Krunica

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži
Prikaz male krunice sa hrvatskim motivima

Krunica ili ružarij (lat. rosarium) katolička je molitva. Riječ "krunica" označava umanjenicu od riječi "kruna", a uveo ju je mistik dominikanac Heinrich Seuse iz Konstanze. U njegovo vrieme bio je običaj medju zaljubljenima, da se medjusobno darivaju krunama - vijencima ruža. To ga je navelo na ideju da Bl. Djevici Mariji izplete vijenac od 150 ruža, i tako je nastao dvostruki naziv krunica ili još ružarij. U povodu dvadeset i pete obljetnice svojeg pontifikata 2002. g. papa Ivan Pavao II. uveo je četvrto otajstvo pod nazivom otajstvo svjetla.

Poviest molitve

Početkom 12. stoljeća na Zapadu, širila se praksa recitiranja molitve "Zdravo Marijo". Od te molitve, bio je poznat i recitiran samo njezin prvi dio andjeoski pozdrav, i Elizabetin blagoslov. Tek pred kraj 15. stoljeća, kada se raširio običaj moljenja "Sveta Marijo", bilo je pridodano izgovaranje imena Isus, i završni Amen. Njemački kartuzijanac Henrik Kalkar (1328. - 1408.) podijelio je 150 Zdravo Marija na 15 desetki izmedju kojih je stavio molitvu Oče naš. Nekako u isto vrijeme nastaje legenda o nastanku krunice od strane svetog Dominika, utemeljitelja Reda dominikanaca, koju je osobito širio njegov subrat Alan de la Roche.

Prvi dokument koji potvrdjuje postojanje ili pokušaj, da se ujedini molitva ponavljanja Zdravo Marija s meditacijama otajstava uzetih iz Biblije, dolazi iz 15. stoljeća. Izmedju godine 1410. i 1439., kartuzijanac iz Kölna, Dominik Pruski, predlaže jednu novu formu prema kojoj je moljenje Zdravo Marija svedeno na 50 puta, ali je svakoj molitvi Zdravo Marijo pridodano određeni odlomak Evanđelja. Ti odlomci bili su raspodijeljeni tako, da ih je 14 razmatralo Isusov život prije početka javnog djelovanja, 6 njegovo javno djelovanje, 24 njegovu muku i smrt ter ostalih 6 Isusovo uskrsnuće, slavu i krunjenje Marijino. Ovakav način razmatranja otajstava spasenja dovest će i do podjele na tri velika otajstva: radosno, žalosno i slavno. Osobito u 15. stoljeću ova će vrsta molitve doživjeti svoj veliki procvat.

Nakon što se ova pobožnost jako raširila medju vjernicima osjetila se potreba da se još oblikuje u smislu pojednostavljivanja. Godine 1521. dominikanac Alberto da Castello sveo je ova otajstva na svega 15, na način, da ih je formulirao tako, da bi se oni razmatrali u obliku kratkog teksta ili bi se jednostavno ponavljali kratki zazivi iza svakog moljenja prvog dijela Zdravo Marijo. Mnoga marijanska bratstva širom tadašnje Europe rado su prihvatila ovu pobožnost. Listopadska pobožnost nastala je kao znak zahvalnosti Majci Božjoj koja je pomogla kršćanskoj mornarici u bitki kod Lepanta u Korintskom zaljevu 1571. godine. Papa Pio V. uputio je naime poziv svim vjernicima da mole Gospinu krunicu za pobjedu kršćana protiv otomanske vojske.

Način molitve krunice

Najprije se prekriži i izmoli: Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose svetom i bezgrješnom Srcu Marijinu.

Zatim se izmoli Apostolsko vjerovanje (držeći križić krunice). Nakon toga se moli Oče naš (na prvom zrnu) i tri Zdravo Marije (na tri sljedeća zrna). Na tri izdvojena zrna, na početku, uz Zdravo Mariju, iza riječi "Isus" dodaje se jedno od sljedeća tri otajstva:

 1. Koji neka nam umnoži vjeru.
 2. Koji neka nam utvrdi ufanje.
 3. Koji neka nam usavrši ljubav.

Slijedi 5 desetica, a svaka se desetica sastoji od 1. Oče naša i 10 Zdravo Marija. Kod svake Zdravo Marije dodaj iza riječi "Isus" ono otajstvo krunice za tu deseticu. Poslije svake desetice, nakon Slava Ocu, moli se: Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrdje.

Na desetice:

 • Radosna otajstva (ponedjeljkom i subotom)
 1. Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela.
 2. Koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila.
 3. Koga si, Djevice, rodila.
 4. Koga si, Djevice, u hramu prikazala.
 5. Koga si, Djevice, u hramu našla.
 • Otajstva svjetla (četvrtkom)
 1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
 2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio.
 3. Koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje pozvao.
 4. Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
 5. Koji nam se u otajstvu Euharistije darovao.
 • Žalosna otajstva (utorkom i petkom')
 1. Koji se za nas krvavim znojem znojio.
 2. Koji je za nas bičevan bio.
 3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio.
 4. Koji je za nas teški križ nosio.
 5. Koji je za nas raspet bio.
 • Slavna otajstva (srijedom i nedjeljom)
 1. Koji je od mrtvih uskrsnuo.
 2. Koji je na nebo uzašao.
 3. Koji je Duha Svetoga poslao.
 4. Koji je tebe, Djevice, na nebo uzeo.
 5. Koji je tebe, Djevice, na nebu okrunio.