Hrvatski banovi

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži
HrvatGrb.png

Hrvatski banovi (vazalni čelnici hrvatskih država): Ban je naš posebni nacionalni naslov visokoga državnog dostojanstvenika koji se u Europi nalazi uglavnom kod Hrvata i to već od početka poznate hrvatske povijesti iz ranoga srednjeg vieka. Sličnu prapovjestnu tituli (bani) su imali već rani velikodostojnici u Elamu i perzijskim carstvima Ahemenida i Sasanida. Najraniji su hrvatski banovi javno poznati još od 8. stoljeća, kao službeni domaći naslov čelnika Dalmatinske Hrvatske (npr. Branimira i kasnijih) u vazalnom odnosu spram Bizanta ili Franaka (koji se kod inih Slavena izvan Hrvatske nazivaju knezom). Isprva je u Hrvatskom kraljevstvu ban kraljev upravitelj područja Like, Gacke i Krbave, a kasnije najviši državni dužnosnik nakon kralja i ponekad njegov suvladar i prijestolonasljednik. Nakon toga obično nalazimo dva bana - jednog za središnju i južnu Hrvatsku s dalmatinskim gradovima (Hrvatsku i Dalmaciju), a drugog za sjevernu slavonsku banovinu (cijelu Slavoniju). Ponekad su za isto područje bila imenovana po dva ravnopravna bana.

Svojedobno je čast primorskog bana bila nasljedna, kao što je to bio slučaj sa Šubićima, što im je zajamčio 1293. protivnik Anžuvinaca kralj Andrija III. (Pavlu Šubiću, njegovoj braći i njihovim nasljednicima). Šubići Bribirski su izgubili nasljednu bansku čast 1322. Potom se u novom vijeku pod Austrougarskom banska čast ponovo objedinjuje za područje čitavog Hrvatskog Kraljevstva. Ban je najviši upravni dužnosnik Kraljevstva i vrhovni vojni zapovjednik. Na poslijetku, osuvremenjivanjem državne uprave, ban je po položaju predsjednik hrvatske vlade (premijer). Dužnost bana je kroz tisuću godina postojanja Hrvatskog Kraljevstva jamčila njegovu upravnu samostalnost i uz Hrvatski sabor, u sebi osigurala hrvatski politički kontinuitet i državni subjektivitet. Zamjenik hrvatskog bana se zvao podban ili banovac. Naziv bana neslužbeno se rabio i za mletačkog namjesnika (providura) Dalmacije sa sjedištem u Zadru (1409.-1797.).

Kod ranih dalmatinskih čelnika u Primorskoj Hrvatskoj već prije kraljevstva tj. od 8. stoljeća se većinom rabila izvornohrvatska domaća titula "ban" (= latin. comes ili princeps) staroiranskog izkona u značenju autonomni vazal, dok im je srboslavski naslov tzv. 'knez' uglavnom naknadno nametnut od jugoistoričara-"minimalista" tek kasnije u Jugoslaviji iz 20. stoljeća (zbog srbohrvatskog izjednačenja). Naprotiv, sjevernije u panonskom Slovinju gdje je bio izraženiji općeslavenski utjecaj, još od početka u 8./9. st. je bio češći javni naslov "knez" sve do Ljudevita Posavskog, nakon čijeg sloma pod jačim južnijim utjecajem zbog postupnog približavanja i ujedinjenja s južnijom banskom Hrvatskom u Dalmaciji, takodjer i tu na sjeveru umjesto općeslavenskoga 'knez' zatim sve više prevladava od 9. st. posebna hrvatska titula "ban", približno nakon Pribine I. (panonskog). Za razliku od većine inih Slavena, kod Hrvata naslov ban uglavnom zamjenjuje slavenskog "kneza", dok je u hrvatskomu sam 'knez' puno niži naslov koji znači tek selskog starješinu ili najviše gradonačelnika, a nikako ne vazalnoga zemaljskog bana (kako nam to unatrag podmeću jugoslavisti).

ABSTRACT

Croatian Bans: Ban is a ruling title used in several states of south-eastern Europe, chiefly in Croatia and Bosnia. Ban was the title of local rulers in Croatia and Bosnia since the Slavic population migrated there in the 7th century, used iteratively up to middle 20th century. The word ban derives from South Slavic ban "ruler, lord, master", cognate with Persian ban "prince, lord, chief, regent", or early Elamite bani (ruler, leader), and Sanskrit pati "guardian, protector". The word is preserved in many modern-day place names of SE Europe. There are alternative minor hypotheses concerning the origin from Sarmatian bajan, or Illyrian origin by the Illyrian name Banius, which is to be found on Illyrian remains in Bosnia. This title was widely used for regional land administrators in the southern Slavic areas of Croatia and Bosnia in the Middle Ages. The title was later on also used in the historical medieval Kingdom of Croatia, and subsequently in the Kingdom of Yugoslavia between 1929 and 1941 for the leaders of Yugoslav provinces. The ruling position of a ban can be compared to that of a viceroy or a high vassal such as a hereditary duke. The territory ruled by a ban was called banat or banovina.

Rani banovi vazalne Hrvatske

Banovi u Kraljevini Hrvatskoj

 • Pribina 949. - 970.
 • Godemir oko 1000.
 • Gvarda oko 1020.
 • Božetjeh oko 1030.
 • Stjepan (protospatar) oko 1040.
 • Gojko 1059. - 1069.
 • Dmitar Zvonimir 1070. - 1073.
 • Petar 1074.
 • Ugrin 1107.
 • Klaudije 1116. - 1117.
 • Aleksije oko 1130.
 • Beloš 1142. - 1157.
 • Apa 1158.
 • Beloš 1163.
 • Ampud 1164. - 1176.
 • Dionizije 1181. - 1183.
 • Suban 1183. - 1185.
 • Kálán 1190. - 1193.
 • Dominik 1194. - 1195.
 • Andrija 1198.
 • Nikola 1199. - 1200.
 • Benedikt 1199. - 1200.
 • Martin Hontpázmán 1202.
 • Hipolit 1204.
 • Merkurije 1205. - 1206.
 • Stjepan 1206. - 1207.
 • Bank 1208. - 1209.
 • Bertold Andechs - Meranski 1209. - 1211.
 • Mihael 1212.
 • Đula Šikloški 1213.
 • Ohuz 1213. - 1214.
 • Ivan 1215.
 • Poža 1216.
 • Bank (drugi put) 1217. - 1218.
 • Đula (drugi put) 1219.
 • Ohuz (drugi put) 1220. - 1222.
 • Šalamon 1222. - 1224.
 • Mihael 1224.

Neretvanski banovi (marjani)

 • Marjan Berigoj 1026. - 1050.
 • Marjan Rusin 1050.- ca.1060.
 • Marjan Slavić 1060. - 1073.
 • Marjan Jakov 1073. - 1089.
 • Petar Slavić 1089. - 1093.
 • Juran Kačić 1102. - 1130.
 • Nikol I. Kačić 1130. - 1166.
 • Brena Kačić 1167. - 1190.
 • Sebena Kačić 1190. - 1208.
 • Malduk Kačić 1208. - 1221.
 • Kolman Kačić 1221. - 1232.
 • Nikol II. Kačić 1232. - 1238.
 • Toljen Kačić 1238. - 1245.
 • Osor Kačić 1245. - 1273.
 • Radoš Kačić 1273. - 1279.
 • Bogdan Kačić 1279. - 1287.

Banovi Dalmacije i Hrvatske

 • Vojink 1225.
 • Valegin 1226.
 • Stjepan 1243. - 1251.
 • Butko 1259.
 • Pavao Bribirski 1273. - 1312.
 • Mladen Bribirski 1312. - 1322.
 • Ivan Ćuz 1356. - 1358.
 • Nikola Széchy 1358. - 1366.
 • Konja Széchényi 1366. - 1367.
 • Emerik Lacković 1368.
 • Šimun Mauricijev 1369. - 1371.
 • Karlo Drački 1371. - 1376.
 • Nikola Széchy 1377. - 1380.
 • Emerik Bubek 1380. - 1383.
 • Stjepan Lacković 1383. - 1384.
 • Toma od Sv. Jurja 1384. - 1385.
 • Ladislav od Lučenca 1387.
 • Dionizij od Lučenca 1387. - 1389.
 • Ivan 1389. - 1392.
 • Nikola Gorjanski 1392.
 • Butko Kurjaković 1394.
 • Nikola Gorjanski 1394. - 1397.
 • Pavao i Ivan Kurjaković 1410. - 1411.
 • Petar de Alben 1412. - 1419.
 • Albert de Ungh 1419. - 1426
 • Nikola Frankopan 1426. - 1432.
 • Ivan i Stjepan Frankopan 1434. - 1436.
 • Stjepan Frankopan 1437.
 • Perko Talovac 1438. - 1453.
 • Ladislav Hunyadi 1453.
 • Pavao Špirančić 1459. - 1463.
 • Damjan Horvat 1473. - 1476.

Banovi Slavonije

 • Ratimir 827.
 • Aladar 1225.
 • Šalamon 1226.
 • Đula (treći put) 1229. - 1234.
 • Opoj 1235. - 1238.
 • Nikola 1240.
 • Dionizije od plem. Türje 1241. - 1245.
 • Ladislav od plem. Kán 1245.
 • Ratislav Mihajlović 1247.
 • Stjepan od plem. Gutkeled 1248. - 1260.
 • Roland od plem. Ratold 1261. - 1267.
 • Henrik Gisingovac 1267. - 1270.
 • Joakim Pektar 1270. - 1272.
 • Mojs 1272.
 • Matija Čak 1272. - 1273.
 • Dioniz od plem. Pécz 1274. - 1275.
 • Ivan Gisingovac 1275.
 • Toma od plem. Hontpázmán 1275. - 1276.
 • Ivan Gisingovac 1276. - 1277.
 • Nikola od plem. Gutkeled 1278. - 1279.
 • Nikola Gisingovac 1279. - 1281.
 • Petar Pakrački 1281. - 1283.
 • Radoslav Babonić 1290. - 1293.
 • Henrik Gisingovac 1291.)
 • Jakov Kopas 1298. - 1299.
 • Ladislav od plem. Ratold 1300.
 • Henrik Gisingovac 1301. - 1309.
 • Stjepan Babonić 1310. - 1316.
 • Ivan Babonić 1316. - 1322.
 • Nikola Omodejev 1322. - 1324.
 • Mikac Mihaljević 1325. - 1343.
 • Nikola Bánffy 1343. - 1345.
 • Leustahije Ratold 1356. - 1361.
 • Stjepan Kaniški 1362. - 1366.
 • Nikola Széchy 1366. - 1368.
 • Petar Cudar 1368. - 1380.
 • Stjepan i Ivan Bánffy 1381. - 1385.
 • Ladislav od Lučenca 1387. - 1389.
 • Detrik Bubek 1389. - 1392.
 • Ladislav Petrov 1392.
 • Detrik Bubek 1394. - 1397.
 • Pavao Čupor 1412. - 1415.
 • David Lacković 1416. - 1418.
 • Dionizije Marcali 1419. - 1421.
 • Herman Celjski 1423. - 1435.
 • Matko Talovac 1436. - 1444.
 • Fridrik i Ulrik Celjski 1445. - 1454.
 • Ulrik Celjski 1454. - 1456.
 • Ivan Marcali 1457.
 • Ivan Vitovec i Nikola Iločki 1457. - 1463.
 • Ivan Thuz od Laka 1468. - 1469.
 • Ivan Česmički 1469. - 1470.
 • Ivan Ernušt 1473. - 1476.

Banovi Dalmacije, Hrvatske i Slavonije

 • Nikola Bánffy 1345. - 1346.
 • Nikola Széchy 1346. - 1349.
 • Pavao Ugal 1350.
 • Stjepan Lacković 1351. - 1352.
 • Nikola Bánffy 1353. - 1356.
 • Ivan od Paližne 1386. - 1391.
 • Ivan Krčki 1392. - 1393.
 • Nikola Gorjanski 1397. - 1402.
 • Ladislav Grđevački 1402. - 1404.
 • Pavao Bessenyö 1404.
 • Pavao Pecz 1404. - 1406.
 • Herman Celjski 1406. - 1408.
 • Emerik Zapoljski 1464. - 1465.
 • Ivan Thuz od Laka 1466. - 1467.
 • Blaž Podmanicki 1470. - 1472.
 • Damjan Horvat 1472. - 1473.
 • Andrija Bánffy 1476. - 1477.
 • Ladislav od Egervára 1477. - 1481.
 • Blaž Podmanicki 1482.
 • Matija Gereb 1483. - 1489.
 • Ladislav od Egervára 1489. - 1493.
 • Emerik Derenčin i Ivan Bot 1493.
 • Ladislav Kaniški 1493. - 1495.
 • Ivaniš Korvin 1495. - 1498.
 • Juraj Kaniški 1498. - 1499.
 • Ivaniš Korvin 1499. - 1504.
 • Franjo Balassa de Gyarmáth 1505.
 • Andrija Bot 1505. - 1507.
 • Marko Mišljenović 1506. - 1507.
 • Juraj Kaniški i Ivan Ernušt Čakovački 1508. - 1509.
 • Andrija Bot 1510. - 1511.
 • Emerik Perényi 1512. - 1513.
 • Petar Berislavić 1513. - 1520.
 • Ivan Karlović 1521. - 1524.
 • Ivan Tahi 1524. - 1525.
 • Franjo Batthyány 1525. - 1531.
 • Ivan Karlović 1527. - 1531.
 • Tomo Nádasdy 1537. - 1539.
 • Petar Keglević 1537. - 1542.
 • Nikola Šubić Zrinski 1542. - 1556.
 • Petar Erdödy 1557. - 1567.
 • Franjo Frankopan Slunjski 1567. - 1572.
 • Juraj II. Drašković 1567. - 1576.
 • Gašpar Alapić 1575. - 1577.
 • Krsto Ungnad 1578. - 1583.
 • Tomo Bakač Erdödy 1584. - 1595.
 • Gašpar Stankovački 1595. - 1596.
 • Ivan Drašković 1595. - 1607.
 • Tomo Erdödy 1608. - 1614.
 • Benedikt Thuroczy 1615. - 1616.
 • Nikola Frankopan 1617. - 1622.
 • Juraj Zrinski 1622. - 1626.
 • Žigmund Erdödy 1627. - 1639.
 • Ivan Drašković 1640. - 1646.
 • Nikola Zrinski 1647. - 1664.
 • Petar Zrinski 1665. - 1670.
 • Nikola Erdödy (1670. - 1680.) 1680. - 1693.
 • Adam Batthyány 1693. - 1703.
 • Ivan Pálffy 1704. - 1732.
 • Ivan Drašković 1732. - 1733.
 • Josip Esterházy 1733. - 1741.
 • Karlo Batthyány 1742. - 1756.
 • Franjo Nádasdy 1756. - 1783.
 • Franjo Esterházy 1783. - 1785.
 • Franjo Balassa de Gyarmáth 1785. - 1790.
 • Ivan Erdödy 1790. - 1806.
 • Ignjat Gyulay 1806. - 1831.
 • Franjo Vlašić 1832. - 1840.
 • Franjo Haller 1842. - 1845.
 • Josip Jelačić 1848. - 1859.
 • Ivan Coronini 1859. - 1860.
 • Josip Šokčević 1860. - 1867.
 • Levin Rauch 1868. - 1871.
 • Koloman Bedeković 1871. - 1872.
 • Ivan Mažuranić 1873. - 1880.
 • Ladislav Pejačević 1880. - 1883.
 • Dragutin Khuen-Héderváry 1883. - 1903.
 • Teodor Pejačević 1903. - 1907.
 • Aleksandar Rakodczay 1907. - 1908.
 • Pavao Rauch 1908. - 1910.
 • Nikola Tomašić 1910. - 1912.
 • Slavko Cuvaj 1912. - 1913.
 • Ivan Skerlecz 1913. - 1917.
 • Antun Mihalović 1917. - 1918.

Vanjske sveze

Poveznice

Reference

Combined and elaborated by GNU-license, mostly from Wikinfo and Wikislavia (partly from Croatian Wikipedia).