Lažna promičba Wikipedie

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži
Lokot.png Ova stranica sadrži jedinstvene podatke izvorno nastale u hrvatskom odjelu Wikislavije/Wikinfoa, što su iz sigurnosnih razloga naknadno preneseni i nadopunjavani ovdje, ili u hrvatskoj Metapediji do 2017. godine. Kao jedinstveno autorsko djelo i kao jedini javno dostupan rad u izvornom obliku, stranica je u zatečenom stanju očuvana i trajno zaštićena od bilo kakvoga budućeg uređivanja.


HrvatGrb.png

Lažna promičba Wikipedie (ponovljeni primjeri krivotvorbi u "Hrvatskoj" Wikipediji): Medju svima inim Wikipediama na europskim jezicima, po lažljivoj promičbi, idejnim podvalama i raznolikom izkrivljavanju, pa po groznomu hibridnom jeziku tipa višestrukog urodjeničkog pidgina (anglo-turko-srbohrvatski) je razmjerno najgorja upravo tzv. "Hrvatska" Wikipedija. Krajnji je absurd što su pritom čak Bosanska i Srpskohrvatska Wikipedia u poviesti većinom manje lažljive i protuhrvatske od same "Hrvatske" Wikipedije. Gomile takvih i sličnih zastranjivanja je ovdje u kraćem pregledu zamalo nemoguće nabrojiti, pa se zasad tu spominju samo poneki odabrani primjeri iz područja hrvatske povijesti i zemljopisa. Njihov zajednički smisao i namjene su sažeto razjašnjeni na kraju u završnim zaključcima.

KomunWiki.png

Summary

Wikipedia's false propaganda (repeated examples of falsificata in 'Croatian' Wikipedia): Wikipedia often proves itself to be a hive-mind of communist agitation and leftist propaganda. There are many examples of propaganda in Wikipedias, enforced by its resident tribal editing clans; among the European Wikipedias, the one is so-called 'Croatian' Wiki particularly because of its Communist and Yugoslavian chauvinist disposition. This article presents some examples and where possible, documents the specific guilty parties and their agenda chiefly in 'Croatian' Wikipedia. The Wikipedia's website claims that presenting articles from a neutral point of view is a “fundamental Wikimedia principle and a cornerstone of Wikipedia”. However, due to the aforementioned interests, many times appeals to emotion, behind the scenes community cabalism, threats of harassment or sheer personal persistance can mean an article can be easily distorted to a particular propaganda bias. This article deals specifically with the Croatian language version of the website. Of course, we do not want to assume, that the chronicle writer is almost blind on his left eye, while he has an amplifying glass on his right eye. So much about Wikipedia's “unbiased” and “neutral point of view”; see also elsewhere e.g. Conservapedia: Examples of Bias in Wikipedia.

Ideologia Wikipedie

Iako se velika višejezična Wikipedia samo za neupućene naivce prividno-formalno navodi kao tzv. "objektivno-neutralna" po njihovom lažnom načelu NPOV, - ona je ustvari iz pozadine itekako ideološki usmjerena po idućim donjim kriterijima Frankfurtske škole, po kojima birani i ideologizirani admini preradjuju ili brišu članke, prihvaćaju ili izbacuju nepoželjne suradnike, pa čak se po tomu odobravaju ili odbacuju i zabranjuju cijele nacionalno-jezične wikije: npr. dosad već godinama odbačene i zabranjene kao starogrčka (helenistička), crnogorska, sibirska, korienska-izvornohrvatska, čakavska, kajkavska i ine slične idejno-nepodobne Wikipedie. U pozadini svega toga je "Wiki-Sodoma & Gomora", - gdje pod lažnom maskotom tzv. "NPOV" kroz cijele Wikipedie zapravo caruju ova deviantna wiki-načela:

  • Globalizam i zmiksana multikultura ("multikulti" - načelo),
  • Protukršćanstvo uz općenitu antireligioznost i odbacivanje Boga,
  • Ljevičarski liberalizam i prikriveni polukomunizam,
  • Protueuropstvo i protubjelaštvo,
  • Protuporodičnost i proturoditeljstvo,
  • Neprirodni multiseksizam po načelima LGBT,
  • Obćeniti anti-tradicionalizam i pomodarstvo,
  • Primitivni popularizam i ulični fanatizam,
  • Idejno mozgopranje svih inih nepodobnih nazora.

Zemljopisne podvale

Vidi o tomu još i podrobniji pregled Krivotvorba mjestopisa, a ovdje se spominju samo glavni i najgorji primjeri:

Jugo-podvala Izvornohrvatski Napomene i ino
"Banija" Banovina Tzv. "Banija" je vlaško-pravoslavni naziv za dio središnje Hrvatske koji se stoljećima hrvatski zove Banovina, a tu vlašku "Baniju" je u hr.Wikipediji niz godina uporno nametao i čuvao tzv. 'Donatus' iz Jeruzalema: vidi o tomu pobliže dokumentaciju Banija: Wiki-Orjuna.
"Jakljan" Lakjan Lakjan je zapadniji otok u Elafitima izmedju Stona i Dubrovnika, a domaće-hrvatski se stoljećima zove Lakjan: novi srbo-crnogorski naziv tzv. "Jakljan" mu je nametnut od 20. stoljeća pod Jugoslavijom (jer je to ostrvo blizu srpske 'Atine' i treba da pripadne Velikoj Srbiji).
"Vaganski vrh" Veli Golić planina Velebit je nacionalni simbol Hrvata (kao Olimp Grcima ili Fujiyama Japancima) i posve je nezamislivo da bi tko inima prekrstio glavnu planinu: Ali isto je moguće mazohističkim Hrvatima s najvišim vrhom Velebita, koji se na hrvatskomu oduviek ličko-primorski zvao Veli Golić, ali je pod Jugoslavijom posrbljen u tzv. "Vaganski vrh" po nazivu iz susjednoga pravoslavno-vlaškog sela (Raduč).
"Kečina greda" Senjsko Bilo To je primorsko gorje (1.469 m) u zaledju luke Senj, tj. izmedju Velebita i Bitoraja, a u primorskim naseljima i Gorskom Kotaru ga svi okolni stanovnici čakavci i kajkavci isto zovi Senjsko Bilo. Medjutim od 20. stoljeća pod Jugoslavijom se tu počelo nametati novi srboidni naziv tzv. "Kečina Greda" kako ga zovu samo u par pravoslavno-vlaških zaselaka na iztočnom podnožju.
"Gola Plješevica" Lička Plišivica Panina na iztoku Like izvorno se hrvatsko-ikavski već tisućljeće zove Plišivica (1.649 m), od ikav. plišiv (kajk. plešiv) = ogolio, ćelav. U Jugoslaviji su srboidni Balkanci koji ne razumiju hrvatski, toj planini uz Unu naknadno nametnuli novi izkrivljeno-priglupi naziv "Gola Plješevica" - što doslovce znači 'Gola Golija'.
"Strahinjčica" Strahinščica Strahinščica (847 m) je prastari izvornohrvatski (kajkavski) naziv središnje gore unutar Hrvatskog Zagorja. Medjutim se od 20. stoljeća pod Jugoslavijom počeo nametati novi posrbljeni naziv tzv. "Strahinjčica" - po njihovom knjazu Strahinji.
"Šamarica" Zrinska gora Od srednjeg vieka dosad je izvorni hrvatski naziv ove gore (615 m) na Banovini bio Zrinska gora, po hrvatskim banovima Zrinski koji su gore pod vrhom stoljećima imali utvrdu-gradinu Zrinj i potom je tu bilo i istoimeno selo. Medjutim su Titini jugopartizani to selo razorili i dio pučanstva pobili, a preostalim izbjeglicama su neokomunisti dosad zabranili povratak, dok je gorju od 2.svj. rata nametnuto novo ime "Šamarica" (naziv iz vlaško-pravoslavnih sela na jugoistoku).
"Euroazija" Eurazija Tzv. "Evroazija" i "Euroazija" su polusrbski tj. srbohrvatski kompromisi jugo-vukovaca, a izpravno je "Eurazija" (tako je i u većini zapadnih zemalja EU).

Poviest 1: Srednji viek

Jugo-podvala Izvornohrvatski Napomene i ino
starohrvatski "kneževi" ranohrvatski banovi Kod ranih dalmatinskih čelnika u primorskoj Hrvatskoj već prije kraljevstva tj. od 8. stoljeća se većinom rabila izvornohrvatska domaća titula "ban" staroiranskog izkona u značenju autonomni vazal, dok im je srboslavski naslov tzv. 'knez' uglavnom naknadno nametnut od jugoistoričara tek kasnije pod Jugoslavijom u 20. stoljeću (zbog srbohrvatskog izjednačenja). Za razliku od većine inih Slavena, kod Hrvata naslov ban uglavnom zamjenjuje slavenskog "kneza", dok je u hrvatskomu sam 'knez' puno niži naslov koji znači tek selskog starješinu ili najviše gradonačelnika, a nikako ne vazalnoga zemaljskog bana (kako to unatrag podmeću jugoslavisti i Wikipedia): vidi još pobliže Hrvatski banovi.
"knez Iljko" ban Inoslav Ranohrvatski ban Inoslav (876.- 878.) je bio nasljednik i sin Domagojev, a učinio je za Hrvate sudbinski zaokret od bizantskog iztoka i Srba spram pape i zapada. Zato ga je Bizant svrgnuo, pa je do danas još nepodoban za jugoslaviste i Wikipediju, što podmeću o njemu laži ili ga prešućuju i izkrivljuju posrbljeno ime: "o knezu 'Iljku' ne zna se ništa". Bizantskoga pravoslavnog pripuza (poltrona) "Zdeslava" je uz ustanak hrvatskog naroda odmah likvidirao novi zapadni ban Branimir.
"knez Mutimir" Banovi Muncimir I.-II. Tzv. Mutimir je bio srednjovjeki knjaz Srbije, a ne čelnik u Hrvatskoj, gdje su uzastopce vladala 2 hrvatska čelnika imenom Muncimir (jugo-istoričari i Wikipedia su ove posrbili u nijeme "Mutimire" što je za nas uvrjedljiv naziv): slavonski ban Muncimir I. (864.- 884.) i zatim dalmatinski ban Muncimir II. (892.- 910.), dok u hrvatskoj povijesti ne postoji nikakav nijemi "Mutimir".
"knez" Tomislav ban i Kralj Tomislav Tomislav nikada nije bio "slavjanski knjaz" kako to lažu jugoistoričari i Wikipedia: izprva je bio dalmatinski ban negdje do 920, pa zatim sigurno kralj priznat od pape, što potvrdjuje ne samo Vatikanski arhiv, nego i dodatno još puno jače kordovski arhiv Maurskog Kalifata, gdje na arabskom veliki kalif Abdurrahman I. osobno Tomislavu šalje prvu hrvatsku kraljevsku krunu, priznaje ga ravnopravnim uz maursko stalno veleposlanstvo (embahada) na dvoru Trpimirovića u Dalmaciji: Unatoč toga iz Vatikana i Cordobe, lažljiva Wikipedia i domaći cionisti (zbog novih sukoba s Arapima ?) sve unatrag odbacuju i prešućuju, pa tzv. "slabo poznatog i nejasnog" Tomislava i nadalje uporno ponavljaju kao doživotnog "kneza".
"Svetoslav Suronja" Svetislav Surina I. To je srednji hrvatski kralj iz dinastije Trpimirovića kao sin snažnijeg Stjepana Držislava, a vladao je srednjom Hrvatskom, sjevernom Dalmacijom i Slavonijom sve do Srijema, u nestabilno doba dinastičkih sukoba od god. 995.- 999. Jugoistoričari (i Wikipedia) su ga unatrag lažno posrbili kao tzv. "Svetoslava Suronju". Vidi pobliže: Kraljevi Surina I.-II.
"knez Stefan Svetoslavović" ban Stipan Svetislavić To je sin gornjega hrvatskog kralja Svetislava Surine i slavonski ban oko 1050.- 1070., oženjen plemenitom Strezinom Bribirskom (od kasnijih banova Zrinskih), čiji se sin bio isto slavonski ban i hrvatski kralj Dmitar Zvonimir. Jugoistoričari (i Wikipedija) ga unatrag lažno posrbljuju u novomu balkaniziranom obliku kao tzv. "knez Stefan Svetoslavović". Vidi još pobliže: Panonski banovi.
"samozvani Petar Svačić" kralj Petar II. Slavac-Krešimirov Zadnji naš pravi kralj Petar II. (1093.- 1097.) nije prvi tog imena, jer je on pravi biološki unuk Petra Krešimira IV. po majčinoj lozi preko kćerke Nede Krešimirove. Povrh toga je isti Petar II. ranije i neretvanski ban (1089.- 1093.) kao sin neretvanskog bana Marjana Slavića. Zato njegovom smrću na Gvozdu ujedno odumiru zadnji Trpimirovići i neretvanski Marjani, pa lažu jugoistoričari + Wikipedia kako je tobože samozvani uzurpator. Vidi pobliže Petar Svačić.

Poviest 2: Novi viek

Jugo-podvala Izvornohrvatski Napomene i ino
"Bečki dogovor" 1850. Ukidanje izvornohrvatske književnosti Posljedak toga nije bilo spajanje jezika nego uglavnom nametanje srbskoga, a 'ustupak' Hrvatima je samo dopuštanje medjunarodne latinice i ništa posebno hrvatskog. Time se prekida polumilenijska hrvatska književnost i nameće srbojekavski čobanski polujezik iz Vukovog Bileća.
"Ujedinjenje Jugoslavije" Velesrbska okupacija Jugoslavije Wikipedia lažno navodi kako bi "prisajedinjenje" Jugoslavije 1918. navodno bilo 'dobrovoljno', iako su sve veće hrvatske stranke bile protiv i čak je srbska okupatorska žandarmerija pod komandom Anđelinovića poubijala prosvjednike na Jelačićevom trgu usred Zagreba.
"Endehazija (NDH)" Nezavisna Država Hrvatska Tzv. "Endehazija" je naknadno smišljeni i pogrdni naziv Titinih jugop-partizana za predhodnu Hrvatsku državu koju su razorili: to je približno slično kao da se npr. Jugoslaviju nakon propasti prozove "Četnikazija".
"Oslobodjenje Dalmacije i otoka 1945" Pripojenje Dalmacije 1943. Dalmaciju nisu lažno "oslobodili" jugopartizani 1945, nego je oslobodjena i pripojena matičnoj Hrvatskoj već ranije 1943. tj. nakon propasti Musolinijeve Italije. Naprotiv su 1945. Dalmaciju s inom Hrvatskom porobili i okupirali jugokomunisti, pa su tada protjerali ili pobili u kraškim fojbama 12% starosjedilaca ili oko pola svih domaćih čakavaca, tj. puno više nego Taliana: dosad se to lažno-licemjerno slavi kao tzv. "oslobodjenje" (od života i imovine).
"Oslobođenje Zagreba 8.5.45." Jugo-okupacija Zagreba i masakr gradjana U svibnju 1945. nije bilo nikakvoga navodnog oslobadjanja Zagreba, nego klasično razbijačko osvajanje srednjovjekog tipa i zatim mjesecima srbo-komunističke lovne hajke na gradjane, klanje, sakaćenje i masovna ubojstva u prikrivenim i sve dosad zabranjenim kosturnicama npr. Kanal, Savska, Gračani, fojbe Stenjevčica i Jazovka, ...itd.
"Ustaški logor Jasenovac" Jugo-komunistički konclogor Jesenovac 1945.-1951. Taj konclogor je zaista otvoren 1941., ali nije prestao radom 1945, nego je nastavio sve do 1951. kada su u njemu likvidirani Hrvati, Magjari, Folksdojčeri i ini nepodobni ili bogati, kojima se otimala imovina. Hrvatsko ime mjesta je Jesenovac (ne srb. "Jasenovac"), vidi pobliže Jesenovac (Јасеновац).
"Kaznionica Goli otok" Politički konclogor Goli i Grgur To je najveći i najstrašniji politički konclogor u jugoiztočnoj Europi od 1948.- 1989., tzv. 'Jugoslavenski Alcatraz' ili "Titini Havaji", gdje je mučeno oko 10.000 nepodobnih i najmanje njih 500 pobijeni: vidi o tomu još pobliže Konclogor Goli otok.
"Psihijatrijska bolnica Rab" Kazneni psihologor Kampor Lažno je proglašen poratnom psiho-bolnicom, zapravo u trojstvu sa Golim i Grgurom je treći susjedni konclogor Kampor koji se nastavlja sve dosad, uglavnom za mučenje i trovanje intelektualaca: Nalik je na Staljinov sovjetski "Kazan", a danas je to najveći, najgorji i najjače utvrdjeni psihologor u Europi. Vidi još pobliže Psihologor Kampor/Rab.
"Psihijatrijska klinika Vrapče" Bolnički psihozatvor Vrabče Najveći stoljetni psihozatvor u jugoistočnoj Europi, već od 1918. pa sve dosad se djelomično zlorabi kao zatvor i mučilište za cijeli niz politički nepoželjnih ili inače idejno nepodobnih zatvorenika (uglavnom bez odvjetnika i ponekad bez sudjenja - ovisno o naredbodavcima iz pozadine): vidi o tomu još pobliže Ludnica Vrapče.

Ina hrvatska tematika

Ovdje su gore tek uzputno nabačeni poneki najgori primjeri i glavne nesmislice iz hrvatske poviesti i zemljopisa, ali sličnih još puno gorjih i brojnijih primjera ima u hr.Wikipediji iz neznanja i podvala i u inim strukama iz poznavanja Hrvatske, osobito u njihovu hibridnom wiki-jeziku (anglo-turko-srbohrvatski) poput čudnoga urodjeničkog pidgina: vidi npr. Tudjice u hrvatskom jeziku. Još ine najbrojnije i najgorje iznad svega su podvale, besmislice i neznanja u hr.Wikipediji iz hrvatske ekologije, flore i faune, - ali to uglavnom ne spada u uži tematski obseg Metapedie, pa je ovo paralelno bar dielom razradjeno u Hrvatskom Wikinfo.

Nakon toga kritičkog uvida u tzv. "Hrvatsku" Wikipediju se neizbježno nameće zaključak, kako je taj naš nakaradni yugo-wiki u većini jedno golemo elektroničko smetlište promičbenoga i neznalačkog odpada: Ova wiki-gomila pretežno služi za mozgopranje, zaglupljivanje i obmanjivanje njegovih naivnih čitatelja, kao i za iživljavanje i cenzuru zlonamjernih prothrvatskih pojedinaca i jugo-klanova, tj. jedna je od ubuduće najopasnijih subverzivno-prikrivenih skupina za svestrano razaranje i otupljenje hrvatske sviesti osobito kod mladih. Wikipedia i nadasve "hrvatska" verzija je dosad najveća svjetska lagaonica, koja djeluje po sustavu: "wiki-istina" je stoput ponovljena laž i čega nema na netu - to ni ne postoji.

Vanjske sveze

Poveznice

Referenca

Elaborated and enlarged compilation by GNU-license, almost from Wikislavia and other lingual Metapedias.