samo zi melon stružvali. Va oči, uši i nos su kladali jutrin i večer po par kapjic uja od ulik va kon bi bili rastopili malo čelinjega meda. Svi su bili obučeni i savijeni va vunene ponjave. Rekli smo kako je va tih ponjavah moralo bit teplo. Naši stražari su se smeli i rekli« kadi neće mrzlina neće ni teplina«. Svaki petak su jili kus – kus jilo od prosa zi nikakovin zvaceton ali od pušćarskih zeci ali kokoš, ke su lovili i kokoš ke su nosili sobu i klali ako nisu mogli niš ćapat. Petak je va Arapi svet dan kako ča je va Hrvuati nedija. Svaku večer je karavana raztovarila sve kamile , pregjedala sva tovar i živinu. Ako je ka kamila bila slaba ali ju je žažrlo sedlo ali tovor, je tovor drugo jutro prezela zdrava pričuvna kamila. Večer su kamilan dali jis i jih klali va plot ali sputili. Svi ki su bili va karavani su se seli kolo ognja, ki je goril celu noć, popili čaj i polegli va svoje barakane, ponjave od vune.

Običajno se je vavik noćevalo na iston mistu, kolo velih kamici ali va valah i dragah kadi su bili va jati od vitra. Va oazah, mistih kadi je voda, bi bili napili sve kamile i ondat judi i natovarili vodu va mišine do druge oaze. Vodu se je znimalo zi mišinami. Kada bi mišina bila puna bi ju bili priko dvih boceli dvigli na grjak i ondat otvorili jenu nogu na mišini i vodu točili va kamenice ke su bile kol svakoga zdenca i od kih su pile kamile. Prije leh se je šlo ća se je pobralo sve zrele datuje ako jih je bilo na palmah. Palme to su ti visoke driva ke jimaju nikakovu debelu vuninu kolo sebe i na samon vrhu dlge zelene pera, namisto kit.. Mej peri su datuje i vise kako grozdi. Naši stražari su pravjali kako se najlagje pride gori ako se čovik veže zi konopon kolo psa i ondat se zi uzlanku veže kolo stabla. . Uzlanku se zadine za hrapavi dil drva i dvigne zi nogami zgoru. Ondat se premikne uzlanka pa opeta noge i tako se gre sve do samoga vrha. Na vrhu se uzlanka klade pod guzicu i na njoj se sidi i pobira datuje i hita doli.Tako se istešo gre i doli zi palme. Kako delaju uje? To smo istešo pitali aš smo vidili jako čudo ulik. Rekli su nan stražari kako ćeju nan pokazat jedan toš za mlit ulike ki je još vavik va rabi ovdi va Leptis Magni. Jedan dan smo ga šli pogjedat i sve smo pregjedali. Va sredini je bilo kako i u nas velo kolo na kameniton pladnju va ko se je kladalo ulike.

Kolo se je vrtelo kolo vretena i potezale su ga dvi kamile svaka zaprežena za svoje veslo. Kada se je ulike zmlelo i je od njih diventala pašta se jih je zi lopatu klalo va športe i stiskalo va vidi. Uje je teklo skupa zi murku va velu kamenicu. Kada više ni bilo uja va športah se jih je kako i u nas streslo, poznova napunilo i polilo zi teplu vodu i poznova stisnulo. Uje zi kamenice se je pobiralo zi drvenin obručon i zi pladnjićen i kladalo va barili i va vele kamenice. Kada bi bilo uje zrelo, nakon par miseci i ni više zažiralo, se ga je prodavalo za jis, ličit se, gorit va svićah i za mazat vretena na vozih i vesla na brodih. Va mistu je bil jedan veli hipodron, to ti je tekališće za konji. Va njen je bilo mista za više od pedeset tisuć judi. Kada su bile konjske trke ali trke zi bojnimi vozi bi bilo toliko judi i jako teško je bilo dobit tiket, hartu za prit nutar. Misto je jimilo vodovod ki je bil dobro branjen i koga arapi nisu mogli unišćit. Misto je jimilo vlastite legije ke su bile jako dobro izučene. Oružje su kovali sami va mistu a sve ča jin je rabilo je vozila njihova mornarica zi ciloga sredozemja. Njihove brodi su trgovale zi Bizanton, Vneci, Dubrovnikon, Genovu, Marsejon, Barcelonu i drugimi misti. Žito su pejali zi Črnoga mora aš su tamo bile vele žitnice. Arapi su mislili i mislili kako bi zasegli misto i ga opjaškali. Jedan je prišal na misal kako bi bilo najboje va misto prnes kugu.

Svako pol lita kada su berberi pejali va misto sol su arapi dobro savili i va sol klali jenoga šlovika ki je umrl od kuge. Kamilu zi balu soli su jutrin, kada se je karavana kargala, pomišali zi drugimi kamilami. Berberi nisu odoćali ča se je dogodilo. Putovali su zi jaku stražu kuntra Leptis Magni, kako se je zvalo misto va vrime rimskoga cesarstva. Kada su prišli pred misto su zatrubili va trunbetu i na vratih jih je pregjedala straža. Zeli su natovarene kamile va misto. Tamo su jih razkrcali i tornali Berberon ki su čekali pred vrati, platili jin sol va zlatu. Drugi dan su sol klali va vele kasuni i kada su otvarali jedan zavežjaj su našli nutri mrtvoga čovika. Mislili su ča bi to moglo bit, ma se nisu jako dešturbali. Mrvoga su popejali va grobje, rim, cimiterij i ga tamo zakopali. Drugi dan je zbolel jedan ki je sol kladal va kasuni i jako brzo umrl. Za njin su umrli čjeni njegove obiteji. Pričeli su umirat, zormani, susidi, braća i cile ulice. Po mistu je pričela harat kuga. Arapi su se maknuli i čekali kada bude kuga finila. Kada je bilo kugi kraj i kada je pomorila cilo misto su prišli pod obzidje. Klali na zid pričve šli po pričvah na zidine i prišli va misto brez boja. Otvorili su vrata i njihova vojska je nahrupila va misto. Pjaškali su i sužnjili onih ki su preboleli pošast. Svi judi su zignali zi mista i jih prodali va sužanjstvo. Misto je ustalo prazno. Va njega su se naselili arapi. Arapi nisu bili navajeni na živjenje va mistu i čudo jih je šlo poznova živit pod šatori va pušću. Oni ki su ustali nisu znali popravjat kuće, krovi i kale. Nakon nikoga vrimena je misto diventalo pusto.

Melo zi pušćare ga je pomalo zahićivalo i zasipivalo i krovi su pot težinu salbuna pričele padat i tako je misto ustalo brez krovi. Ovo kadi ste vi seda je bila vela tržnica, bazilika. Koj krov još vavek drži i zato ste vi ovdi. Mi smo još čudo toga pitali, ma nan nisu više vidili čudo povidat. Rekli su nan kako kupaonice i vele bazeni va kih su se kupali stanovnici Leptis Magne još i seda delaju i drže vodu. Pokazali su nan i zahodi pod kimi je još vavik tekla voda i ke se je moglo rabit. Rekli su nan kako još vavik teče voda zi špin i kako još vavik delaju vodoskoki po trgih pa i ovdi va vašoj ab magazi, voda ku pijete vi i mi teče po njihovih olovnih civih. Erik i ja smo se gjedali i po noći kada su drugi spali govorili o ton velon mistu i kadi smo. Prišli smo do toga kako seda ne moremo uć nikamo, aš bimo samo umrli od glada i žaje. To su dobro znali i naži stražari i nisu se puno skrbeli ako koga ni bilo, aš je drugi dan prišal lačan i žajan nazad. Naši stražari su bili svaki dan sve više ćakulavi. Pravjali su nan o pustinji, kakova je i ča se sve more nać kada se kroz nju pasuje. Ja san nastojal doznat ča san više mogal o svemu i dobro mi je prišla njihova razgovorjivost. Jedan je pričel pravjat o tomu kako su jedan put po gibliju četire dni čakali za jenu velu grotu. Kada je gibli pasal su se naputili do druge počivalice. Na pol puta su naletili na jenu čistinu zi ke je bilo očišćeno melo. Na čistini su ležale nikakove čudne kamenite beštije. Jimile su duge repi, jake noge zi čaporci i dlg vrat. Bilo jih je na stotine, nisu bile sve jiste šorte bilo jih je manjih i većih. Jene su jimile dlge vrati i male glave, druge vele glavine zi trni i rogi nad oči i nad nosnicami. Nike su bile pokrijene zi velimi pločami a nike su bile savijene kako zi obruči. Čudo jih je jimilo dva ali tri rogi na glavi. Kolo njih je bilo čudo stabal zi kitami ke su bile na više mistih prekinjene. Svuda naokolo su bile odlomjene kite.

Kada smo prišli bliže, aš spočetka smo se bojali, smo vidili kako je to sve od kamika. Drugi je rekal kako je njihova karavana jedan put naletila na istu stvar, samo tamo su bile beštije slične onin ke su narisane na podu va forumu, zi kvadratimi glavami i zi perajami njih je bilo kolo desetak, kolo njih je bilo i još drugih riban sličnih stvori i svi su jistešo bili od kamika. Njihovi šajti, vrači, su rekli kako jih je bog kaštigal aš nisu bile dobre i jih pretvoril va kamik. Drugi dan su nan pravjali kako su prišli va jenu velu tvrdjavu ka je bila duga više od petsat paši i široka skoro osan sat paši. Grajena je bila na jenon brigu. Kada su se koštali su vidili kako je posve prazna. Nakon nikoga vrimena su od nikuda prišli domaći judi ki su živili va bližini i jin pravili kako su va štanaju bili rimski legionari i kako su ju obligali više miseci i ju nisu mogli osvojit aš su va tvrdjavi jimili veli zdenac ki ni nikada presušil. Štanaj je jimil visoke vanjske zidine i mej vanjskimi i nutarnjimi zidinami je bila zemja, ku su oni polivali zi vodu i tamo je rasla svakakva vrdura i va tvrdjavi ni bilo gladi. Domislili su se i skopali shodnjak na zdenac i svaki put kada su va zdenac hitili mišinu zi pezu za začrpnut vodu bi jin bili presikli konop ali verugu. Tako oni va tvrdaju nisu mogli do vode i su se morali nakon nikoga vrimena predat. Tako je ta tvrdjava seda prazna a zdenac je još uvik va rabi. Pokazali su njin i grobi njihovih i rimskih junaki ki su tada poginuli. Pravjali su nan o Tuaregih kih su se svi bojali. Rekli su nan kako su to visoki i jaki judi ki jimaju pokrijene obrazi i cilo tilo zi plašćen. Na obrazu jimaju njadu šarpu i vidi jin se samo oči. Jašu na bilih kamilah, ke su jako brze i ke nikada ne rabe zanosit tovar. Tuaregi žive va kućah ke su takane jena na drugu.

Grade kuću do kuće va kolu i jenoga dneva se kuće takaju i diventa zatvoreno kolo. Sve puneštre su obrnjene kuntra dvoru a na van su samo jene vrata ke su vavik zatvorene i otvaraju se samo kada gredu Tuaregi va pušćaru. Na krovu nad vrati je straža. Šoto pod kućami je shodnjak kroz koga pasuju samo muški. Ženske moru hodit samo po krovu od jene kuće do druge. Krovi su ravne. Kuće su na tri ali četire podi. Podi su udelane od dasak, ke su zabijene na grede od palme. Kuće su nutri lipo ocvitane i to cvitaju ženske kada se žene. Tuareškinje ne nose pokrijene obrazi i naši stražari su rekli, kako jih oni nisu vidili, ma oni ki su jih vidili, su njin rekli, kako su jako lipe.

Tuaregi jimaju svoje čarke zi kimi čarkaju sve ča se dogaja kolo njihovih nastamb-tvrdjav i va tvrdjavi. Pravjali su nan o berberih, kih su se istešo bojali, kako su strašno bojeviti i kako se šnjimi ni koristi ćapivat. Rekli su da jimaju ruse vlasi i pigutljavu kožu i kako se boje slnca i su stalno pokrijeni od glave do pete zi belimi barakanami , ke oni zovu kurusje. Pravjali su nan o pušćarskih judih ki živu va pećinah i ki ne viruju va boga i živu kako živina. Oni su jako strašjivi i biže od karavan. Obučeni su va kože od antilop ke love po pušćari va labare. Va melu skopaju vele i dunboke jame i jih pokriju zi suhu trstičinu. Sve pokriju zi melon. Na jenoj strani zakopaju va melo zemjani lonac zi travu ku jako vole antilope. Hrane se zada din i ondat čekaju kada ćeju prit antilope. To su ti živine kako i koze samo su malo veće i čudo brže kada teku. Kada antilope pridu pričnu jis travu i mej sobu se rivaju ka će prije prit jis. Va ton rivanju se miču naokolo. Pridu nad jamu, trstika pukne i one padu va jamu. Pećinari brzo, tečuć pridu nad jamu i antilope ubiju hitajuć nanje vele kamici. Kada su mrtve jih ponesu va pećine.Oderu i meso suše na dimu, a kožu učine i ju rabe za se oblić. Kada karavana jide zi počivalic onda pridu i jišću, ako bi našli ča korisnoga ča je pustila karavana. Pravjali su nan i o črnih judih kih oni love i ondat jih zasužnje i oni jin delaju po pojih i tende živo. Rekli su nan kako ćemo jih vidit aš kada nas budu prodavali ćeju bit tamo na trgu i črni sužnji. Jednoga dneva je prišal naš zitruk i pital nas je ako bimo otili bit njegovi askari? Znaš striče kako smo mi Hrvuati svi bojovnici i da nan je to lipje leh kopat. Erik je isto kako i ja pomislil kako bi to mogla bit prilika za uteć svojin.

Drugi dan smo šli va pušćaru. Zitruk je pejal cilu svoju postrojbu osin onih, ki su čuvali sužnji. Nan su dali svakomu staroga luša i nas učili jizdu. Činili smo se oba kako o jizdu nevimo niš. Pod večer kada nas je već sve, od guzic, bedar, listi, hrbta i ruke, bolilo od jizda smo se tornali va dvor. Legli smo i zaspali kako zaklani. Jutrin smo šli opeta na vaju. Vadili smo nikoliko ur, pa fermali, pa poznova vadili i to je šlo sve do večera. Tako smo se učili pod nadzoron zitruka više od misec dan. Nakon misec dan smo dobili mlade luši, nov postijak, kopje zi vijoricu, sabju i bogun i strile va strilnici. Opet san se poćutil kako čovik. Činilo mi se je kako jiman poznova sudbinu , kismet, kako ju zovu Arapi, va svojih rukah. Preselili smo se va vojarnu, redovito vadili, skrbili za svojega konja i čistili oružje. Hodili smo na straže. Svaki put kada smo šli na stražu i obhodnju su znami bili almeno tri arabski askari aš nan nisu virovali. Pomalo, mi smo po dogovoru delali sve ča su nan urdinevali i nismo dali povoda za sumju. Jednoga dneva je prišal zitruk i rekal kako sva njegova postrojba gre na bojni pohod zi kalifovimi četami i kako ćemo se svi nać blizu Sabrate.

Pozval je još i drugih sužnji, ako žele, kako moru poć snjin va bojni pohod i obećal jin je, kako će jih lažvat nakon pohoda. Čudo se jih je odlučilo za poć šnjin. Erik i Ja smo to striče jedva dočekali. Pregjedali smo konjsku armu. Potkovali luši, oluštrali oružje i ja san udelal svakomu dvajset, naših, hrvuaskih stril zi balicami olova va trstenici, ke probiju i turgaju čudo više od običnih stril. Šli smo večer na pohod. Kada su vlašići prišle van smo se fermali, sputili konji i polegali. Naš zitruk ni klal straž i nijedan ni badril. To ti ni bojnica kako naše kosize, kada smo čin smo se fermali klali straže. Osigurali i nahranili luši i svakih par ur, va rondi,minjali straže. Jutrin smo Jizdili do desetak ur i ondat smo se va oazi, to ti je misto kadi je voda va pustnji i obično rastu kolo nje datule i po ka god smokva, ustavili i počinuli. Konjen smo dali svakomu po pet suhih datuj i vode. Napunili smo mišine zi vodu i čekali pred večer kada smo prije zahoja partili naprid. Zahoj je bil veličanstven. Nebo je postalo najprije žuto, ondat je minjalo ocviti va žutonaroančasto, ondat va naroančasto črjeno, ondat va črjeno modro i va črjeno kako krv na kraju je diventalo škuro modro i jako brzo je bilo škuro kako va rogu.

Takovoga horavoga zahoja, i ako su zahoji i u nas lipe, nisan nikada vidil. Brzo po zahoju je prišal van veli, kako pogača misec. Sijal je po pustinji obilno svitlo tako je bilo kako dan. Žoldan je bil toliko jak da smo mogli razlikovat i cviti na kamicih i ritkoj travi. Jizdili smo zi brzin trapon cilu noć. Žol je svitil nad nami i jimil si obćutak kako jizdi skupa zi našu postrojbu. Proti jutru je jena kamila diventalo jako nervozna hitila zi postijaka sve ča je nosila i zbižala va pušćaru. Pital san ča se njoj je dogodilo i su mi rekli kako je to muški i da je navonjal nigdi žensku ka se mlašće, jišće muškoga za se parit. Jiskali smo svi kamilu do svitlaca. Nismo ju našli. Partili smo naprid. Brzo smo prišli do oaze. Pred večer je zgubjena kamila prišla sama knan, mirno se je legla mej druge kamile i čekala dokjek smo njoj klali postijak i robu. Natovarena je poznova kada smo pričeli hodit zela svoj red i mirno šla naprid. Jedan askar je nato rekal: to ti je istešo kako i va judih. Svi se delamo veli i mislimo kako smo važni a ondat greš zi žensku se šnju lipo pomiluješ, ona se savija kolo tebe kako beštran kolo staroga zida i nakon proležane noći te drži kako mi kamilu i konja na uzdi. Provaš ovamo i onamo ma na kraju se poznova tornaš njoj i jedva čekaš nje milovanje. Putili smo konji, dali jin pit i jis i polegli.

Čekali smo, va hladu palm i šatori ke su niki dvigli, sve do večera. Večer smo nastavili put po žoldanu. Sve se je ponovilo kako i prvu večer. Zahoj je bil rošav. Ocvit se je minjal zi ocviton i još prije leh je pala noć je pričel misec svitit i nan kazat put. Nakon desetak dan jizda, boje rečeno noći, smo prišli blizu Sabrate. Na obzoru smo vidili čudo postrojb , ke su kako i naša hodile kuntra Sabrati. Kada smo prišli blizu Sabrate je naš zitruk zi dva svoja askara šal naprid i nakon par ur se je tornal i nan rekal kako moremo poć va tabor. Gjedal san toga starca ki je cilo vrime jizdil snami, jil malo po tri datuje na dan i popil svakih dvi ure požirak vode, kako je zi nikin čudnin svitlon va očih mašuć zi rukami, govoril o kalifu i njegovon šatoru va koga je bil prijet.Fermali smo se očistili, nahranili i napili luši zi mišin. Oluštrali svu armu i očistili odore. Prišli smo va tabor zgjedali smo, duboto kako naše satnije kada se združujeju va veću postrojbu. Naš zitruk je bil jako ponosan, aš smo tako lipo zgjedali. Erik i ja smo čin smo prišli va toliko čudo bojovnici pričeli mislit kako bimo ušli.

Tu večer smo se svi držali na kupi aš nismo poznivali terena i nismo znali kadi smo. Jutrin rano nazoru još doklek su svi spali smo Erik i ja šli pogjedat tabor i pregjedat kadi smo. Nakon ure vrimena smo se tornali. Naši su još svi mirno spali. Kako smo šli svaki na svoju stran, smo kada smo se našli, jedan drugomu pravili ča smo vidili i ča nan se pari kadi smo. Jedan i drugi smo prišli do mora i tamo vidili čudo zasidranih feluk . Vidili smo kako kipaj spi na kraju i kako su feluke po noći duboto prazne. Kada su se drugi zbudili, smo jin rekli, kako bi bilo dobro pogjedat tabor i vidit kadi smo i ča se dogaja kolo nas. Bivši sužnji i sada askari su se nikako više fidali va Erika i mene leh va drugih askari ki su jih prije čuvali, više puti tukli i krali jin jizbinu, ka jin je bila naminjena. Pitali su nas kadi smo i kamo gremo. Rekli smo jin kako i sami nevimo ča se dogaja i kamo gremo ma kako ćemo provat razvidit. Kraj mora je bilo staro misto kako ča je bila i Leptis Magna, samo je bilo manje. Va njen je istešo bil anfiteatar ki je bil na jenoj dragi i na bocih su bile sidije na kih su sidili judi ki su gjedali prestavu. Šoto na podu ki je bil popločan zi mramornimi pločami je bila pozornica. Zi svake bande pozornice su bile dva vele kipa Poluksa i Kastora a sprida njih su bile kipi od dupini ke su delale plot.

Puti su sve pejale na dosti veli forun ki je bil obkojen zi pilaštri na kih su bile kapiteli na kih su bile mramorne grede.Kolo pilaštri je raslo trsje i rozgve su se plele po mramornih gredah i delale lipi hlad. Na trsju je bilo čudo grozja kolo koga su letile i ga pile ose i čele. Sve kuće su bile brez krova aš su krovi pale pod pezu mela. Luka je bila još vavik ašenjo. Muli su bile još vavik pol noge nad moren i kada ni bilo vele vode, se jih je moglo rabit. Muli su bile grajene od velih i teških kvadratastih bloki ke su ostočno prilegale jedan na drugoga. Bloki su bile strašno teške i niti najveće more i vali jih nisu mogle premaknut niti za šćamu. More kolo muli je bilo dunboko više od tri paši i svaki brod je mogal koštat na mul. Voda je još vavik tekla zi pip i vodoskoki su još vavik hitale vodu i do četire paši vajer. Voda je tekla va okrugle kamenice kolo vodohita i ondat je po olovnih civih tekla va vele puli ke su bile basije od kamenic za dva tri paši. Voda va pulih je bila tepla i nutri se je moglo kupat. Naše konji su pile vodu zi kamenic kadi je voda bila hladna, aš je stalno tekla. Vidili smo čudo konduti i nikakovih kupalnic, term, kako ča se vidi i va Splitu. Va njih je bila još vavik voda a bile su i pokrijene, aš volti i jajanice, ke su bile za pokrivalo, su bile toliko jake i nisu pale pod pezu pušćarskoga mela. Zi Erikon smo provali vodu ka je tekla zi pipe i bila je jako dobra. Potlek smo šli skupa po taboru. Mirno smo govorili va Normanskon zajiku, jedan drugomu kazali ča nan je vidit i ča udelat. Skupa smo šli do mora i pogjedali na feluke. To su bile lipo grajene brze brodi zi jenin, dva i tri jarbuli, Jidra su jimila ozgora pilun a spodnji dil je bil na debelon konopu. Zi boceli je jadro mogal obvladat jedan čovik. Zada su jimili tvrdi ojac na dlgoj langori ka je segala skoro do polovice puti do jarbula. Sprida je bil koso nagnjen baštun i na njen je bil savijen jedan ali dva floka.

Skupa smo se seli i gjedali feluke ke su se koštivale, one ke su prihajale i one ke su hodile ća zi porta. Porat je bil pun judi, konji, kamil i osli ke su nosile robu, armu, jizbinu i vodu za vojsku. Tabor je bil na veloj čistini blizu mora. Na gorinjoj strani je bila fanj vela oaza i vode je bilo na pretek, koliko god si otil. Prije je tuda moralo bit čudo dobre trave, ma kada smo mi prišli više trave ni bilo aš su je pojile, kamile, konji i osli ki su tuda pasli. Mi smo konjen davali žito i datuje. Na sredini tabora su bile vele šatori va kih je bil Kalif i njegova svita. Šatori su bile od finoga platna, rekli su nan kako je to raslina ka udela vunu ku se ondat prede i od nje dela tako fino tkanje, zvali su ga bunbak. Kolo šatori je bilo čudo prostora i stalno su se minjale straže i hodili nutar i van oficijali.Vrata od šatori su bile otvorene široko i nutar se je moglo vidit fanj dugo. Znutra su bile sve tende obložene zi črjenu, kako krv, svilu. Nutri se je vidilo obišeno zlatno oružje, sabje, sulice, batice i perne batice, konjska arma i pokrovci. Dva šatora su bile zaprte i pred njimi je bila straža zi posebojnimi mači ke su zvali anžari. Rekli su nan askari da su nutri haremske žene i ki se košta haremu bude vaje, brez pitanja, posičen.

Kolo svih šatori su bile posajene pustinjske rožice ke se je svaki dan polivalo. Askari su se smeli i rekli kako ćeju jih njihove luši sve pojis kada se budu selili. Kalif je zbiral žene po plemenih. Svaki poglavar plemena je moral dat najlipšu hćer va harem. To je bila vela čast za poglavara i za pleme. Kalif pa je jimil talku ku su na strašan način mučili i ubili ako se je plemenski poglavar pobunil ali prominil gospodara. Ako bi se bilo to dogodilo bi bili mladu žensku pred jutro sukli do gola i ju nagu pripejali tamo kadi su spali askari. Askari ki su bili va vojarnah i nisu vidili žensk i po par miseci su šubito zavanjali mladu žensku i navalili na nju. Redali su se na njoj jedan po jedan dokjek ju nisu posve razvidali. Nato bi bile prišle čuvarice harema, to su bile starije ženske, ke su bile jeloze na mladost aš je šnjimi spal kalif, zi črnimi eunuhi. Eunuhi bi bili mladu žensku ćapali hitili jenomu priko ramena i ju ponesli par sat paši od tabora. Tamo bi ju bili napili zi vodu i ondat vezali za četire kolčići za okraci. Ruke i noge bi njoj bili raširili i ju tako pustili ležeć na trbuhu. Kolo nje bi bili hitili kosti, drobi i glavine ubijenih koz i ovac. Ženska bi bila vežena cili dan trpela na užarenon slncu. Pred večer bi bile prišle na krepalinu ku su podvonjale, kavrani, supi i druge mrcinare. Najprije bi bile pojile drobi, glavine i oglodale košćine od koz i ovac a onadt su se spravile na brižnu žensku. Koštale bi se bile, običajno prvo kavrani, mej noge. Ženska ako ni bila va nesvisti bi bila migala zi guzicu i provala se obranit. Tice, kih je bilo sve više i više, su ju kjuvale i provale njoj otvorit zadnje olito.

Nakon nikoga vrimena bi jin bilo to i uspilo. Kjuvale su njoj bokunić po bokunić čriva i ženskosti ka je bila zaradi vele rabe pred jutro i onako sva zatečena i boleća. Kada bi bili otvorili dolinji dil tila, razčupali svu rit i bedre bi bili pričeli kjuvat naprid. Ženska je blela, plakala i molila neka njoj pomoru, ma pomoći ni bilo. Pomalo je skuc postajal sve slabiji i na kraju, nakon više ur, utihnul. Ženske va haremu, znajuć ča se dogaja, bi bile začepjivale uši i stiskale oči i polačuć molile kako se nebi to njin dogodilo. Kada bi jih bili obiskali njihovi, bi bile to pravile njin i molile i rotile oci i poglavari, neka budu virni kalifu aš će i njih snać ista sudbina. Oci i poglavari su se kjeli i zaklinjali kako ćeju bit virni i kako ćeju vavik habat i poštovat samo kalifa. Istešo bi se bilo dogodilo ako bi bil kalif doznal kako je nika od njih, čekajuć uzpajena na red, bila zi kin drugin. Kada bi doznali, nakon mučenja, od nje zi kin je bila bi bili njega ćapali i pred nju bi mu bili zi užarenin ležezon spalili najprije muda, nato bi ga bili seli na kravje lajno i pustili desetak dan veženoga zi verugu, kako bi se opekline zacilile i koliko toliko zarasle nato bi ga bili poznova pripejali, va ognju zažarili železo i mu pomalo pekli samac. Najprije bi bili pekli dolinju stran samca, koga mu je morala držat ženska sku je spal zi ležeznimi kjišći. Kada bi bil pal va nesvist bi ga bili pusti. Kada je prišal sebi bi mu bili pekli ono ča još nisu spekli na dolinjoj i gorinjoj strani samca. Nakon nikoliko dni bi mu bili na isteši način pekli baticu. Onako spečenoga, bi ga bili vezali za kolčići i pustili zviron i tican, ke su udelale ondat svoje.

Ki ti je to sve pravjal ali si i sam to doživil? - Pital je poznova Kniz. To su mi sve striče, pravjali askari kalifovoga zdruga, ki su svi bili nazočni kol tih strahot. Kolo polne su se tornali kadi su bili njihovi. Zitruk jih je pital kadi su bili i ča su delali. Rekli su mu kako su pogjedali tabor i kako su se sprijatejili zi čudo drugih askari aš kako je to va boju jako dobro. Večer su se zi bivšimi sužnji dogovorili kako ćeju skupa poć se oprat i okupat va more. Kada su prišli do mora su poznova pregjedali kadi sidre feluke. To su delali petnajstak dan. Po kupanju i plavanju po moru i potlik va pulu ali termah, bi se bili svi veseli i šaleć se tornali kol svojih. Arapski askari su jih gjedali i njin se smeli kako su bedasti aš se kupaju va baharu, moru, ko je slano i nevaja za niš. Jenu večer su akoržili jenu fanj velu feluku, ka je bila fanj dugo od kraja i od drugih feluk i na koj su bila samo dva struka.

Gjedali i koržali smo ju više od dvi ure. Cilo vrime su po njoj hodili somo oni dva mornara. Odlučili smo se, misleć kako nan je sada prilika za uteć. Erik se je sukal. Klal nož va zubi i zaplaval kuntra feluki. Za njin je šal, brez besid, Grk. Drugi smo svi čakali ča će bit. Erik je prišal do feluke. Ćapal se je za sidreni konop i kako maška se je dvignul na feluku. Mornar na feluki je niš delal na jenoj bandi murade i ni vidil ča se dogaja ali je misli kako njegov kunpanj, drug, hodi po brodu. Erik je prišal do mornara, zi livu ruku mu je stisnul usta a zi desnu mu je rinul nož pod livu lopaticu i ga obrnul. Mornar je bez besed kjeknul na kolina i na to legal na tla. Grk je jistešo po sidrenon konopu prišal na feluku i va kratkon vrimenu našal drugoga mornara i ga na isti fin badnul. Pomalo su oba dva mrtva mornara skupa kalali more, Dvigli su sidro i zi flokon feluku koštali bliže rivi. Ja i drugi sužnji smo tada zaplavali kuntra feluki. Pomogli su nan se dvignut na kuvertu.

Dvigli smo jidro na jarbulih i zi giblijen, vitron ki puše zi pustinje svaku večer, zajadrili kuntra Taliji. Po kuverti smo hitili par bujoli vode i ziprali zasedenu krv ka je lažala po kuverti, kako se nebimo po njoj pošujali. Kako su feluke koštivale i odhajale nijedan ni niti opazil kako nas ni. Va Afriki noć pade jako brzo. Naše drivo se je brzo zgubilo z oči. Jidrili smo cilu noć i cilu noć nismo zatisnuli oka. Svi smo gjedali ko nas gone arabske brodi. Zjutra ni bilo nijednoga broda na vidiku. Držali smo rotu kuntra Taliji. Gibli je još vavik puhal zi fanj velu forcu. Naša feluka je rizala more i lovila šest sedan uzli. Pregjedali smo sve štive i sve kajute. Va štivah je bilo niš malo prosa, suhih marelic i suhih smokav ke nisu bile još dežbarkane. Va jenoj štivi je bilo čudo suhih mendul i fanj naranač i limuni. Žare zi vodu su bile skoro pune. Za svaki slučaj smo omejili vodu i jizbinu aš nismo znali točno kadi smo i koliko vrimena ćemo jimit dobar vitar va jadrih. Ča je bilo drugi dan va arabskon taboru ja nevin. Mi smo jadrili šetimanu dan do Talije. Ondat smo držeć se kraja još šetimanu dan jadrili do Napula. Kada smo prišli pred Napul su nas skoro potopile normanske drakari, misleć kako smo arapi, a viruj striče ni ti nebiš mislil drugčije.

Bili smo obučeni po arabskih navadah. Jimili smo široke na kičici vežene brageše. Košuju zi širokimi rukavi i priko nje njidrac ki je bil sprida otvoren. Kolo pasa smo jimili širok pas i za pason po dva kriva noža i sabju. Na glavi smo jimili suruk i čalmu. Erik se je prvi snašal i pričel blit na normanskon, mi smo vaši, predajemo se, ne napadajte. Jedan korban na drakaru je naredil svojin neka dvignu ruge. Zablel je ki ste i kamo greste. Erik a za njin i ja smo mu odgovorili kako smo ušli zi sužanjstva i kako gremo doma. Koštali su na nas i nas pejali va napujsku luku. Kada smo prišli va luku, san ti ja odmah akoržil, opazil naše ormanice i kundure. Naše hrvuaske cviti su bile na krmah i na jidrih. Nakon par ur, kada su nas pustili badrači Kraja Giskara, ja san ti striče šal kuntra jednoj ormanici. Mornar na straži me je fermal, zaustavil i pital ki san, nijedan me ni poznal a ja san bil obučen va arabsko odilo, široke svilene brageše, bilu široku stomanju i njadi kružat. Kolo pasa san jimil široki žolti pas i na glavi žolti suruk, a pason su bile dva dlge i dva kratke noža. Ja san se fermal aš san znal ako se samo obrnen ću ćapat stril va prsa.

Nato je prišal korban koga nisan poznival bil je golobrad mladić. Rekal san njih va hrvaskon zajiku: ja san Burutus netjak kniza Domagoja, Korban je rekal, ma si ti on koga su zasužnjili Vnečići i prodali Saracenon? Odgovoril san: ja, ja, a ki bi drugi bil. Nato su me pustili na brod. Vist se je raširila kako strila po svih naših drivih. Prišli su korbani svih naših pesim, kundur i veslačic. Tamo su bili sve znani korbani, ojbani, ojci, jidbani, hućbani i čudo čudo ormanci kih san poznival kako jako kurajnih i bojevitih bojovniki: Mate Kudrac, Jive Rubinić, Pere Kuš, Mate Rokovac, Jive Bez straha, Frane rogov, Anton Mocić, Pere Mičetić, Jive Dobrinjoc, Frane Žopul, Mate Frunćelin, Strilotus Morić, Osip Juratić, Bene kalafat, Miko Jurac, Frane Prnib, Anton Jilenčić, Pere Mikulin, Miko Jivac, Miko Senko, Anton Mikina, Frane Brodavac, Jure Jovanin, Miko Rožin, Jive Osipina, Jive Fratar, Frane Misleta, Jure Mileta, Marko Grošeta, Jive Poštenjak, Mate Sveti, Osip Vouk i još čudo mlajih kih ja nisan poznival. Kada smo se trefili smo svi jimili suze va očih i skoro svi smo ustali braz glasa. Niki ki je prvi prišal k sebi je rekal amamo ki junaki a seda nijedan nemore munkis govorit , ča toliko ćutimo jedan do drugoga i jedan za drugoga smo vojni i umrit. Kada san prišal na svoje san pričel pripovidat i odgovarat na sve otviti ke su zi svih stran letile kuntra meni. Ja san cilu noć pripovidal kako su me zasužnjili, prodali i opeta prodali na trgu ča san sve delel va sužanjstvu i kako mi je bilo.I ovo seda tebi striče knizu va Hrvuati, opeta ne vin po ki put, poznova pravjan istu priču. Stric ga je nato pital kako ni mogal virovat i još seda nemore virovat kako ti nevirnici i neznabošci muče naših judi.

Ma ne striče nisu oni neznabošci, oni viruju va jenoga boga isto kako seda i mi, ma njihov bog se zove Alah i njega časte i mu se klanjaju almeno tri do pet puti na dan. Grade mu isto kako mi crikve, žamije, va kih se mole. Va žamije moru prit samo muški na glavne vrata. Na sporedne vrata mogu prit i žene. Prije leh gredu va žamiju mora svaki oprat noge i ruke i slić postole i stupanje. Va žamiju svaki nosi sobu malu bijačicu na koj se klanja Alahu. Oni sebe zovu pravovirni a svi mi drugi smo za njih krivovirci. Ča si prije rekal kako su žene i divojke pokrijene od glave do nog? Kadi se ondat mladići i divojke najdu i zavole. To ti je va njihovon zakonu, koga zovu po latinsko kanun, ovako: otac se dogovori zi ocen od divčice ali mladića i ondat se oni kada su veći spoznaju i brzo za tin ožene. Va Arabiji se žene divojke od dvanast ali trinast lit a mladići od šesnajst. Svaki par jima isto kako i mi čudo, čudo dice. Va svakoj kući je po dvajset ust. Kada prva žena postane zitruka, stara, ondat muž najde drugu, treću i četrtu. Ako mu ni dosti jima još i priležnice, kako ča jih je jimil i kraj Salamun. Striče kako su naši zitruci i zitruke pravjali i va Hrvuatih je bilo istešo, ako je poginul brat je njegovu udovicu zel nje kunjado i živila je skupa zi njegovu ženu i šnjin spala i jimila dicu. Da da netjače ma to je bilo još va ono vrime dokjek nismo bili pokršćeni a sada je drugačije, jena žena i gotovo! Arapi piruju i žene se va pustinji. Tamo kol oaze, kadi je voda, kladu vele šatori i ondat pozovu svu rodbinu i prijateji i jimaju veli pir ki traje po šetemanu dan. Ma opeta muški su na jenoj a ženske na drugoj bandi. Zadnju večer kada je sve pripravno mladoženju peja njihov pop k nevistici. Cili put mole kako bi mogal ženu objubit i da bi bilo sve dobro. Kada pridu pred ženski šator muški gre nutar a pop ustane vani. Mladoženje teče nutar va posebojni šator kadi ga čeka naga nevistica. Na brzu ruku ju pogladi, pojubi i objubi i brzo teče van, noseć va rukah ponjavu na koj su ležali.

To sve mora čin prije obavit, aš ako dlgo traje misle kako je niš slabo, miškojs. Nakon nikoga vrimena muški ujde van zi posebojnoga šatora i prnese ponjavu va rukah ku hiti mej čekajuće ženske. Ako je ponjava krvava ondat je sve dobro i pir se nastavja žene tuku va bubnjići i talambasi tanca se i veseli, ako ne bi bila hićena ponjava krvava ondat pop i strici razišću ča je vzrok da ni bila. Ako je kriva nevestica i ni bila nevina ondat ju otac mora ubit a ako je kriv mladoženja aš nima muške force, ča dokažu zi sužnju ka mora snjin spat dvi noći i ako niš ne udela, ondat proglase zakon nevajat i divojka se more poznova oženit. Ava netjače! čudo si proval va tvojen sužanjstvu ma si istešo i čudo, čudo naučil, ča će ti vajat va životu, glavno je kako si seda lažvan i doma. Saraceni su kada su se spravili navalili va Jadriju i pričeli pjaškat i plinit talijanske mista. Vnečići su jih se mislili liberat i zato su poslali flotu ka jih je čekala kol otoka Suska. Prišlo je poznova do veloga boja. Spričela su Arapi zgubili fanj brodi i Vnečići su mislili kako ćeju zlahka osabatat preostale arabske brodi, ma su se prevarili, pal je vitar, arapske driva su poznova ćapale krila a veneške galije su diventale spore. Arapi su pričeli napadat jenu po jenu. Brzo su jih zarobjivali i na njih kladali svoje posade. Lažvali su dil galijoti ki su ondat delali i se borili za njih, kako bi se osvetili Vnečićen ki su jih zasužnjili. Na kraju su Vneci zgubile svu flotu i čekale su na milost i nemilost Saracenon.

Arapi to nisu skoristili, obrnuli su se. Na putu nazad va Brindizi su osvojili na prevaru, zi galijami na kih su bile veneške cviti, Bari. Bari je bil jaki kaštel zi dobro čuvanu luku, zaveruganu zi jaku verugu, i zi visokimi turnji va ku ni mogal svaki. Na zidinah i turnjih su bile hitače i vele strilometi ke su zadinjale brodi zi gorućimi strilami i zi tuču kamenja. Veruga ka je bila jaka i pol paša pod moren je fermivala svaki brod jušto na mistu kadi su hitače najboje tukle. Sprida veruge je bilo potopjenih čuda, čuda brodi. Saraceni su dil tih potopjenih brodi dvigli i jih popravili va škveru ki je bil pred zidinami. Judi va Bariju i ako nisu volili Arapi su za njih delali aš brez dela ni bilo jila. Arapi su va mistu zgradili velu žamiju i kolo nje čudo butig i trgovin.

Nutar va misto nisu pušćali nikoga zi oružjen i svaki brod ki je koštal se je moral vezat za verugu i tamo čekat dokjek mu nisu dozvolili poć nutar ali ća. Arabska flota je bila va luki za verugu i zašćićena zi visokimi jigami i turnji. Spričela po padu Barija ni nijedan težak otil Arapon prodavat niš. Nakon nikoga vrimena kada su niki jako dobro prodali svoje grzje, frutje i žito su svi težaci pričeli normalno hodit va misto i prodavat ono ča su jimili. Trgovina je pričela cvast a Saraceni su ju podpirali. Arapi se nisu pačali va težaci i zato ni bilo velih napetosti. To je lažvalo dil arabskih brodi ki su do tada pejali jizbinu i robu zi arapskih kraji va Bari. Kako su jimili više brodi su jih mogli rabit va bojne svrhe. Zi Barija su saraceni gusarili po ciloj Jadriji i napadali sada jeno a sada drugo misto. Zi bojnih pohodi su pejali plin i ga prodavali va trgovinah po Bariju. Tamo su jidrile brodi zi svih band kadi su vladali Saraceni, Španje, Tunisa, Alžira, Malte, Misira i Palestine. Zi hrvaskimi drivi nisu jimili boji. Vili su kako Hrvati va bojih zi Vnečići vavik premoreju i ni jih mikalo napas na neznanoga suvraga. Kako je trgovina po cilon sredozemnon moru zaradi jake arabske tvrdjave Bari bila jako pirikuloza i nijedan brod ni bil sigur, su Franki, Bizant, Vneci, Normani i Hrvuati potpisali pogodbu, kako ćeju skupa zatrt Saraceni i jih potirat zi Jadrije. Bizant je 869 lita poslal pod Bari četiresat bojnih driv, Franak je poslal bojnicu ka je napadala i obsedala Bari zi kraja. 871 lita je hrvuaski kniz Domagoj potomac onoga Domagoja i Ištur zi stare domovine prišal zi svoju bojnicu, ku su prevozile i dubrovaške korabje i zi svoju mornaricu je Bari bil osvojen i Arapi potučeni. Jedan od polvbani va tih bojih je bil i Burutus. Na normanskoj strani je bil jedan od plovbani Erik. Oni su se mej sobu dogovarali i skupa napadali kadi je bilo najtvrdje.

Va tih boji za Bari je bilo zasužnjenih čudo arabskih askari. Burutus jih je pregjedal i med njimi našal dva kih je poznal zi svojega sužanjstva. Oni su mislili kako će jin se osvetit i su pali na kolina moleć ga za milost. On je šal knjin jih ćapal za ruke i dvigal. Popejal jih je na svoju ormanicu, dal jin je jis i pit i pital ča se je dogodilo kada su on, Erik i drugi lažvani sužnji ušli. Rekli su mu kako spričela nisu nunkih opazili kako jih ni. Drugi dan jutrin su opazili da su zginuli. Zitruk je naredil neka vas gremo jiskat i kada vas najdemo neka vas pripejamo k njemu. Mi smo svi jiskali naokolo, mučeć, aš smo vidili ako ki drugi doznal kako vas ni, će naš zitruk zgubit glavu na coku. Večer kasno smo prišli skoro svi nazad i rekli zitruku kako vas nigdire ni. Divental je bled, od onoga živoga, kurajnoga i veseloga starca je postal živi mrtvac. Cilu noć je va njegovon šatoru gorela svića. Jutrin kada ga ni bilo van zi šatora, smo šli pogjedat ča se je dogodilo i našli smo ga na legu od kamilje kože, zi presičenin vraton. Jedan od naših askari je šal po noći curat i čul kako je brusil nož. Mislil je kako ga je zatupil kada je niš delal i kako ga želi nabrusit, ni mu palo na pamet, kako bi ga moga rabit za ča drugo. Mi ki smo ustali brez svoga kaida smo se mej sobu dogovorili i zibrali jenoga mej nami i nijenomu nismo rekli ča se je dogodilo, aš smo se bojali kako bi nas kalif sve dal ubit, ako bi doznal kako ste ušli i kako bite nas mogli izdat. Kalif je zi svu silu šal kuntra Španji, Pasali smo Tarikove stupi, Gibraltar i prišli va Europu. Tamo smo bojevali zi Španjoli i zi Franki. Čudo nas je poginulo i zgubilo ruke, noge i bilo ranjenih. Veloga uspiha nismo jimili nakon nikoliko lit smo se tornali nazad va Afriku. Poznova su nas poslali va boj, kada su naši osvojili Bari. Pripejali su nas zi felukami. Mi smo čuvali Bari, davali straže i pomagali kadi smo mogli.

Sve dokjek niste prišli vi Hrvuati smo mislili kako ćemo na ov ili on način, viš kako, zi podkupivanjen nikih glavari, moć obranit Bari. Kada ste prišli vi Hrvuati zi svojimi bojnici i zi svojimi ormanicami smo još malo ufali. Va prvih bojih vaših ormanic zi našimi felukami, kada su naše feluke fundivale kako orihove juske, smo vidili kako nimamo ćance. Svaki dan smo jimili manje jizbine va magazah i svaki dan je bilo manje askari aš su jih vaši strilci jenoga po jenoga zadinjali zi vašimi ostočnimi strilami. Prišal je dan kada ste razbili naše zadnje ufanje, brodi ke su morale pripejat novih askari i jizbinu. Gjedali smo cili boj zi turnji i zidin. Vaše pesime su se poredale kako rastegnjen pol misec, Va sredini su bile ormanice va obrnuton postroju vitrače, lepeze, zi band su bile po dvi ormanice jena uz drugu va više redi. Opkolile su naše brodi zi trih stran. Vitar je bil ne previše jak, južni, naše feluke nisu jimile puno prostora za manevrat. Pričele su se spravjat na kup i va ton mumuntu su vaše ormanice dvi po dvi pričele napadat. Zabile bi se bile va bok najbližega broda i ondat se naglo stegnule van. Va škuju ka je bila nad i pod škorupon bi bila vdrla mornica. Brod bi se bil nagnul, prijel još više mora i brzo bi bil pun do korduna. Mornari bi bili hitali more kajići i sve ča je moglo plavat, kašete, banki pokrovi od bukaport i piluni a niki su na fugu pileli i jarbuli i držeć se plavin bili na škorupu. Druge ormanice bi bile na brodi hitile mujačice zi goruću smolu i brod važgale. Tisuće gorućih stril je poletilo zi ormanic i zapalilo čuda jidar na felukah. Feluke su ustale brez brive i na milost i nemilost vaših lad. One ke se nisu predale su šle na dno, druge su va remunću pejale vaše ormanice zi trmuntanske strane Barija va jenu luku ku su čuvali Franci i vaši bojovnici. Va malo vrimena više naših feluk ni bilo na moru a vaše ormanice su pobirale onih ki su plavali na plavinah, jih veživali i zasužnjili.

Skrcale su sužnji i osvojene feluke vezali. Ormanice su se ondat poredale i va bojnon redu šle kuntra Bariju. Pridružile su jin se helandije, dramoni, galije i drakari. Pred verugu su sturgali tisuće i tisuće stril i istrelki zi hitač. Po turnjih i zidinah je bubnjalo i grmelo kako kada je jačan mediteranska nevira. Mujačice i barilci zi zapajenu smolu su kako ognjene bole letile po zraku i zadinjale krovi, puti i sve po mistu. Barilčići i zemjane poti zi kjišćari i kaškami su nakon pada, kada su se raztrešćili, sve ča je bilo nutri stresli kolo sebe. Tisuće kjišćari, gadi i pauci je lazilo, puzilo i švigalo po cilom mistu. Prestrašene zviri su badale i ujidale svih ki su jin bili blizu. Va mestu je nastal strašan strah. Žene su se molile va crikvah i žamijah i molile Boga i Alaha za spas. Zi kraja je tisuće kuhuri dviglo pričve, hitili lakmari zakučili jih za zidine i se po skalah i konopih pričelo dvizat na zidine. Naši su se provali oduprit. Tukli su se po svuda po zidinah, turnjih kalah i placah. To je samo više razjarilo napadači. Zi ajeri su tukli i razbijali vrata. Naši su na njih hitali teplu vodu i uje. Pripejali su pokrovate i se zašćitili i još zi većin jadon razbijali portuni. Kada su vjizdi razteskali su va misto navalili skrozi vrata. Najedan put su sve zidine, turnji, kale i place bili puni združenih bojovnici. Veruga je bila opušćena i združeno brodovje je prišlo va luku. Hitili su se kako cafi na naše zasidrene brodi i ako su se naši mornari kurajno borili, su jih brzo osvojili.

Ondat ste vi svi skupa Franci, Bizantinci, Vnečići, Normani i Hrvati konačno, na juriš, osvojili Bari. Va ruke združene flote i vojske je pal silni plin koga ste mej sobu razdilili. Tako smo i mi, hvala Alahu nismo bili ubiti, pali va sužanjstvo. Burutus jih je zel sobu va Hrvuati. Tamo su niko vrime delali va kampanji i potlik su se oženili i živili va Hrvuati. Arapi od tada nisu više nikada prišli va Jadriju. Domagoj je vidil kako njegove lade, ke su bile nepremogjene va bojih, nisu bile vero previše dobre za trgovinu aš nisu mogle pejat čudo robe. Pozval je najbojih kalafati zi Lošinja, Hupunta, Zadra, Trogira, Korčule i Dubrovnika i jin rekal kako bi bilo dobro zgradit i gradit čudo veće driva, ke ćeju moć pejat čudo više robe. Kalafati ki su znali za galije,helandije, dromoni i korabje su brzo po gananju rekli kako bi bilo najboje udelat načrti i ondat spravit načrti skupa i vidit ki brod bi najboje odgovaral za trgovat i ki bi se va slučaju bojne mogal brzo pretvorit va bojni brod. Ča su rekli to su i učinili. Nakon jene misečine su se svi našli i pokazali svoje načrti knizu Domagoju. Svaki je zagovaral svoj načrt.

Domagoj je pozval svoga banskoga plovbana i još nikih plovbani ki su bili bliže, ki su se najboje razumili va driva i svi skupa su pregjedali načrti i odlučili su se za brod ki je zgjedal kako postolina i dali su mi jime kundura (postol). Bil je dlg kolo sat nog, širok kolo dvajset i pet nog. Sprida je jimil tupu provu koj je na ašti bila glava od struka ali struke. Jimil je petnajs nog visoke boci i zada jaki ojac. Brod je jimil tri jarbuli i kvadrate jidra kin se je na bočnon vitru mogal cukat jedan, livi ali desni, kantun i tako je od četvornoga jidra diventalo trokutasto zi kin se je moglo i burtižat. Sprida je bil dugi baštun i na njen flok, ki je držal brod dobro va ruti. Zada je bil jedan ali dva ojca, zi kimi se je moglo jako dobro ojat. Svi meštri su ustali va Ninu i pričeli spravjat les, trupci, i delat folke od raspijenih šmrik, ke su prije toga močili va moru, boje rečeno va blatini više od šest misečin.

Kada je bilo dovojno drv su pričeli delat. Pilili su folke zi trupca, ki je bil visoka na konjićih. Jedan meštar je bil ozgora a drugi šoto. Zi velu pilu su pileli jedan potežuć gori a drugi doli. Pomalo zi velin trudon je folka za folku bila zipijena i kladali su jih jednu nad drugu i mej njih tresi ke su bile tako klajene kako bi vitar mogal šušit les. Istešo su pilili kobilicu zi dubčevoga driva i korbe zi kokoravic. Madirići su bile posebojno pijene zi finimi pilicami i planjane zi posebojnimi planjami daske su jimile na jednoj bandi utor na na drugoj intor ki se je kladal va utor i tako bratval dasku zi dasku. Na ta način kada se je brod namočil ni prijimal vodu. Prvo su klali kobilicu, ju mej sobu intojali i zi folkami osigurali svaki intaj ondat su pričeli delat korbaduru. Kada su končali korbaduru su se ćapali bokadure i ju brzo finili. Madirići su savijali na odprton ognju, močeć jih zi vodu kako nebi ćapali i sami oganj. Madirić do madirića i bokadura je bila brzo finjena. Nato su udelali pajoladuru. Štive odvojili od prostori za mornari i korbana. Klali i nutar va brod bokaduru. Mej jene i druge madirići su klali pilotinu i ju nabili. Nato su klali pajolac, kuvertu na koj su bile bukaporte za štive, skladišća, kaštel zada na krmi, tinel za kapitana i satnici i zada za ojca, Sprida je bil refuć, ujdišće za poć va mornarske prostori.

Kada su to finili su udelali muradu, stesali bitve i klali ziškujali i zakovali oči za sidra. Drivo su lipo armali zi konopi, sidri, i klali su mu niš gruža a de rešto, ostatak, su rekli kako ćuju mu klas kada bude mori i kada vide koliko dunboko gazi. Nato su mu klali sprida kosi baštun i tri jarbuli. Sridnji je bil najviši a spridnji i zadnji niš niži od sridnjega. Na kobilicu su klali malo angulane kuntra dnu fanj široke perajice ke su činele brod manje vergul. Kada je sve bilo finjeno su brod hitili more. Kada je bil mori su ga još dofinjivali. Ocvitali su pulenu ka je jimila glavu kniza, zi kiku na vrh glave zi jakimi branicami nad očih, dunboke i fiše oči, malo kragujski nos i jake mustaće ke su se sukale zi jedne i druge strane ust. Usta su bile malo otvorene i kazale lipe bile zubi ke su bile uokvirene zi punijimi usnicami. Brada je bila jaka i po sredini zasičena. Glava je ležala na jakon vratu i se nastavjala va muradu. Nato su ocvitali kuvertu, vrata od skladišć i pokrovci za bukaporte.Ondat su ocvitali muradu zi bijaku i kordun zi zlatnin ocviton. Cili brod su na to blakali zi črnin blakon. Na krmi zi jene i druge strane oja su ocvitali hrvuaski klesnjak zi zlatnimi i slebrnimi kvadrići. Oj je bil jako dug, na dugih kanjolih i moglo se ga je zi vinćen dvignut vajer, tako da ni va plitvon moru ali va rikah pačil i zadinjal va dno. Šli su na prvi navig.

Po lipoj trmuntani su dvigli jidra i partili put Ugjana, ki je bil tako nazvan aš je bil cili zognjan, goril je više od dest dan i pun ugjeni. Na polovici kunala su se fermali, obrnuli brod i zaplovili kuntra sorinju zi punimi jadri. Brod je lipo navigal i habal kumande. Na lipon vitru je bil fanj brz i ćapival je lipu brivu. Poznova su se obrnuli cukali jidra na jenon kantunu i partili kuntra Ninu burtižajuć. Spričela je šlo fanj slabo. Nijedan ni bil vero abel kako ča delat , ma va jeno dvi ure su se juštali i svi su ostočno delali na kumande i drivo je pričelo lipo burtižat i lovit brivu. Udelali su desetak bordi i prišli do pod Nin. Pomalo su brod koštali na posebojno za tu priliku udelan mul. Kniz je urdinal Banskon plovbanu neka odredi ojbani, korbana, jidbana, sindiki, sindičići i hrvi i satnika ki će krcat i dežbarkivat robu va brod. Tri štive su mej sobu odvojili zi daskami, kako se nebi roba tombala po cilon brodu. Korban je nato odredil mornari i deset bojnici zi desetačon ,ki su bili tamo za čuvat brod. Kada su zgradili prvi brod, su mu zeli šesti i po njen su pričeli gradit brodi po svih većih skverih po mistih i otocih. Brzo su zgradili više od sto takovih brodi zi kimi su ondat navigali i trgovali po cilon Sredozemnon moru.

Va to vrime se je po cilon Sredozemju raširila vejota ali Mediterana. To je bil zajik ki su znali svi mornari i svi mišćani po cilon Sredozemju. Zi tin zajikon ki je bil mišijot latinskoga, grškoga, arabskoga, hrvaskoga, kastijanskoga, francuskoga i po nika rič jingleškoga zajika, su se svi lipo sporazumivali i trgovali. Kada je Hrvuaska bila va vojni su na kundure sprida i zada zgradili kašteli va kih su bili bojovniki. Na spridnjen jarbuli ki je bil kraći i debji od drugih su klali ašer, a na vrh jarbula je bila akoržnica zi ke su mornari gjedali i koržali ča se dogaja kolo broda, a ako je rabilo i turgali zi strilami. Ašer je bil trupac ki je jimil okovanu glavu i zi kin se je moglo kada je prišal blizu skršit suvragov jarbul, razderat jidra i razbit bok ali pomest po tujen podcu.Na kaštelih su bile strilometi i hitače. Strilometi su na dajinu od trisat sežnji i više hitale zapajene strile. Strile su bile delane od trstike zada su jimile zaletnice od kalubovih per a sprida su bile ovite va stupu ka je bila umočena va uje, smolu i katran, tik pod bušcen. Prije leh se ju je sturgalo se je stupu namočenu va uje, smolu i katran, zapalilo, na ognju ki je goril va posebojnon ležeznon fogunu, počekalo kada je pričela dobro gorit i ondat namirilo priko mirnika i turgana i sturgalo. Strila bi se bila zadila va tuji brod ali jadro i ako oni kih je zadila, nisu bili na to pripravjeni, bi bil suhi brod zagorel. Kako su brodi bile nabunbane zi ujen, katramon i smolu, kako nebi prijimale vodu, su gorile kako bakje.

Hitače su na suvraga hitale barilci zi kjišćari i kaškami, poti i lonci zi zapajenu smolu i kuhji kamenja. Običajno bi se bilo boj pričelo zi strilometi, onda bi se bilo rabilo hitače a na kraju bi bil prišal va rabu ajer i čovik na čovika, meč na meč, sikira na sikiru i oštrulac na oštrulac. Hrvuati su rabili i se žnjimi lipo služili branac na zarizu va ku su lovili suvragove meči i jih lomili ali mu jih izbijali z ruk. Zi branci su se pokrivali kada je suvrag turgal strile.Prije boja bi bili na svih hrvuaskih brodih polili celi pajolac zi mornicu i po njen rastegnuli mokre ponjave. Sve jidra bi bili polili zi mornicu i po dilih broda ke su bile najviše na udaru suvraga bi bili pohitali fino melo. Ponjave i salbun su istešo bile dobre aš se ni pod nogami šujalo i drselo. Svaki brod je jimil mujačicu zi finin melon i škatuli zi velimi mravi zi kimi se je glavalo rane, ranjenin. Na svakon brodu je bil ranarnik ki je znal glavat rane. Kundura je bila vavik, va boju i kada se je navigalo, opkojena zi najmanje dvi a običajno zi četire ormanice, ke su šle čas sprida čas zada i zi band kunduri i zi bilihi javjale ča su vidile kadi. Sprida pes ali ormanic i kolo njih pa su bile veslačice zi pet struki ki su vozili na parići i uhodili za flotu ka je šla za njimi.

Kada bi bila flota počivala va koj dražici bi bile veslačice hranjene za grotami na vahti. Čin bi bile ča vidile bi bile to javile straži na drivih. Za obavistit straže su se služili zi dimon. Oganj koga bi bili zapalili na vidnih mistih bi bili razgorili, nato na njega nahitali umidnoga šmahja, friških kitin i ono ča su jimili i na ta način udelali veliki dim. Dva ali četiri judi bi bili nategnuli nad oganj ponjavu i zi obraćanjen ponjave su davali dogovorene sinjali. Pod tako moćnimi silami se je razcvitala trgovina. Hrvuaske brodi su pejale žito zi stare domovine od Črnoga i Azovskoga mora va Taliju, Francu i Španju. Zi Španje su pejale ram, tisu za boguni i žing, caklo zi Vneci, stupanje zi Trsada i robu zi Trogira ku su šili trogirski meštri od svile i tkanice ku su dobavjali zi levanta i bedene i čake ku su prele i tkale domaće tkaje od vune i stupice, za Bizant i kraji kolo Črnoga i Azovskoga mora. Va to vrime su Vnečići plačali davak hrvuaskomu knizu za lažvani pašaj uz hrvuasku obvalu. Hrvuati nisu jimili baš dobre izkušnje zi Bizanton i Vnečići. 840 lita su bez toga kako su saraceni bili stalna napas, Vnečići pod Dužden Trodonikon napali na Dalmaciju, Tada su naletili na plovbana Ljutislava ki jih je potukal. Trodenigo je zgubil više od polovice svojih driv i zi banderu po tloh se je tornal va vneci. Domagaj je na nagovor Bizanta, Vneci, Normani i Franci prišal zi svu svoju mornaricu pod Bari, koga su više od lito dni obligali Franci zi kraja a Normani, Vnečani i Bizant zi mora. Brzo kada su prišle hrvuaske brodi i vojska je Bari pal i Arapi su bili potučeni. Kada su se Hrvuati tornali nazad jih je čekalo velo presenećenje.

Bizantiske brodi su skupa zi niš veneške mornarice nenadijano napale nazaštićene hrvuaske kraji i jih oplinile i zasužnjile čudo puka. Hrvuati su jin se zato osvetili. Pričeli su napadat na trgovske brodi i jih plinit. Napadali su i mista ke su bile pod Vneci i njihove bojne i trgovske brodi. Zaradi tih napadi i porazi Vnečići, su Domagoja nazvali »pesimus dux croatorum ,hujšan kniz va Hrvuati«. Hrvuati su zbog toga bili stalno na vahti. 872 lita su poznova Vnečići pri Savudriji bili jako potučeni, Dužd Candiano ni miroval poznova je šal na omiškoga plovbana Ljutoslava. Va prvon naletu je zarobil pet nertvanskih brodi i misleć kako će potlić svu njihovu mornaricu va Neretvi i Cetini, skrcal je vojsku i šal na kraj. Tamo su ga čekale dobro izučene, vajena svega, hrvuaske kosize, ke su pomele zi cilu njegovu vojsku. Vnečići su se skrcali i va koloni dva po dva su šli kuntra kiriji. Držali su se rike Cetine. Hodili su pomalo i pipali ča je pred njimi. Više puti su se morali tornivat i poznova hodit po drugon putu do turge. Badale su jih kumarci pile njin krv pijavice, kih je bilo brižinah cetine koliko ćeš. Strašili su vodene tice, štakje, šjuke, divje patke, ribarići i race, svaki put kada je ka zi krejutanjen zletela su se je preštrašili i svin je srce padalo va butande. Gazili su po gnjecavon blatu i po močarini va koj su ustavale stupanje i jako teško se je zi zagruženoga blata potezalo i bose noge. Od hrvuaske vojske i hrvuaskih brodi ni bilo ni ćuha. Svako nikoliko vrimena bi bili vidili trupice va kih su bili zitruki i utruki i ki su vozili vrduru zi svojih vrti obkojenimi zi vodu.

Nakon tri šetimane kada su bili fanj trudni, nenaspani i nervozni, su najedan put na riki vidili čudo veslačic i lad. Driva su vozeć zi brzin hućon prišla na strilomet i sturgala čudo strilic mej kimi je svaka treća bila zapajena. Strile su zapalile šmahje i suhi paver i šaš po brigih rike. Dvigal se je silni dim, ki je dušil i dražil na kašaj i skoro se od dima ni niš vidilo.Zi desne strane rike je va bojnon redu korak po korak hodila hrvuaska bojnica. Zada pišci su bili jizdici. Kosiz je ostočno od uhod zi trupic vidil kadi su Vnečići. Naredil je strijanje i nato su bojovnici na prekinjujuč red šli kuntra zi namirenimi sulicami i prontimi kratkimi meči fužinari, ki su va takovih prilikah bili od vele koristi.Vnečići su se borili , zi svojimi helebardami i meči provali probit Hrvuaski bojni red. Trudni i prestrašeni su nervozno napadali i skoro svaki napad je finil zi zgubu. Na brig su se skrcali oni ki su bili va ladah i veslačicah i pričeli stiskat Vnečići zi druge bande. Vnečići više nisu jimili kamo. Predavali su se i molili za milost. Candijano je zi niš brodi ušal i ni se fermival sve do Vneci. Kniz Tomislav, ki je bošćinil kniza Branimira, se je kada je potukal Bugarskoga cara Samuila zi božju pomoću i pomoću pape, ki mu je poslal krunu, okrunil va Hlivnu devetsatdvajset i petoga lita, za kraja. Kraj Tomislav je zgradil novo misto nazvali su ga Biograd.

Potlek su ga nazvali Stolni biograd. Misto je po Rimskon običaju bilo podijeno zi presičnicami, kardu i dekumanu, na četire dili. Va sredini je bila vela ovalna placa. Kolo ke su bile državne palače i vela palača na tri podi kadi je stoloval kraj i kadi su bile sve državne hrvnice, čartnice sindiknice i državna badovina. Kale su spajale jednu i drugu presičnicu. Va kalah su bile kuće državnih hrvi, sindiki, badovinci, badrači, kosizi, kosizi velih plovbani, banskoga plovbana i časnici. Orban je jimil velu palaču naprotiv Krajeve. Kako je bilo misto udelano posve nanovo su mu kale i place bile široke i zračne. Zidari su koristili uskušnje rimskih graditeji i dodali još svojega, spominjajuć se gradnje još va staroj domovini, ča su mislili kako je dobro. Puk je pričel najprije prodavat va mistu na placi, svoju robu a ondat su se pomalo pričeli i nastanjivat va mistu. Misto je postajalo sve veće i rabilo je više jizbine, robe i stvari i zato se je više gojilo i delalo. Va mistu se je razvil obrt,po svuda su bili kovači, postolari, šilci, stolari, jidrari, malendari, kalafati, tkači i konopari. Kolo mista su težaci više kopali i više jimili za prodavat. Cili kraj je procval. Vele dvorane kadi su se zbirali i saborili župani veli, kosizi veli plovbani i drugi inpijegati, su bile lipo urešena zi duborezi i slikami. Risari i duboresci su prišli zi tujih kraji i zi domaćimi delali lipo i složno. Va sredini je bil dlgi stol i kolo njega šedije. Kolo zida su istešo bile poredane šedije.

Na zidih su bile okovki za bakje i mjedene kjini za obisit robu i oružje. Na sredini je visela vela ćoka od mjedi ku su skovali domaći kovači, zi sto svićnaki. Sviće su se delale od loja i čelinjega voska. Va svakon kantunu su bile, obišene na verugah, vele lončene ujanice ke su jimile deset stinji poredanih va kolu. Po ciloj dvorani se je blišćila svitlost i obsijala i najdaji kutić. Po kantunih su bile, jena ozgora druge, pulene od suvragovih driv ke su hrvuati zarobili ali važgali i ondat prije leh su zgorele jin pobrali pulene i prinesli kraju na dar. Na sproti vraton su bile vijore na sulicah, ke su bile zaplinjene va bojih. Zi svake bande su bile zarobjene meči, bodeži, bojne sikire i sidra dešvanih brodi. Zgradili su velu crikvu zi visokin zvonikon. Zvoni su naručili va Veji, kadi su jih delali Mikulinovi kovači, ki su zvoni prodavali i po ciloj Taliji. Nutri je crikva bila lipo urešena.

Zi Vneci su pripejali dvi prekrasne ćoke od murana zi po trejset svićnjaki svaka. Ćoke su visile zi štuka. Glavni luntar su delali beli fratri va Zadru. Čudo lipih slik ke su kazale Isusovo živjenje su udelali meštri zi Kastva.Put križa ki je bil jako lipo ocvitan je narisal meštar Stipan, zi Trogira. Kore va crikvi su bile klajene va četire redi. Livo su bile redi za muških a desno za ženske. Sprida na kolonicah su kječali i sidili dica. Mežnjar je pazil na svih i delal red. Po smrti Tomislava ki je združil hrvuaske zemje od Drave do mora je prišal na vlast Trpimir ki je istešo vladal zi tvrdu ruku i držal jaku hrvuasku mornaricu efuricu i kopnenu vojku va stalnoj pripravjenosti. Još vavik je držala stara navada kako je svaki struk od šesnajstoga do šesdeset i petoga lita bojovnik i kako svaki struk i struka moraju znat turgat zi strilu, sić zi mečen i jizdit luša. Još se je vavik dicu zarana učilo jizdu i rabi boguna i strile ma učilo jih se je i naviganju, jidrenju i veslanju. 9025 lita je bil va Splitu veli sabor na kon se je raspravjalo o crikvi va Hrvuati. Prije dokjek je bil Split i sve veće mista na Jadriji pod vlašću Bizanta je glavna biškupija va Hrvuati bila ninska zi Biškupon Grguron na na glavi.

Sada kada je Kraj Tomislav dobil nazad sve gradi pod svoju jurizdikciju se je pobunil spliski nadbiškup i otil pod sebe klas i ninsku biškupiju. Tamo su se vodile duge debate i noći i noći su zgubili kako bi poznova sve bilo po staron. Biškup Grgur se je držal tvrdo i va Rimu dokazal kako su njegove bukvice jistešo prave kako i latinske. Patrijarh va Ugleju ga je podprl i tako i ako je ninska biškupija pala pod vlast spliskoga nadbiškupa, služba božja va Hrvuatih se je glagolala na Hrvuaskon zajiku i va crikvah i ne samo va crikvah se je čarkalo zi glagojicu. 935 lita kada je Trpimir drugi umrl je prišal na njegovo pristoje Krešimir ki je bil istešo dobar i pametan vladar. Mornarica, efurica i kopnena bojnica je va njegovo vrime bila jačan va ton dilu svita. 945 lita kada je umrl su se, za njegovu bašćinu, aš je umrl brez diteta, pričeli mej sobu gložit župani i kosizi. Niko vrime se nisu mogli složit i to je oslabilo Mornaricu i kopnenu bojnicu. Za vrime dužda Orseola 996 je on sam, kako poglavar bojnih driv, šal na pohod proti Dalmaciji. Sva bodulska i mista na Kiriji su mu odprle vrata i se bez boja predale moćnoj veneškoj floti. Hvar i Korčula se nisu otile predat i jih je Orseolo napal potukal i osvojil. Tako je cila hrvaska obvala prišla pod vlast Veneci. Pod Vneci se je rascvala poznova trgovima mej svimi dili Jadrije i Trgovaške brodi zi svih mest pod Vneci su trgovale po cilon sredozemju. Po smrti dužda Orseola je prišlo va Vnecih do mejsobnih trvenj i njihova moć je pala. To je iskoristil hrvuaski kraj Krešimir treći, ki je poznova zgradil hrvuasku mornaricu, obnovil efuricu i ojačal kopnenu bojnicu. Va njegovo vrime je Bizant poznova pripojil sve mista od Grada pa do Budve pod svoju vlast.

1032 lita su dubrovaške i hrvaske brodi pomogle Bizanskoj mornarici potlić Arapi ki su poznova pričeli dvizat glavu. Krešimira trećega je po smrti bašćinil 1058 lita, Krešimir četrti koga su zvali Suronja. On je još više ojačal sve rodi bojnice. Zgradil je tvrdi grad klis i va njen stoloval. Sve turni i kuće je ogradil zi tvrdimi zidinami. Zidine su bile po paš i pol debele i osan paši visoke. Pod zidinami je posikal sve grmi i drva kako jih suvrag nebi mogal rabit ako bi napal grad. Na turnih su vijorale hrvuaske vijore na slebrno črjene kvadrići i kazale svin ki je ovdi gospodar. Va palačah nutri grada su bile vele dvorane zi lipo zrezbarenimi duborezi, slikami i oružjen pobranin zi svih hrvuaskih bojišć. Pod velin turnjen su bile badovine za ke su skrbili badovinci. Za grad je skrbela badračina. Vavik su bili sabori župani, kosizi, plovbani i drugih. Kraj je bil jako ostočan i svaki dan su mu morali poručit kadi je ki brod, zi čin se trguje, ča se dogaja va koj županiji i kadi se ča gradi, kadi je suša i kadi pada daž, ke rike su plovne i kadi su poplave. Teklići i kanići su stalno prihajali i odhajali zi grada. Česta do grada ni bila nikada prazna. Straža je uvik badrela i svi ki su hodili nutar su morali pustit svu armu va stražnicah. Glavar va gradu se je zval orban ali sudac, ki je va nenazočnosti kraja prezel sve dužnosti za obranu grada na sebe.

Bizant ki je va to vrime bil slab je prepustil sve mista i bodi hrvuaskomu kraju. Sada kada je bila poznova združena sva Hrvuaska se je bojna i trgovaška mornarica i efurica opomogla. Zi trgovanjen je prišla gospodarska moć. Zgradilo se je čudo kundur, ormanic i veslačic. Hrvuaske kosize su bile pripravjene po cilon krajevstvu. Svaki ki je pomislil napas na Hrvuati se je prije tri puti premislil. Hrvuati su živili na svojen svoji i nisu badali za tuje. Popravjalo se je stare kašteli, gradilo nove veće i boje utvrjene. Štanaji su bile posvuda po brigih i va Slučaju, pirikulu, opasnosti se je okolno pučanstvo zatekalo va štanaji. Rasle su sela i vesi. Gradile su se crikve i samostani. Va Hrvuasku su prišli Benediti, red ki je bil jako napridan i je širil pismenost. Prepišival i čarkal libri, bukve i knjige. Učil je judi sadit voćke, sadit vrduru, i gnjojit zemju. Svaki ki je otil se je mogal prit učit va samostan. Samostani, kapituli su bile va Opatiji, Crikvenici, Sepenu, Baški, na Punti, Veji, Glavotoku, Cresu ,Lošinju , Rabu, Senju, Zadru, Trogiru, Splitu, Dubrovniku, Kotoru i Budvi. Na Kiriji su bile istešo samostani po svih većih mistih, Sisku, Zagrebu, Varaždini, Koprivnici, Virovitici, Srimskoj Mitrovici, Zemunu, Baču, Banskoj lugi, Krajevoj sutiski, Brodu i Hlivnu. Čudo mladih judi i divojak je šlo va samostani bilo kako redovnici bilo kako laiki. Svi su oni učili i delali. Judi su videć kako se grade kašteli, samostani, crikve i tvrde gradi i sami provali udelat niš slično za živit. Gradili su prostranije, veće i sigurnije kuće. Pokrivali su jih zi pločami od kamika, kupami ke su naučili delat i zi slamu. Gradili su dimjaki kako kuće više nebi bile zadimjene i črne. Odvojili su živo od kuće i udelali mošune i štaje. Va svakon većen selu su bile kovačije, stolarije, tesarije, kolarije i postolarije.

Po mistih su bile sve moguće obrti. Po cilon krajevstvu su bile sajmi po kih su hodili trgovci i prodavali svoju robu. Po primorskih gradih i gradićih su bile sajmi ke su trajale i po šetemanu dan. Trgovci su se selili od jenoga sajma na drugoga. Za vrime sajma se ni smelo jimit oružja. Sve oružje se je moralo predat badračen. Dugo va noć se je tancalo pivalo i škercalo. Badrači su čuvali skladišća zi robu. Brodi na kih se je prodavala roba su čuvali sami mornari. Na te sajmi su prihajale brodi zi Vneci, Ćoze, Barija, Brindizija, Sicilije, Genove, Marseja, Španje, Afrike, Bizanta i zi Črnoga mora. Nisu bile ritke i brodi zi Ingleške ke su prišle skrozi Gibraltar i zi Varjag ke bi bile prišle priko rik va Črno more a od tuda va Jadriju. Kako se je sve moglo prodat i roba je hodila va špac, su judi više delali i više jimili. Od prodane robe se je davalo davak, koga su marno pobirali davčari. Krajeve badovine su bile sve punije. Zi šoldi se more čudo toga i gradili su još više brodi, ušavršivali obrti i izmišjali sve boje i boje stvari. Po ciloj Hrvuaskoj su se redale turniri i pripetavanja va turganju zi strilu, kopjen i praću. Sve to je jačalo vojsku i sposobnost obrane.

Vneci su plaćale davak va državne badovine i za to su mogle nesmetano i lažvano trgovat i pasivat po ishojskoj strani Jadrije, ka je bila i ustala puno boja za plovidbu od zahojne talijanske bane. Kraj je naredil kako će svakoga ki se bude pačal va veneški brod obisit na jarbul najveće kundure. Krajeva besida je bila zakon. Hrvuaska plemena Kačići, Gušići, Smičiklasi, Cuce, tugomorići, Babonići, Šubići, Milošići, Nelipići i drugi su poštivali i habali kraja aš su vidili kako je svin svaki dan boje.1074 lita su Normani osvojili Bari. Va Hrvuati je vladal va to vrime kraj Dmitar Zvanimir. Kako su mu niš prije toga Vnečići osvojili skoro sve primorske mista jih je kraj proval poznova tornat pod svoju vlast. Udružil se je zi Normani proti Vnečićen i Bizanton. Kraj Zvanimir je poslal jaku hrvuasku mornaricu ku je vodil plovban Jakov a koj se je pridružila i Dubrovaška mornarica. Udružena mornarica je jimila priko 150 velih driv i čuda malih , na njoj je bilo više od trejset tisuć bojovnici. Šli su napas i osvojit Drač. Stin bi bili zatvorili put Vnečićen zi Jadrije i Bizantincen nutar va Jadriju. Vnečići su istešo od svojih uhod doznali ča se dogaja i pod kumandu samoga dužda Sivija partili kuntra Draču va dogovoru zi bizantinskin carem Aleksijen. Po dlgoj plovidbi su hitili sidra va plitvoj dragi Pali. Dužd Silvijo se je odlučil kako neće čekat Bizantsku mornaricu i sam se je odlučil za napad na združenu flotu.

Sve vneške brodi su se mej sobu povezale zi konopi, bok na bok, i tako branile boki svojih galij. Na ta način su mogli više struki lažvat za boj. Bojovnikon i hortatoron ni bilo potriba pazit na galijoti i mogli su se borit kako i svi bojovnici. Va kaštelih i po kuvertah su bili rasporejeni strilci i brodi su jimile ašeri zi kimi su tukli po suvragovih brodih. Dužd Silvijo je ostočno pripravil brodi za boj, ma se ni ufal napas, zadnji čas se je premislil. Normanski kraj Guiskard, je, kada je mislil, da je najboje, napal Vnečići. Boemund admiral normanske flote je zi svu silu navalil na Duždov brod. Normani su već pričeli skakat na Vnečića kada su oni rabeć ašer na dva mista probili Boemundov brod. Brod je pričel prijimat mornicu i se je moral deštakat od Duždovoga driva. Va to vrime se je po Normanskon brodovju proširil glas, kako je Boemund ubijen. Na normanskih brodih je nastala panika. Hrvuati kada su to vidili su se potegnuli zi boja i hitili sidra pred Dračen, kako ne bi ki probil blokade. Normanske brodi su nato istešo prekinule boj i se zasidrile kraj hrvuaskih. Drugi dan je prijadrila bizantinska eskadra i se pridružila Vnečićen. Po noći su združene eskadre Bizanta i Vneci napali hrvuasko normansku flotu. Bizantinci i Vnečići, kin su Bizantici dali »grški oganj«, su napadali zi svin ča su jimili. Grški oganj ki je posve unišćil Arabsku flotu pred Bizanton, zaradi vele požrtvovnosti normanskih i hrvuaskih mornari ni jimil veloga uspiha.

Hrvuaske brodi su bile sve pokrijene zi mokrimi bijačinami i salbunon, grški oganj kada bi bil brizgnul na njih bi bil pričel gorit na bijačinah, ke bi bili mornari brzo hitili more. Tamo kadi je još gorelo bi bili brzo pokrili zi melon. Normani su svoje brodi napol potopili, stin su zgubile brzinu ma su bile delno pod vodu i tako jin oganj ni previše škodil. Jena i druga flota su se potegnule zi boja i šle popravjat svoje brodi. Tako je Drač bil spašen i blokada Otranta ni uspila. Niš kašnje je zi silnu vojsku prišal pred Drač sam Car Aleksije. Robert Giskart je skrcal dil bojni zi driv i jih poslal va boj proti carskin postrojban. Hrvuasko Normanske postrojbe ke su bile postrojene va kosize su čekale carsku vojsku va ušćacih, na brižinah, sutiskah i kolo potoki i rik , kadi se ni mogla razvit i morala se je borit po tatiki ku su nametnule združene sile.

Kada je prišlo do odlučnoga boja su carske sile bili toliko zmučene, prestrašene i trudne i jako brzo su podlegle. Drač se je još par miseci držal a ondat se je predal. 1084 lita su poznova združene mornarice Hrvuati i Normani zi 120 velih brodi i čuda malih mej kimi su bile strašan pesime ali ormanice osvojile Krf. Papa, koga je napal Nimški cesar Henrik IV, molil je Vikingi neka ga pridu obranit, Normansko-Hrvuaska vojska je šla kuntra Rimu i spasila Papu Grgura VII. Kada su uredili stvari va Taliji su poznova skupa šli kuntra braču Krfu. Tamo su naletili na združeno Bizansko-Venešku flotu. Prišlo je do strašnega boja. Šli su brod na brod. Grški oganj poznova ni bil jako učinkovit. Sve more je gorelo, brodi su tonule, bojovnici i galijoti su plavali na razbitih kaštelih, veslih i jarbulih, bleli i zapomagali i jedan drugoga i va moru ćapivali za kršćavci. Hrvuaske lade su razbijale boci galij, dromoni i helandij. Ašeri su razbijale kašteli, jarbuli i murade. Kosile po kuvertah. Strile zi jene i druge bande su žele svoju žetvu. Guiskard je prvi vidil kako se ne će dobro finit i naredil je svin udruženin drivon neka biže kuntra tumanu.

Nad mirišćen je po svuda bil gusti bilo bili bilo črni dim ki je pekal oči, sušil usta i dražil kožu. Na širini su se poznova zbrali. Koliko se je to dalo, navigajuć mori, popravili škodu na svojih brodih. Poslali su uhode, na malih veslačicah, ke su koržale kadi je i ča dela, bizansko veneška mornarica. Guiskard je šal poznova kuntra združenoj floti. Va strašnon naletu je potukal najprvo Bizansko a ondat i Veneško brodovje. Poznova su gorile more i nebo. Lomile su se ašte, korbe, madiri, jarbuli, baštuni i vesla. Pucale su glave, lebra i okraci. Po svih brodih je tekla krv i ocvitala more zi črjenin cviton kolo svih brodi. Mrvih se je , aš su pačili va boju, hitalo priko murade more. Ranjeni su se sami sklanjali tamo kadi nisu pačili bojovnikom.

Dužd Silvijo je jedva spasil glavu i bižeć pred hrvuaskimi ormanicami i vikinškimi drakari. Va Vnecih su ga optužili za zgubu, moral je pred sud. Suci su ga pitali ča se je dogodilo zi njihovu dobro armanu i izučenu i jako drago plaćenu flotu. Silvijo je najprije mučal a ondat je pregovoril. Rekal je: časni sude naše brodi san sam gradil, bil po dnevi i po noći va naših arsenalih i škvarih. Pregjedal svaki madir, korbu, aštu, jarbul, baštun i pilun, čaval, rebatin i pašajicu. Opipal svako jadro, flok, konop, konpčić i vijoru. I šubito menti zaminjali sve ča ni bilo vajatno, znal san za svaki dukat koga smo zač potrošili i bil san jako vesel kada san vidil našu flotu ka je blišćila na slncu. Jidra naših galij su se bilila i na dlgo širila strah našin suvragon. Kada su naše galije plovile kuntra sorinju jih je bilo lipo vidit. Naši mornari, ki su bili na tih brodih su bili bojan ča san jih mogal zbrat. Mislili smo kako se neće nijedan ufat niti nas pogjedat od straha a kamo napas. Dogodilo se je čisto drugačije leh san mislil. Hrvuati na svojih brzih brodih, ke nismo zalud nazvali pesime (strašne) nisu niš badali za naš blišćeći zgjed. Ni jih bilo niš strah naših stroji i naših kuhuri. Zgjedalo je, kako samo čekaju naše brodi za se šnjimi ogjedat i jih napas. Prišli su kako šijun zi vedroga neba.

Svaka njihova pesima je zela svoju turgu, bubnji su bubnjale sve brže i brže i parale uši, vesla su sve brže veslala i pesime su ćapale strašnu brivu i kako na vajah je svaka šla zi probojnin hućon na svoju galiju. Pričele su se kršit vesla na naših galijah. Zabijale su svoje arti va boki naših driv. Potezale se van i va škuje ke su bile jako vele je pričela prodirat mornica. Naši kuhuri su škuje provali zaprit zi inceradu. Preškujan brod ki se više ni mogal jako premikat je bil kako stvoren za drugi napad. Brzo je druga pesima zabila svoj art va bok. Va novu bužu je poznova navalila mornica i potopila pol broda. Nato su korbani pesim hitili na naše galije zapajene mujačice zi smolu, ka je cidila i se širila po kuverti. Plamen je ćapal naše murade, jarbuli, kašteli i sve ča je moglo gorit. Goruća smola je cidila na ruke, noge, tula i glave naših galijoti. Naši mornari su provali spasit glave i hitali su se more. Ćapivali su se za daske, pokidane jarbuli, škrinje i deli murad. Strašan dim ki je zi gorućih galij, ovijal more i nebo je pekal oči i ognjal dih. Hrvuati su kako djavoli skakali na galije i zi svojimi mači fužinari i težicami ubijali sve ča se je micalo. Kada je bil brod napaden su prvo lažbali galijoti, presikli zi težicu verugu i jih pustili neka tuku i ubijaju svih naših kuhuri. Hrvuati su strašno kurajni, znajdjivi,ustrajni i kada odluče bojevat se, bojuju. Njihov kuraj i njihov bezstrah je takov, kako bi i samoga vraga pitali ognja, kada bi ga trefili. Suci su pitali: ma ča želite reć kako su naši mornari i kuhuri bili straširiti i nisu se borili? » ne to nisan otil reć, ma borit se zi takovin suvragon, ki nima straha i koga ni briga ako će umrit ali ne, je jako, jako teško.

Suci su se pogjedali i poslali Silvija van. Nakon nikoga vrimena su ga zvali nutar i mu rekli kako će bit kaštigan i zaprt va pržun. Nato su ga badrači ćapali i zeli mej sobu va pržun. Va Pržunu su ga presukli i klali va jenu kamaricu pod krov. Nutri va kamarici je bilo niš malo slame, Vrč zi vodu i jedna vrčina za delat potribu. Na vratih je bil jedam mali fineštrin ki je bil zaprt i kroz koga su stražari gjedali nutar ča dela. Na zidu su bile aneli i veruge zi konabjicami za ruke i noge. Zidi su bile klesane od bračkoga kamika. Pod je bil od zemjanih pločic a krov od olova pod kin je bila mriža od železa. Na krovu je bila puneštrica duga jenu nogu i široka pol noge kroz ku je prihajala svitlost i zrak. Na spodnjen delu vrat je bila mala portelica. Na jeno tri noge od poda je bil va zidu varmarić. Kada je prišal va kamaricu je pričel študijat zač je ča. Slamu je klal na kup va jedan kantun i malo pospravil po podu. Vrč zi vodu je klal va ormarić va zidu Va samon kantunu je bila škuja duga i široka tri palci. Ni vidil zač je ta škuja. Misli je na ovo i ono ma ni prišal do zakjučka. Večer su prišli kuštodi ( čuvari va zatvoru) i mu klali na ruke i noge konabjice. Slama ku je bil spravil va kantun je bila predugo od mesta kadi se je mogal vežen ses i po noći je sidel i sideć spal na kamiku. Veruge mu nisu dale protegnut se i leć. Po noći je postal žajan ma ni mogal do vrča zi vodu. Jedva je čekal jutro. Kada su prišli jutrin kuštodi su ga molali. Rekli su mu neka nosi vrčinu va baril. Kad je ćapal vrčinu su ga rinuli i je pol pišake prolil po sebi i po podu.

Kuštodi su se smeli i ga tirali do barila. Kada je spraznil vrčinu su ga poznova popejali va kamaricu. Naredili su mu neka očisti pod od pišake. Moral je sve čistit zi rukami aš ni jimil krpe za čistit. Zatvorili su vrata i ga pustili neka čeka. Nakon par ur su mu skrozi škuju na vratih klali jedan hjibčić i nalili va vrč vode.Seda kada je znal kadi mora klas slamu aš drugačije će opeta spat na podu ju je posložil pod aneli. Vodu je klal zbande i hjibčić kruha na grjak od vrča. Vrčinu je istešo klal blizu slame, kako bi mu bila pri ruki po noći. Svako jutro još na svitlac je moral spraznit vrčinu va baril, ki je bil va posebojnoj kamarici. Baril su svakih deset dan po tri pržunjeri na čiverah nosili spraznit more. Prvi put kada su praznili baril, nakon ča je bil zatvoren, ga je moral on nosit i svi ki su ga vidili su mu se rugali i smeli. Roba va ku je bil obučen je bila stara, napoštu, malo ušpitna i zažirala ga je po pazuhah i mej nogami.

Postole ke su jimile drveni poplat su lupale i delale šušur, na glavi je jimi nikakov stari mornarski klobuk , ki je bil na dvih mistih škujav. Kada je pasival pod stržu su se svi ćapivali za nosi i mu govorili kako je njemu lahko aš jima na glavi propuh i zato ne vonja smrada. Dičina kih je bilo po kalah i kolo kanali koliko god si otil su se rugali zi pržunjeri, njin švikali i ukali. Jedva je čekal poznova prit va pržun , ma straži ni bilo fuge i hodili su pomalo, tirajuć tobože onih, ki su se rugali zi pržunjeri. Kada je prišal va pržun ga je čekalo novo presenećenje, komad kruha koga je bil pustil za drugi dan na grkju od vrča, su kada je prišal, lipo jile dvi debele pantigane. Pantigane su se leno obrnule ga pogjedale zi svojimi malimi očići i ušle skroz onu skuju od tri palci van. Drugi dan je bil lačan i jedva čekal tretje jutro kada bude poznova ćapal kruh i prominil vodu. Treći dan je prišal jedan od kuštodi i mu rekal kako ćeju mu davat malo više jis ako njegovi to plate. Prnesal mu je malo harte i lapiš i rekal neka piše svojin kako će umrit od glada ako mu nebudu njegovi stražari davali jis više leh je to odrejeno i neka jin plate za jizbinu. Kada je to napisal se je kuštodo obrnul i brez beside šal van. Čekal je još dvi ure i kada je prišal kruh i kada su mu prominili vodu je brzo sel na slamu i sve pojil. Kroz fineštrin ga je brzo pogjedal kuštodo i šal.

Drugi dan je poznova celi dan bil lačan. Kada je treći dan prišal on kuštodo zi kin je govoril i komu je dal buletin za svojih, je kuštodo rekal kako njegovih ni doma i kako jin ni mogal dat buletin i zato ni mogal kupit niš jizbine zanjega. Čekal je poznova dvi ure i nato je dobil hjibčić i jenu ripu. Ov put ga ni pojil leh prepolovil i klal polovicu va ormarić, kadi nisu mogle prit pantigane i mu pojis kruh. Ripu je pojil i bila mu je jako dobra, činelo mu se je kako je boja od svake jabuke, ke je više puti jil na vijajih. Večer je bil lačan i kruh va ormariću ga je dražil ma samo ga je gjedal i ni ga pojil. Večer kada su ga prišli kuštodi vezat zi verugu je jedan, kako slučajno zaprhnul pol hjibčića i ga hitil po podu. Vežen ga je na sve načini proval potegnut k sebi ma ni uspil. Zimučen od natezanja i gibanja zi zariženu kožu od verug na rukah i nogah je zaspal. Zbudilo ga je mjaskanje i vidil je tri pantigane ke su pomalo zi velin gušton jile njegov kus kruha.

Blel i kričal je na njih i hital slamu ma one nisu za to badale. Mirno su jile naprid i pomalo jena po jena, brez fuge, šle van po onoj škujici, kada su kruh pojile. Jutrin je bil lačan i jadan nasebe . Mislil je kako bi bilo boje pojis kruh leho ga pustit pantiganan. Kolo polne je pričelo dažjit i skroz puneštricu na krovu je padalo va njegovu sobicu i ju svu zmočilo. Šetal je lačan od jenoga zida do drugoga i sva se je tresal od zime. Kuštodi su to jedva čekali i poznova mu rekli neka napiše buletin svojin i neka napise koliko dukati moraju dat. Napisal je deset dukati. Kuštodi su ga pogjedali i pitali ča samo toliko van vridi živjenje. Napisal je još jenu ništicu i zi slovi istešo napisal cento, sto, kako oni nebi napisali više. Drugi dan su mu prnesli niš jis, kruha, mirlina i malo suhih smokav, i va jenoj zemjanoj butijici ocat i uje od ulik pomišano skupa i jenu dasku za ku su mu rekli neka ju klade na krov kada bude dažjilo pa mu neće močit. Dasku je klal pod kup slame i tako ju hranil, a bilo mu je i teplije kada je sideć spal. Sel se je na slamu zel va jenu ruku mirlin ki je bil samo napol operen i pričel jis najprvo zi one bande kadi je bila nat , aš tamo je mirlin vavik malo žuhkast. Klal je vusta čičić kruha i zi gušton jil, pomalo misleć kako je mirlin dobar. Tako je jil mrvicu kruha i malo mirlina.

Parelo mu se je kako je mirlin boji od svake naranže i drugoga frutja. Mislil je o tomu kako ga ni i zač ga ni nikada jil dokjek je bil lažvan. Ni mogal i ni mogal mislit kako je ta mirlin tako dobar. Nato je na bokunić kruha polil malo uja i osta. Pustil je naka se kruh malo napije i ondat ga klal vusta. Učinilo mu se je kako je to najveća slast na svitu. Ni mogal virovat kako to prije ni nikada jil i kada je vidil svojih mornari kako to jidu mu se je parilo kako je to niš jako slabo i kako to moru jis samo osobe nižega roda. Novi Dužd Vitalo Feriera je dal gradit novu flotu, sve stare brodi je obnovil i kada je mislil kako je strašno jak je šal kuntra združenoj Hrvuasko - Normanskoj mornarici. Združena flota je va Valoni popravila sve svoje brodi i zgradila još čuda novih. Kol boda Sezan je prišlo do boja zi Vnečići. Njihove brodi su bile na razbite leh raztreskane po cilon valonskon zalivu. Feriera je prišal srićno va Vneci zahvajujuć jednoj maloj veslačici, ka ga je slučajno pobrala zi jene škrinje za ku se je držal i molil boga neka ga spasi, kada je boj bil finjen. Ojbanu je obećal tisuću dukati ako ga spasi i pripeja va Vneci. Ojban ga je vozeć šišno kolo bodi, čekajuć kada je buralo i vozeć po noći i bonaci pripejal blizu Vneci i tamo pustil.

Dogovorili su se kadi će mu dužd klas tisuću dukati i kada. Kada je Feriera prišal va Vneci je drugi dan šal va duždevu palaču i još isti dan predložil sinjoriji neka pusti zi pržuna dužda Silvija. Rekal jin je kako je i sam proval isto ča je proval bivši dužd Silvijo i kako tek sada vidi ,kako se je teško borit zi Hrvuati. Sinjorija je odobrila, i Silvija pustila van zi pržuna. Tri ali četire dni je bil lažban i ondat su mu prerizali kršćavac va gunduli kada se je pejal na placu svetoga Marka. Čudo vrimena se je po Vnecih govorilo o tomu ki ga je i zač ubil, ma prava jistina se ni nikada doznala. Kuštodi ki su se bojali kako će jih paližat , aš su ga čineli davat dukati za preživit, su se dogovorili i podplatili gondujeru ki mu je presikal krščavac za deset dukati. Nakon nikoga vrimena kada se je pozabilo na Silvija su i gundujera našli va gunduli zi presičenin vraton. Za vrime pohoda je umrl normanski kraj Guiskard i novi kraj Roger je prekinul boji zi Vnečići i Bizanton. Sve brodi su se tornale va svoje luke. 1089 lita je umrl od kapje Dmitar Zvanimir kada je jimil veli sabor na Kosovu poju blizu Tnina , stolnoga grada kraja Krešimira.Pričele su svaje kolo njegove bašćine i to je oslabilo Hrvuasku mornaricu, silu ka se je zi velin uspihon borila proti do tada jačin pomorskin silan na svitu. Nakon dugih svaj je bil za Kraja zibran Petar Svačić. Zi boji za vlast rasipjena Hrvuaska ni više mogla držat jaku i velu mornaricu, a skarsala se je i efurica i nje vojna moć na kraju. Va mejsobnimi trzavicami je poginula strašno puno judi i opustošene su bile skoro sve županije.

Va to vrime su va Hrvuasku prodrli Ugri. Petar Svačić jih je čekal na hlmini Gvozdu. Prišlo je do strašnoga boja. Hrvuati su čekali Kolomanovu vojsku va ušćacih, sutiskah i bočinah. Pomalo su se potezali nazad i davali otpor. Kada su mislili, kako su Ugri fanj unišćini, su šli va odlučan boj. Ugri su brzo jašuć pripejali novu vojsku i potukli Hrvuaske bojovnike. Hrvuaski kraj Pere Svačić je poginul. Va Hrvuatih se je vodil partizanski rat zi Ugri još dvajsetak lit. Na kraju su hrvuaska plemena potpisali mir zi Ugri. Va zlatnoj buli je bilo začarkano kako će svaka država jimit svoj sabor, i svoje županije, svoju vojsku i svoje biškupije i kako će jimit skupnoga kraja ki će se posebojno krunit zi krunu va Budimu i posebojno zi Krunu va Zadru. Tako su bile dvi države vežene zi skupnin krajen ( personalna unija). Vojsku po Ugarskoj ćeju oskrbjivat Ugri a po Hrvuaskoj Hrvuati a kada gre vojska vojevat van zi svoje zemje onda će bit na trošku Kraja i njegove badovine. Ugri izrazito stepski puk ni jimil čudo posluha za more i mornaricu. Hrvuaske mista, su same uzdrževale ka brod ka dva i čuvale trgovske puti, koliko su mogle. 1190 lita su se vnečići poznova pokazali pred Zadron va namiri kako bi ga osvojili i tako dobili još jenu upornu točku na ishojskoj strani Jadrije. Zadar ki, je pričekival kako bi se to moglo dogodit je jimil pripravjeno fanj velu mornaricu. Zadarski polvban , ki je jimil velu podporu od skupnoga hrvuasko – ugarskoga kraja, je jimil razdelanu tatiku za svaki slučaj. Vnečići su se pokazali na Punti Miki, kraju kadi su već jedan put doživili strašni poraz. Njihova flota, ka je bila sastavjena skoro samo od galij, dobro opremjena, zi izučenimi kuhuri, oficijali i admirali se je pokaživala pred Zadron va svoj svojoj moći, misleć kako će ju se zadrani prestrašit i popustit tako veličanstvenon brodovju i njigovoj moći. Zadrani su i ov put čekali neka bonaca.

Pred zahoj je vitar pal. Bavica je postajala sve slabija i slabija i na kraju je cilo more diventalo kako uje. Va njen su se zrcalile silne vneške galije. Galije su pričele spravjat i savijat jidra, pripravjajuć se za noć. Kada je bonacalo i more pričelo minjat cviti i ocviti zahojnoga neba i hitat duge hladi od plavajućih brodi, su kuntra Vnečićen poslali fanj veslačic, ke su se brzo rugajuć, koštivale. Vnečići su se pripravili za napad, misleć kako ćeju lahko osabatat tako nišćetnu flotu. Veslačice su prišle na strilomet, sturgale niš strilic i se brzo tornale kuntra Zadru. Vnečići su zarugali i zi galijami pričeli lovit veslačice. Veslačice su šle kuntra Punta Miki. Galije su rugale za njimi. Nadzornici su brzo tukli po tamburih, timpanih, i podvojili huć kako bi ćapali lahke veslačice. Bič je švikal i ožimal zadnju moć zi veruganih galijoti. Ojbani na veslačicah, ufajuć va svoju brivu, su se stalno držali van strilometa zi veneških galij, ma dosta blizu, kako bi vnečići mislili da jih moru ćapat. Veslačice su vozile malo ovamo, malo tamo, minjale su rutu i se delale kako su njin veslači trudni i ne moru više daje. Kada bi se bila galija zi svu brivu pričela koštivat, poznova bi bile zarugale i se dištakale od galije. Galijoti su postajali sve više trudni i niti frušta niti obećanja, kako ćeju sve lažvat ako budu veslali nisu pomogle. Galije su postajale sve sporije i sporije. Vitra ni bilo ki bi ma i za njmanji čas zaminjal glijotske mišice i jin pomogal se refat.

Va mandraćih i blizu grot su čekale pokrijene zi kitinami i ponjavami hrvuaske sagene. Kada su jih galije malo pasale, su brzo hitile kitine i krpe i zi svu brivu zavozile kuntra galijan ke su jimile otvorene boki.Galije su se provale obrnut i čekat ormanice obrnjene zi provu ma jin manevri nisu uspili. Brze, sulite ormanice, vozeć zi probojnin hućon, su bile vaje kraj njih i njin pričele bužat boki. Korbani su prije leh su se deštakale od ziškujanih galij nanje hitili zapajene mujačice. Zapajena smola je goreć tekla po kuvertah. Cidila na galijoti. Palila jin hrbti, ruke noge i glave. Kašteli, ke su bile premazane zi ujen i katramon, su gorele kako bakje. Oganj su ćapale i jarbuli , konopi i jidra. Brodi su kako zapajene bakje plutali po mirnon moru. Galije ke još nisu bile napadene su , videć, kako goriju druge, provale uteć. Brze ormanice su jin slidile. Pasale jih za pol mije i ondat se naglo obrnule udelale kolo i napale zi boka. Polomile bi jin sve korbe i udelale velu škuju na boku.

Mornica je, kada se je galija potegnula van zi boka, vdrla va galiju. Kuhuri, i sva kipaj se je proval spasit kako je znal i mogal. Skakali su more. Hitali more daske, i sve ča je moglo plavat i onda na ton plavali. Ormanci su skakali na galije. Zi toporačami presikli verugu za ku su bili veženi galijoti i jih lažvali. Galijoti, a najviše jih je bilo sužnji zi Hrvati, su poskakali more zi broda i gjedali kadi su njihovi mučiteji, kapitani, timbani, i kuhuri i sva posada i jih mori ubijali, tukli zi čin su mogli i topili. Na krv su prišle morske pasi, ke su zi punimi gubicami judskoga mesa parale morski škorup i se najidale do sita. Jedna za drugu su se sve galije ali predale i pod hrvuasku stražu vozile kuntra Zadru ali pa su goreć plutale po bonacanon moru. Veslačice, ke su kunpanjale ormanice, su pobirale po moru galijoti ki su se poznali aš su jimili konabjicu kolo vrata i kolo noge. Na kraju su galijoton kovači, zi posikači na nakovnjih, znimali konabjice, ke se nisu dale otvorit aš su bile od rije posve zapeštane. Konabjice su bile na nogah žažrte va meso i znimanje zi posikačen je bilo jako bolno. One na vratu su bile nikoliko boje i se jih je znimalo lagje, leh one na nogah.

Galijoti su na lažini, va veloj luki prali, sebe i svu robu ka je strašno vonjala. Kada su se oprali i kada se jin je roba posušila ali jin je niki dal drugu, su jin dali jis i pit i ondat su jih pustili neka gre svaki svomu domu. Čuda galijoti se je prijavilo za ormanci na pesimah i za galijoti na zarobjenih galijah, ke su seda bile va hrvuaskoj mornarici. Takove galije, na kih je posada bila sastavjena od lažvanih galijoti, su bile strah i trepet za sve veneške brodi, ke su pasivale po Jadriji. Srca lažvanih galijoti su bile pune, tuge za svojimi, kih su običajno Vnečići poubijali, pune mržnje, bisa i osvete zbog onoga ča su sve doživili od kada su jih zasužnjili. Nijedan jin ni mogal zapovidat. Kada su vidili drivo zi cafon na jidru su ga slidili, pomalo mu se koštivali i kada njin se je pokazala prilika ga napali. Pri gonjenju su se služili zi svimi fini. Klali bi bili na jidra cafa i venešku vijoru ali cviti Bizanta, ki je bil zi Vneci, kako gospodar, dobar i Vnečići ga se nisu bojali. Po boju su lažvali svih galijoti a svih Vnečići obisili po jarbulih. Plin su razgrabili i lažvanin galijoton prepustili brod.

Takove galije nisu jimile duge izbire leh napadat sve brodi ke su trgovale po Jadriji, kako bi preživile. Večer je cili Zadar bil va svitlu. Po svih zidinah, turnih i kulah su goreli ognji. Posvuda kolo mora su bile važgene ognjići i na sred mora su bile splavi na kih su gorele ognji. Skoro svi judi su nosili bakje i bakjada je hodila kolo Zadra. Sprida punte Mike su gorile galije, ke je korenat pomalo nosil kuntra sorinju. More kolo gorućih galij je bilo ocvitano zi črjenožuto zelenin cviton. Još vavik se je čulo zi galij ali na daskah kolo njih bolne kriki ali kriki ke su zvale na pomoć. Veslačice su još vavik vozile naokolo i šalvivale onih kih bi bili našli.

Zadarski župan je pozdravil svih nazočnih. Lipo jin je zahvalil na premoći i rekal neka se previše ne vesele, aš Vnečić će opeta provat pokorit grad i neka budu vavik pripravjeni za ga branit. Dugo po noći se je pivalo, pilo jilo i veselilo. Nakon nikoga vrimena kada je prišla dika zadranon, od skupnoga kraja zi Pešte, su se poznova veselili i udelali bakjadu. Kraj je poslal i fanj ekuli za popravit sve, ča se je va boju na drivih dešvalo i još je ustalo za zgradit nikoliko novih ormanic i kundur.

Poveznice

Reference

Original early-Croatian legend, noted in 1950-1951 by Rado Žic Mikulin & Anton Mrakovčić Pavlić in port Punat, Krk island (now in press: Zbornik Rani Hrvati do stoljeća VII, Croatian scientific society for Ethnogenesis studies, Zagreb).