Europa

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži
Europa

Europa je kontinent i zapadni dio superkontinenta Eurazije.

Nalazi se između 36. i 70. paralele sjeverne zemljopisne širine, a prostire se između Arktičkoga oceana na sjeveru i Sredozemnoga mora na jugu, te između Atlantskoga oceana na zapadu i Azije na istoku, s kojom graniči na gorju i rijeci Uralu, Kaspijskom jezeru, Kavkazu i Crnom moru.

Europa je kolijevka zapadne civilizacije. Europski narodi imaju vodeću ulogu u svjetskim poslovima od 16. stoljeća nadalje.

Države

Kulturna i politička podjela europskih regija

Na europskom kontinentu nalazi se veći broj suverenih država, čiji točan broj ovisi o definiciji granice Europe, kao i o isključivanju ili uključivanju djelomično priznatih država. Primjer toga slučaj je Rusije koja se često svrstava u Euraziju. Države u potpunosti ili dijelom svoga ozemlja u Europi jesu:

Albanija, Andora, Austrija, Belgija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Kazahstan, Kosovo, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Moldavija, Monako, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Rusija, San Marino, Slovačka, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, i Vatikan.

Države u potpunosti u Aziji, ali ponekad zemljopisno svrstavane kao rubne europske države načelno zbog društvenih i političkih sveza jesu: Armenija, Azerbajdžan, Cipar, i Gruzija.

Gospodarstvo

Veliki dio gospodarske dinamike kontinenta dio je djelovanja Europske zajednice. Danas dvadeset i šest europskih država dijeli euro kao zajedničku novčanu jedinicu.

Na kontinentu prevladava tercijarni sektor, od čega se ističu financijske usluge, turizam, trgovina i telekomunikacije.

Po podatcima Međunarodnoga monetarnog fonda, europsko gospodarstvo najveće je na svijetu, a nadmašuje čak i gospodarstvo Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine. Glavne sile europskoga kontinenta po redu su: Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Italija i Švicarska. Države što su bile izvan potencijalnoga kruga Europe bile su Španjolska i Grčka, dok su države s manjim gospodarstvima Republika Hrvatska, Portugal, Rumunjska, Sjeverna Makedonija i Crna Gora.

Europa je karakterizirana kao kontinent s najboljom kakvoćom života, Ljudskim razvojnim indeksom i najboljim društvenim standardima. Države s najboljom kakvoćom života u Europi su Švicarska i Island.

Pučanstvo

Najveći dio europskoga pučanstva čini europidna rasa, podijeljena u nekoliko skupina indoeuropskih naroda: baltičku, germansku, helensku, keltsku, romansku, i slavensku.

Premda se u Europi govori 3% svih jezika na svijetu, postoji veći broj jezika iz nekoliko jezičnih skupina indoeuropskih jezika (albanski, baltički, germanski, grčki, keltski, romanski, slavenski), te ostalih jezika i jezičnih skupina (baskijski, kavkaski, malteški, turkijski, ugrofinski).

U srednjoj, zapadnoj i južnoj Europi prevladava katoličanstvo (45% kontinenta), u sjevernoj i dijelu zapadne Europe protestantizam (15% kontinenta), te u istočnoj i jugoistočnoj Europi pravoslavlje (12% kontinenta). U dijelu jugoistočnoeuropskih država prevladava sunitski islam (4% kontinenta). Među vjerskim manjinama zastupljeni su židovstvo, budizam, hinduizam, i ostale manje, a otprilike 23% europskoga pučanstva izjašnjava se ateistima, agnosticima i nereligioznima.

Poveznice