Hrvatska Wikislavia

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži

Hrvatska Wikislavia (WikiCroatia): - To je noviji nacionalni projekt hrvatske Wiki-enciklopedije i internetne knjižnice (databaze) u okviru medjunarodnih združenih projekata Meta-Wikislavia, a otvoren je na klasičnom hrvatskom jeziku od 10. listopada 2007., ali je opet ugašen 15. prosinca 2009. kada prestaje postojati sveukupna Wikislavija, čiji se ukupni sadržaj nalazi spremljen na Web-arhivu.

Abstract

Project Croatian Wikislavia (WikiCroatia): - This is new national project of a Wiki-encyclopaedia and internet-library within the international wiki-group Meta-Wikislavia, opened from October 2007. It may be also an open internet school for the free self-education of any interested wiki-users on regional and national topics. It is not a general encyclopaedia in Croatian, and it does not include all world topics (as Croatian Wikipedia); it is a specialized wiki + database including chefly details on Croats, Croatia and bordering countries, and far countries only if linked by early Croats migrations, new diaspora, Croatian oversea explorers, similar calcareous areas, and other connecting links. Its main language is the classic Croatian (to 1918), but Croatian topics written by emigrants and foreigners may be also in English or other major languages. Special dialectal articles written in Chakavian or Kaykavian may cover any topic in world: for special topics on Chakavian and Kaykavian dialects, see [1]. Its leading principles are: total openess, no any censure, the last modern data, true informative reliability (no formalistic 'neutrality'), a moral approach - but also the objective elaboration of taboo-topics (elsewhere blurred or eliminated). The false neutrality, ideological censure, officialized demagogy, destructive hypocrisy and immorality, falsified blurring and eliminations, clans domination and outvotings, and other deviations of some ' Wikipedians' here are not acceptable.

Temeljna načela

Višejezična wiki-zajednica Meta-Wikislavia nastala je nedavno u Europi i brzo se proširila upravo zbog brojnih pogrešaka i nepravilnosti koje su dosad već ometale i otežavale suradnju unutar klasične Wikipedije. Zato su baš takve pojave u ovoj novoj wiki-grupi uglavnom izbačene, ukinute i zabranjene, a suradnici koji to opet pokušaju unesti i obnoviti, uklanjaju se pa potom mogu jedino biti pasivni čitači. Ova se bezuvjetna načela nadasve strogo provode unutar Wikislavije:

 • Nema (ukinuto i zabranjeno): nema birokratske uprave, nikakvih 'administratora', ne idejna cenzura, nema antielitizma, nema nikakvog nadglasavanja, nema formalnog neutralizma, izbačena je 'mainstream' ideologija, ne 'glajhšaltanje' u popkulturi, nema taboo-tema, nema zamagljivanja problema.
 • Ima (bezuvjetno treba): puna sloboda tema, masovna inkluzivnost, samo materialna istina, puna vjerodostojnost, modernizam 21. stoljeća, samo najnoviji nalazi i otkrića, jasno i otvoreno pisanje, nove ideje, futurologija, pjesme i književni tekstovi za odgovorno i ozbiljno obrazovanje. Smisao zajednice Meta-Wikislavia nije da samo bude obični formalni sveznadar, nego i složena databaza tj. internetska knjižnica svih znanja i dokumentacije na pripadnim jezicima i o pripadnim kulturama.

Ciljevi i namjena

Tri su glavna i temeljna cilja tj. svrhe u djelatnosti ove WikiCroatije:

 • Specijalizirana znanstvena i kulturna wiki-enciklopedija Hrvata, hrvatskog etnoprostora i inih s nama povezanih zemalja i naroda sa najnovijom i vjerodostojnom dokumentacijom na ozbiljnoj i odgovornoj strukovnoj bazi.
 • Internetska knjižnica tj. digitalizirana databaza sve dostupne dokumentacije o Hrvatskoj i Hrvatima.
 • Otvoreno internetsko učilište za slobodno i moderno samoobrazovanje zainteresiranih wiki-korisnika o raznolikim regionalnim i nacionalnim pitanjima.

Opseg djelatnosti

Ovo nije neka opća enciklopedija na hrvatskom jeziku pa zato ne obuhvaća raznolike općenite i svjetske teme (poput hrvatske Wikipedie - s kojom se manjim dijelom preklapa), nego je to specijalizirani wiki + databaza za čim brojnije podatke i vjerodostojne prikaze o Hrvatima, o samoj Hrvatskoj i najbližim susjednim zemljama, dok ine narode i udaljena područja svijeta pobliže zahvaća samo preko ciljanih tematskih veza: hrvatskih doselidbi iz pradomovine, naše prekomorske diaspore, hrvatskih istraživača svijeta, inozemnoga vapnenastog krasa i sličnih zajedničkih poveznica (ine opće teme na hrvatskom treba slati u Wikipediju). Naprotiv, posebni dialektalni članci na čakavici i kajkavici mogu biti o bilo kojoj temi na svijetu.

Jezične inačice

Temeljno zajedničko načelo mnogojezične wiki-zajednice Meta-WikiSlavia jest, da su bez obzira na političku veličinu i gospodarsku moć, sve nacionalne kao i dialektalne kulture Eurazije ravnopravne i jednako vrijedne, pa imaju pravo na izvorne wiki-informacije i dokumentaciju na vlastitom jeziku odnosno svom dialektu. Zato je ova WikiCroatia pisana u načelu izvornim i klasičnim hrvatskim jezikom (rabljenim do 1918) - ili alternativno na ikavici - ali takodjer za ine čakavske i kajkavske tekstove postoji još alternativno i naša dialektalna Wikislavia). Ipak, specifične hrvatske teme koje napišu ugledni stranci ili naši iseljenici mogu biti i na engleskom ili inomu svjetskom jeziku (naknadno će se prevesti).

GLAVNA STRANICA

Sada slijedi preslika Glavne stranice iz zadnje inačice s 527 članaka u Hrvatskoj Wikislaviji god. 2009:

— Dobro došli u Wikislaviu  —
koja je sastavni član udruge slobodnih slavenskih i inih neovisnih enciklopedia - Wikislavia, gdje svatko ubilježen može preurediti neki članak ili napisati koji novi! - Wikislavia je slobodna wiki-enciklopedia i internetna knjižnica. Utemeljila ju je početkom 2007, skupina wiki-disidenata koji su u 'kulturnoj revoluciji' izbačeni iz ruske Wikipedie zbog svojih gledišta (POV) i nacionalnih progona. Wikislavia ima sveobuhvatni ustroj i objavljuje ne samo enciklopedijske članke, nego takodjer wiki-izvornike i obrazovne sadržaje. Ukupan broj objavljenih stranica od rujna 2007. je preko 200.000 uz ubrzani porast. Wikislavia sadrži stranice na nizu slavenskih, turkijskih i inih jezika diljem Eurazije, a dosad ih je razmjerno najviše na ruskomu. Mogu se uvrstiti i razne obaviesti, ali i one moraju biti izdane u enciklopedijskom stilu izlaganja. Možete posve slobodno izviestiti o čemu želite, neka o tomu ostane internetni trag u poviesti! (vidi takodjer Internetne enciklopedie). Naši suradnici u sestrinskom projektu na više zapadnoeuropskih jezika: Metapedia.org Ova nova suradnička skupina Metapedia - Wikislavia, već danas ima blizu 250.000 enciklopedijskih članaka na dvadesetak raznih jezika Eurazije, pa je to sada najvažnija slobodna grupa višejezičnih wiki-enciklopedia izvan Wikipedie.

Trenutno imamo 527 članaka.
HrvatGrb.png

- To je naš projekt Hrvatska Wikislavia ili Wiki-Croatia -

Wiki-enciklopedia i internetna knjižnica na hrvatskom

Dobro došli u Wikislaviju - nezavisnu i slobodnu Internetnu enciklopediu na hrvatskom jeziku, otvorenu od listopada 2007. Ovo je početna glavna stranica za novi hrvatski ogranak unutar medjunarodne višejezične Wikislavie i još širje Europske enciklopedije Metapedia. Tu je kraći uvodni proslov na izvornom hrvatskom i engleskom jeziku, s poglavitim tematskim područjima i daljim poveznicama za upute korištenja i moguće suradnje. Wikicroatia takodjer obuhvaća Internetnu knjižnicu na hrvatskom s izvornim novim prilozima iz pjesništva, proze, novih nalaza, znanstvenih otkrića itd. Za razliku od hrvatske Wikipedije - ovo nije opća enciklopedija samo na hrvatskom, nego specializirani tematski wiki tj. internetska databaza na hrvatskom, engleskom i inim svjetskim jezicima: za detaljnu dokumentaciju o Hrvatskoj, Hrvatima, našoj diaspori, našim istraživačima u svijetu, o glagoljici, hrvatskoj prapovijesti i pradomovini, o Jadranu, o Dinaridima i vapnenačkom krasu u svijetu, te o sličnim za nas osobitim temama. Članci takodjer imaju engleski podnaslov, a duži počimaju u prvom poglavlju engleskim sažetkom za strance, dok iseljenici i stranci mogu pisati engleski. Većinom su na hrvatskom, ali po uzoru glavne Wikislavie tu su takodjer obilno i ravnopravno zastupane dialektalne kulture na kajkavici i čakavici - ako je sav tekst kajkavski ili čakavski tad može prikazati bilo koju temu na svijetu. Naša su bitna načela: podpuna otvorenost bez cenzure, suvremenost i najnovija dokumentacija 21. stoljeća, informativna vjerodostojnost i materialna istinitost, moralni pristup uz jasnu razradu tabu-tema koje drugdje izostaju. U Wikislaviji su ukinuti i nedopustivi: lažna formalna 'neutralnost', zastarjeli dogmatizam, ideološka cenzura, birokratska demagogija, dvolično zamagljivanje i brisanje nepodobnog, klanovsko nadglasavanje i ine nepravilnosti 'wikipedista'. To nije tek popularni wiki, nego ozbiljna databaza za internetnu naobrazbu, pa su članci na 3 razine: 1. Provizorne nove skice za sve i anonimce, 2. Zreli pravi članci za ubilježene izdavače, 3. Recenzirane stručne rasprave - zaključane samo za eksperte, sa znakom šahovnice na vrhu (garantirana postdiplomska razina).

Wiki-encyclopedia and Internet library in Croatian

ABSTRACT: This is a new Wiki-Encyclopaedia and Internet-Library in Croatian language, starting from October 2007. It is quite open and free for listening, and also for any further contributing and ameliorating by its bona-fide users. This includes also an open Internet-Library in Croatian with the original authorized contributions in poetry, prose, scientific news and the last discoveries. For difference of Wikipedia, this is not a general pop-wiki in Croatian only - but a special thematic database on internet both in Croatian and English (or other major languages) covering in detail Croatia, Croats, our diaspora and explorers in world, Adriatic sea and islands, Dinaric Alps and calcareous areas in world, Croatian origins and early history, Glagolitic script, and various other topics with Croatian correlations. Most articles have an English subtitle, and longer ones also an Abstract in its first chapter; emigrants and foreigners can write in English. Its prefered language is the classical Croatian, with added subtitles in main dialects (Kaykavian and Chakavian); if an article is in Chakavian or Kaykavian - then it can cover any topic in world. Its leading principles are: total openess, no any censure, the last modern data, true informative reliability, a moral approach - but also the objective elaboration of taboo-topics (elsewhere blurred or eliminated). The false 'neutrality', ideological censure, outdated dogmatism and demagogy, destructive immorality, falsified blurring and erasing, clans domination and outvotings, and other Wikipedian deviations here are excluded. We are not a pop-wiki only, but the serious database library for responsible open education; thus our texts are on 3 levels: 1. Initial new drafts free for anyone anon.; 2. Ripen featured articles for registered edits; 3. Closed review papers by experts only, with red-chess icon in top (guaranteed M.Sc. quality).

Included professional-scientific subprojects

Within the main coverage perimeter of this Wiki-encyclopedia (WikiKay), some special thematic groups of our superior interest so far were generally blurred and neglected in Wikipedias and elsewhere because of ignorance or for ideological presumptions. Therefore, besides a general encyclopedia in Croatian-Kaykavian, this Wiki for professional education includes also some special thematic lexicons (lacking elsewhere), to be developed explicitly in details as parallel monographic sub-projects:

 • l. WikiFlora Carsica: biogeographic survey of plants diversity in Croatian calcareous areas (and chiefly in Dinaric Alps).
 • 2. Old-Croat language (Povijest hrvatskoga): early origin and true history of Croatian language before Yugoslavia, 7th-18th century
 • 3. Early Croats (Antički Prahrvati): Prehistory, biogenetics, and proto-culture of early Croatian ancestors prior to 7th century
 • 4. Other detailed sub-projects on Croatian coast and Adriatic islands, see also in parallel Adriatic-Chakavian Wikislavia [2]


Dobro došli u hrvatsku Wikislaviu i internetnu knjižnicu

Pozdrav čitateljima: Wikislavia je novi eurazijski projekt izrade višejezične Internetne enciklopedie sa slobodnim pristupom bez ideološke cenzure. U izradi i poboljšanju ove hrvatsko-kajkavske inačice Wikislavie (WikiKay) mogu sudjelovati svi dobronamjerni koristnici koji žele pisati izvornim i klasičnim hrvatskim ili kajkavskim, a isto mogu pisati na svjetskim jezicima i naši iseljenici ter zainteresirani stranci (tekstovi će se prevesti) - vidi Uvodne upute.

Trenutno uređujemo 527 članaka.

Pozivamo Vas na sudjelovanje u izradi hrvatske Wikislavie !

Wikislavia takodjer prima i objavljuje nova istraživanja, izvorne tekstove, rječnike, citate i ine sadržaje koje ne prihvaća Wikipedia.


Pomoć za suradnike

Predložak:Pomoć suradnicima

Suradnički projekti

Predložak:--

Hrvatska jezična učiona

Predložak:Jezična pitanja

Zanimljivosti: Znate li ...?

Odabrani mjesečni članak

Deset zapovijedi majke Hrvatske.png

Deset zapovijedi majke Hrvatske svim vjernim sinovima i kćerima je rad Vjekoslava Klaića iz 1917. godine.

Napisan je kao etički kodeks upućen cjelokupnom hrvatskom pučanstvu, što ga je Klaić napisao u svrhu povratka povjerenja naroda, s nadom u dolazak mira i boljih vremena, smatrajući kako je zbog ratnih okolnosti i kasnijeg jačanja utjecaja jugoslavenstva došlo do destabilizacije narodnog duha, demoralizacije i pesimizma u narodu. Premda je napisan u drugčijim društveno-političkim okolnostima i ozračju, ovaj rad se zbog svoje naravi i danas smatra aktualnim.

Internet: Wiki - novosti

Knjižnica: izvorne novosti

Nova knjiga: Rani Hrvati; genetika, etnokultura i prapovijest: 760 str, 2007. Naslovnica: Tanajska ploča god. 220, s grčkim zapisom naroda Horouathos - Horoathoi (Tanais tablet of 220 A.D. at Don river, twice mentions old Croats in Greek). - Predložak:Aktualnosti

Naravoslovje (prirodoslovne struke)

Astronomia i astrofizika - Biologia: zoologia, botanika, mikrobi - Ekologia, rezervati, endemi - Fizika, klima, meteorologija - Zemljopis, države, kartografija - Geologia i paleontologia - Kemija - Matematika i geometria - Medicina i antropologia - Oceanografia i hidrologia -

Tehnika i tehnologija

Arhitektura i urbanizam - Elektrotehnika i elektronika - Dizajn - Gospodarstvo i trgovina - Industria, obrt, proizvodnja - Internet i telekomunikacie - Kućanstvo i gastronomija - Novine i radiotelevizia - Poljodjelstvo i prehrana - Pomorstvo i ribarstvo - Pravo - Promet i vozila - Turizam i ugostiteljstvo - Strojarstvo i ina tehnika - Šumarstvo i hortikultura - Vojska i ratovi -

Humanističke i društvene znanosti

Arheologia i predhistoria - Demografia i iseljeništvo - Etnologia, folklor, mitologia - Film i stripovi - Filozofia i logika - Glazba (muzikologia) - Kazalište i estrada - Pedagogia i naobrazba - Književnost, bibliotekarstvo - Politika i stranke - Poviest (historiografia)- Pravo i administracia - Psihologia - Rekreacija, zabava, igre - Umjetnost, slikarstvo i kiparstvo - Sociologia - Šport i hobi -

Jezikoslovlje (lingvistika)

Hrvatski: poviest, gramatika, pravopis, rječnici - Manjinski jezici: arbanaski, ćiribirski, hebrejski, romski, rusinski - Okolni jezici: talianski, slovenski, njemački, magjarski, srbski, bošnjački, crnogorski - Svjetski jezici: engleski, španjolski, francuski, ruski, arapski, kineski - Mrtvi jezici: latinski, samskrit, akadski, staroslavenski - Umjetni jezici: esperanto, volapuek, interlingua, itd. - Kreolski pidgin i lingua franca: srbohrvatski, anglokajkavski, agramerski, franglais - Starohrvatska pisma: glagoljica i bosančica

Vjere i svjetonazori

Islam (muhamedanstvo) - Judaizam - Katolicizam - Mitologija i legende - Novi svjetonazori - Pravoslavlje - Protestantizam - Ine klasične religije -

Ostale teme i razno

Futurologija i predvidjanja - Himna, grbovi, barjaci - Kalendar i horoskop - Kritike i alternative - Popis gradova u Hrvatskoj - Povijest znanosti u Hrvatskoj - Problemi i nove ideje - Popis država i sinonimi - Tematske skupine (pregled) Vladari i ini čelnici - Životopisi: pokojnici i suvremenici -

Čemu Hrvatska Wikislavia, uz postojeću hrvatsku Wikipediju?

Iako već postoji klasična 'hrvatska' Wikipedija (s oko 50.000 naslova), nužna je i ova nova wiki-enciklopedia iz više razloga:

 • 1. Dosadanja hr.wikipedia je tek široka-opća tj. svjetska enciklopedija na hrvatskom, gdje su specifične teme o Hrvatskoj i Hrvatima slabo i ponekad nestručno prikazane: za WikiCro je to ključna i nosiva tematika (a ine svjetske teme samo kad imaju veze s nama).
 • 2. Mnoge važne hrvatske teme u hr.wikipedia, iz raznih razloga izostaju: previdi, taboo, kompromisi itd.- što će se ovdje dopuniti, ispraviti i jasno razraditi za javnost.
 • 3. Ta hr.wikipedia je isključivo jednojezična - samo štokavski, ali nema korisnih i potrebnih članaka na svjetskim jezicima o našim glavnim temama za strance (i iseljenike) - što je tu u višejezičnom okružju poželjno i ostvareno.
 • 4. Nadalje hr.wikipedia je jednodialektna - isključivo na novojekavskom standardu (Vukopis), a čakavski, kajkavski, ikavski i starohrvatski (korienski) tekstovi su nemogući, čak i štokavski o tom su skromni (tek kao 'egzotika') - dok je tu baš obratno.
 • 5. O nama hr.wikipedia daje tek podobne navode od 'stoljeća VII.' do 20-tog: zbog yugo-kompromisa i tabua skoro ništa o Prahrvatima do 7. stoljeća - a ni nove podatke iz 21. st. zbog konzervativnosti i idejne inertnosti Wikipedije (lažni 'neutralizam').
 • 6. Zbog popularnog prestiža i forsirane brojnosti, u Wikipediji obiluje mnoštvo polupraznih naslova (tek s par formalnih-neinformativnih redaka): ta 'nedonošćad' se ovdje prebacuje u odlomke sličnih članaka - ili odlaže u posebnu Leglicu (inkubator) dok se ne dopune.
 • 7. Zbog zadane konzervativne koncepcie, Wikipedia većinom nema suvremene znanstvene nalaze 21. stoljeća i još je bez izvornih rječnika, pjesničkih, književnih i dialektalnih tekstova: što je poželjni i noseći sadržaj naše internetne knjižnice (hrvatske databaze).
 • 8. Stručna kvaliteta teksta tamo je često niska i dvojbena (jer ih kroje idejni klanovi i nestručni mediokriteti). Ovaj Wiki bar za neke glavne-noseće teme ima obveznu strukovnu i jezičnu recenziju akademskih specialista, pa su ti tekstovi zaključani za kvarenje laika i neznalica: - jezičnu kvalitetu i stručnu vjerodostojnost tu garantira početna ikona hrvatskog grba (= razina Brockhaus-Britannica).
O hrvatskoj Wikislaviji i glavnoj Meta-Wikislaviji

Glavna Wikislavia je nastala početkom 2007, pa ima preko 230.000 članaka na desetak jezika. Ova naša WikiCroatia ili Wikislavia na hrvatskom jeziku je započela od listopada 2007. i dosad ima 527 članaka, što je premala količina, pa zato očekujemo vašu širju suradnju - vidi Uvodne upute.

Dialektno račvanje / Dialects bifurcation

-- Sada slijedi račvanje na glavne hrvatske dijalekte: - Molimo kliknite uz broj 0, 1, ili 2

 • 0. ( -- ) Bez klikanja: Vi ostajete tu u jekavskom književnom standardu / No click: you rest in official public Yekavish of urban speak
 • 1. Čeona stranica - kliknuti jedan: Vi prelazite na šćakavsku ikavicu / Click 1: you go into the frequent Ikavish-Šćakavian dialect
 • 2. - kliknuti dva: Vi prelazite na čakavicu i kajkavicu / Click 2: you go in Chakavian and Kaykavian dialects

Novosti iz Wikislavie i Metapedie

Svibanj 2008.

 • 20. 5. 08: - Čakavsko-jadranska Wikislavia sada je dostigla 500 članaka
 • 12. 5. 08: - Otvorena nova jezična inačica, Hrvatska Metapedia

Travanj 2008.

Prosinac 2007.

 • 31. 12. 07: - Čakavsko-jadranska Wikislavia ima preko 100 članaka s kojima ulazi u 2008.
 • 30. 12. 07: - Hrvatsko-kajkavska Wikislavia ima preko 100 članaka s kojima ulazi u 2008.
 • 15. 12. 07: - Otvorena nova jezična inačica - Madjarska Metapedia. Rezultat: Wikislavia + Metapedia = 20 jezika !

Studeni 2007.

 • 30. 11. 07: - Početak test-projekta za odobrenje ikavsko-šćakavske Wikislavie.
 • 22. 11. 07: - Otvorene 3 nove jezične inačice Wikislavije: čakavska, moldavska i ukrajinska.
 • 14. 11. 07: - Početak test-projekta Wikislavie na klasičnom ruskomu (prije reforme standarda).

Listopad 2007.

 • 24. 10. 07: - Početak test-projekata za odobrenje čakavske i kajkavske Wikislavie.
 • 20. 10. 07: - Početak test-projekta za odobrenje ukrajinske Wikislavije.
 • 17. 10. 07: - Početak test-projekta za odobrenje ingruške Wikislavije.
 • 15. 10. 07: - Početak test-projekta za odobrenje moldavske Wikislavije.
 • 12. 10. 07: - Otvorena nova jezična inačica - španjolska Metapedia.
 • 10. 10. 07: - Otvorene 3 nove jezične inačice Wikislavie: hrvatska, tatarska i ruska na latinici.
 • 4. 10. 07: - Otvorena druga jezična inačica (nakon ruske) - sibirska Wikislavia.
 • 1. 10. 07: - Otvorena nova jezična inačica - slovačka Metapedia.

Poveznice

Metapedia - projekti

Wikislavia - projekti

Zajednički projekti

Vanjske sveze

Suradnja

Ostvarenje ove specializirane wiki-enciklopedije na internetu, bilo je moguće kroz suradnju i inu pomoć idućih kulturnih organizacija:

 • Meta-Wikislavia, konfederacija slavenskih wiki-enciklopedija, Volgota, Tomsk (http://wikislavia.volgota.com)
 • Znanstveno društvo za proučavanje podrijetla Hrvata, Zagreb
 • Hrvatska udruga Muži zagorskog srca, Zabok, Hrvatska

Meta-WikiSlavia

25px Meta-WikiSlavia

Wikislavia Web.archive

Reference

Ovo je originalni tekst s GNU-licencom, pripremljen uz projekt Hrvatske Wikislavie (hr.volgota.com) god. 2009.